Revista si suplimente
MarketWatch
Inapoi Inainte

Sistem integrat pentru cercetarea și monitorizarea complexă a mediului în aria fluviului Dunărea

29 Iulie 2020Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați a câștigat prin competiție națională o finanțare în valoare de 91.880.104,30 lei (aproximativ 19 milioane de euro), în cadrul unui proiect POC de tip Mari infrastructuri de CD, Axa Prioritară: Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor. Prin proiectul REXDAN (Sistem integrat pentru cercetarea și monitorizarea complexă a mediului în aria fluviului Dunărea) se va crea o infrastructură de cercetare de referință într-o direcție de cercetare interdisciplinară care urmează domeniul de specializare inteligentă: Energie, mediu și schimbări climatice.Proiectul REXDAN va crea oportunități unice pentru o baza experimentală unică pe apele interioare din Europa și facilitează participarea României la proiecte de top în direcții multidisciplinare de cercetare în care cercetarea fundamentală este asociată cu cercetarea aplicată în colaborare nu numai cu mediul academic, ci și cu alte tipuri de structuri de stat și private, ceea ce îmbogățește aria românească de participare la proiecte de anvergură.

Prin acest proiect se propune abordarea multidisciplinară a cercetării Dunării și ariilor asociate, inclusiv impactul asupra comunităților umane și sănătății, posibilitățile de diminuare a impactului unor lucrări majore de amenajare și menținere a navigabilității, impactul utilizării apelor Dunării ca sursă pentru irigații etc. Rezultatele cercetărilor se vor algoritmiza într-o formulă simplificată care va fi obiectul informației transmise autorităților locale și publicului pentru întărirea legăturii științei cu societatea după principiul de bază al Horizon Europe 2021 – 2027.

Bază experimentală unică, suport pentru proiecte de cercetare multidisciplinare
Infrastructura proiectului are două componente: o navă de cercetare și un sistem fix de laboratoare, complementare cu cele de pe nava de cercetare. Proiectul acoperă o arie geografică largă: 2000 de km pe partea navigabilă a Dunării cu componente extinse din bazinul hidrografic și domenii de cercetare referitoare la apă, sedimente, sol, aer, biodiversitate, batimetrie, hidromorfologie etc. și acoperind specializări multiple: chimie, biologie, fizică, știința mediului, ecologie, batimetrie, topografie, chimia atmosferei etc.

Laboratoarele celor două componente sunt complementare. Pe navă vor fi situate laboratoare care conțin instrumente și aparate mai puțin sensibile la vibrații, care nu au foc deschis și pot funcționa în spații închise. Autonomia navei de cercetare și posibilitatea de a găzdui în regim de marș 10 cercetători va face posibilă participarea în proiecte de cercetare multiple, succesive sau paralele, în care vor fi implicați experți din diferite țări, pe perioade de mai multe luni.

Laboratoarele din centrul fix asigură cercetarea cu instrumentele de dimensiuni mari sau cele care necesită poziționare fixă sau observare continuă (cromatografie, ICP/MS, radiometru, radar etc.), având condiții speciale de funcționare.

Laboratoarele de cercetare de pe navă și din centrul fix vor avea ca domenii de activitate:
- Cercetări asupra dinamicii șenalului navigabil al Dunării și zonelor costiere: batimetrie, optimizarea lucrărilor hidrogeotehnice, cercetări asupra calității apelor Dunării din punct de vedere fizico-chimic și biologic;
- Cercetări asupra debitelor, variațiilor sezoniere și anuale; studii de inundabilitate și de risc;
- Identificarea zonelor de poluare și a principalelor specii chimice care afectează pe termen mediu și lung calitatea ecosistemelor;
- Algoritmizarea parametrilor fizici, chimici și biologici pentru apele de suprafață cu debite mari (cum ar fi Dunărea și afluenții);
- Observații directe (terestre și aeriene) asupra ariilor protejate aferente Dunării;
- Monitorizarea ihtiofaunei, în mod deosebit a sturionilor;
- Monitorizarea parametrilor meteorologici în zona limitrofa Dunării, validare a datelor satelitare referitoare la calitatea atmosferei, stratul de ozon, emisiile de gaze cu efect de seră etc.;
- Determinarea efectelor schimbărilor climatice și a modificării compoziției atmosferice asupra variației debitelor Dunării și afluenților, precum și asupra calității ecosistemelor din ariile protejate subsecvente;
- Studii ale impactului activităților umane din zona riverană Dunării și afluenților principali;
- Observații științifice directe obligatorii pentru Planurile de management ale ariilor protejate (Natura 2000 și altele) aferente Dunării și afluenților;
- Identificarea surselor de poluare și a responsabilităților legate de impactul pe termen mediu si lung (Directiva 2004/35/CE privind răspunderea pentru mediul înconjurător);
- Accesul la informație pe nivele distincte care să includă: unitățile de cercetare, companiile de stat și private, administrațiile cu responsabilități în calitatea mediului și a vieții, ONG-uri, societatea civilă.

Infrastructura REXDAN va contribui în mod direct la creșterea performanței în cercetare prin cooperare internațională, prin conferirea caracterului de excelență la nivelul universității și proiectelor acesteia, prin deschiderea față de cele mai performante echipe de cercetare din Europa și la nivel internațional lărgit, prin asigurarea noutății științifice și a originalității abordărilor.Parerea ta conteaza:

(0/5, 0 voturi)

Lasa un comentariutrimite