Revista si suplimente
MarketWatch
Inapoi Inainte

Perspective privind aplicațiile curățării cu laser în conservarea patrimoniului cultural din România

29 Iulie 2020Starea de conservare a patrimoniului cultural, mobil și imobil, impune o permanentă îngrijire, concretizată prin aplicarea celor mai noi și eficiente metodologii disponibile pe plan mondial. În ceea ce privește înlăturarea efectelor nocive produse de factorii poluanți asupra patrimoniului cultural, în special cel arhitectonic și sculptural, INOE 2000 a fost pionierul aplicării curățării cu laser în România. Drumul început în 1999 a fost pavat cu dispute, reticență, muncă asiduă de laborator, apoi încununat cu reușite de excepție și recunoaștere pe plan național și internațional. Datorită efortului susținut efectuat de grupul de specialiști din INOE 2000, astăzi curățarea cu laser este o tehnică de rutină, valorificată de numeroase muzee și laboratoare de restaurare.De ce curățarea cu laser în restaurare?

Folosirea radiației laser pentru îndepărtarea peliculelor de la suprafața decorațiunilor din piatră ce intră în alcătuirea monumentelor sau de la suprafața artei statuare are aproape 30 de ani de aplicare la scară relativ extinsă pe plan mondial. Metodologia de lucru a trecut treptat de la faza de laborator la nivelul obișnuit al activității specifice de restaurare pe șantiere dedicate, păstrându-și în continuare caracterul de tehnică avansată și solicitând măsuri speciale care țin de protecția muncii, dar mai ales de aplicarea corectă a metodologiilor de la nivelul laboratorului la nivelul șantierului.

Aplicațiile laserelor în conservarea patrimoniului cultural s-au dezvoltat ca urmare a unui proces de cercetare amplu ce a mers de la curățarea suprafețelor, la metode de investigare și diagnosticare, precum și scanarea laser pentru obținerea modelor digitale tridimensionale. Curățarea suprafețelor cu ajutorul unui fascicul laser este o tehnică dezvoltată complementar celorlalte tehnici utilizate tradițional de restauratori și este studiată de când sursele de radiație laser au devenit disponibile unui număr mai mare de cercetători. Curățarea cu laser nu reprezintă o metodă nouă, originile ei regăsindu-se în experimentele începute de Arthur Schawlow prin anii ‘60, care a brevetat un instrument laser pentru curățare – „laser eraser”, continuate apoi în anii ’70 de John Asmus, care, folosind același tip de laser pentru înregistrări holografice, a testat și validat mai multe tipuri de radiații laser. Începând cu anii ’90, metodologia de lucru cu laser a fost testată și implementată în restaurarea pietrei și, ulterior, și în restaurarea altor tipuri de suprafețe. Ca aplicații exemplare ce au marcat evoluția domeniului pe plan internațional pot fi amintite: Catedrala Notre-Dame - Paris, Catedrala Maicii Domnului - Amiens, Catedrala Sfântul Ştefan - Viena, Mausoleul lui Theodoric – Ravenna, friza Partenonului – Atena, etc.

În Romania, bazele curățării cu laser au fost puse la începutul anilor 2000, odată cu experimentele realizate de cercetătorii din cadrul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronică INOE 2000, sub îndrumarea dr. ing. Roxana Rădvan, în cadrul proiectelor europene CLEANART E!2094, respectiv COST G7 – Artworks Conservation by Laser. Alături de specialiști din aria conservării/restaurării bunurilor culturale, INOE 2000 a efectuat începând cu 1999 studii pilot de implementare a tehnicilor fotonice avansate de conservare cu ajutorul laserelor, în cadrul unor șantiere importante de restaurare de la obiective culturale de prim rang. Deși la acel moment specialiștii din domeniu erau reticenți în ceea ce privește utilitatea și aplicabilitatea acestei metode pe obiecte de patrimoniu, cercetările realizate în cadrul INOE 2000 au demonstrat fără echivoc că metoda curățării cu laser respectă pe deplin principiile restaurării referitoare la: interdisciplinaritate (metoda presupune cunoștințe temeinice de fizică, chimie), obligativitatea cercetării preliminare (se ajunge la operare in-situ, pe monumente doar după teste minuțioase de laborator), primum non nocere (nu se intervine asupra unui obiect dacă există cea mai mică suspiciune că acesta poate fi afectat), intervenție minimală (se lucrează doar pe zonele atent stabilite de restauratori, atât cât este strict necesar pentru obiectul în cauză), stabilitatea intervenției (după finalizarea intervenției nu există procese secundare, intervenția se încheie în momentul încetării acțiunii laserului). Această atenție la detalii și respectarea condițiilor stricte, ne-negociabile impuse de restauratori și conservatori, au fost lucrurile care au permis cercetătorilor din INOE 2000 să avanseze atât de mult în acest domeniu.

Avantajele curățării cu laser
Patrimoniul cultural, în special cel arhitectonic și sculptural, este supus permanent agresiunii factorilor de mediu și implicit degradării accelerate. Intervențiile de restaurare, în special cele de curățare, prin metode clasice sunt în general de lungă durată și, de cele mai multe ori, nu rezolvă problemele legate de aspectul estetic. În comparație cu tehnicile tradiționale, curățarea cu laser asigură o bună uniformitate a suprafeței curățate și respectă în totalitate teoriile legate de păstrarea patinei.

Ablația laser este principalul fenomen generat la interacția radiației laser cu materia, care generează îndepărtarea materialului din stratul superficial și care slujește curățării, dar și unor metode de diagnosticare (LIBS –Laser Induced Breakdown Spectroscopy). În prezent, cele mai răspândite sisteme laser aplicate în curățarea obiectelor de artă sunt laserele cu mediu activ solid YAG:Nd în regim Q-switched, cu durata pulsurilor laser de ordinul 5÷20 ns, dar și cele cu excimer KrF. Din punct de vedere constructiv, o caracteristică importantă este modul de manipulare a fasciculului laser, cele mai utilizate sisteme constructive fiind cele cu braț articulat - cu oglinzi sau cu fibră optică.

Comparativ cu tehnicile de curățare tradiționale, curățarea cu laser oferă o gamă largă de avantaje ce o recomandă cu succes în restaurarea obiectelor și bunurilor de patrimoniu, inclusiv a suprafețelor de natură organică: este un proces selectiv ce permite îndepărtarea exclusivă a anumitor substanțe ca urmare a proprietăților optice distincte dintre materialul substrat și cele aderente ce urmează a fi îndepărtate; este un proces non-contact care se poate aplica cu succes pe suprafețe foarte prețioase sau fragile, deteriorate, sau cu alte degradări care nu permit aplicarea metodelor clasice de curățare prin contact mecanic; este un proces care respectă și păstrează profilul și relieful suprafeței; este un proces fizic care încetează la scurt timp după terminarea pulsului laser, astfel fiind eliminat din start inconvenientul legat de imposibilitatea neutralizării instantanee a unei reacții chimice dezvoltate la curățarea cu solvenți; este un proces versatil, controlabil, putând fi îndepărtate mai multe tipuri de materiale prin selectarea corectă a condițiilor de operare; este un proces ecologic, întrucât nu se produce un volum mare de reziduu fluid și nu se folosesc solvenți organici poluanți.Aplicații și studii realizate în România

Experiența acumulată din aplicațiile realizate atât în laborator, cât și pe teren, alături de baza materială dezvoltată, precum și cea informațională, au recomandat grupul de cercetare de specialitate din INOE pentru rezolvarea primelor intervenții majore din România de curățare piatră cu laser in-situ: Biserica Doamnei din București, Biserica Fundenii Doamnei, Biserica Stavropoleos, Biserica Colțea. Calitatea activității științifice, cât și bogata expertiză în domeniu este confirmată nu doar prin participarea la numeroase șantiere de restaurare, ci și prin indicatori de performanță recunoscuți internaționali, precum publicarea de articolele în jurnale de specialitate cotate ISI sau participarea la conferințe și târguri internaționale de prestigiu. Recunoașterea și vizibilitatea în domeniu este confirmată de asemenea de numeroasele colaborări și proiecte implementate în parteneriat cu specialiști de top. INOE este membru fondator LACONA (Lasers in the Conservation of Artworks), forul internațional al comunității științifice privind aplicațiile laser extinse în domeniul patrimoniului cultural.

Printre intervențiile de curățare mai recente amintim Monumentul Martirilor din Moisei (Maramureș), dar și numeroase colaborări cu Universitatea de Artă din București sau Academia de Științe din Bulgaria pe diverse artefacte. În cadrul laboratoarelor INOE au fost realizate studii pe o gamă largă de materiale utilizate în arhitectura și sculptura românească (marmură, calcar, travertin), dar și studii de curățare a suprafețelor organice – hârtie, pergament, piele. Pornind de la materialele clasice, studiile realizate în INOE 2000 au evoluat către materiale moderne, de generație nouă. Astfel, ultimele cercetări au fost orientate spre curățarea cu laser a suprafețelor policrome, realizate cu graffitti, privite din perspectiva înlăturării actelor de vandalism asupra operelor de artă contemporană. În mod surprinzător, când intrăm în sfera artei moderne și contemporane, dinamica acesteia nu reprezintă un impediment, ci o provocare care poate fi depășită prin studii riguroase, reprezentând o nouă bornă de hotar, un nou capitol în domeniul curățării cu laser a bunurilor culturale. Viitorul depinde în mare parte de creșterea versatilității echipamentelor laser, cu posibilități aproape nelimitate de aplicabilitate.

Noi direcții de studiu, viitorul curățării cu laser

Ca principală direcție de dezvoltare în viitor a acestei metode de lucru, se întrevede extinderea gamei de suprafețe pe care se poate opera, vizând, în special, texturi diferite și suprafețe cu policromie realizate cu materiale moderne. Acest lucru poate fi realizat prin dezvoltarea stadiului actual al tehnicii, care să permită realizarea și utilizarea de noi tipuri de lasere, pentru curățare mai rapidă, mai eficientă și cu cât mai puține reziduuri și produși secundari de reacție, lasere care să permită un regim de lucru dinamic, ușor de schimbat, în funcție de caracteristicile suprafețelor de curățat.Parerea ta conteaza:

(0/5, 0 voturi)

Lasa un comentariutrimite