Revista si suplimente
MarketWatch
Inapoi Inainte

Cercetare si Invatamant superior >> Stiri si Evenimente

Bilanțul ministrului Nicolae Hurduc

16 Octombrie 2019
a) Pentru perioada 2017-2018 a fost creat cadrul pentru derularea Planului Sectorial al Ministerului Cercetării şi Inovării, după cum urmează:
- Ordinul MCI nr. 492/02.08.2017 pentru completarea anexelor OMEC nr. 4728/2004 privind aprobarea Planului sectorial de cercetare-dezvoltare al Ministerului Cercetării şi Inovării, cu modificările și completările ulterioare – Competiţia 2017 - Plan sectorial 2017 (11 proiecte);
- Ordinul MCI nr. 493/03.08.2017 privind aprobarea Termenilor de referinţă ale proiectelor din cadrul Planului sectorial de cercetare-dezvoltare al Ministerului Cercetării şi Inovării, Competiţia 2017;
b) Pentru perioada 2019-2020 a fost creat cadrul pentru derularea Planului Sectorial al Ministerului Cercetării şi Inovării, după cum urmează:
- Ordinul MCI nr. 288/07.05.2019 pentru completarea anexelor OMEC nr. 4728/2004 privind aprobarea Planului sectorial de cercetare-dezvoltare al Ministerului Cercetării şi Inovării, cu modificările și completările ulterioare – Competiţia 2019 (7 proiecte);
- Ordinul MCI nr. 289/07.05.2019 privind aprobarea Termenilor de referinţă ale proiectelor din cadrul Planului sectorial de cercetare-dezvoltare al Ministerului Cercetării şi Inovării, Competiţia 2019.

16. Susținerea unor proiecte de cercetare de importanță deosebită, precum și a unor proiecte dedicate protejării patrimoniului și culturii naționale precum si sustinerea unor proiecte de cercetare privind protecția împotriva amenințărilor asimetrice și a terorismului

Instrumente

a) Proiectul „Super Șoim” este rezultatul parteneriatului dintre Ministerul Apărării Naționale - MApN, Ministerul Cercetării și Inovării - MCI și Ministerul Economiei - ME, fiind una dintre prioritățile MCI, având în vedere faptul că proiectul se referă la „Concepția de dezvoltare a capabilității aeriene de școală și antrenament avansat”.
„Super Șoim” este un proiect inclus în programul de înzestrare a armatei, iar implicarea și responsabilitatea MCI cuprinde cercetarea științifică și identificarea soluțiilor tehnice și tehnologice pentru dezvoltarea capabilității bazată pe platforma aeronavelor IAR-99.

b) Prin proiectul „TURBONAV” cu titlul „Dezvoltarea şi implementarea de soluţii moderne aferente sistemelor de propulsie de turbine cu gaze şi a sistemelor conexe acestora”, INCDT Turbomotoare COMOTI îşi propune consolidarea apărării naţionale şi ridicarea nivelului de securitate naţionala prin găsirea de soluţii inovative la problemele tehnice şi tehnologice identificate la nivelul navelor Forţelor Navale Române.
Lansarea la apă (testele “în sarcină” a soluţiilor identificate şi propuse pentru modernizarea fregatelor aflate în dotarea forţelor armate) se desfăşoară în perioada 14 – 21 octombrie 2019)

c) a fost semnat Ordinul comun între Ministerul Cercetării şi Inovării şi Ministerul Mediului privind înfiinţarea Grupului de Lucru pentru coordonarea procesului de colectare, centralizare şi armonizare a datelor şi informaţiilor necesare îndeplinirii obligaţiilor de raportare sub prevederile internaţionale şi europene în materie a sectorului Exploatarea Terenurilor, Schimbarea Destinaţiei Terenurilor şi Silvicultură (LULUCF) al INEGES.

d) Prin PNCDI III - Programul 2 - Creşterea competitivităţii economiei româneşti prin cercetare, dezvoltare şi inovare - pentru a sprijini creşterea productivităţii întreprinderilor şi progresul pe lanţurile de valoare, prin CDI, în cadrul unui sistem naţional de inovare şi prin parteneriate dintre întreprinderi şi organizaţii publice de cercetare performante, Subprogramul 2.1 - Competitivitate prin cercetare, dezvoltare şi inovare - pentru creşterea productivităţii la nivelul întreprinderilor prin CDI, sunt în curs de finanțare 9 proiecte pentru instrumentul de finanțare proiect tip: Soluţii (acesta oferă soluţii sub formă de bun - produs/serviciu/proces de fabricaţie - inovator, ca răspuns la necesitatea identificată în sectorul public (achiziţii publice pentru inovare). Soluţia este dată de către conducătorul consorţiului (organizaţia publică de cercetare) la o problemă ridicată de administraţia publică. Tema se defineşte pe baza unui dialog la nivelul entităţilor publice comanditare. Proiectele se segmentează în faze (explorare, dezvoltare, testare funcţională, fezabilitate, acceptabilitate).
Cele 9 proiecte aflate în curs de finalizare sunt:
- Platforme UAV (vehicule aeriene fără pilot uman) cu capabilităţi dedicate şi infrastructură suport, pentru aplicaţii în misiuni de securitate naţională;
- Sistem integrat pentru intervenţia rapidă la incidente CBRNE;
- Sistem integrat pentru suportul şi conducerea intervențiilor în situații de criză;
- Sistem informatic integrat pentru managementul activităţilor;
- Platformă software integrată pentru analiza malware a terminalelor mobile;
- Tehnologii spaţiale în managementul dezastrelor şi crizelor majore, manifestate la nivel local, naţional si regional;
- Reţea de antenă retro-directivă compactă destinată sistemelor wireless, în benzile specifice protocoalelor de comunicaţie IEEE 802.11., IEEE 802.16 sau WMAN;
- Tehnologii şi sisteme video/audio inovative pentru recunoaşterea/identificarea persoanelor şi a comportamentului simulat;
- Dezvoltarea și implementarea de soluții moderne aferente sistemelor de propulsie de turbine cu gaze și a sistemelor conexe acestora.


17. Subvenționarea literaturii tehnico-științifice (în curs de implementare)

a) Ordinul Ministrului Cercetării şi Inovării nr. 467/21.07.2017 privind aprobarea competiției 2017 - Subvenționarea literaturii tehnico-știintifice (buget: 959.875 lei - execuție bugetară);
b) Ordinul Ministrului Cercetării şi Inovării nr. 852/08.10.2018 privind aprobarea competiției 2018 - Subvenționarea literaturii tehnico-știintifice (buget: 652.000 lei – execuţie bugetară)..
c) Ordinul Ministrului Cercetării şi Inovării nr. 572/01.10.2019 privind aprobarea competiției 2019 - Subvenționarea literaturii tehnico-știintifice (buget alocat: 630.000 lei)..


18. Organizarea de expoziții „Conceput în România”

Instrumente

Organizarea unor evenimente la nivel național, la Palatul Parlamentului, în parteneriat cu Camera Deputaților a României:
- BURSA NAȚIONALĂ A INVENȚIILOR ROMÂNEȘTI (20 iunie 2017).
Pornind de la succesul înregistrat de inventatorii români la Salonul Internațional de Invenții de la Geneva - 2017 și la Salonul INNOVA BARCELONA – 2017, din dorința de a-i prezenta pe inventatorii români de succes marelui public din România și mai ales mediului de afaceri românesc, pentru a impulsiona valorificarea acestor ingenioase realizări în economie, MCI a avut inițiativa organizării Primei Ediții a BURSEI NAȚIONALE A INVENȚIILOR ROMÂNEȘTI. Evenimentul a fost organizat de MCI la Palatul Parlamentului, în Sălile Unirii și Take Ionescu, în parteneriat cu Camera Deputaților, sub patronajul Președintelui Camerei Deputaților, Domnul Liviu Dragnea, și în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie a României
- Salonul Cercetării Românești „CONCEPUT IN ROMÂNIA”– 2017 (25-27 octombrie 2017) Organizat de Ministerul Cercetării și Inovării în parteneriat cu Camera Deputaților României și în colaborare cu UEFISCDI, la Palatul Parlamentului, în Sălile Unirii, Take Ionescu și I.C.Brătianu, cu scopul de a realiza cea mai eficientă promovare pentru rezultatele cercetării științifice din România, precum și pentru cele mai noi și ingenioase tehnologii și produse realizate în baza unor brevete de invenție.
În paralel cu Salonul Cercetării Românești, a fost organizată cea de-a zecea ediție a FORUMULUI INOVĂRII, găzduită de Sala I.C.Brătianu, în perioada 26-27 octombrie 2017.Parerea ta conteaza:

(0/5, 0 voturi)

Lasa un comentariutrimite