Revista si suplimente
MarketWatch
Inapoi Inainte

Elaborarea Cadrelor Strategice Naționale de CDI şi de Specializare Inteligentă – misiunea majoră a noului ciclu de planificare a finanțării

23 Octombrie 2019• SIPOCA 592, un proiect al întrebărilor şi răspunsurilor esenţiale pentru viitorul cercetării românești

Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI), în parteneriat cu Ministerul Cercetării şi Inovării (MCI), a lansat oficial, pe 17 septembrie, proiectul „Creşterea capacităţii sistemului CDI de a răspunde provocărilor globale. Consolidarea capacităţii anticipatorii de elaborare a politicilor publice bazate pe dovezi” - SIPOCA 592. Proiectul se va implementa în perioada 2019-2022, având ca obiectiv general consolidarea capacităţii anticipatorii de elaborare a politicilor publice bazate pe dovezi în domeniul Cercetare-Dezvoltare-Inovare. Obiectivele specifice ale proiectului vizează elaborarea cadrului Strategic Naţional de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare (SNCDI) 2021-2027, incluzând sinergiile cu Strategia Naţională de Specializare Inteligentă (SNSI), elaborarea cadrului SNSI, revizuirea legislaţiei în domeniul CDI, asociat cadrului strategic dezvoltat. Există şi alte lucruri majore pe care proiectul le pune în scenă pentru dezvoltarea de capabilităţi necesare creşterii competivităţii naţionale: Connecting Hub, Open Science, Laser Valley, ERRIS, Brain Map, orientarea strategică în INCD-uri, precum şi sistemul de management al calităţii în MCI.


Lansarea proiectului SIPOCA marchează începutul celui de-al treilea ciclu de planificare strategică a cercetării românești în care UEFISCDI joacă un rol determinant. Cel din 2005-2006 folosea pentru prima dată în elaborarea de politici publice metodologia de foresight, cu orientare spre viitor, abordare sistemică și orientare spre acțiune. Participarea unui grup cât mai mare de stakeholderi, inteligența colectivă, dialogul politic pentru integrarea rezultatelor în documente strategice adoptate, toate au constituit provocările unei abordări noi. Și a funcționat! România a avut pentru 2007-2013, în premieră, o strategie de cercetare, dezvoltare și inovare, și un plan de implementare. Anul 2013, în pregătirea celui de al doilea ciclu, a adus ca noutate provocarea specializării inteligente, concept nou la nivelul întregii Uniuni Europene. Strategia de specializare inteligentă, ca opțiune a României, a fost integrată în Strategia de Cercetare, Dezvoltare și Inovare la nivel național pentru ciclul 2014-2020. Regiunile, ca opțiune a României, nu au beneficiat de la început de strategii proprii de specializare inteligentă, acestea fiind dezvoltate ulterior, local. Acest decalaj a însemnat o pierdere de oportunitate. Pentru perioada următoare, 2021-2027, specializarea inteligentă va avea o strategie proprie, ce va integra atât componenta regională, cât și cea națională, complementar și sinergic cu strategia de cercetare, dezvoltare și inovare. Elaborarea celor doua documente beneficiază, în această etapă, de întreaga expertiză a echipei proiectului, prin participare, începand cu anul 2015, la pregătirea ciclului strategic 2021-2027 la nivel european: proiectele H2020 - VERA, Bohemia, Cimulact, RIBRI, dar și Innovoucher și eDigiRegion, fără a enumera și multele proiecte INTERREG. Nu în ultimul rând, echipa de proiect a contribuit major, la nivel european, la dezvoltarea teoretică și practică a conceptului de specializare inteligentă, cu accent pe procesul de descoperire antreprenorială (Entrepreneurial Disscovery Process) și a dezvoltării unui mecanism de scanare a orizontului tehnologic ce alimentează acest proces.„Agenda naţională de specializare inteligentă şi agenda naţională strategică de cercetare, dezvoltare și inovare, CDI, sunt complementare şi sinergice. Cele două agende nu trebuie însă confundate: specializarea inteligentă este despre inovare industrială, despre specializarea inovării, despre ecosistemul de inovare și antreprenoriat, despre transfer tehnologic, firme de succes și transformare industrială, despre cum ştiinţa şi inovarea contribuie la aceasta; strategia CDI va avea în atenție agenda națională de cercetare, i-am putea spune agenda misiunilor noastre. Căutăm împreună răspunsuri la întrebarea Cum și în ce domenii vom investi, specializând inovarea la nivel regional și național, astfel încât să ne poziţionăm mai sus în lanțurile globale de valoare adăugată și să contribuim la transformarea industrială a României pentru competitivitate regională și globală, cum și în ce vom investi pentru a crește vizibilitatea internațională a cercetării românești, pentru a forma resursa umană înalt calificată, pentru a stimula performanța și a recompensa excelența, pentru ca știința să răspundă provocărilor globale și nevoilor specifice naționale/locale, pentru a stimula cercetători de top să lucreze în Romania, pentru a stimula circulația creierelor, pentru a avea un adevărat ecosistem de știință și inovare, pentru a genera impact economic și soacial?”, afirmă prof. Adrian Curaj, inițiatorul proiectului în ansamblu.La rândul său, Radu Gheorghiu, coordonatorul SNSI, nuanțează: „Avem de pregătit două documente care nu trebuie să conducă spre fragmentare, ci către anumite delimitări clare. Agenda şi lumea cercetării se duc spre explorare, către frontiere şi valorificarea experimentelor şi cunoaşterii, în timp ce agenda şi lumea specializării inteligente sunt orientate către business şi spre finalitatea economică a activităţilor. Specializarea inteligentă este o încercare de a fructifica potenţialele economice de competitivitate. Separând cele două zone, dar creând şi un continuum între ele, putem ţinti mai bine finanţarea”.
În prezent, atât entitățile publice și private românești, cât și cele europene, sunt la sfârșitul perioadei financiare 2014-2020 și se pregătesc pentru a face față provocărilor următoarei perioade, 2021-2027. Nicolae Hurduc, ministrul Cercetării şi Inovării, subliniază de ce un proiect precum SIPOCA este vital: „Alături de resursele naționale, sursele alternative de finanțare ale planurilor multianuale sunt fondurile europene, fondurile structurale sau cele de coeziune. Din acest motiv, portofoliul de politici publice, cu impact asupra domeniului CDI, va asigura sinergia dimensiunilor național-internațional pentru diversificarea și maximizarea absorbției fondurilor externe. Acțiunile care vor fi finanțate vor susține viziunea și obiectivele Strategiei Naționale de CDI pentru perioada 2021-2027, în special pe componenta de smart-specialisation. Domeniile tematice pe care se vor finanța activitățile de cercetare vor fi domeniile prioritare de specializare inteligentă și domeniile naţionale/regionale rezultate în urma procesului de prospectare care se va desfăşura în cadrul proiectului SIPOCA”.

Valori cheie: dimensiunea participativă, orientarea spre viitor și acțiune
Pentru a asigura reușita celor trei cicluri de planificare strategică, o componentă comună a fost și este abordarea participatorie, de tip foresight, pe care UEFISCDI a propus-o în 2005 și a dezvoltat-o de-a lungul timpului ca metodologie și model de bună practică pentru elaborarea politicilor publice. Astfel, actorii reprezentativi din sistemul de CDI, cercetători, inovatori și antreperenori, dar și cetățeni (ca parte a citizen science) sunt invitați să ia parte la procesul de consultare şi construcție strategică, să privească dinspre viitorul unde vor să ajungă, spre prezent, pentru a determina ce trebuie să facă pentru a obține rezultatele asteptate, de impact și creșterea competitivității. În viziunea coordonatorilor SIPOCA, pentru succesul proiectului este esențial dialogul cu instituții publice și private, comunități profesionale și de practică, cu structuri asociative, cu universități, institute naționale de cercetare și inovare, cu clustere, parcuri științifice și tehnologice, cu întreg mediul antreprenorial – incubatoare, acceleratoare, tech-huburi etc. Participarea tuturor acestor entități este esențială atât pentru procesul de stabilire a opțiunilor strategice, cât și, ulterior, pentru implementarea strategiilor!Parerea ta conteaza:

(0/5, 0 voturi)

Lasa un comentariutrimite