Revista si suplimente
MarketWatch
Inapoi Inainte

COMOTI īşi consolidează poziţia de partener european strategic īn domeniul aeronautic

23 Iunie 2020REMASTER, proiectul dezvoltării unei infrastructuri românești în domeniul materialelor inteligente pentru aplicații aerospațiale


La nivel european, cerinţele impuse transportului aerian în perspectiva anilor 2050 evidențiază necesitatea creşterii eficienţei, a fiabilităţii în exploatare, a siguranței în zbor și totodată scăderea consumului de carburanţi și reducerea emisiilor poluante în scopul îmbunătăţirii calităţii vieţii. În acest context, strategia privind cercetarea şi politicile de dezvoltare în sectorul aeronautic sunt puternic influențate de viziunea programatică asupra dezvoltării durabile în acest domeniu, definită în Flightpath 2050 - Europes Vision for Aviation, document elaborat de ACARE - Advizory Council for Aeronautical Research in Europe. Țintele clar definite vizează dezvoltarea şi implementarea de noi tehnologii, măsuri și proceduri care să conducă la reducerea cu 75% a emisiilor de CO2/pasager×km și respectiv cu 90% a emisiilor de NOx, în timp ce emisiile de zgomot perceput pentru avioanele civile trebuie să se diminueze cu 65%, având ca reper valorile definite în 2000.


Pe parcursul ultimelor trei decenii, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare COMOTI și-a integrat constant eforturile cu aceste strategii ale Comisiei Europene în domeniul aeronautic, consecinţele concrete ale acestui demers fiind reprezentate de contribuţia prin rezultate notabile la atingerea obiectivelor acestora, în cadrul unor proiecte de referință: SILENCE®-FP5 (2001), VITAL-FP6 (2004), OPENAIR-FP7 (2009).

INNOSTAT-CSJU-H2020 (2019) şi REMASTER- H2020-POC (2020) sunt două proiecte de anvergură în curs de implementare în institut, care, prin abordarea unor direcţii emergente ale cercetării aeronautice internaţionale privind dezvoltarea de noi tehnologii pentru motoarele de aviație care vor echipa viitoarele avioane, susţin şi reconfirmă totodată potențialul COMOTI de cercetare-dezvoltare în acest domeniu.

Proiectul „Innovative Stator”, acronim INNOSTAT, în valoare de 2,78 milioane de euro, finanţat în octombrie 2019 în cadrul Programului CleanSky 2 Joint Undertaking (CSJU), un parteneriat public-privat între Comisia Europeană şi industria aeronautică europeană, şi în care COMOTI este partener, are ca misiune realizarea demonstratoarelor de palete de stator ventilator care integrează noi tehnologii de reducere a nivelului de zgomot, pentru motoarele turboreactoare cu dublu flux, cu grad foarte mare de diluție (UHBR), prevăzute să echipeze noile avioane civile în 2030, realizând astfel baza unei noi generaţii de motoare. Cel de-al doilea proiect, REMASTER, gândit complementar, ţinteşte într-un orizont mai larg crearea unui reper strategic al infrastructurii experimentale românești în domeniul materialelor avansate pentru aplicații aerospațiale.Proiectul „Development of Research infrastructure for EMerging Advanced composite materials dedicated to innovative STator ogv technologies for aircrafts Engine noise Reduction”, acronim REMASTER, finanţat în aprilie 2020, este în valoare de 7 milioane lei (80 % contribuţia Uniunii Europene), Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020, reprezintă o inițiativă de creare a unei platforme experimentale de referință pe plan regional, prin extinderea, consolidarea infrastructurii şi creșterea capabilităților de cercetare-dezvoltare în domeniul materialelor inteligente, cu greutate redusă și performanțe structurale ridicate, al proceselor de fabricație avansate, și al investigațiilor experimentale dedicate tehnologiilor și inovațiilor emergente referitoare la reducerea emisiilor de zgomot aplicate motoarelor aeronavelor civile ale viitorului.

Pe drumul reducerii emisiilor de zgomot ale avioanelor civile

Activităţile proiectului REMASTER vizează creşterea nivelului tehnologic al soluţiilor arhitecturale studiate în cadrul proiectului INNOSTAT, dezvoltarea de noi activităţi suport, extinderea şi aprofundarea analizelor aero-acustice, structurale şi mecanice, pentru validarea la scară a noilor demonstratoare care integrează concepte inovative de reducere a nivelului de zgomot pentru viitoarele motoare turboreactoare cu dublu flux. Totodată, activităţile de cercetare-inovare vizează proiectarea, validarea numerică, experimentală şi dezvoltarea la scară a unui model experimental care integrează un nou concept acustic hibrid pentru paletele de stator ventilator (OGV-Outer Guide Vane), menit să conducă la o contribuție semnificativă în reducerea emisiilor de zgomot perceput pentru avioanele civile. Paletele de stator ventilator care integrează noul concept acustic hibrid vor fi dezvoltate din materiale compozite ranforsate cu fibre de carbon, utilizând soluții tehnologice emergente și metode performante în procesul de fabricare, tehnologia autoclavei şi manufacturarea aditivă (3D Printing).Ansamblul rezultatelor generate de proiect, atât din punct de vedere al noilor arhitecturi de materiale inteligente, cu greutate redusă și performanțe structurale ridicate, a noilor concepte acustice de reducere a emisiilor de zgomot dedicate paletelor de stator-ventilator, dar mai ales prin prisma extinderii infrastructurii experimentale românești în domeniul materialelor și structurilor pentru domeniul aerospațial, contribuie indubitabil la creșterea vizibilității cercetării românești în plan european.

Din perspectiva potențialului acestui proiect asupra activității I.N.C.D. Turbomotoare COMOTI, miza importantă o reprezintă contribuţia prin rezultatele cercetărilor la obiectivul Flightpath 2050 - Europe’s Vision for Aviation privind reducerea nivelului de zgomot la nivelul stator-ventilator pentru motoarele turboreactoare cu dublu flux, cu grad foarte mare de diluție (UHBR), prevăzute să echipeze noile avioane civile în 2030, şi totodată valorificarea noii infrastructuri în aplicaţii avansate şi în viitoare proiecte de avangardă dedicate sectorului aeronautic.

„Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020”Parerea ta conteaza:

(0/5, 0 voturi)

Lasa un comentariutrimite