Revista si suplimente
MarketWatch
Inapoi Inainte

Universitatea de Vest din Timișoara dezvoltă primul TEACHING & LEARNING BRAND din învățământul superior românesc

21 Noiembrie 2019



• Un concept inovativ și contemporan de învățare, gândit să impună UVT în elita universităților europene

Profesorul universitar dr. Marilen Gabriel Pirtea a debutat în managementul universitar în 2008, când a devenit cel mai tânăr decan al Facultății de Economie și Administrare a Aface-rilor, din cadrul Universității de Vest din Timișoara (UVT), începându-și mandatul la 35 de ani. Mai apoi, în 2012, a devenit cel mai tânăr rector al UVT, iar acum, după exercitarea a două mandate dinamice de rector, vorbește cu modestie despre contribuțiile sale la profilarea și maturizarea unei comunități academice de înaltă competitivitate, în cea mai dezvoltată universitate a vestului României, care și-a câștigat un renume național și regional în zona central-europeană. După ce s-a consacrat drept una dintre universitățile reprezentative ale țării, fiind prezentă în toate clasamentele internaționale, în care doar puține universități din țară reușesc să se poziționeze, Universitatea de Vest din Timișoara și-a propus un nou obiectiv: să-și sincronizeze conținuturile educaționale cu tendințele academice din universitățile de elită ale Europei Centrale. Asumarea acestui obiectiv vine într-un moment cu multă încărcătură pentru Universitate: împlinirea a 75 de ani de le semnarea Decretului Regal ce a constituit actul înființarii sale oficiale. Am discutat cu rectorul UVT, prof. univ. dr. Marilen Gabriel Pirtea, despre această nouă abordare, UVT teaching & learning brand, și despre contextul în care și-a asumat acest obiectiv îndrăzneț. Din perspectiva dumnealui, au fost necesare progrese susținute la nivelul activităților de bază ale universității: educația, cercetarea științifică și implicarea socială. Totodată, prof. univ. dr. Marilen Gabriel Pirtea își propune ca următor pas implementarea unui sistem de asigurare a calității educației, dezvoltat recent în universitate în jurul conceptului de învățare reflexiv – colaborativă.

Domnule rector Pirtea, înțeleg că la UVT se vorbește tot mai des de un brand educațional, de un teaching and learning brand. Pare un concept inovativ, ne explicați despre ce este vorba?

Vă mulțumesc pentru că ați avut deschiderea de a aborda subiectul și pentru interesul dumneavoastră de a discuta despre acest proiect strategic al UVT. Una din menirile fundamentale ale oricărei universități este aceea de a asigura o educație de calitate pentru studenții săi. În acest sens, numeroase universități de top din Europa și din lume și-au dezvoltat și o definiție foarte clară despre cum se realizează abordarea procesului de învățământ în propria instituție. Aș da aici, un singur exemplu. Mă voi referi, cu totul neîntâmplător, la Universitatea din Maastricht. Universitatea olandeză este înființată în 1976, fiind una din universitățile tinere ale lumii, care se bucură, însă, de un prestigiu remarcabil la nivel mondial. Acest prestigiu este în mare parte datorat brandului de predare și învățare pe care Universitatea din Maastricht îl are, anume învățarea bazată pe găsirea de soluții la probleme reale și cu nivel ridicat de complexitate, provenit de la varianta în engleză a sintagmei problem based learning. În această universitate olandeză întregul proces de învățământ este bazat pe această abordare. Mai mult, promovarea programelor către viitorii studenți se face având problem based learning ca brand, ca avangardă a procesului de interfațare publică a instituției și a promovării metodelor prin care educația studenților este abordată în cadrul universității. Focusul pus pe învățământul centrat pe student și abordat prin problem based learning, specific în această universitate olandeză, se regăsește în ultimii ani și în clasamente internaționale. Universitatea din Maastricht este pe locul 201 în clasamentul general și pe locul 50 pe domeniul educație în topul universitar Academic Ranking of World Universities din anul 2019, cunoscut ca Shanghai Ranking, practic cel mai selectiv și mai pretențios clasament universitar. Pentru cine nu este la curent cu anvergura unor asemenea poziționări, aș menționa faptul că în acest ranking, în clasamentul general, România nu are clasată nicio universitate, iar în clasamentele pe diferitele domenii, nu urcăm dincolo de locul 301, unde, de exemplu, întâlnim UVT, pe domeniul fizicii.
Revenind la remarca dumneavoastră care evidenția faptul că ideea unui brand de predare și învățare este una inovativă, mă simt dator să observ faptul că această caracteristică este valabilă pentru spațiul universitar românesc, dar, după cum vedeți, nu și pentru cel internațional. În România, în prezent, nu avem nicio universitate care să promoveze un anumit concept concret de abordare a educației universitare. Noi, la UVT, în ultimii trei ani, împreună cu o echipă de colaboratori de la Universitatea din Maastricht, am dezvoltat un asemenea concept, un brand educațional.

Sunteți convins că implementarea unei abordări inspirate din modelului olandez poate asigura un salt calitativ, care va diferenția UVT în spațiul educațional universitar românesc?

Sunt convins că UVT are resursele și voința să propună studenților săi cel mai inovativ și mai modern proces de învățământ universitar din România. Trebuie să subliniez foarte clar, însă, faptul că la UVT nu preluăm modelul de la UM. În ultimii trei ani, de la nivelul rectoratului și al echipei prorectoratului academic al UVT a fost coordonată activitatea Centrului de Dezvoltare Academică al Universității. Acolo s-au concentrat mai multe resurse de la nivelul facultăților și din proiectele cu finanțare competitivă atrase de colegii implicați în acest demers. În acest Centru, în care echipa de proiect a colaborat strâns cu partenerii de la Universitatea din Maastricht, s-a desfășurat o muncă de cercetare și construcție de lungă durată, în care a fost elaborat proiectul acestui brand educațional specific universității noastre. În această perioadă, au fost implicate peste 340 de cadre didactice și aproximativ 5900 de studenți din UVT, în cadrul studiilor derulate în interiorul universității. Aceste acțiuni de cercetare au căutat răspunsuri la întrebări de genul: Ce practici didactice avem în UVT? Ce concepții și atitudini avem față de activitatea didactică universitară? Ce și cum putem învăța unii de la alții? În ce relație pot fi puse aceste practici, concepții, percepții, atitudini, cu cercetarea și teoria de ultimă oră privind educația universitară?
Ca atare, cum era și firesc, încercarea noastră de a da un prim răspuns la aceste întrebări s-a bazat pe două demersuri complementare: a) studiile empirice realizate în ultimii ani în UVT și b) studiul literaturii internaționale relevante privind educația universitară și formarea didactică a universitarilor.


Care este specificul acestui nou brand educațional al UVT?
Brandul dezvoltat prin acest demers amplu al echipei din Centrul de Dezvoltare Academică are la bază modelul reflexiv – colaborativ de instruire (reflective and collaborative learning). Așadar, brandul educațional al UVT nu este întocmai problem based learning, precum este la Universitatea din Maastricht. Abordarea propusă de colegii mei, specialiști în științele educației, se află, în acest moment, în dezbatere publică în UVT și este proiectul nostru educațional pentru viitor.
Modelul este unul inovativ pentru spațiul universitar românesc și se bazează pe o schemă de instruire ce combină reperele cadru ale învățării reflexive și cele ale învățării prin colaborare, mizând pe promovarea unui set specific de valori și dezvoltarea unui nucleu de competențe transversale cadru, care să definească și să individualizeze pe viitor absolventul UVT, într-o societate în care competitivitatea se află într-o acerbă și continuă dinamică.

Presupun că o discuție amănunțită despre reperele educaționale ale reflective and collaborative learning ca model de instruire ar fi mult prea tehnică. Totuși, vă rog să ne spuneți care sunt valorile și competențele transversale la care făceați referire anterior și pe care UVT le urmărește prin implementarea acestui brand?
Ne dorim la UVT un mediu educațional în care fiecare coleg să abordeze procesul de instruire într-un mod care trezește pasiunea individuală și dezvoltă capacitatea fiecărui student de a-și folosi cele mai bune calități personale, pentru a învăța cât mai mult, eficient, util. Cu alte cuvinte, ne dorim la UVT un mediu care să stimuleze studenții noștri în adoptarea atitudinii circumscrise de moto-ul instituțional adoptat, Become your best!
Reflective and collaborative learning este centrat pe un set de patru valori. Imaginați-vă acest set de valori ca fiind tipul de celulă din care este construit întregul brand educațional al UVT.




Antreprenoriatul, văzut ca formă elevată de implicare civică și definit ca ceva ce se referă la valorificarea oportunităților și ideilor, pentru a le transforma în valoare pentru ceilalți, acesta este nucleul setului valoric. Deci nu este o înțelegere pur economică a antreprenoriatului. După cum sigur știți, antreprenoriatul este una dintre competențele cheie promovate de Uniunea Europeană. Competența se fundamentează printre altele pe reflexivitate, colaborare și implicare pentru a planifica și gestiona proiecte care au valoare culturală, socială sau financiară.
Ne dorim ca aceste patru valori (antreprenoriat, reflexivitate, colaborare și implicare) să fie vizate de orice activitate educațională din UVT, indiferent de domeniul educațional de care vorbim, astfel încât absolventul UVT să se distingă pe piața forței de muncă prin nivel ridicat de implicare și devotament față de profesia aleasă, competențe avansate de colaborare și lucru în echipă, capacitate de reflecție avansată în domeniul profesional și spirit antreprenorial.
Absolventul viitorului la UVT este o persoană reflexivă, colaborativă, implicată în profesia pe care o exercită și care manifestă spirit antreprenorial la locul de muncă, dar și care ia în calcul riscuri antreprenoriale pentru a crea locuri de muncă. Da, ne dorim ca pe viitor să ne putem mândri nu doar cu o rată de angajare ridicată a absolvenților noștri, cum o facem în prezent, ci și cu un procent bun de absolvenți care își pun în practică propriile idei în domeniile în care au fost pregătiți în universitatea noastră.




Domnule rector, într-o societate ca a noastră, în care multe universități abia dacă au curajul să-și monitorizeze rata de angajabilitate a propriilor absolvenți, UVT își propune să măsoare câți dintre absolvenții săi vor crea, la rândul lor, locuri de muncă, ceea ce pare de-a dreptul îndrăzneț, trebuie să recunosc. O asemenea schimbare de paradigmă nu se produce ușor. Cum vă propuneți să stimulați această schimbare de paradigmă, să implementați brandul educațional al UVT?

Aveți dreptate, ați intuit genul de riscuri pe care avem curaj să le înfruntăm. Dar cred că avem o viziune îndrăzneață, care necesită, însă, un proces de lungă durată. De aceea, în jurul reflective and collaborative learning este dezvoltat în momentul de față un întreg sistem, menit să ajute la implementarea brandului educațional al UVT și la schimbarea de paradigmă vizată. Reperele de design educațional reflective and collaborative learning sunt susținute de un sistem de asigurare a calității educației universitare bazat pe 7 instrumente complementare de analiză a implementării brandului. Aceste instrumente se află în prezent în proces de validare științifică în cadrul proiectelor implementate de specialiștii noștri. Acest sistem de asigurare a calității va furniza informațiile necesare pentru alte două demersuri complementare, care vor susține implementarea brandului educațional al UVT: primul, formarea cadrelor didactice universitare, implicate pentru implementarea și inovarea abordării noastre și, al doilea, premierea celor mai performanți colegi în implementarea și promovarea brandului educațional.
În permanență, implementarea Brandului Teaching & Learning UVT de tip reflective and collaborative learning va fi analizată prin utilizarea sistemului de asigurare a calității, susținută de programele de formare furnizate de specialiștii noștri în acest sens și stimulată prin sistemul de recompensare a colegilor performanți și inovativi în implementarea brandului educațional al universității.



Unde vă aflați acum cu implementarea brandului educațional al UVT și ce va urma în etapa următoare?

Documentul de viziune, conținând întreaga arhitectură a proiectului de dezvoltare, a fost definitivat și supus dezbaterii publice în UVT.
Au avut loc dezbateri la nivelul fiecărei facultăți. Reacțiile au fost pozitive. Mulți colegi și-au recunoscut practicile curente de instruire printre propunerile brandului. Urmează să organizăm o ședință publică de dezbatere cu întreaga universitate, cât de curând posibil, iar apoi să supunem întregul sistem aprobărilor necesare în Consiliul de Administrație și în Senatul UVT. Deși sunt conștient că avem un drum lung de făcut până să vorbim de implementarea Brandului Teaching & Learning UVT, sunt convins că suntem pe un drum bun și am încredere că împreună, comunitatea universitară din UVT, vom reuși în demersul pe care ni-l propunem. Sunt totodată convins că, în perioada următoare, majoritatea colegilor se vor afilia determinării cu care ne dorim să implementăm acest proiect și vor fi parte integrantă a proiectului, așa cum se întâmplă de câțiva ani în universitatea noastră, mai ales în privința proiectelor de mare calibru. Împreună, cadre didactice, studenți, angajați ai UVT și angajatori parteneri, vom contribui la implementarea RCL (reflective and collaborative learning) în UVT, sunt încrezător și motivat de această nouă etapă de dezvoltare instituțională.



Parerea ta conteaza:

(0/5, 0 voturi)

Lasa un comentariu



trimite
Maria Costin
Va doresc mult succes ! Speranta vine de la oamenii educați.
23 Noiembrie 2019, 08:24:41