Revista si suplimente
MarketWatch
Inapoi Inainte

Rectorul Universității de Vest din Timișoara, prof. univ. dr. Marilen Gabriel Pirtea: „Universitatea inovativă, digitalizată și competitivă se va diferenția în plan regional și european”

21 Octombrie 2020Noul context internațional, marcat de evoluția și impactul pandemiei SARS-CoV-2, provoacă mai mult ca oricând instituțiile de învățământul superior să-și adapteze resursele și strategia unui nou model educațional, de secol XXI, aflat sub semnul transformării digitale și evoluției tehnologice accelerate. Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) a înțeles actuala dinamica globală și, prefigurând totodată viitorul, s-a conectat rapid la trendul digitalizării și reformării metodelor educaționale universitare. Obiectivul imediat a vizat un start bun în noul an universitar, dar miza majoră este intrarea UVT într-o nouă etapă de dezvoltare, prin dobândirea și consolidarea în timp a statutului de universitate continentală, cu un bazin de adresabilitate și atragere a noilor studenți la nivelul întregii Europe. Rectorul UVT, prof. univ. dr. Marilen Gabriel Pirtea, ne-a prezentat componentele-cheie și câștigurile aduse de această schimbare de paradigmă și de perspectivă.

Domnule rector Marilen Pirtea, cum se definește noul tip de învățământ blended-learning, adică hibrid, pe care Universitatea de Vest îl experimentează în semestrul întâi al noului an universitar?

UVT începe anul universitar 2020-2021 ca universitate digitalizată și adaptată noilor condiții și reguli de protejare a sănătății. Prin deciziile consiliilor din cele 11 facultăți care compun UVT, am adoptat un set de reguli pentru desfășurarea procesului educațional în primul semestru, care sunt adecvate specificului proceselor de predare-învățare-evaluare din fiecare domeniu de studii. În acest fel, avem un număr de 6 facultăți în care specificul procesului de învățământ nu presupune activități experimentale și nevoia de întâlnire nemijlocită față în față a studenților cu cadrele didactice, în care s-a decis ca activitățile să fie exclusiv online. În celelalte facultăți, cu specific vocațional și din domeniul științelor exacte și al științelor naturii, am adoptat formula blended-learning, în care unele dintre activități se desfășoară față-în-față, cu toate măsurile de protecție medicală respectate (activități aplicative în domeniile arte, muzică și teatru, chimie, biologie, fizică, educație fizică și sport), iar activitățile preponderent teoretice se desfășoară online. Analiza prin care am departajat cele două tipuri de activități a fost minuțioasă, desfășurată la nivel de departamente academice și programe de studii, și a presupus atât studiul unei bibliografii bogate și a practicilor internaționale, dar și aplicarea unor chestionare de opinie, atât cadrelor didactice, cât și studenților, iar concluziile au fost adoptate prin decizii ale Consiliilor facultăților și Senatului UVT.
Nimeni nu-și dorește prelungirea stării de distanțare fizică și mutare în mediul online a tuturor activităților. Dar comunitatea UVT a învățat, chiar din prima lună a pandemiei, faptul că trecerea în mediul online poate să ne provoace și să ne transforme și în bine, prin adaptarea la tendințele cele mai avansate în interacțiunea educațională mediată digital, așa cum se întâmplă cu cele mai dezvoltate programe de studii din marile universități ale lumii.

Care sunt principalele câștiguri ale noului trend în educația digitală?
Această perioadă, a unei rupturi profunde de perioada aplicării metodelor clasice și conservatoare în educația universitară, aduce în centrul atenției metodele digitale, dar provoacă și mutații structurale în poziționarea unei universități în cadrul mediului său de referință și a câmpului de absorbție a studenților noi.
Eliminarea barierelor geografice ne-a permis accederea către un statut de universitate continentală. Aceasta este noua etapă la care UVT s-a racordat, prin construirea unei oferte de programe de studii și a unei abordări educaționale care să fie adaptate studenților din întreaga Uniune Europeană. Dincolo de metodele de comunicare online și de instrumentarul educațional digital, astăzi contează enorm, pentru o bună vizibilitate internațională, și marketingul universitar, și domeniile de excelență pe care universitatea le promovează și cu care se diferențiază, și nivelul taxelor și costurilor vieții de student, și existența unui parcurs educațional care să vizeze toate cele trei cicluri de studii universitare - licență, masterat și doctorat - și oportunitățile unor abordări pluri, multi și inter-disciplinare, precum și atractivitatea orașului care găzduiește centrul universitar. Acest set de factori, care generează un indice de atractivitate global al unei universități europene, este favorabil pentru Universitatea de Vest, în competiția deschisă cu universități din nordul, sudul, centrul sau vestul Europei.
UVT a accelerat adaptarea la metode digitale și de comunicare online, dar nu pentru că doar acestea sunt metodele viitorului. Noi credem în continuare în valențele de neînlocuit ale pedagogiei din interacțiunile față în față ale cadrelor didactice cu studenții și suntem convinși că talentul cadrelor universitare se pune în valoare mai ales în orele de comunicare nemediată digital, când interacțiunile învățării sunt foarte directe. Suntem, însă, realiști și evaluăm permanent evoluțiile educației universitare în Europa, observând zi de zi cum se produc mutațiile radicale, provenite în timpul acestei pandemii mondiale, și înțelegând că ele sunt aproape ireversibile.
Metodele de predare online și instrumentele digitale utilizate au condus la o creștere a eforturilor spre competitivitate depuse de universitățile world-class, cele mai avansate universități ale continentului, iar faptul că orice student, indiferent de țară și distanță, se poate înscrie la programe de studii online, care s-au multiplicat semnificativ în această perioadă, comparativ cu perioada dinainte de pandemie, arată la ce nivel a ajuns accesibilitatea educației digitale la distanță.
În acest context am continuat la UVT dezvoltarea propriului brand în educație, Teaching & Learning Brand UVT, care însumează un set avansat de metode psiho-pedagogice și tehnici de dezvoltare a deprinderilor de învățare, aliniate la cele mai noi tendințe în cercetarea în domeniul pedagogic și educațional.
Toate aceste eforturi ale comunității UVT, care ne-au facilitat procesul de reformare a metodelor de predare-învățare-evaluare, ne-au condus spre rezultate cuantificabile, atât în ceea ce privește numărul de studenți internaționali, cât și în creșterea competitivității globale pe care o au cele peste 185 de programe de studii pe care le oferim, la nivel de licență și doctorat.Cum se definește astăzi succinct competitivitatea UVT?

Competitivitatea nu începe decât atunci când ne eliberăm de naivități. Orice tânăr talentat are deschise variante multiple de a accesa burse și programe de studii oferite de universități din toată Europa și din America de Nord. După ce ne eliberăm de naivitățile specifice perioadei dinainte de anii 2010-2015, reușind să revenim la luciditatea de a înțelege competiția deschisă în care și UVT se află, de aici, din Timișoara, cu universități situate la 500, 1000 sau 2000 de kilometri distanță fizică, dar aflate la fel de aproape de candidații din România precum este orice universitate de aici, realizăm că bilanțul competitivității universitare cuprinde astăzi un calcul care include avantajele de nișă ale programelor de studii, ponderate prin nivelul costurilor și facilităților oferite de comunitatea în care se află centrul universitar.
Credem că UVT este din ce în ce mai competitivă, în condițiile în care își evaluează periodic oferta educațională și după ce s-a transformat radical prin mijloacele noi de predare-învățare-evaluare, digitale și accesibile, astfel că acum concurăm cu mult mai multe universități decât acum 10 ani și chiar față de acum un an. Suntem competitivi pentru că oferim programe de studii adaptate deopotrivă unei activități profesionale imediate, dar și unei cariere mai ample, în domenii fundamentale ale cercetării de vârf, programe de studii cerute în piața muncii din Europa, dar care, prin intermediul instrumentelor digitale, devin mai puțin costisitoare din punctul de vedere al taxelor și costurilor vieții, cu atât mai mult cu cât Timișoara este cel mai vestic oraș al României, nu doar ca amplasare geografică, dar și ca stil de viață. Avem toate condițiile ca să atragem mai mulți studenți spanioli din zona Valencia spre Timișoara, decât reușește să atragă din Timișoara zona Valencia, spre exemplu.Vă invităm să ne exemplificați cum s-a nișat oferta UVT, pentru a intra în această competiție europeană.

Un exemplu de înaltă performanță este programul de studii postuniversitare de Antreprenoriat în Blockchain, care s-a lansat în această lună. Experimentăm acest program în limba română și considerăm că o ulterioară variantă a acestuia în limba engleză va atrage cursanți din toată Europa, pentru că oferim mentorat de nivel mondial, prin adevărate staruri ale industriei Blockchain, la un nivel de accesibilitate foarte bun.
Nu este doar acest exemplu. Suntem lideri în dezvoltarea programelor de studii avansate din această regiune europeană pentru domeniile securității globale și cyber-securității, prin programele de studii universitare de masterat pe care le oferim. Mai mult chiar, dezvoltăm un nucleu de cercetare avansată în Securitate Europeană, UVT obținând în acest an statutul de membră a Colegiului European de Securitate și Apărare al UE.
Și în privința programelor de studii vocaționale, studenții UVT beneficiază de condiții foarte bune pentru șlefuirea talentelor pe care le au. La Facultatea de Muzică și Teatru, spre exemplu, un nou concept pentru aprofundarea studiilor de licență și de master a fost inclus din acest an universitar, concept propus studenților de către maestrul violonist Alexandru Tomescu – Performanță pe scenă și în afara ei. Abordarea este neconvențională, urmând ca șase tineri să aibă posibilitatea de a studia cu renumitul violonist, pentru o specializare de un nivel foarte înalt și integrarea noilor tehnologii în procesul educațional, drept răspuns la cerințele tot mai competitive ale pieței muncii din domeniul cultural.
Mai mult decât atât, capacitățile de cercetare și cooperare în parteneriat, pe care UVT le-a dezvoltat în ultimii 10 ani, au condus la obținerea în anul 2020 a unui succes semnificativ la cel mai înalt nivel universitar european, prin câștigarea finanțării pentru proiectul strategic al Universității Europene UNITA, din partea Bruxelles-ului. Aici este vorba despre despre unul dintre consorțiile europene formate cu scopul de a contribui la consolidarea identității UE și a creșterii capacității de colaborare între instituțiile de învățământ europene. Consorțiul UNITA este format din șase universități de cercetare comprehensive, din cinci țări - în care se vorbesc limbi romanice - cu dimensiuni și traiectorii diferite, cuprinzând peste 160.000 de studenți și 13.000 de cadre didactice. De la vest la est: Universidade de Beira Interior, Universidad de Zaragoza, Université de Pau et des Pays de l’Adour, Université Savoie Mont Blanc, Università di Torino și Universitatea de Vest din Timișoara. Această universitate europeană este formată tocmai pentru a deschide și a facilita accesul tinerilor în întregul spațiu al pieței muncii din UE-27.
Mobilitatea virtuală și fizică preconizată între universitățile din cele cinci țări vorbitoare de limbi romanice, membre ale Alianței UNITA, reprezintă o adevărată provocare pentru studenți, profesori și personalul administrativ, dar și o condiție a succesului de nivel european pe care ni-l dorim. Misiunea UNITA prioritizează o viziune și valori comune care ne determină să urmărim obiective - cheie, cum sunt: 1. Crearea unei universități europene participative, deschise, incluzive și eficiente. 2. Dezvoltarea educației de excelență, bazată pe cercetare și centrată pe studenți. 3. Promovarea multilingvismului și a diversității limbilor în Europa. 4. Reducerea inegalităților dintre regiunile centrale și cele non-centrale prin dezvoltarea durabilă a zonelor rurale și montane. 5. Crearea unui mediu inspirațional pentru învățare. 6. Atingerea Mobilității pentru toți „Mobility 4 all”. 7. Contribuția la consolidarea unei Identități Europene. 8. Asigurarea continuității și adoptării modului de guvernare UNITA.Care este perspectiva unui student care se înscrie la UVT și vine în Timișoara?

Viața de student nu constă doar în orele de curs, de seminare și laboratoare, nu se află doar în spațiile universității, ci și în campus, în orașul universitar, în comunitatea care îl adoptă pe tânărul student, viitor cetățean al acesteia ani de zile, poate zeci de ani, o viață de om.
Timișoara și UVT pot să ofere o experiență cu totul specială tuturor tinerilor care devin studenți și aleg să vină în orașul nostru, unde se integrează și unde își văd viitorul. Indiferent unde se înscriu acești noi studenți, vom avea o abordare orientată 360 grade în jurul aspirațiilor și așteptărilor lor, atât din partea universității, cât și din partea autorităților locale și a mediului de afaceri, acesta din urmă fiind un partener strategic pentru creșterea oportunităților de angajare și diversificarea pieței muncii.
Avem mari speranțe că vom reuși să le oferim tinerilor perspectiva de carieră la care visează. În acest an s-a constituit ATU - Asociația Timișoara Universitară, tocmai pentru a coopera ușor și eficient cu autoritățile și mediul antreprenorial și a conferi Timișoarei un statut binemeritat de oraș universitar.
În UVT îi învățăm pe studenți că pachetul de cunoștințe antreprenoriale este o valoare educațională tot atât de importantă precum sunt astăzi cunoștințele din IT. Am fost recunoscuți în plan național și internațional de CE/OECD ca una dintre cele mai avansate universități din România, alături de Universitatea Politehnica din București, pentru eficiența liniilor de pregătire în antreprenoriat și pentru pregnanța culturii antreprenoriale în care ne pregătim generațiile de studenți.
Avem și ambiții mari. Pentru că știm că Timișoara este competitivă, ne propunem să creștem de la an la an numărul studenților europeni atrași spre programele noastre, nu doar din zone apropiate, ci și din orașe și regiuni ale Europei Centrale sau de Vest, echivalente ca mărime și dezvoltare cu Timișoara și zona Banatului, față de care putem să garantăm avantaje competitive categorice, un raport între costuri și beneficii net favorabil pentru UVT și Timișoara, dar și o viață de student de neuitat.În era comunicării online, în această perioadă prelungită de restricții și reguli de protecție medicală, în care caracteristica primordială a vieții sociale este instabilitatea, competiția universităților se duce pentru studenți din toate țările UE, cu toții aflați la un click distanță de programele oferite. În aceste condiții, deși instabilitatea caracteristică perioadei de pandemie îi îndeamnă pe mulți dintre viitorii studenți să fie precauți în a pleca spre universități aflate la mare distanță fizică, totuși, concurența programelor digitalizate îi poate atrage spre ofertele universităților străine. Pentru universitățile românești, pentru UVT, este important să oferim ancore de fixare a interesului acestor viitori studenți la nivel local, pentru a avea un răspuns coerent la temerile în fața migrării pe timpul pandemiei sau post-pandemie. Dacă vom avea cu ce să îi atragem pe studenți în comunitatea timișoreană, prin programele de tip „Study-in-Timișoara”, în care să fie angrenate toate universitățile timișorene, dar și administrația locală și mediul de afaceri local, cu siguranță vom avea de câștigat și vom beneficia de atragerea unui număr tot mai mare de studenți interni, pe lângă studenții externi proveniți din schimburi și parteneriate academice. Suntem pe deplin optimiști, dar și foarte realiști și pregătiți pentru o nouă viață a universității, adaptată și integrată tendințelor europene și internaționale de azi, anticipativi și inovativi pentru viitorul universității noastre în Europa.
În viitor, studenții se vor câștiga din ce în ce mai ușor, într-o competiție directă a universităților și facultăților purtată la un click distanță, dar se vor pierde și mai ușor, câtă vreme ancorele de stabilizare a studenților în mediul local nu se vor dovedi destul de atractive. Forța motrice a unui centru universitar, așa cum este cel timișorean, vine din atractivitatea programelor de studii universitare, nișate și adaptate cerințelor din piața muncii de azi și, mai ales, de mâine, dar se consolidează și prin strategia administrației publice și a mediului de afaceri, care împreună oferă motivele foarte concrete așteptate de viitorii absolvenți, pentru integrare profesională în plan local.
UVT se modernizează și realizează frecvent un upgrade instituțional și al parteneriatelor, tocmai pentru a ține ritmul cu nevoile pieței muncii, pentru ca absolvenții universității noastre să fie dotați cu cele mai utile abilități profesionale. Suntem deschiși viitorului ocupațiilor, așa cum arată acesta în România, dar și la vest, în ansamblul pieței unice a muncii din UE. Suntem racordați la toate instrumentele de cercetare și evaluare a pieței muncii, chiar participăm, de aproape 10 ani, la Rețeaua Europeană de Monitorizare a Pieței Muncii, iar Timișoara, prin UVT, se pregătește să găzduiască, în septembrie 2021, Conferința Anuală a acestei rețele. Cred că este un anunț de bun augur, pe care îl transmit în premieră la finalul acestui interviu. Vă așteptăm la lucrările acestei Conferințe Anuale, din septembrie 2021, dedicată transformărilor radicale din piața muncii în perioada pandemiei și post-pandemiei.Parerea ta conteaza:

(0/5, 0 voturi)

Lasa un comentariutrimite