Revista si suplimente
MarketWatch
Inapoi Inainte

ICSI Rm. Vâlcea, 50 de ani de cunoaștere avansată pe filiera deuteriu-tritiu-hidrogen

12 Decembrie 2019


În cadrul acestui pilon au fost realizate atât vehicule electrice cu hidrogen în scop demonstrativ, cât și echipamente de cogenerare electricitate și căldură, sau de management al energiei electrice. Cea mai recentă realizare a colectivulului o reprezintă conceperea unui vehicul electric cu baterii litiu-ion. Recunoașterea internațională a acestui departament s-a realizat prin participarea în infrastructura europeană de cercetare-dezvoltare a hidrogenului și pilelor de combustie, dar și în proiecte cofinanțate de entități europene: HyUnder, HyLaw și TeacHy. Pe de altă parte, cercetătorii din cadrul ICSI Energy reprezintă România în diverse entități europene de resort: FCH2JU și Hydrogen Europe Research.
ICSI Energy își propune să contribuie la găsirea unor soluții energetice care să diminueze emisiile de dioxid de carbon și să participe la reducerea riscului unor schimbări climatice catastrofale. Energia din surse regenerabile are un potențial major pentru îndeplinirea acestui deziderat, însă cel mai mare impediment în utilizarea la scară mare este caracterul său intermitent. Astfel, soluțiile pe care cercetătorii din cadrul ICSI Energy le caută privesc cercetarea și dezvoltarea unor procedee de stocare a energiei capabile să ofere securitate energetică, echitate energetică și un mediu sustenabil. Prin armonizarea acestor trei elemente, numite și trilema energetică, se fundamentează baza prosperității și competitivității la nivelul fiecărei țări.

ICSI ANALYTICS

Al treilea pilon de cercetare, ICSI Analytics, reunește principalele laboratoare de investigații, care au ca obiectiv dezvoltarea de metode analitice inovative de caracterizare pentru o gamă variată de probe, efectuarea de analize fizico-chimice complexe, alături de furnizarea de informații științifice și soluții tehnice ca suport pentru o serie de direcții de cercetare prioritare.
Acest departament s-a născut ca urmare a diversificării tipurilor de analize, având ca punct de pornire tot izotopii hidrogenului și analiza calității apei grele. Dacă inițial analizele erau limitate la deuteriu și tritiu, ulterior gama a devenit mult mai variată, înglobând tot spectrul care se referă la mediu, calitatea vieții și siguranța alimentară.
Strategia de cercetare a acestui departament este focalizată pe susţinerea şi îndeplinirea cerinţelor societăţii şi economiei româneşti, o atenţie deosebită fiind atribuită aplicării izotopilor ca trasori de mediu şi markeri de origine, al investigării materialelor catalitice şi valorificării deşeurilor, în scopul aprofundării şi soluţionării unor problematici de însemnătate care stau la baza lanţului Mediu - Activitate umană - Poluare - Lanţ trofic - Calitatea vieţii/ Securitate alimentară – Consumator.
Laboratoarele ICSI Analytics sunt acreditate de către Asociația de Acreditare din România (RENAR) în conformitate cu standardul ISO 17025:2005 şi Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare (CNCAN) şi sunt certificate de către Societatea Română de Certificare – ROCERT, în conformitate cu standardele ISO 9001:2008 şi ISO 14001:2005.

ICSI BUSINESS
Pentru a aduce rezultatele cercetării mai aproape de agenții economici și de nevoile societății, din anul 2019 s-a înființat un departament suport pentru ceilalîi 3 piloni, numit ICSI Business. Acest pilon urmărește valorizarea economică a rezultatelor cercetării (cunoştinţe, produse, tehnologii, metode, servicii) prin activităţi orientate către mediul de afaceri sau prin transferul tehnologic către agenţii economici, în scopul creşterii competitivităţii economice a acestora.
ICSI Business cuprinde activitățile incubatorului tehnologic și de afaceri ITA, activitățile de microproducție, prestări servicii, și compartimentul marketing, relații publice și mass media.
ITA - ICSI Rm. Vâlcea este o entitate a infrastructurii de inovare şi transfer tehnologic cu activităţi de iniţiere şi dezvoltare de noi întreprinderi inovative bazate pe tehnologii avansate. Identificarea soluţiilor menite să conducă la rezultate viabile pentru realizarea de spin-off-uri sau parteneriate cu agenţi economici reprezintă un deziderat contiuu al activităţii ITA - ICSI Rm. Vâlcea. Prin apartenenţa la Reţeaua Naţională de Inovare şi Transfer Tehnologic ReNiT, ITA - ICSI Rm. Vâlcea acţionează pentru creşterea calităţii produselor, proceselor şi serviciilor către mediul economic, pentru realizarea unui sistem activ de relaţii între clienţi, furnizori sau colaboratori şi realizarea unor reţele de parteneriat.
Departamentul Business are în vedere transferul tehnologic, incubarea de firme, dezvoltarea de spin-off-uri și start-up-uri, și valorificarea rezultatelor cercetării. Menționăm câteva exemple de transfer tehnologic: apa sărăcită în deuteriu – QLARIVIA; amestecuri de gaze speciale, gaze lichefiate; umplutură ordonată de bronz fosforos/catalizatori; heliu lichid; studii de mediu/monitorizare/caracterizare combustibili.

Provocările viitorului
Strategia de Cercetare-Dezvoltare și Inovare a ICSI pentru perioada următoare are drept scop creșterea permanentă a aportului în toate domeniile de activitate, conducând la intensificarea contribuției românești la progresul cunoașterii aplicative, interdisciplinare și de frontieră, la creșterea competitivității economiei românești prin inovare și a rolului științei în societate.
Viziunea ICSI este de a deveni un centru de cercetare-dezvoltare internațional și un lider regional recunoscut în realizarea și promovarea de tehnologii eficiente „curate”, în aplicarea izotopilor pentru atingerea obiectivelor noii strategii energetice a țării, și creșterea calității mediului, vieții, și securității alimentare.În acest sens, obiectivele generale ale ICSI sunt: Creșterea capacității de cercetare-dezvoltare-inovare; a gradului de utilizare a infrastructurii de CD și capacitatea resurselor umane existente; Intensificarea transferului tehnologic și o mai bună valorificare a rezultatelor cercetării; Accentuarea identității stiințifice și tehnologice la nivel național și internațional, însoțită de creșterea vizibilității ICSI; Integrarea ICSI Rm. Vâlcea în spațiul de cercetare internațional, prin participarea la programele de cercetare ale UE (Orizont 2020, EURATOM, etc) și încheierea de noi acorduri/cooperări bilaterale, etc; Creșterea producției științifice a ICSI și îmbunătățirea rezultatelor financiare (creșterea ponderii fondurilor extrabugetare în veniturile ICSI).
Priorităţile şi obiectivele strategiei ICSI Rm.Vâlcea au în vedere evoluţia politicii guvernamentale în domeniul cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării, precum şi politica europeană în sistemul de cercetare-dezvoltare. Pentru a asigura creșterea contribuţiei ICSI Rm. Vâlcea la integrarea României în spaţiul European de Cercetare se va urmări ca obiectiv prioritar amplificarea participării comunităţii ştiinţifice şi tehnice din institut atât la programele naţionale, cât şi la programele europene/internaționale.
Direcţiile de cercetare prezentate deschid oportunităţi pentru dezvoltarea parteneriatelor şi colaborărilor la nivel naţional şi european/internaţional. În acelaşi timp, în preocupările legate de managementul strategiei, un loc aparte îl ocupă identificarea/găsirea fondurilor de finanţare a activităţilor viitoare.
În contextul dezvoltării domeniilor de înaltă tehnologie ce vor fi promovate prin strategia institutului, se va urmări adoptarea standardelor europene şi internaţionale, precum şi extinderea serviciilor pentru testare, etalonare, certificare, expertizare, control şi inspecţie la diverşi agenţi economici.
Pe termen mediu și lung, ICSI își propune să continue și să consolideze misiunea sa de instititut generator de idei și soluții, axat pe cunoașterea de frontieră și pe activitățile de cercetare interdisciplinare, orientate pentru a rezolva probleme de interes practic pentru economie, în scopul dezvoltării de tehnologii global competitive, sustenabile și ecologice, în energie și mediu.Parerea ta conteaza:

(0/5, 0 voturi)

Lasa un comentariutrimite