Revista si suplimente
MarketWatch
Inapoi Inainte

INCAS contribuie la dezvoltarea unei noi generaţii de elicoptere și experţi în cercetarea aeronautică europeană

23 Aprilie 2020RoRCraft şi RoRCraft CompAct, proiectele românești dedicate demonstratorului RACER şi formării de expertiză în structuri hibride

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Aerospaţială „Elie Carafoli” (INCAS) îşi consolidează poziţia de partener strategic pentru cercetarea şi industria aeronautică europeană, precum şi statutul de lider regional în segmentele emergente ale cercetării aeronautice internaţionale. RoRCraft şi RoRCraft CompAct sunt cele două proiecte de anvergură care susţin această construcție, primul având ca misiune realizarea demonstratorului tehnologic RACER, baza unei noi generaţii de elicoptere, în timp ce al doilea, gândit complementar, ţinteşte un orizont mai îndepărtat.
Miza este crearea unei platforme locale de experţi (cercetători & ingineri) specializaţi în asamblări şi structuri aeronautice hibride, competențele formate urmând să fie valorificate în aplicaţii avansate şi în proiecte de avangardă dedicate sectorului aeronautic. Ing. Dorin Bârsan, Șef Departament Dezvoltare Tehnologică şi Conceptuală, ing. Adrian Gâz, Manager Proiect, şi dr. ec. Daniela Mocenco, Responsabil Program, sunt specialiştii din cadrul INCAS aflaţi în prima linie de management strategic a acestor proiecte şi totodată persoanele cele mai potrivite pentru a prezenta contextul şi provocările aeronautice europene şi internaţionale, şi, în mod specific, evoluţia, rezultatele semnificative şi perspectivele vizate pe termen mediu şi lung de RoRCraft şi RoRCraft CompAct.
Care a fost necesitatea, contextul internaţional care a determinat Comisia Europeană să investească în realizarea demonstratorului tehnologic RACER – platformă pentru dezvoltarea unei noi generaţii de elicoptere?

Ing. Dorin Bârsan: Angajarea statelor europene în programe pe termen mediu şi lung, care vizează îmbunătăţirea calităţii vieţii, reducerea poluării, scăderea consumurilor de carburanţi şi a costurilor de fabricaţie şi exploatare a determinat direcţionarea activităţii de cercetare spre dezvoltarea de tehnologii aplicabile noilor produse, care îndeplinesc exigenţele propuse. În acest context, realizarea unui aparat de zbor cu decolare verticală a fost propusă pentru ambele variante constructive, cu aripi rotative şi fixe. Demonstratorul tehnologic RACER, din categoria aeronave cu aripi rotative, proiect în care suntem implicaţi, răspunde cerinţelor din domeniul de dezvoltare pe termen lung.

Care sunt avantajele şi performanţele preconizate să fie obţinute de RACER, aeronavă cu aripi rotative, comparativ cu aeronavele cu aripi fixe?
Ing. Dorin Bârsan: Configuraţia propusă aduce modificări majore configuraţiei elicopterelor clasice, preluând avantajele cunoscute ale acestora şi îmbunătăţind mult perfomanţele, prin creşterea vitezei de deplasare, reducerea consumului şi realizarea unei structuri simplificate, cu costuri de fabricaţie şi exploatare reduse. În acelaşi timp demonstratorul respectă cerinţele de mediu în ceea ce priveşte poluarea fonică şi reducerea noxelor, utilizând tehnologii prietenoase cu mediul pentru fabricaţie, reparaţie şi întreţinere. Toate acestea în contextul creşterii siguranţei în zbor, fiabilităţii în exploatare şi a capacităţii de transport. Calificarea şi aplicarea noilor tehnologii conduc la creşterea duratei de funcţionare în exploatare, cu efecte asupra creşterii profitului.

Care sunt elementele de expertiză deosebită, acumulările şi proiectele semnificative anterioare care au determinat cooptarea INCAS pentru realizarea fuzelajului RACER, în cadrul Clean Sky 2?

Ing. Dorin Bârsan: INCAS are o tradiţie în ceretarea şi dezvoltarea aeronavelor civile, din categorii diverse, de la avioane de mici dimensiuni, până la transport de pasageri. În domeniul militar, pe parte de aviație, INCAS coordonează toate proiectele de interes naţional. Participarea la nivel european, în cadrul Programului Clean Sky 1, coordonat de AIRBUS, a adus un salt în creşterea capacităţii cercetării aplicative, dar şi de execuţie, împreună cu ROMAERO, în calitate de partener industrial, pentru subansamble importante, montate pe demonstratorul BLADE. Demonstratorul a fost considerat un succes, rezultatele cercetării urmând să fie aplicate în construcţia aeronavelor europene de pasageri. În cadrul competiţiei de proiecte, la care a participat INCAS pentru realizarea fuzelajului RACER, alături de ROMAERO, expertiza acumulată în Clean Sky 1 a contat, adjudecarea proiectului venind pentru noi în defavoarea altor competitori de prestigiu din Europa. Colaborarea cu AIRBUS, în cadrul parteneriatului european de excelență Clean Sky 1-BLADE,
a permis acumularea experienţei necesare participării la un nivel superior, alături de Airbus Helicopters, în Programul CleanSky 2 - RACER.

La nivel de dezvoltare tehnologică şi concept, cum a arătat foaia de parcurs în proiectul RoRCraft? În ce constă valoarea adăugată adusă, care sunt inovaţiile integrate în fuzelajul RACER?
Ing. Dorin Bârsan: Pe baza conceptului iniţial au fost dezvoltate soluţiile tehnice principale, cu aplicarea unor tehnologii eficiente de construcţie şi echipare. În prezent, în faza de execuţie sunt implementate şi validate tehnologiile noi de construcţie, control şi urmărire în fabricaţie pentru componentele metalice sau compozite şi asamblările hibride (metal – compozit). În paralel se desfăşoară activităţi de încercări mecanice pe subansamblele importante. După finalizare, fuzelajul urmează să fie trimis în Germania, unde va fi integrată toată structura, apoi în Franţa, unde va fi echipat şi vor avea loc probele la sol şi în zbor.
Dezvoltarea tehnologiilor cu eficienţă sporită şi calificarea acestora conduc la realizarea unui produs competitiv, adaptat cerinţelor din ce în ce mai exigente. Valoarea mare adăugată acestui produs se datorează investiţiei în cercetare şi aplicării rezultatelor cercetării în soluţii tehnice inovative. Categoriile de soluţii tehnice inovative aplicate pentru construcţia fuzelajului vizează reducerea greutăţii, utilizarea de componente cu funcţiuni multiple, simplificarea asamblărilor, trape de acces rapid în exploatare, montaj cu asigurarea acurateţii suprafeţelor aerodinamice, utilizarea materialelor adecvate pentru protecţia electromagnetică, chimică şi termică. Domeniile importante de inovare vizează calculul, construcţia, materialele şi fabricaţia structurilor de aeronave. Încercările de laborator, la sol şi în zbor permit validarea soluţiilor şi creează premizele aplicării industriale.

La finalul proiectului, care vor fi câştigurile capitalizate de INCAS, de cercetarea aeronautică românească şi de cea europeană?
Accesul la tehnologiile actuale, asimilarea acestora şi capacitatea de dezvoltare cu resurse proprii considerăm că poate fi un câştig important pentru INCAS. Categoric nu singurul, deoarece rezolvarea unor probleme tehnice la nivelul actual de dezvoltare al cercetării, lucrul în echipe de specialişti din ţări cu tradiţie în construcţia de aeronave în Europa, pe o platformă colaborativă comună, utilizarea celor mai avansate sisteme de calcul şi proiectare pot constitui argumente pentru creşterea expertizei în domeniu. Tinerii cercetători angajaţi în proiect au avut astfel şansa de a participa la elaborarea soluţiilor tehnice pentru produse, care vor fi fabricate şi exploatate în următoarele decenii. De menţionat că proiectul, după obţinerea rezultatelor testării demonstratorului la sol şi în zbor şi analizarea acestora, va fi dezvoltat într-o fază superioară, cu un aport important al tuturor participanţilor din cadrul parteneriatului.

Complementar, proiectul RoRCraft CompAct a deschis un nou front de dezvoltare şi evoluţie, mai ales la nivel aplicativ. Cât de importantă va fi direcţia dată de acest proiect pentru creşterea expertizei tehnice a INCAS şi consolidarea poziţiei de lider regional în segmentele emergente ale cercetării aeronautice internaţionale?
Ing. Dorin Bârsan: Obiectivele proiectului RoRCraft CompAct sunt legate în principal de consolidarea soluţiilor tehnice pentru proiectul RACER şi implică validarea la un nivel ridicat al soluţiilor tehnice şi al tehnologiilor de execuţie. Încadrarea în planificare a proiectului RACER a limitat extinderea analizelor şi studiilor pentru găsirea unor noi oportunităţi şi aprofundarea lor. Extinderea cercetărilor în cadrul proiectului RoRCraft CompAct permite continuarea cercetărilor, cu aplicarea rezultatelor într-o dezvoltare ulterioară a proiectului RACER sau aplicarea în alte proiecte INCAS, care vor prelua rezultatele obţinute prin dezvoltările realizate în RoRCraft CompAct. Expertiza acumulată în INCAS va influenţa, astfel, o creştere a activităţii în domeniul transferului tehnologic. În acest context se urmăreşte colaborarea în proiecte cu fabricanţii de produse/componente pentru aviaţie, cu partenerii industriali ai institutului. Ridicarea nivelului tehnic pentru fabricanţii din România, prin implementarea noilor tehnologii şi creşterea capacităţii de cercetare INCAS, va contribui la consolidarea poziţiei de lider regional pentru Institut, cu efecte benefice pentru alte colaborări la nivel european şi consolidarea unei echipe de cercetători formată în cadrul acestor proiecte.

Care sunt noile tehnologii şi materiale inovatoare asupra cărora se concentrează INCAS via RoRCraft CompAct, cu impact asupra creării de competenţe şi a unei generaţii de experţi în asamblări şi structuri hibride, precum şi în aplicaţii avansate pentru domeniul aeronautic?
Ing. Dorin Bârsan: Noile tehnologii se aliniază cerinţelor la nivel european şi mondial: reducerea poluării, creşterea eficienţei în fabricaţie şi exploatare, reducerea consumurilor, eficiență şi, în primul rând, creşterea siguranţei transportului. Aliajele metalice se dezvoltă în continuare în ritm alert, asociate sistemelor de control, materialele compozite încep şi ele să fie aplicate pentru structuri întregi, cu componență diversă, în funcţie de rolul fiecăreia, iar tehnologiile de reparaţii şi de reciclare au impus cerinţe suplimentare. În concluzie, viitoarele structuri vor avea capacitatea de a transmite în timp real informații despre starea lor de sănătate. Saltul tehnologic este mare şi pentru aceasta este nevoie de o nouă generaţie de specialişti, pregătiţi pentru noi provocări. Revenind totuşi la tehnologii, să nu uităm că tehnologiile asociate proceselor de producţie - prelucrări termice, proceduri de polimerizare, protecţii de suprafaţă, electromagnetice, termice, organe de asamblare etc - sunt direcţii de dezvoltare emergente. Capacitatea de a lucra în echipe mixte, de a aplica şi dezvolta tehnologiile existente, un scop al proiectului RoRCraft CompAct, constituie un pas important spre creşterea nivelului tehnic al produselor aeronautice româneşti.

Revenind la RoRCraft, aflăm detalii importante de la actualul Project Manager. Care sunt obiectivele proiectului şi rezultatele cele mai valoroase la care aţi ajuns?
Ing. Adrian Gâz: Principalele obiective ale proiectului sunt proiectarea unei structuri de fuzelaj pentru un elicopter cu o configuraţie nouă, generarea documentaţiei de fabricaţie în concordanţă cu posibilităţile de fabricaţie ale ROMAERO, elaborarea documentaţiei pentru Permit-to-Fly şi fabricarea fuzelajului. În acest moment suntem pe cale să finalizăm documentaţia de execuţie, într-un timp relativ scurt faţă de anvergura proiectului. Pe de altă parte, de-a lungul proiectului INCAS a reuşit să câştige încrederea coordonatorului, Airbus Helicopters, în ceea ce priveşte capacitatea noastră de proiectare a unei structuri complexe, ţinând cont de toate cerinţele impuse prin interfeţe, regulamentul de proiectare şi cerinţele specifice pentru fuzelaj.

Care au fost principalele pachete de lucru abordate de INCAS în proiectul RACER? Ce etape cheie au fost parcurse? Care este finalitatea?
Ing. Adrian Gâz: Principalele pachete de lucru au definit de fapt perimetrul proiectului RoRCraft şi anume: fuzelajul principal, ansamblul firewall şi partea de carenaje şi uşi de acces. Pentru tot acest perimetru au fost şi sunt efectuate activităţi de design şi calcul de rezistenţă. În cazul calculului de rezistenţă, Airbus Helicopters a furnizat un document numit Means of Compliance, ce descrie modul în care INCAS trebuie să dovedească viabilitatea structurii proiectate. Datorită configuraţiei noi a elicopterului, anumite zone critice din structură vor fi validate prin teste statice şi de oboseală, la nivel de subcomponente (nivelul 4 din piramida de testare). Validarea soluţiilor tehnice a fost făcută în strânsă legătură cu fabricantul ROMAERO, în special în negocierea toleranțelor de execuţie a reperelor. De asemenea, împreună cu ROMAERO a fost stabilită o filozofie de asamblare pentru întregul perimetru.Parerea ta conteaza:

(0/5, 0 voturi)

Lasa un comentariutrimite