Revista si suplimente
MarketWatch
Inapoi Inainte

Cercetare si Invatamant superior >> Stiri si Evenimente

Bilanțul ministrului Nicolae Hurduc

16 Octombrie 2019
Platforma integrată mai cuprinde un tablou de bord pentru monitorizarea Strategiei CDI, care integrează informaţii din registre pentru scopul monitorizării Strategiei, precum şi Portalul ERA-România, care alimentează instituţiile şi cercetătorii din cadrul platformei cu informaţii privind politicile UE în domeniul CDI şi iniţiativele românești asociate.

9. Susținerea cooperării dintre AIEA Viena și RATEN-ICN

Cooperarea dintre AIEA Viena şi RATEN-ICN se susține prin:
a) introducerea în Planul Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi Inovare pentru perioada 2015-2020 a Subprogramului 5.5 - Programul de cercetare, dezvoltare şi inovare pentru reactori de generaţia a IV-a - ALFRED din cadrul Programului 5 - Cercetare în domenii de interes strategic - Program-suport condus de instituţii cu rol de coordonare ştiinţifică în domenii de interes strategic, pentru formarea şi dezvoltarea instituţiilor de cercetare şi a competenţelor naţionale în domeniile de interes strategic pentru România, menţionate ca atare în acte normative, atât prin cooperare internaţională, cât şi prin sprijin intern, cu efecte asupra vizibilităţii ştiinţifice, a potenţialului tehnologic şi competitivităţii economiei naţionale, a valorificării şi comunicării rezultatelor cercetării în societate (PNCDI III);

b) ALFRED – a fost elaborat şi aprobat Memorandumul în vederea aprobării a Schemei de ajutor de stat pentru finanţarea acestui proiect. A fost aprobat si publicat in MO, Ordinul de aprobare a Schemei de ajutor de stat. În data de 21.05.2019 a fost pus în dezbatere publică Pachetul de informaţii aferent acestei competiţii. Termen propus de negociere şi semnare a contractului: 21.08-05.09.2019.
A fost semnat contractul de finanţare, în valoare de 12.000.000 lei, din care: 3.000.000 lei pentru anul 2019. Termen de finalizare: 31.12.2020.Buget estimat: 12.000.000 lei.


10. Orientarea politicilor în domeniu CDI (în curs de implementare)

a) Au fost elaboraţi Termenii de referință (ghidul de aplicare/ pachetul de informaţii) pentru contractarea unui proiect sectorial pentru elaborarea Strategiei Naționale de CDI pentru perioada 2021-2027.
În baza acestora a fost elaborată Fişa de proiect ce a fost depusă cu adresa MCI nr. 3074/19.09.2018 la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice pentru finanţarea proiectului cu titlul „Creşterea capacităţii sistemului CDI de a răspunde provocărilor globale. Consolidarea capacităţii anticipatorii de elaborare a politicilor publice bazate pe dovezi” în cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa prioritară 1 – Obiectivul specific 1.
Proiect contractat în luna mai 2019 pentru o perioada de 36 de luni: SIPOCA 592 (conform Contractului de finanţare nr. 347/16.05.2019).

Rezultate estimate:
1. Revizuirea legislaţiei în domeniul CDI;
2. Pregătirea cadrului Strategic de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 2021-2027, cu componente de specializare inteligentă;
3. Aplicarea sistemului de politici bazate pe dovezi în autorităţile şi instituţiile publice centrale, inclusiv evaluarea ex-ante a impactului – Accelerate Romania;
4. Sistem de managementul calităţii implementat la nivelul MCI.


11. Susținerea cooperărilor internaționale pe plan bilateral în domeniul CDI

Instrumente

a) Mobilitatea România – China
Termen finalizare depunere 31.03.2018
Bugetul alocat acestei competiții este 1,5 milioane lei.
Au fost depuse 86 de aplicaţii, din care 72 au fost declarate eligibile şi au fost admise la finanţare 29 de proiecte.
La data de 24 aprilie 2018 a avut loc cea de-a 43-a reuniune a Comisiei Mixte România – China. Cu această ocazie a fost semnat Protocolul Reuniunii și a fost aprobată finanțarea a 29 de proiecte de cercetare comune.
În perioada următoare se vor iniția discuții referitoare la un nou Acord bilateral de cooperare între cele doua țări, deoarece prezentul Acord își încheie valabilitatea în luna ianuarie 2019. Data de începere a discuțiilor se va agrea pe canale diplomatice cu Ambasada Chinei la București.

b) Acord Bilateral cu Israel:
Data de 28 iunie 2018 a fost termenul limită pentru depunerea proiectelor comune de cercetare între parteneri din România și Israel.
La acest apel au fost depuse un număr de 7 aplicaţii.
Se estimează că până la finele anului 2018 se va finaliza evaluarea tehnico – științifică (atât în România cât și în Israel), iar finanțarea va demara în anul 2019.

c) Cooperare România Franța:
Lansarea, în data de 27 noiembrie 2018, a unui nou apel pentru depunerea proiectelor cu Agenția Universitară a Francofoniei din cadrul Programului AUF – RO, Programului 3 – Cooperare europeană și internațională, Subprogramul 3.1 – Bilateral/multilateral, PNCDI III.
Lansarea unui nou apel de proiecte cu Franța derulate în baza Acordului privind Programului de Acțiuni Integrate (PAI) Brâncuși (20 decembrie 2018).

d) Romania – Japonia:
In perspectiva se are in vedere intensificarea legăturilor bilaterale cu Japonia pentru extinderea parteneriatului pe noi domenii de cooperare, cum ar fi Seismologie, Agricultura sau Ecosisteme marine.
In acest sens, MCI si-a exprimat interesul de Participare la inițiativa Concert-Japan, pe structura și obiectivele acesteia; cooperarea va avea loc în sistem multilateral european, respectiv în cadrul instrumentului Concert-Japan (http://concert-japan.eu). Buget estimativ 475.000 lei/an pentru perioada 2019-2021, pentru participarea aplicanților români la aceasta competiție.


12. Folosirea cu prioritate a indicatorului de rezultat „brevet” în finanțare pentru stimularea inventiilor romanesti de la conceptie la aplicareParerea ta conteaza:

(0/5, 0 voturi)

Lasa un comentariutrimite