Revista si suplimente
MarketWatch
Inapoi Inainte

Cercetare si Invatamant superior >> Stiri si Evenimente

Bilanțul ministrului Nicolae Hurduc

16 Octombrie 2019




Instrumente

a) PNCDI III - P 1 - Premierea rezultatelor cercetării – brevete:
- competiţie anuală;
- 2.248.537 lei – bugetul competiţiei 2017 - 2018;
- 480 aplicaţii finanţate pentru perioada 2017 – 2018.

Pentru anul 2019 a fost alocată o sumă în valoare de 1.000.000 lei.


b) Prin PNCDI III - Programul 2 – Creşterea competitivităţii economiei româneşti prin cercetare, dezvoltare şi inovare - pentru a sprijini creşterea productivităţii întreprinderilor şi progresul pe lanţurile de valoare, prin CDI, în cadrul unui sistem naţional de inovare şi prin parteneriate dintre întreprinderi şi organizaţii publice de cercetare performante, Subprogramul 2.1. Competitivitate prin cercetare, dezvoltare şi inovare - pentru creşterea productivităţii la nivelul întreprinderilor prin CDI şi prin personal cu înaltă calificare, proiecte tip „Cecuri de Inovare”.
Nr. proiecte aprobate la finanţare şi contractate: 128.
Bugetul competiției 2018: 5.000.000 lei.


13. Acordarea de sprijin financiar pentru proiectele de transfer tehnologic

Instrumente

a) PNCDI III, Programul 2 – Creşterea competitivităţii economiei româneşti prin cercetare, dezvoltare şi inovare - pentru a sprijini creşterea productivităţii întreprinderilor şi progresul pe lanţurile de valoare, prin CDI, în cadrul unui sistem naţional de inovare şi prin parteneriate dintre întreprinderi şi organizaţii publice de cercetare performante, Subprogramul 2.1. Competitivitate prin cercetare, dezvoltare şi inovare - pentru creşterea productivităţii la nivelul întreprinderilor prin CDI şi prin personal cu înaltă calificare, proiecte tip „Organizare şi dezvoltare cluster – Cluster inovativ” (lansare 2017)
Nr. proiecte aprobate la finanţare şi contractate: 12.
Bugetul total al competiţiei: 8.400.000 lei, din care alocarea pentru anul 2019: 2.448.820 lei.

b) PNCDI III, Programul 2 – Creşterea competitivităţii economiei româneşti prin cercetare, dezvoltare şi inovare - pentru a sprijini creşterea productivităţii întreprinderilor şi progresul pe lanţurile de valoare, prin CDI, în cadrul unui sistem naţional de inovare şi prin parteneriate dintre întreprinderi şi organizaţii publice de cercetare performante, Subprogramul 2.1. Competitivitate prin cercetare, dezvoltare şi inovare - pentru creşterea productivităţii la nivelul întreprinderilor prin CDI şi prin personal cu înaltă calificare, lansarea a două noi competiţii, pentru perioada 2020 – 2023:
- pentru Proiect experimental – demonstrativ – PED, având în vedere prevederile Ordinului MCI nr. 496/22.08.2019, competiţia are un buget alocat în sumă de 60.000.000 lei, cu un buget maxim al unui proiect este de 600.000 lei. Proiectele au ca scop realizarea și testarea modelelor demonstrative (funcţionale/experimentale) pentru produse, tehnologii, metode, sisteme sau servicii noi sau cu îmbunatăţiri semnificative din domenii de specializare inteligentă sau de prioritate publică.

- pentru Proiect de transfer la operatorul economic – PTE, având în vedere prevederile Ordinului MCI nr. 497/22.08.2019, competiţia are un buget alocat în sumă de 50.000.000 lei, bugetul maxim al unui proiect este de 1.200.000 lei. Proiectele au ca scop creşterea competitivităţii mediului economic prin asimilarea rezultatelor CDI ale organizațiilor de cercetare şi transferul acestor rezultate către piață.

14. Alocarea de fonduri de investiții pentru cofinanțarea de instalații experimentale de omologare produse sau servicii suport pentru transferul tehnologic (în curs de implementare)

Instrumente
a) Fondul alocat de la bugetul de stat pentru investiţii, pentru institutele naţionale de cercetare-dezvoltare aflate în coordonarea Ministerului Cercetării și Inovării pe perioada 2017 - 2018, este de circa 45 milioane lei, repartizată după cum urmează:
- 17.000.000,00 lei – dotări independente;
- 8.000.000,00 lei – cheltuieli de expertiză, proiectare, asistență tehnică pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar și de execuție privind consolidările și intervențiile pentru prevenirea sau înlăturarea efectelor produse de acțiuni accidentale și calamități naturale – cutremure, inundații, alunecări, prăbușiri și tasări de teren, incendii, accidente tehnice, inclusiv cheltuielile necesare pentru obținerea avizelor, autorizațiilor și acordurilor prevăzute de lege;
- 20.000.000,00 lei – cheltuieli de expertiză, proiectare, asistenţă tehnică pentru probe tehnologice şi teste și predare la beneficiar și de execuţie privind reparaţiile capitale, precum și alte categorii de lucrări de intervenție, inclusiv cheltuielile necesare pentru obţinerea avizelor, autorizaţiilor şi acordurilor prevăzute de lege.

Pentru anul 2019 este alocat un buget de cca. 20.000.000 lei.


b) Pentru finanțarea Instalațiilor de interes național în conformitate cu prevederile HG 784/2004 privind aprobarea Listei instalaţiilor şi obiectivelor speciale de interes naţional, finanţate din fondurile Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, pentru perioada 2017-2018 MCI a alocat un buget de cca. 220.000.000 lei, iar în anul 2019 este estimat un buget în valoare de 153.964.000 lei.


15. Program privind proiecte de cercetare sectoriale



Parerea ta conteaza:

(0/5, 0 voturi)

Lasa un comentariu



trimite