Revista si suplimente
MarketWatch
Inapoi Inainte

O nouă premieră UEFISCDI la nivel european: Primul sistem blockchain pentru garantarea diplomelor din învățământul superior

21 Noiembrie 2019„România se situează pe locul 27 din cele 28 de state membre ale UE în cadrul Indicelui economiei și societății digitale (DESI) pentru 2019 al Comisiei Europene“. Digitalizarea și accesul în timp real la date certificate de autorități abilitate este un demers încurajat și sprijinit prin diverse instrumente de finanțare de către Uniunea Europeană și reprezintă o prioritate și pentru perioada următoare de finanțare, 2021-2027. În corelare cu inițiativa EU de digitalizare, Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI) și subsidiara din România a Government Blockchain Association (GBA), partener în dezvoltarea proiectului, propun un sistem inovativ utilizând tehnologia blockchain (distributed ledger) care, în primă fază, asigură gestionarea diplomelor emise în sistemul de învățământ superior din România. Având în absolvent beneficiarul cel mai important, sistemul blockchain va extinde Registrul Matricol Unic (RMU), permițând ca administrarea-trasabilitatea pentru neschimbare și verificarea diplomelor să se realizeze facil și cu un grad mare de încredere, sub deplinul control al absolventului (din punct de vedere al protecției datelor cu caracter personal). Încrederea va fi dată de gestionarea sistemului de către o organizație publică, de capabilitățile tehnologiei blockchain (în principal securitate, trasabilitate și neschimbare – imutabilitate), precum și de utilizarea „smart contracts” când se introduc/transmit date de către universități. Verificarea facilă, imediat după absolvire și chiar înainte de emiterea versiunii fizice a diplomei în format hârtie, va contribui la creșterea mobilității forței de muncă, va reduce birocrația și nevoia de a prezenta o copie a documentului. Pentru angajatori, procesul de recrutare-angajare se va simplifica și, implicit, se vor reduce costurile acestuia - aici trebuie menționat că din ce în mai multe țări din Europa, Asia, dar și de pe continentul nord-american semnalează înmulțirea cazurilor de diplome modificate și a celor falsificate integral, precum și a certificatelor de absolvire emise de instituții neacreditate. Detalii despre această inițiativă tehnologică am aflat de la reprezentanții departamentului informatic al UEFISCDI și GBA România - partener în dezvoltarea proiectului.

Cum a apărut ideea proiectului blockchain dezvoltat de UEFISCDI și GBA România?

Marius Nicolăescu, șef Serviciu informatică și infrastructură suport în cadrul UEFISCDI: Utilizarea blockchain pentru garantarea on-line a validității diplomelor emise de instituțiile de învățământ superior din România este o oportunitate tehnologică pe care o analizam de mai mult timp, dar care a început să se materializeze la finalul anului trecut, când am început colaborarea cu specialiștii GBA România. Implementarea și dezvoltarea efectivă a componentei tehnice a proiectului au început însă în martie a.c. și curând vom avea o aplicație pilot.

În ce stadiu se află proiectul?
Cosmin Cioranu, responsabil arhitectură software și hardware UEFISCDI: În prezent suntem în etapa de finalizare a proiectului-pilot, care va fi funcțional până la sfârșitul anului în curs. Într-o primă fază, proiectul va integra un număr limitat de universități, iar darea în funcțiune la nivel național va avea loc anul viitor.

Avantajele blockchain

Cine vor fi beneficiarii imediați ai sistemului blockchain?
Marius Nicolăescu: Toate universitățile din România (publice sau private) vor beneficia de acest sistem, fără a fi condiționate de existența nodurilor proprii în rețeaua blockchain a UEFISCDI. Orice instituție de învățământ superior acreditată, care emite o diplomă de absolvire și o face în conformitate cu prevederile legale, va fi în sistem și prin „smart contracts” va introduce/transmite date în sistem. Datele introduse în sistem sunt complet trasabile și nu pot fi modificate, putând doar să existe versiuni succesive care să reflecte evoluția modificărilor în timp.

Spuneați însă că proiectul-pilot va include un număr limitat de universități?
Cosmin Cioranu:
În proiectul-pilot ne dorim să implicăm, într-o primă fază, una-două universități cărora, în funcție de resursele pe care acestea le dețin, să le oferim posibilitatea de a instala, la nivel local, un nod blockchain. Deținerea unui astfel de nod reprezintă o garanție în plus a nivelului de încredere pentru utilizatorii finali.
Nicolae Ghibu, președintele GBA România: Unul dintre principalele beneficii ale tehnologiei blockchain este acela că garantează stabilitatea în timp a informației, care nu mai poate fi modificată atât timp cât funcționează respectivul sistem informatic, în cazul de față rețeaua UEFISCDI. Desigur, informația poate fi actualizată prin adăugări succesive, dar datele inițiale nu pot fi modificate. Acest atribut specific de imutabilitate a datelor face ca tehnologia blockchain să aibă numeroase aplicații în domeniul de gestiune a registrelor, cum este și cazul RMU - unde tehnologia poate fi utilizată ca o garanție a validității diplomelor emise de facultăți.

Cu cât mai mulți...
Daniel Roca, consilier tehnologic GBA România: Arhitectura propusă este de tip blockchain privat, cu noduri deținute de actori principali (universități și alte organizații publice). Constituirea și extinderea rețelei de noduri se realizează prin invitație și acordare de acces securizat. Accesul angajatorilor se va face printr-o pagină web gestionată de Ministerului Educației și Cercetării (MEC) numai în baza deciziei absolventului (prin token-uri de autorizare).
Garanția unui sistem blockchain este cu atât mai bună cu cât sunt mai mulți actori implicați activ, respectiv mai multe universități/instituții care să dețină propriile noduri conectate la rețeaua blockchain a UEFISCDI. Ideal ar fi să avem minim 5-6 noduri care să asigure acest lanț de validare în consens, dar, deocamdată, în faza de proiect-pilot, vom opera cu două noduri, îndeajuns pentru a putea verifica și optimiza funcționarea fluxurilor de date.
Marius Nicolăescu: Deținerea unui nod nu este o condiție impusă universităților, însă mă aștept ca facultățile cu profil tehnic să fie interesate de oferta noastră și, astfel, să susțină participarea. Dar, indiferent de interesul și disponibilitatea acestora, rețeaua va fi funcțională pentru că avem deja două noduri la UEFISCDI și se pot adăuga rapid alte două instanțe, găzduite în centrele de date ale MEC și RoEduNet.

... cu atât mai bine
Dacă nu este o condiție indispensabilă, ce câștig are o universitate găzduind un nod al rețelei blockchain?
Cosmin Cioranu: Pe de o parte, faptul că deține un nod al acestei rețele îi acordă unei universități o garanție suplimentară că datele nu se modifică. Apoi, este un câștig de imagine: capitalul de încredere care îți este acordat pentru că participi în acest lanț de validare. Nu în ultimul rând, este vorba și de o aliniere la cele mai noi tendințe europene: UE (vezi www.eublockchainforum.eu/) manifestă un interes din ce în ce mai mare pentru asigurarea transparenței și credibilității prin intermediul blockchain, iar prin proiectul nostru oferim universităților o oportunitate de a se familiariza cu tehnologia și de a-și dezvolta cunoștințele necesare demarării propriilor inițiative în acest domeniu. Și, de ce nu, participând la un astfel de proiect pilot, sunt convins ca unele universități vor dori să-și creeze propriile aplicații, să ofere studenților cursuri în domeniu.

Un proiect unic...
Există la nivelul UE proiecte similare celui dezvoltat de UEFISCDI?
Nicolae Ghibu: La nivel internațional există mai multe inițiative, în general private, în domeniul educației. Fiecare proiect aduce ceva nou, inovează, câteva exemple regăsim și în Europa. De asemenea, nu au același impact la nivel național și instituțional, respectiv nu sunt generalizate și extinse pentru întregul sistem de învățământ universitar dintr-o țară. De altfel, în numeroase cazuri, această scalare la nivel național nici nu poate fi realizată, pentru că multe dintre proiectele lansate folosesc sisteme de tip blockchain public, care, în majoritatea cazurilor, nu respectă prevederile GDPR, și presupun modele de business complicate. Proiectul pe care l-am dezvoltat în România alături de
UEFISCDI este unic la nivel european prin abordarea tehnologică folosită și prin amploarea sa de perspectivă, iar odată finalizat va reprezenta o referință importantă și pentru GBA România și un posibil model de studiu pentru celelalte aproape 200 de entități pe care Government Blockchain Association le are în lume.

... în care absolvenții sunt principalii câștigători
Va exista un câștig și la nivelul absolvenților sau doar universitățile vor avea beneficii de pe urma acestei inițiative?
Cosmin Cioranu: Absolventul este beneficiarul principal și accesul (vizualizarea) diplomelor se va face sub controlul complet al absolventului. Sistemul este gândit din start astfel încât să-i asigure accesul securizat la un spațiu virtual în care poate genera un identificator unic, un token corespunzător fiecărei diplomei de absolvire. Acest token îl va putea furniza mai departe angajatorilor sau altor entități care doresc certificarea diplomei și care pot astfel verifica direct veridicitatea documentului. Acest token va avea și perioadă de valabilitate, absolventul putând oricând să revoce token-urile de acces/vizualizare la diplomele sale.
Daniel Roca: Subliniem, încă o dată, că sistemul este conceput să respecte complet prevederile GDPR; de aceea am și introdus soluția cu token-uri, pentru că îi permite absolventului să decidă cui acordă dreptul de vizualizare a datelor și pentru cât timp.

Aplicații imediate...
Marius Nicolăescu: Sistemul astfel implementat în tehnologie blockchain generează avantaje imediate pentru absolvent prin faptul că acesta poate proba validitatea diplomei foarte rapid și mai presus de orice îndoială.
Pentru ca sistemul blockchain dezvoltat de noi să poată fi utilizat la nivel național desigur că este însă nevoie de o asumare instituțională, respectiv de o reglementare a MEC care să includă norme de aplicare prin care să se precizeze ce actori pot să adere la rețeaua blockchain a UEFISCDI, cine va avea acces, cum etc. Este nevoie de această reglementare pentru că este posibil să fie necesare modificări legislative care să gireze și să garanteze încrederea și credibilitatea sistemului.
De exemplu, dacă un absolvent care pleacă din țară trebuie să dovedească instituției unde dorește să studieze că diploma lui este în regulă, atunci trebuie să apeleze fie la universitatea emitentă a diplomei, fie la MEC, fie la Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED). La rândul său, CNRED apelează la universități pentru a primi răspunsul. Ori, conform prevederilor legale în vigoare, recunoașterea diplomei de licență, master și doctorat durează 30 de zile sau mai mult în cazul consultării unor experți externi. Folosind însă sistemul blockchain al UEFISCDI, CNRED și absolvenții vor putea obține certificarea unei diplome în 3-5 minute. Apoi, mai este un aspect important: eliberarea diplomelor în format fizic ia timp, luni de la absolvire, iar, pentru a se angaja, un absolvent solicită adeverință de absolvire. Dacă însă respectivul absolvent va dori să se angajeze în altă țară nu o va putea face doar cu această adeverință provizorie, pentru că nu este recunoscută ca act legal și oficial și are nevoie de dovezi suplimentare din partea MEC sau CNRED. Sistemul blockchain pe care îl dezvoltăm ar putea elimina acest neajuns, pentru că, atunci când va fi asumat legislativ de către MEC, va echivala cu o recunoaștere oficială a validității diplomei. Și, de ce nu, ne plasează în topul țărilor ce folosesc tehnologie de top și inovează!

... și oportunități de dezvoltare
Ce direcții de extindere a proiectului aveți în vedere?
Marius Nicolăescu: Într-o primă fază ne vom concentra pe extinderea proiectului la nivel național și atragerea a cât mai multor universități în rețea. Desigur că vom utiliza și StudyinRomania, www.studyinromania.gov.ro, pentru a anunța modul în care diplomele sunt emise în România. O altă direcție imediată de dezvoltare va fi includerea în sistemul de certificare – pe lângă diplomele de licență, masterat și doctorat – și a celor aferente studiilor post-universitare. Apoi avem în vedere o serie de optimizări ale sistemului UEFISCDI, astfel încât, de exemplu, interogările realizate de MEC și/sau CNRED să primească răspunsuri automate foarte rapid. O altă îmbunătățire utilă ar fi ca seria și numărul diplomei, emise de Imprimeria Națională, să fie disponibile automat pentru absolvent în rețeaua blockchain (după validarea diplomei de către universitate), prin implicarea directă a Imprimeriei Naționale în acest flux electronic. Nu în ultimul rând, există deja discuții preliminare pentru introducerea și utilizarea tehnologiei blockchain, după modelul dezvoltat de UEFISCDI, și la nivelul învățământului pre-universitar, respectiv pentru garantarea validității diplomelor de bacalaureat și a calității de elev. Acum pilotăm, inovăm și avem încredere că vom avea o aplicație de succes. Acest succes va inspira alte aplicații în mediul public și va mobiliza mediul privat să ofere servicii de dezvoltare inclusiv prin mecanisme de tip parteneriat pentru inovare. Dar despre asta vom vorbi altă dată!
Și, nu în ultimul rând, datorită tehnologie blockchain, sistemul este deschis pentru interoperabilitate cu alte sisteme similare naționale (de certificare/acordare de diverse diplome) sau europene pentru cadrul European Skills/Competences, qualifications and Occupations (https://ec.europa.eu/esco), precum și pentru integrarea cu aplicațiile (site-urile) de recrutare.
Repetăm, în viziunea noastră, sistemul are drept beneficiar principal absolventul și țintește simplificarea procesului prin care se verifică diplomele și certificările acestuia!
Nu ne vom opri însă aici: următorul nostru proiect este despre utilizarea tehnologiei blockchain, „smart contract”, pentru accesul la servicii de cercetare și tehnologice oferite de infrastructurile de cercetare înregistrate în platforma ERRIS (https://erris.gov.ro), cât și pentru posibile mecanisme de finanțare/co-finanțare publică, vouchere de experiment, acces la servicii.Parerea ta conteaza:

(0/5, 0 voturi)

Lasa un comentariutrimite