Revista si suplimente
MarketWatch
Inapoi Inainte

INCDTP, īn avangarda cercetării de excelență

23 Septembrie 2020Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile și Pielărie (I.N.C.D.T.P.), institut cu tradiție de peste 60 ani în domeniu, îşi asumă rolul de institut inovator, urmărind consolidarea statutului de organizaţie de CDI de excelenţă, atât în ceea ce privesc cercetarea ştiinţifică şi inovarea, cât şi prin asigurarea capitalului uman specializat, condiţie sine qua non ce condiţionează capacitatea de inovare şi performanţa instituţională.

În contextul procesului de creare a corespondențelor valorice în cadrul triunghiului educație-cercetare-economie, obiectivele strategice ale I.N.C.D.T.P. la orizontul anului 2020 au fost structurate în logica dezvoltării instituționale pe termen mediu și lung, capacitând în cultura organizațională valori tradiționale adaptate provocărilor și exigențelor societale actuale.

Astfel, activitatea de Cercetare-Dezvoltare-Inovare a I.N.C.D.T.P., corelată cu domeniile strategice definite de Strategia Naționala de Cercetare-Dezvoltare-Inovare 2014-2020 și Programul Orizont 2020 al Uniunii Europene, și-a menținut orientarea către cercetarea de excelență, dezvoltarea de noi direcții de cercetare multidisciplinară în domenii nișă ale sectorului de textile-pielărie, dezvoltarea și consolidarea parteneriatelor strategice naționale și europene.

I.N.C.D.T.P. deține o expertiză unică și facilități de cercetare și dezvoltare în domeniul prelucrării textilelor, confecțiilor, pielii, fabricării încălțămintei și domeniilor conexe. În ultimii ani, prezența dinamică și cuprinzătoare a institutului la nivel național și internațional a făcut posibilă dezvoltarea și promovarea cercetării interdisciplinare aplicate în domenii conexe: Bioeconomie, Materiale avansate textile, piele și cauciuc pentru: Agricultură, Securitate națională, Protecția mediului, Sănătate, Patrimoniu Cultural.

Direcțiile de cercetare științifică și dezvoltare institutională sunt definite în documentele strategice instituționale: Strategia de Cercetare a I.N.C.D.T.P., Direcții științifice 2019-2022 – disponibilă la http://incdtp.ro/pdf/nucleu/strategia_2019_2022_1.pdf, precum și Planul de dezvoltare instituțională 2019-2022 – disponibil la http://incdtp.ro/pdf/nucleu/plan_2019_2022_1.pdf.

Pentru realizarea obiectivelor ambițioase asumate, I.N.C.D.T.P. a beneficiat în perioada 2018-2020 de sprijin financiar prin proiectul „Dezvoltarea performanței instituționale și creșterea excelenței în activitatea CDI a INCDTP (4PERFORM-TEX-PEL), Program 1 – Dezvoltarea sistemului național de cercetare –dezvoltare, Subprogramul 1.2 – Performanță instituțională. Proiecte de dezvoltare instituțională – Proiecte de finanțare a excelenței în CDI, derulat în baza contractului de finanțare 6PFE/2018 încheiat cu Ministerul Educației și Cercetării. Obiectivele proiectului au răspuns direcțiilor strategice ale Planului de Dezvoltare Instituțională 2019-2022 și Strategiei CDI a I.N.C.D.T.P., contribuind la:
A. Consolidarea infrastructurii CDI, factor important pentru crearea cadrului științific necesar accesării de cercetări complexe, multidisciplinare, și formării de consorții de cercetare reprezentative la nivel european.
Astfel, în scopul utilizării de aparatură state-of-the art pentru dezvoltarea de cercetări aprofundate prin caracterizarea modificărilor materialelor și obţinerea de rezultate științifice relevante în activitățile de CDI, în anul 2019 au fost achiziționate mai multe echipamente CDI, dintre care menționăm Spectrometrul de Absorbție în IR cu Transformanta Fourier (FTIR). Identificarea compușilor simpli organici și anorganici, pentru investigarea compușilor complecși, a structurii moleculelor, realizarea unui număr mare de interferograme succesive și furnizarea datelor care permit căutarea automată a spectrelor de referință vor facilita abordarea a noi domenii de cercetare la granița dintre cercetarea fundamentală de frontieră și cea aplicativă.

Concomitent au fost implementate măsuri specifice pentru creșterea gradului de utilizare a infrastructurii CDI, precum și pentru facilitarea accesului la infrastructuri CDI europene. Accesul la infrastructura de cercetare externă se realizează pe baza unor acorduri de colaborare cu universități și centre de cercetare din spațiul UE, în cadrul unor proiecte de cercetare dezvoltate în parteneriat (ex. acces la IC-urile dedicate NMR din Universitatea din Aachen și din CNR-Roma ca urmare a câștigării unor granturi doctorale și proiecte care susțin mobilitățile cercetătorilor).

În prezent, există acces permanent la Infrastructura de Cercetare aferenta Centrului interdepartamental al Universității din Torino, Nanostructured Interfaces and Surfaces (http://www.nis.unito.it/). Accesul a fost extins, în baza unor acorduri de colaborare instituționale pe o anumită direcție de cercetare de interes comun (acces limitat la perioada acordului). Totodată, în anul 2019, cercetătorii au beneficiat de acces la diferite IC-uri, pe perioada de derulare a stagiilor de pregătire, finanţate prin proiectul de dezvoltare instituțională 6PFE/2018.

De asemenea, trebuie menționat faptul că în cadrul I.N.C.D.T.P. există infrastructura de cercetare dedicată patrimoniului cultural (https://erris.gov.ro/inREACH) care este parte componentă a E-RIHS Ro, nod al IC paneuropene E-RIHS (http://www.e-rihs.eu/). În prealabil, I.N.C.D.T.P. a semnat un acord pentru înființarea E-RIHS Ro în calitate de membru fondator (nr. inregistrare 1239 din 26.06.2017). Ulterior, nodul național E-RIHS Ro a fost acceptat în calitate de observator în cadrul proiectului H2020 E-RIHS PP - proiect care pregătește transformarea E-RIHS într-o IC paneuropeană de tip ERIC.B. Creșterea nivelului performanță și asigurarea unui cadru propice dezvoltării sustenabile a I.N.C.D.T.P.
La nivelul top managementului I.N.C.D.T.P., s-a decis ca prin implementarea și menținerea sistemului de management al inovării să se creeze o parghie de optimizare a activității CDI, generatoare de multiple beneficii, precum:
• dezvoltarea capacității de promovare a ,,noului” în produse, tehnologii capabile să satisfacă atât cerințele părților interesate, cât și cerințele reglementate aplicabile;
• creșterea adaptabilității la schimbările mediului de afaceri și a vizibilității pe piața cercetării;
• realizarea angajamentelor privind politica referitoare la inovare în INCDTP;
• facilitarea creării oportunităţilor de adaptare la criză şi/sau la situații neprevăzute.Parerea ta conteaza:

(0/5, 0 voturi)

Lasa un comentariutrimite
Ibu puspita wati
KARNA RASA HATI YANG GEMBIRA BERKAT BANTUAN AKI SOLEH MAKANYA SENGAJA NAMA BELIAU SAYA CANTUNKAN DI INTERNET !!! assalamualaikum wr, wb, saya IBU PUSPITA WATI saya Mengucapkan banyak2 Terima kasih kepada: AKI SOLEH atas nomor togelnya yang kemarin AKI berikan "4D" alhamdulillah ternyata itu benar2 tembus AKI dan berkat bantuan AKI SOLEH saya bisa melunasi semua hutan2 saya yang ada di BANK BRI dan bukan hanya itu AKI alhamdulillah, sekarang saya sudah bisa bermodal sedikit untuk mencukupi kebutuhan keluarga saya sehari2 Itu semua berkat bantuan AKI SOLEH sekali lagi makasih banyak ya, AKI yang ingin merubah nasib seperti saya !!! SILAHKAN TLPN AKI DI WHATSAPP : 082~313~336~747 Sebelum Gabung Sama AKI Baca Duluh Kata2 Yang Dibawah Ini Apakah anda termasuk dalam kategori di bawah ini.!! 1: Di kejar2 tagihan hutang 2: Selaluh kalah dalam bermain togel 3: Barang berharga sudah terjual buat judi togel 4: Sudah kemana2 tapi tidak menghasilkan, solusi yang tepat.!! 5: Sudah banyak dukun ditempati minta angka ritual belum dapat juga, satu jalan menyelesaikan masalah anda.!! Dijamin anda akan berhasil silahkan buktikan sendiri Angka:Ritual Togel: Singapura Angka:Ritual Togel: Hongkong Angka:Ritual Togel: Toto Malaysia Angka:Ritual Togel: Laos Angka:Ritual Togel: Macau Angka:Ritual Togel: Sidney Angka:Ritual Togel: Brunei Angka:Ritual Togel: Thailand <a href="https://dukuntogelgaib.blogspot.com/">" ((((((((((( KLIK DISINI ))))))))))) "</a>
28 Septembrie 2020, 01:33:40
Ibu puspita wati
KARNA RASA HATI YANG GEMBIRA BERKAT BANTUAN AKI SOLEH MAKANYA SENGAJA NAMA BELIAU SAYA CANTUNKAN DI INTERNET !!! assalamualaikum wr, wb, saya IBU PUSPITA WATI saya Mengucapkan banyak2 Terima kasih kepada: AKI SOLEH atas nomor togelnya yang kemarin AKI berikan "4D" alhamdulillah ternyata itu benar2 tembus AKI dan berkat bantuan AKI SOLEH saya bisa melunasi semua hutan2 saya yang ada di BANK BRI dan bukan hanya itu AKI alhamdulillah, sekarang saya sudah bisa bermodal sedikit untuk mencukupi kebutuhan keluarga saya sehari2 Itu semua berkat bantuan AKI SOLEH sekali lagi makasih banyak ya, AKI yang ingin merubah nasib seperti saya !!! SILAHKAN TLPN AKI DI WHATSAPP : 082~313~336~747 Sebelum Gabung Sama AKI Baca Duluh Kata2 Yang Dibawah Ini Apakah anda termasuk dalam kategori di bawah ini.!! 1: Di kejar2 tagihan hutang 2: Selaluh kalah dalam bermain togel 3: Barang berharga sudah terjual buat judi togel 4: Sudah kemana2 tapi tidak menghasilkan, solusi yang tepat.!! 5: Sudah banyak dukun ditempati minta angka ritual belum dapat juga, satu jalan menyelesaikan masalah anda.!! Dijamin anda akan berhasil silahkan buktikan sendiri Angka:Ritual Togel: Singapura Angka:Ritual Togel: Hongkong Angka:Ritual Togel: Toto Malaysia Angka:Ritual Togel: Laos Angka:Ritual Togel: Macau Angka:Ritual Togel: Sidney Angka:Ritual Togel: Brunei Angka:Ritual Togel: Thailand <a href="https://dukuntogelgaib.blogspot.com/">" ((((((((((( KLIK DISINI ))))))))))) "</a>
28 Septembrie 2020, 01:34:18