Revista si suplimente
MarketWatch
Inapoi Inainte

Cercetare si Invatamant superior >> Stiri si Evenimente

Bilanțul ministrului Nicolae Hurduc

16 Octombrie 2019
a) Sunt în curs de finanțare 42 de proiecte prin instrumentul de finanţare „Premierea participării la Horizon 2020” - Subprogramul 3.6 - Programul 3 - Cooperare europeană şi internaţională (având ca scop creșterea performanţei instituționale prin premierea instituțiilor gazdă de proiecte finanțate prin competițiile europene 2014-2016) din cadrul PNCDI III.

b) Crearea de sinergii cu acţiunile de CDI ale programului-cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene şi alte programe CDI internaţionale (A1.1.3);
RO-ECSEL: Competiție deschisă din 9.11.2016 până în 2023:
COMPLEMENT: Competiție deschisă din 15.11.2016 până în 2023:
FINALIST–IMM: Competiție deschisă din 9.11.2016 până în 2023:
RO-EIT: Competiție deschisă din 15.11.2016 până în 2023:
RO-ESFRI-ERIC: Competiție deschisă din 15.11.2016 până în 2023:
CATEDRE-ERA: Competiție deschisă din 15.11.2016 până în 2023:
TEAMING: Competiție deschisă din 15.11.2016 până în 2023:

6. Sustinerea proiectelor majore de cercetare

Instrumente

a) ELI-NP – Pentru susţinerea activităţilor in perioada 2017 - 2019 a fost prevăzut un buget de circa 1 miliard lei (pentru anul 2019 a fost alocat un buget de cca. 200.000.000 lei). A fost prelungită perioada de implementare a activităţilor necesare realizării/finalizării infrastructurii până în 2023.

b) DANUBIUS - RI – S-a initiat proiectul pregatitor pentru consortiul din Romania (2017) şi s-a semnat contractul de finanțare (7 mai 2018), prima etapa fiind finalizata in 10 decembrie2018 si continnd urmatoarele livrabile:
- Raport pregătitor de operaţionalizare a Programului naţional DANUBIUS;
- Raport privind agenda strategică a proiectului pan-european de infrastructură CDI;
- Studiu de sustenabilitate impact social, cultural asupra mediului;
- Studiu de fezabilitate pentru obiectiv DANUBIUS-RI în România.
Preparatory Phase - http://danubius-pp.eu/
La evaluarea anuală a proiectului DANUBIUS-RI s-a constat îndeplinirea indicatorilor asumaţi prin contractul de finanţare şi s-a propus continuarea finanţării pentru anul 2019.
Termenul de finalizare al proiectului: iulie 2019.

A doua etapă de implementare a proiectului a avut termen de predare: 15 iunie 2019. Dintre rezultatele (livrabilele) realizate amintim:
- Proiect tehnic pentru obiectiv DANUBIUS-RI în România (Hub, Supersite, Centru de Date),
- Studiu de fezabilitate pentru obiectiv DANUBIUS-RI în România (Hub, Supersite, Centru de Date),
- Aplicația din FS pentru proiect major DANUBIUS-RI,
- Studii, metodologii, strategii.
Proiect suport DANS - http://dans-suport.ro/
Etapa de evaluare finală a proiectului suport pentru DANUBIUS-RI (DANS) a avut loc în prima parte a lunii august 2019, s-a constat îndeplinirea indicatorilor asumaţi prin contractul de finanţare şi s-a propus plata finală.

c) ALFRED – a fost elaborat şi aprobat Memorandumul în vederea aprobării a Schemei de ajutor de stat pentru finanţarea acestui proiect. A fost aprobat si publicat in MO, Ordinul de aprobare a Schemei de ajutor de stat. În data de 21.05.2019 a fost pus în dezbatere publică Pachetul de informaţii aferent acestei competiţii. Termen propus de negociere şi semnare a contractului: 21.08-05.09.2019.
A fost semnat contractul de finanţare, în valoare de 12.000.000 lei, din care: 3.000.000 lei pentru anul 2019. Termen de finalizare: 31.12.2020.

7. Susţinerea cu precădere a cercetării aplicative la nivel naţional

Instrumente

a) HG nr. 8/2018 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 583/2015 pentru aprobarea Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare pentru perioada 2015 - 2020 (PNCDI III), publicat în: Monitorul Oficial nr. 62 din 22 ianuarie 2018. Prin acest act normativ a fost introdus un subprogram nou: Programul de cercetare, dezvoltare şi inovare pentru reactori de generaţia a IV-a – ALFRED, inclusiv obiective, tipuri de instrumente de implementarea ale acestuia (tipuri de proiecte);
b) Au fost transmise la Parlamentul României – Camera Deputaţilor – Comisia pentru Învățământ, Știință, Tineret și Sport – amendamentele la proiectele de lege pentru aprobarea OG nr. 6/2011 și OG nr. 41/2015 pentru modificarea și completarea OG nr.57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică. OG nr. 6/2011 a fost aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 222/2018, publicată în Monitorul Oficial nr. 676 din 03 august 2018, iar OG nr. 41/2015 a fost aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 241/2018, publicată în Monitorul Oficial nr. 871 din 15 octombrie 2018.
Măsurile legislative de mai sus au permis lansarea competiţiei multianuale pentru Programul Nucleu 2019 – 2022. În trimestrul I/2019 au fost semnate 47 de contracte de finanţare.
c) Promovarea unui act normativ pentru actualizarea şi armonizarea cu cerințele sistemului național de cercetare-dezvoltare a prevederilor Legii 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare.


8. Asigurarea cadrului necesar pentru transferul cu operativitate a rezultatelor cercetării științifice în beneficiul societății

Instrumente

a) Ministerul Cercetării şi Inovării în parteneriat cu Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, Cercetării, Dezvoltării și Inovării şi Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale - INCSMPS Bucureşti derulează contractul de finanţare din Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) pentru proiectul „Dezvoltarea capacității administrative a MCI de implementare a unor acțiuni stabilite în Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare tehnologică și Inovare 2014-2020”, cod SMIS: SIPOCA 27.
Prin activitatea „Mecanism de colectare date” se are în vedere Dezvoltarea şi alimentarea unei platforme informatice integrate care va îngloba următoarele:
- Registrul cercetătorilor din România va asigura decidenţilor informații despre cercetătorii din România; datele privesc identificarea personală, specialităţile, instituțiile de afiliere, pregătirea profesională, vârsta, proiecte și publicații; va asigura validarea rezultatelor, prin armonizarea cu bazele de date ştiinţifice internaţionale şi prin validarea umană de către participanţii înscrişi pe platforma asociată registrului.
- Registrul rezultatelor activităților CDI va contribui la evaluarea periodică a calității şi cantității rezultatelor ştiinţifice, precum și la evaluarea conectării cercetării româneşti la cercetarea internaţională. În mod particular, registrul va permite urmărirea legăturilor dintre programele de finanţare, instituţiile beneficiare şi rezultatele obţinute.
- Registrul experților pentru activități, programe și proiecte CDI va conţine informaţii despre experţi din România și din străinătate care pot participa la diverse activități, programe și proiecte de cercetare, inclusiv în calitate de evaluatori. Registrul serveşte direct procesului de planificare a activităților şi programelor de cercetare, dezvoltare şi inovare.
- Registrul potenţialilor contractori se bazează pe un portal construit de ANCS (rpc.ancs.roc) în vederea lansării, monitorizării şi evaluării programelor de cercetare. Prin înregistrarea electronică a datelor privind unitățile și instituțiile de drept public și de drept privat din sistemul CDI, portalul permite un proces simplu de înregistrare în competiţiile sau ofertele de proiecte, scutind aplicanţii de depunerea repetată a documentelor de prezentare a organizaţiei şi a documentelor financiare care dovedesc eligibilitatea.
- Registrul infrastructurilor naţionale de cercetare oferă date privind infrastructurile de cercetare – publice şi private – disponibile în cadrul sistemului naţional de CDI; precum şi date privind eventualele opţiuni de utilizare (servicii) şi condiţii de acces la acestea. Registrul se construieşte pe baza platformei Engage in the Romanian Research Infrastructure System (www.erris.gov.ro), dezvoltată de UEFISCDI, care permite organizaţiilor ce deţin infrastructuri să le descrie pe acestea la nivel tehnic, la nivelul personalului asociat ş.a.m.d., precum şi să ofere, prin intermediul platformei, servicii de utilizare a infrastructurilor.Parerea ta conteaza:

(0/5, 0 voturi)

Lasa un comentariutrimite