Revista si suplimente
MarketWatch
Inapoi Inainte

Distincție Europa Nostra pentru un monument spaniol restaurat cu ajutorul INCD pentru Optoelectronică

19 Februarie 2020Uniunea Europeană acordă în fiecare an Premiile Europa Nostra, cele mai importante distincţii din domeniul Patrimoniului Cultural, pentru realizări impresionante în conservare, servicii dedicate, educație și formare. Premiile Europa Nostra, susținute prin intermediul programului Europa Creativă, au drept scop identificarea și promovarea bunelor practici în domeniul conservării patrimoniului cultural material și imaterial, stimularea schimbului de experiență profesională la nivel comunitar și creșterea gradului de conștientizare și apreciere a publicului larg față de patrimoniul Europei. Poarta Apostolilor a Bisericii Arhiepiscopale Santa Maria Mayor din Morella, Spania, monument din secolul XIV, de o excepţională valoare, a fost restaurată recent şi cu ajutorul cercetătorilor din cadrul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronică - INOE 2000, iar rezultatul acestei întreprinderi minuţioase a uimit şi a fost distins cu Menţiunea Europa Nostra în 2019.Importanța cercetării ştiinţifice în acest caz, rolul echipei de cercetători din cadrul CERTO - Centrul de Excelenţă pentru Restaurare prin Tehnici Optoelectronice, departament al INOE 2000 - şi contribuţiile aduse la proiect au fost prezentate şi diseminate în comunicatele din presa internaţională. A venit rândul revistei Market Watch să prezinte aprofundat, într-un articol de copertă, povestea de succes a restaurării monumentului din Morella, scrisă cu contribuția esenţială a specialiştilor CERTO.

Rolul cheie al cercetării din domeniu
Cercetarea din domeniul conservării, restaurării şi evaluării patrimoniului cultural este adesea asociată exclusiv ştiinţelor umaniste. Nimic mai greşit!
„Felix, cui potuit rerum cognoscere causas/Fericit cel ce poate cunoaşte cauza ascunsă a lucrurilor” (Virgiliu) - este ceea ce o bună cercetare în acest domeniu aduce restauratorului, conservatorului, evaluatorului: cunoaşterea materialelor, a deteriorărilor ascunse, înţelegerea celor mai subtile mecanisme de degradare, colectarea informaţiilor necesare elaborării strategiilor ştiinţifice pentru încetinirea procesului de îmbătrânire.
Metodele fotonice se disting în arsenalul investigatorului pentru bunuri culturale, fie că se folosesc la patrimoniu mobil sau imobil, cu sau fără policromie, din materiale organice sau anorganice, când se solicită expertize privind degradări, pagube sau malpraxis.

Infrastructura unică şi tehnicile valoroase, atuurile echipei CERTO
Buna cunoaştere şi respectarea de la primele proiecte a regulilor de operare pe şantiere de restaurare, arheologice, în muzee, galerii şi depozite - în special a regulilor aspre privind aplicarea cu precădere a metodelor noninvazive, de la distanţă, cu răspuns practic în timp real, a nealterării fizico-chimice a materialelor, a nedistrugerii şi reimplantării probelor din materialele originale prelevate numai în situaţii extreme, a reversibilităţii intervenţiilor şi operării în mediul propriu bunului cultural, în care a fost aclimatizat poate de sute de ani - a condus la construirea Laboratorul mobil ART4ART -„Advanced Reserach Technology for Art and Archaeology” – realizat şi dezvoltat continuu de INOE 2000 începând din 2006, supranumit de presa internaţională Ambulanţa pentru patrimoniu. Mai mult decât atât, ART4ART a fost gândit să răspundă unei palete largi de cazuri, să poată colecta şi oferi informaţiile relevante pe teren, care să fie şi acceptate în studii comparative, în evaluări şi expertize. Laborator autorizat de Ministerul Culturii şi membru ICOMOS, cu personal atestat – restauratori şi experţi investigatori pentru operararea asupra bunurilor culturale, această infrastructură importantă este capabilă să asigure în situ monitorizarea microclimatului şi calităţii aerului în vecinătatea bunurilor culturale, să realizeze analiza fizico-chimică non sau minim invazivă, inclusiv stratigrafie, fără prelevare de probe, pentru diagnosticarea şi intervenţia de restaurare, pentru strategia de conservare şi pentru documentarea complexă şi rapidă a bunurilor aflate în fază avansată de degradare, cu suprafeţe fragile, cu risc major de descompunere, sau cu alte vulnerabilităţi importante.
Atât în laboratoarele CERTO, cât şi în dotarea ART4ART, sunt grupate şi conectate inteligent echipamente cu o gamă largă de aplicaţii, dar sunt şi montaje originale, brevetate, construite şi incluse în lanţul de măsurare. Amintim aici tehnicile spectroscopice LIFS şi LIBS (Laser Induced Fluorescence Scanning şi Laser Induced Breakdown Spectroscopy), ambele funcţionând fără contact pe suprafaţă, ceea ce le face deosebit de valoroase în cazurile cele mai dificile, precum pictură murală în stare avansată de degradare, suprafeţe cu contaminări microbiologice, suprafeţe fragile sau foarte preţioase (tehnici miniaturale, picturi multistrat fără preconsolidări etc. Acestea sunt asociate astăzi şi cu alte tehnici imagistice complexe.Misiunea restaurării Bisericii din Morella, o provocare dusă la bun sfârşit

Onoraţi de solicitările de colaborare primite şi de invitaţiile pe şantierele multinaţionale deschise în jurul unor monumente din patrimoniul universal, datorită recunoaşterii activităţii competitive, competenței şi capacităţii de cercetare in situ, pentru crearea unor scheme originale de interogare şi interpretare a datelor, grupul specializat în investigaţii fizico-chimice în domeniul patrimoniului cultural din cadrul INOE 2000 se bucură pentru cele mai recente aprecieri privind contribuţia la restaurarea unui monument istoric emblematic în regiunea Valencia, Spania: Biserica Arhiepiscopală Santa Maria Mayor din Morella.
Cercetarea pe teren a permis identificarea şi cartarea materialelor care au fost folosite pe suprafeţe cu policromie pierdută astăzi, pentru care s-au utilizat cele mai avansate tehnici spectroscopice (XRF şi FTIR), precum şi evaluarea continuităţii structurilor construite prin metode geofizice, în particular prin tehnica radar cu penetrare în sol în plan orizontal, pentru fundaţii, şi în plan vertical, pentru ancadramentele şi lintourile portalului principal – loc în care s-au depistat fisuri în stadiu incipient. Laboratorul aerian a permis realizarea scanării lidar pentru releveul util constructorilor şi completarea cu distribuţiile termice necesare verificării lucrărilor de izolare şi restaurare, pentru identificarea rapidă a zonelor cu material litic din zone greu accesibile şi expuse eroziunii rapide.
Echipa CERTO a remarcat implicarea impresionantă a autorităţilor locale. Imaginea de grup îi prezintă la sfârşitul zilei de lucru pe membrii echipei româneşti de cercetare, echipa de restauratori şi arhitecţi ai Institutului Valencian al Patrimoniului IVC+R, coordonaţi de dr. Gemma Contreras Zamorano, cercetători ai Facultăţii de Chimie ai Universităţii Pablo Olavide din Sevilla, coordonaţi de prof. Maria Ortiz Pilar şi primarul oraşului cetate Morella – principalul susţinător al proiectului şi al abordării ştiinţifice moderne.
Cercetătorii INOE au fost impresionaţi de atenţia acordată de autorităţile locale din Spania, în special de personalul primăriei oraşului Morella, pentru cercetarea avansată şi înlesnirea tuturor colaborărilor pe care echipele de cercetare le-au stabilit cu agenţii culturali implicaţi în restaurarea, conservarea şi administrarea pe criterii ştiinţifice moderne.Noi fronturi de colaborare, noi rezultate de prestigiu

Periplul spaniol nu s-a limitat la colaborarea cu IVC+R, ci a cuprins şi o campanie în colaborare cu Institutul Andaluz al Patrimoniului şi echipa de cercetare a Facultăţii de Chimie a Universităţii Pablo Olavide din Sevilla. Cazuistica variată a cuprins necesitatea construirii modelelor fotogrametrice 3D digitale pentru cazuri complexe, cu suprafeţe cu reflectivitate înaltă, mozaic şi ceramică glazurată, determinarea şi cartarea desprinderilor prin vibrometrie Doppler pe cea mai veche suprafaţă cu mozaic a Catedralei Moschee din Cordoba – monument UNESCO (976). A fost realizată pentru prima dată documentarea fundaţiei celei mai vechi părţi a construcţiei prin metode radar, modelul fotogrametric tridimensional al faimosului mozaic asociat cu harta desprinderilor detectate prin metode acustice şi a scanării cu laser - informaţii extrem de valoroase pentru conservatori şi nu mai puţin importantă pentru istoricii de artă, care au astfel mai multe informaţii despre meşteşugul şi tehnica de realizare.O reputație câștigată în 25 de ani de proiecte unicat

Povestea de succes trăită de echipa CERTO în Spania nu este întâmplătoare. Este rezultatul unui drum îndelungat, al unei echipe valoroase, ce s-a format și a crescut în timp, conştientă acum de faptul că performanţa şi excelența în domeniul protejării patrimoniului naţional şi internaţional nu sunt destinaţii fixe, ci procese continue, însoţite de obstacole, provocări şi, uneori, de distincţii deosebite, ce validează munca şi pasiunea de o viaţă.
În curând, grupul de cercetare CERTO – ca şi institutul INOE – va aniversa 25 de ani de activitate. În acest context trecem în revistă o parte dintre rezultatele care au contribuit la crearea unei reputaţii ştiinţifice apreciate și recunoscute internațional, şi, nu în ultimul rând, care prezintă o mică parte dintre soluţiile pe care CERTO le-a găsit şi aplicat pentru probleme grele din domeniul vast al patrimoniului cultural:
• EUREKA E!2094 - CLEANART – primul proiect iniţiat şi coordonat de România, desfăşurat între anii 1999-2003, în parteneriat cu Marea Britanie şi Grecia – proiect privind realizarea controlată a curăţării cu laser pentru restaurare cu înalta precizie, în câmp microscopic;
• COST G7 „Artwork Conservation by Lasers” – Prima acţiune COST propusă şi aprobată la iniţiativa românească, desfăşurată între anii 2000 şi 2005 – prima acţiune prelungită la 5 ani datorită rezultatelor şi alăturării a 21 de țări;
• CULTURA 2000 – Laborator de restaurare în situ – instrument specific programului european coordonat de DG X – primul şantier multinaţional coordonat de România (2003-2004), organizat în Dobrogea pentru 4 morminte pictate din Necropola Tomis şi Ansamblul Rupestru de la Basarabi -Murtfatlar;
• 2004 - CURĂȚAREA CU LASER a pridvorului Bisericii „Doamnei” din Bucureşti – monument aparţinând LMI – primul proiect de restaurare cu această nouă tehnologie în Europa de Est, aprobat de Comisia Naţională a Monumentelor, monitorizat şi recepţionat de Oficiul Naţional al Monumentelor Istorice;
• 2005 - CURĂŢAREA CU LASER a pridvorului Bisericii Stavropoleos din Bucureşti – monument aparţinând LMI - aprobat de Comisia Naţională a Monumentelor, monitorizat şi recepţionat de Oficiul Naţional al Monumentelor Istorice;
• CULTURA 2000 – Laborator de restaurare în situ – instrument specific programului european DGX – șantier multinaţional coordonat de România (2005-2006), organizat în Nordul Moldovei, cu 3 puncte de lucru, monumentele de artă medievală – Bălineşti, Popăuți, Suceviţa;
• LACONA – Lasers în Artwork Conservation – 2005 - primirea ca membru în cadrul celui mai respectat Comitet Ştiinţific Permanent (PSC) în domeniu;
• BALKAN ARCHAEOMETRY NETWORK - 2008 – asocierea la grupul membrilor fondatori;
• TIBET HERITAGE FUND – 2008 - campanie de cercetare în echipe multinaționale pentru monumente tibetane din sec.XIV-XVII;
• Moisei „Monumentul Martirilor” – curăţarea cu laser în cadrul proiectului de restaurare, proiect aprobat de Comisia Naţională pentru componente artistice;
• Expertize pentru evaluări şi antifraudă pe piaţa naţională şi internaţională de artă – desfăşurate periodic, pentru comercianţi de artă şi autorităţi ale statului – activitate în continuă dezvoltare, în special după certificarea personalului și avizul Ministerului Culturii din România;
• Ansamblul „Calea Eroilor” din Tg.Jiu, realizat de Constantin Brâncuşi – Responsabil pentru proiectarea şi implementarea programului de monitorizare a stării de conservare, parte prezentată şi în Dosarul UNESCO;
• Expoziţia „Memoria luminii” organizată la Academia Română – prezentând reconstrucţia la scara 1:1 a hipogeului pictat din Necropola Tomis, inserată astăzi la Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie din Constanța;
• VISART – Visual Contempoarary Art Platform – 2014-2016 – Prezentarea unor noi direcţii complexe de cercetare, cu demonstrarea aplicabilităţii şi impactului în creştere în domeniul cercetării ştiinţifice a patrimoniului de artă modernă şi contemporană, precum şi pe piaţa de artă;
• Premiul Radio România Cultural 2016 – Secţiunea Ştiinţă – pentru activitatea în domeniul științelor patrimoniului;
• 2018 – Muzeul Municipiului Bucureşti organizează Expoziţia „Vindecări miraculoase – Nicolae Grigorescu (1838-1907)” şi prezintă rezultate excepţionale ale colaborării cu INOE 2000;
• 2019 – Muzeul Naţional de Artă al României prezintă expoziţia „Istoria ascunsă a unui portret-simbol: Tristan Tzara”, având în centru un tablou valoros realizat de H. Maxy, considerat pierdut şi redescoperit graţie istoricilor de artă şi cercetării ştiinţifice;
• IPERION Heritage Science – membru al consorţiul proiectului, desfăşurat în Programul Orizont 2020 până în 2023Parerea ta conteaza:

(0/5, 0 voturi)

Lasa un comentariutrimite