Revista si suplimente
MarketWatch
Inapoi Inainte

Universități românești în prim-planul formării Universităților Europene (II)

21 Octombrie 2020• Pe drumul construirii universității viitorului: viziune, obiective, provocări majore

Universitatea Politehnica Timișoara, Universitatea de Vest din Timișoara, Universitatea din Petroșani, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca, Universitatea Al. Ioan Cuza din Iași și Universitatea Politehnica din București sunt cele șapte universități românești care și-au câștigat locul în grupul de elită al instituțiilor de învățământ superior selectate de Comisia Europeană pentru a forma un al doilea val de Universități Europene. România, prin numărul universităților membre în noile consorții academice, se află în fruntea țărilor din estul continentului și are șansa de a participa la construirea universității viitorului, a unui nou model educațional european, a unei noi paradigme de cooperare academică și dezvoltare culturală, socială și economică. Prof. univ. dr. ing. Vasile Ţopa, rectorul Universității Tehnice din Cluj-Napoca, prof. univ. dr. ing. Sorin Mihai Radu, rectorul Universității din Petroșani, și Mihnea Costoiu, rectorul Universității Politehnica din București, prezintă conceptul și misiunea alianțelor din care fac parte, principalele etape din foaia de parcurs, identificând totodată câștigurile generate de participarea la un proiect transformațional, de referință pentru evoluția și destinul Europei.

Universitatea pe care o conduceți face parte din grupul restrâns al alianțelor validate de Comisia Europeană pentru a forma Universităţi Europene. Care sunt punctele forte ale alianţei pe care o reprezentați, care au impus-o în categoria câştigătorilor?

Mihnea Costoiu: Consorțiul se numește EELISA (European Engineering Learning Innovation and Science Alliance) și a fost înființat în 2019. În acel an, nouă instituţii de învăţământ superior, din șapte țări europene, au hotărât să conlucreze în vederea consolidării educației, inovării și cercetării la nivel european.
Primul punct forte îl reprezintă diversitatea consorțiului. Alianţa grupează universităţi cu programe de studii variate, iar acest lucru înseamnă că avem o viziune de ansamblu foarte bună asupra învățământului superior tehnic european. Un alt aspect important este faptul că reunim universități reprezentative pentru diferite regiuni din Europa. Spre exemplu, Universitatea Politehnica din București este una dintre cele mai prolifice universități din această zonă a Europei. Ceilalți membri sunt: Universitatea Politehnica din Madrid (UPM), Spania; Universitatea de Tehnologie și Economie din Budapesta (BME), Ungaria; Universitatea Friedrich-Alexander din Erlangen-Nürnberg (FAU), Germania; Universitatea Tehnică din Istanbul (ITU), Turcia; Școala Normală Superioară din Pisa (SNS), Italia; Școala de Studii Avansate Sant’Anna din Pisa (SSSA), Italia; Școala Națională de Poduri și Drumuri ParisTech, Franța; Universitatea PSL (Chimie ParisTech și Mines ParisTech), Franța, și Rețeaua Europeană pentru Acreditarea Educației în Inginerie (ENAEE). Practic, consorțiul reunește o serie de universități recunoscute în întreaga Europa.

Prof. univ. dr. ing. Vasile Ţopa: Universitatea Europeană de Tehnologie EUt+ s-a constituit din alianța a opt parteneri europeni care împărtășesc viziunea Think Human First - pentru o tehnologie centrată pe om, parteneri care exprimă ambiția de a dezvolta o instituție în slujba societății, puternic ancorată în contextul socio-economic european. Punctele forte se concentrează pe angajamentul de a crea un viitor durabil pentru studenții proprii și pentru cei din țările europene, pentru personalul fiecărei instituții și pentru regiunile care găzduiesc fiecare campus. Diversitatea (socio-culturală, științifică, de mediu, economică și teritorială), multilingvismul ca oportunitate, dispunerea geografică a celor opt universități, fiecare cu identitate culturală și lingvistică proprie, faptul că EUt+ își propune să devină o universitate incluzivă care să integreze studenții și cadrele didactice în acest nou spațiu, reprezintă puncte forte ale alianței, ce multiplică efectele și rezultatele acestei construcții.

Prof. univ. dr. ing. Sorin Mihai Radu: Prin abordarea sa nouă, pe de o parte, alianța universitară EURECA-PRO, din care cu mândrie face parte și Universitatea din Petroșani, contribuie în mod holistic la problema extrem de actuală a consumului și producției durabile sub umbrela Obiectivului de dezvoltare durabilă 12 și, pe de altă parte, urmărește să contribuie în mod eficient la realizarea și transformarea Spațiului european de învățământ superior, urmărind atingerea Obiectivului de dezvoltare durabilă 4.

În ce constau atuurile universităţii proprii, expertiza specială/competențele complementare care au sporit gradul de atractivitate și complexitate al alianţei formate?
Prof. univ. dr. ing. Vasile Ţopa: Universitățile membre EUt+ sunt universități de profil tehnic, cu individualitate și personalitate bine conturată, așa cum este și Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UTCN). Prezentă în peisajul economic regional ca generatoare de resursă umană pentru marile companii, UTCN este extrem de atractivă prin brandul pe care l-a creat în timp, brand susținut de diversitatea domeniilor de studii, a calității învățământului universitar, a politicilor de cooperare și internaționalizare și, nu în ultimul rând, al inovării și cercetării științifice. La nivel național și european, UTCN este un actor relevant în accesarea de fonduri și proiecte de anvergură, care angajează resurse și transfer de cunoștințe.

Mihnea Costoiu: Universitatea Politehnica din București (UPB) este cea mai mare universitate tehnică din România și printre cele mai mari din regiune. Aici studenții pot beneficia de 15 facultăți, două institute de cercetare și peste 60 de centre de cercetare. Este rar ca o universitate să întrunească o astfel de diversitate și dimensiuni. Avem 95 de programe de studii și 176 de programe de masterat. Studiile doctorale sunt organizate pe 16 domenii științifice în 14 școli doctorale. Toate aceste posibilități reușesc să adauge substanță la ceea ce înseamnă EELISA.
Mai mult – poate un lucru mai puțin cunoscut la noi – UPB este lider în cercetarea ştiinţifică din ţara noastră. Explorăm foarte mult domeniile de maximă actualitate, precum E-Mobility, Smart City and Industry, inteligență artificială, dar și multe-multe altele. Datorăm aceste rezultate unei infrastructuri de cercetare de ultimă oră, dar și comunității noastre, formate din numeroase personalități din domeniul științei, recunoscute la nivel internațional.


Prof. univ. dr. ing. Sorin Mihai Radu: Realizările și colaborările Universității din Petroșani vizând sustenabilitatea se referă la: tehnologii de valorificare superioară a substanțelor minerale nonenergetice; valorificarea resurselor energetice regenerabile din zonă (hidro, bio, eoliană); promovarea unor măsuri de echitate interregională referitor la resurse, reorientarea competențelor în minerit în domeniul resurselor minerale nonenergetice (cuarț, materiale de construcție, sare, cupru). Prin Facultatea de Mine și Facultatea de Inginerie Mecanică și Electrică există colaborări tradiționale în domeniul extragerii substanțelor minerale utile energetice și nonenergetice cu marea majoritate a actorilor de pe piața resurselor minerale din România. Cercetarea, inovarea și transferul tehnologic se produc atât pe întregul lanț de producere a energiei electrice și termice, cât și în domeniul extragerii substanțelor minerale utile nonenergetice, reabilitări, ecologizări halde, iazuri de decantare, reabilitarea incintelor de suprafață și păstrarea lor ca patrimoniu industrial (Minele Petrila și Aninoasa din Valea Jiului), expertize și studii de stabilitate ale taluzururilor și terenurilor. Toate aceste activități sunt concordante cu obiectivele tematice 4, 5, și 6 din EU Smart Specialisation Strategy. Universitatea din Petroșani are competențe valoroase în domeniul cercetării, proiectării, tehnologiei informației, automaticii și transferului tehnologic prin anumite specializări inteligente de la cele 3 cicluri: licență, masterat și doctorat. Angajatori și angajați din zona extragerii substanțelor minerale utile, excelent formați în cadrul universității, devin apoi beneficiari în cadrul contractelor de cercetare științifică și inovare. Absolvenții Universității din Petroșani lucrează în lume ca ingineri mineri și nu numai, pe toate cele 6 continente, existând o tradiție în acest sens.


Care este conceptul, tema comună care reuneşte universităţile membre în consorțiu?
Prof. univ. dr. ing. Sorin Mihai Radu: Montanuniversität Leoben (Austria) - coordonator, Universitatea Minieră și Tehnologie din Freiberg (Germania), Universitatea din Petroșani (România), Universitatea din León (Spania), Universitatea Tehnică din Creta (Grecia), Universitatea de tehnologie Silezia (Polonia) și Mittweida University of Applied Sciences (Germania) sunt șapte instituții de învățământ superior situate în șase state membre diferite ale UE, care și-au unit forțele pentru a crea o Universitate Europeană puternică și unică în domeniul consumului și producției responsabile (RCP – responsible consumption and production): EURECA-PRO.

Prof. univ. dr. ing. Vasile Ţopa: Consorțiul EUt+ este constituit în jurul unei viziuni comune, a cărei pilon central este definit conform motto-ului adoptat: Think Human First. Tehnologia este mai mult decât un set de tehnici sau științe aplicate, este abilitatea noastră umană esențială de a exprima, gândi și înțelege lumea prin artefacte. În acest sens, ea este un motor al progresului uman, unde se întâlnesc artele și știința. Științele umane sunt elemente principale ale curriculumului EUt+, pentru a forma ingineri și tehnicieni perfect calificați, capabili să joace un rol determinant în societate, conștienți de implicațiile vaste ale dezvoltării tehnologice și de responsabilitatea lor în fața provocărilor globale.
Parerea ta conteaza:

(0/5, 0 voturi)

Lasa un comentariutrimite