Revista si suplimente
MarketWatch
Inapoi Inainte

Cercetare si Invatamant superior >> Stiri si Evenimente

Bilanțul ministrului Nicolae Hurduc

16 Octombrie 2019Ministrul cercetării și inovării, Nicolae Hurduc, a susținut azi, 16 octombrie 2019, o conferință de presă în cadrul căreia a prezentat bilanțul activității Ministerului Cercetării și Inovării (MCI) în perioada 2017-2019, ultimul an (octombrie 2018 - octombrie 2019) acoperind perioada mandatului său. Pentru Nicolae Hurduc, realizarea majora este deschiderea în acest an a competițiilor de proiecte, după o pauză de 3 ani. Este vorba de 4 competitii de proiecte: două destinate tinerilor cercetători și doua dedicate cercetătorilor cu experiență."Competiţiile de granturi au avut perioade de întrerupere și până în 2019 și înainte de 2016, când s-au organizat ultimele dintre ele. Este un lucru rău pentru sistemul de cercetare românesc această discontinuitate în alocarea fondurilor, fiind și unul dintre factorii care îi determină pe tinerii cercetători să plece din țară, pentru că nu au resursele financiare pentru a-şi continua activitatea. De asemenea, lipsa predictibilității îi descurajează să revină în România pe cei care și-au susținut doctoratele în străinătate și pe majoritatea cercetătorilor de valoare aflați peste granițe", a declarat Nicolae Hurduc.Ministrul Cercetării şi Inovării a subliniat faptul că anul acesta este primul începând din 2009 în care bugetele proiectelor de cercetare contractate nu au fost diminuate, afirmând că bugetele care au rămas cele contractate la începutul competiţiilor.

"Un alt aspect meritoriu este introducerea sistemului de granturi multianuale în cazul programelor nucleu, care susţin parţial cercetarea din institutele naţionale de cercetare-dezvoltare. (....) Legat de proiecte strategice s-a reuşit finanţarea proiectelor Danubius, cel mai important proiect paneuropean de infrastructuri de cercetare din domeniul sistemelor râu-mare, și Alfred, un proiect destinat cercetării nucleare. Este vorba despre reactoarele de generaţia patru, considerate mult mai sigure decât actualele reactoare nucleare", a evidențiat Nicolae Hurduc.

"Un alt lucru pe care aş dori să-l subliniez este legat de deblocarea licitaţiilor la organismul de implementare a fondurilor europene. Noi am reuşit în ultimele două-trei luni să deblocăm complet toate aceste competiţii, care vizează absorbţia unor fonduri europene în valoare de aproximativ 300 de milioane de euro", a adăugat Nicolae Hurduc. Potrivit acestuia, Ministerul Cercetării și Inovării a absorbit până în prezent 65% din alocările de fonduri europene dedicate."Este vorba, pe o perioadă de şase ani, de aproximativ un miliard de euro. Noi am absorbit 65%, deja îi avem contractaţi, comparativ cu 37%, cât este media naţională, şi avem încrederea că până la sfârşitul anului vom reuşi să contractăm şi restul sumei de 300 de milioane de euro şi să absorbim integral banii care ne-au fost puşi la dispoziţie", a explicat demnitarul.

Un alt succes menționat al ministerului condus de Nicolae Hurduc a fost la nivelul Preşedinţiei rotative la Consiliul Uniunii Europene, MCI asigurând coordonarea Consiliului Ministrilor Cercetării din UE și reușind să încheie în 6 luni negocierile dosarului "Horizon Europe", program în valoare de 100 de miliarde de euro, care asigură finanţarea cercetării europene în ciclul 2021-2027. Comparativ, dosarul precedentului program european de cercetare, Horizon 2020, a fost negociat în 18 luni.

În ceea ce privește rectificarea bugetară negativă pe anul 2019, ministrul a precizat că nu afectează delor programele de cercetare: "Rectificarea s-a făcut din cauza faptului că programul laserului de la Măgurele este în întârziere în ceea ce priveşte achiziţia de echipamente, motiv pentru care banii alocați până la sfârşitul anului nu puteau fi cheltuiți şi se pierdeau. Banii respectivi au fost luaţi din bugetul MCI şi trecuţi în bugetul centralizat, deci rectificarea negativă nu afectează în niciun fel derularea programelor de cercetare, nici la nivel naţional, nici la nivel internaţional", a susţinut Nicolae Hurduc. Acesta a afirmat că Romania nu va fi penalizată pentru nerespectarea acordului cu UE, care prevedea alocarea până în 2020 a 1% din PIB pentru cercetare, din fonduri publice: "Comisarul Carlos Moedas a declarat că fiecare țara din UE are propriile priorități, iar UE nu poate sancționa încălcarea agreement-ului de către România în ceea ce privește finanțarea Cercetării. Singura șansă pentru a mări bugetul cercetării este să promovăm cât mai bine rezultatele cercetării, pentru a convinge guvernanții de utilitatea acestui domeniu".

În final, ministrul Nicolae Hurduc a afirmat că două dintre proiectele pe care nu a reuşit să le finalizeze sunt cel de achiziționare a unui nou vapor, pentru cercetarea românească din domeniul marin (după o activitate de 50 de ani nava Marenigrum nu va mai putea ieși în larg) , şi proiectul privind înfiinţarea huburilor antreprenoariale în principalele regiuni ale României, demers ce urmărește punerea în comun a cercetării și producției, consolidarea legăturilor dintre aceste sectoare.


Realizarile Ministerului Cercetarii si Inovarii pentru perioada 2017 – 2019


1. Scutirea de impozit pe venit pentru salariile obtinute din proiecte de cercetare, dezvoltare si inovare
Instrumente
a) Modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (scutire de impozit);
b) Legea nr. 158/ 2017 pentru stimularea personalului de cercetare, dezvoltare şi inovare din instituţii de învăţământ superior de stat şi unităţi de cercetare-dezvoltare-inovare din sistemul naţional în vederea impulsionării procesului de dezvoltare economico-socială şi culturală a României, publicat în: Monitorul Oficial nr. 515 din 4 iulie 2017;
c) Ordin comun MCI - MFP nr. 2326/2855/2017 din 29 august 2017 privind stabilirea procedurii de acordare a facilităţii fiscale prevăzute la art. 60 pct. 3 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicat în: Monitorul Oficial nr. 717 din 5 septembrie 2017.

2. Stimularea participarii active a expertilor in proiecte de cercetare, dezvoltare si inovare prin cresterea plafoanelor de salarizare pentru proiecte finantate din diferite surse, inclusiv fonduri europene
Instrumente
a) HG nr. 751/2017 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 327/2003 privind plafoanele pe baza cărora se calculează costurile salariale directe la contractele de finanţare încheiate din fonduri bugetare, publicat în: Monitorul Oficial nr. 818 din 17 octombrie 2017.
b) HG nr. 8/2018 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 583/2015 pentru aprobarea Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare pentru perioada 2015 - 2020 (PNCDI III), publicat în: Monitorul Oficial nr. 62 din 22 ianuarie 2018.

3. Largirea bazei de consultare strategica si operationala pentru Ministerul Cercetarii si Inovarii prin reorganizarea Consiliilor consultative ale MCI avand o baza larga de reprezentare a mediului academic, stiintific si economic, inclusiv sindcate si patronate din unitatile de profil
Instrumente
a) Ordinul MCI nr. 211/19.04.2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării - CNECSDTI, precum şi a componenţei nominale a acestuia, publicat în: Monitorul Oficial nr. 287 din 24 aprilie 2017;
b) Ordinul MCI nr. 212/19.04.2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Colegiului Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare şi Inovare, precum şi a componenţei nominale a acestuia, publicat în: Monitorul Oficial nr. 287 din 24 aprilie 2017;
c) Ordinul MCI nr. 213/19.04.2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Național al Cercetării Științifice, precum şi a componenţei nominale a acestuia, publicat în: Monitorul Oficial nr. 287 din 24 aprilie 2017;
d) Ordinul MCI nr. 214/19.04.2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional pentru Transfer Tehnologic şi Inovare, precum şi a componenţei nominale a acestuia, publicat în: Monitorul Oficial nr. 287 din 24 aprilie 2017.

4. Crearea conditiilor pentru dezvoltarea infrastructurii de cercetare din Romania utilizand cofinantarea din fonduri europene (în curs de implementare)
Instrumente
a) finalizarea Road map-ului national prin proiectul SIPOCA 27 care a permis ridicarea conditionalitatii ex ante de catre Comisia Europeana (septembrie 2017);
b) lansarea procedurilor si competitiei pentru Programul Operațional Competitivitate: Proiecte de investiții pentru instituții publice de CD/ universități (proiecte fazate) în cadrul Axei prioritare 1 - Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice și dezvoltării afacerilor, Prioritatea de investiții 1a: Îmbunătățirea infrastructurilor de cercetare și inovare și a capacităților pentru a dezvolta excelența în materie de CDI și promovarea centrelor de competență în special a celor de interes european.
Obiectiv Specific OS1.1 Creșterea capacității de CDI în domeniile de specializare inteligentă și în sănătate, Acțiunea 1.1.1 – Mari infrastructuri de CD.
Apel inchis februarie 2019 (au fost depuse 25 de aplicaţii), propunerile de proiecte se află în evaluare tehnico-economică.

5. Încurajarea echipelor de cercetare românești să participe la competițiile din cadrul programului Horizon 2020 și susținerea proiectelor câștigătoare (în curs de implementare)

InstrumenteParerea ta conteaza:

(0/5, 0 voturi)

Lasa un comentariutrimite