Revista si suplimente
MarketWatch
Inapoi Inainte

Universități românești în prim-planul formării Universităților Europene (II)

21 Octombrie 2020
Mihnea Costoiu: Misiunea principală a EELISA este de a deveni prima alianţă de universități care să definească şi să implementeze un model comun de Inginer European, capabil să facă faţă provocărilor secolului XXI. Prin pregătirea sa, noul Inginer European va putea aborda încă de la absolvire o gamă largă de activităţi, precum inginer în domeniul industrial şi sfera serviciilor, dar şi ca om de ştiinţă sau antreprenor. Credem că a crea un model comun de inginer la nivel european este deosebit de important, atât pentru dinamica pe care o au inginerii pe piața muncii, cât și pentru calitatea educației pe care aceștia o primesc.
Pentru a atinge acest obiectiv, ne-am propus să abordăm o serie de teme importante pentru societate, la nivel global, în activitățile de educație și cercetare ale membrilor. Momentan vom aborda tematici precum Smart, Green and Resilient Cities și Sustainable and Smart Industries, urmând să ne extindem ulterior și către alte domenii.
Conceptul EELISA are la bază doi piloni strategici: comunități, respectiv credențiale și diplome. Comunitățile EELISA reprezintă un cadru virtual în care educaţia, cercetarea, inovarea coexistă, contribuind la conectarea ingineriei cu nevoile societăţii. Comunităţile grupează în primul rând studenţii universităților partenere în jurul unor tematici de mare interes, provocări ale secolului XXI, cum ar fi oraşe inteligente, industrie 4.0. Aceste comunităţi nu sunt totuşi nişte entităţi exclusiviste, printre membri putându-se regăsi reprezentanţi din diferite domenii academice, inclusiv cadre didactice şi personal administrativ ai universităților membre, respectiv reprezentanți ai administrației locale, ai companiilor, ONG-uri etc.
Pe termen lung, comunitățile EELISA vor aborda cele mai relevante provocări socio-tehnologice, contribuind astfel la înlăturarea obstacolelor transdisciplinare, la consolidarea cetățeniei europene și a dezbaterii publice.

Cum arată foaia de parcurs? Care sunt etapele principale şi obiectivele majore programate să fie atinse de alianța universitară, atât pe palierul educaţional, cât şi pe cel al cercetării ştiinţifice?
Prof. univ. dr. ing. Vasile Ţopa: Obiectivele majore pe care alianța își propune să le atingă se regăsesc în activități grupate în opt pachete de lucru (WP) interconectate și care vizează: management, fiind coordonat de către Universitatea de Tehnologie din Troyes și UTCN; pachetul WP2 cuprinde activitățile prin care EUt+ va deveni o universitate incluzivă și integrată; WP3, coordonat de UTCN, are ca obiectiv dezvoltarea de programe de studiu comune, debutând cu un program pilot de master; WP4 cuprinde activitățile de cercetare-dezvoltare ale EUt+, în echipe multinaționale puternice, care implică cercetători, studenți și companii interesate; WP5 este pachetul de lucru ce va trata aspectele legate de mobilitatea studenților, cercetătorilor și cadrelor didactice; WP6 abordează sarcina ambițioasă de integrare treptată a infrastructurii administrative și IT; WP7 creează o identitate unică, cu implicarea tuturor comunităților, pentru un impact global al rețelei; WP8 asigură sustenabilitatea inițiativei, cuprinde și activitățile de diseminare a rezultatelor și experienței acumulate.

Mihnea Costoiu: EELISA va implementa un sistem modern de recunoaștere a studiilor prin crearea unui cadru european pentru certificarea studiilor în inginerie. Acest proces se va desfășura în trei etape, prin acordarea credențialelor EELISA, a suplimentului la diplomă, până la acordarea diplomei EELISA.
Credențialele EELISA vor fi acordate studenților de la ciclurile de licență și masterat, pe baza competențelor acumulate în context extra-curricular, adiţional la pregătirea de bază inginerească. Credenţialele se vor acorda sub formă de micro-certificate, stimulând lucrul în echipă al studenţilor. Comunităţile reprezintă cadrul principal în care studenţii pot desfăşura activităţi în urma cărora pot obţine credenţiale.
Suplimentul la diplomă EELISA va contribui la dezvoltarea angajamentului european al studenților. Pentru obținerea acestui supliment studenții vor desfășura mobilități fizice, de minim un semestru, în cadrul universităților partenere, vor aprofunda limbi străine și vor lucra în echipe internaționale, astfel încât să își poată dezvolta abilitățile interculturale.
EELISA va dezvolta un model riguros de European engineering, care va conduce la obţinerea de către absolvenţi a unei diplome (diploma EELISA), asumată de către toate universitătile partenere. Pe baza acestui model se vor dezvolta programe noi de studii, bazate pe un sistem unic de asigurare a calităţii.

Alianţa EELISA va avea o abordare pedagogică inovativă, bazată pe următoarele elemente:
• Educaţie orientată în sensul rezolvării unor provocări existente la nivelul societății, cu o abordare unitară din punct de vedere social, economic şi al protecţiei mediului;
• Dezvoltarea de curiculum bazat pe un set coerent de rezultate ale învăţării;
• Utilizarea cercetării ca instrument principal în activitatea educaţională;
• Stimularea inovării şi transferului tehnologic şi de cunoştinţe; dezvoltarea de parteneriate reale între mediul academic şi cel socio-economic;
• Dezvoltarea de modele şi programe educaţionale care să ţină seama de nevoile de multidisciplinaritate ale inginerilor secolului XXI;
• Învăţare prin schimbul de experienţă între membrii comunității academice EELISA;
• Integrarea stagiilor de practică şi a învăţământului dual în procesul educaţional;
• Stimularea mobilităţii internaţionale la toate nivele existente în universităţi (studenţi, cadre didactice, personal administrativ).

La nivelul anului 2026 se preconizează ca toţi studenţii universităţilor din alianţă să fie angrenaţi în activităţile EELISA, fiind integraţi în peste 300 de comunităţi.

Prof. univ. dr. ing. Sorin Mihai Radu: EURECA-PRO desfășoară un program comun de studii în domeniul consumului și producției responsabile (RCP – responsible consumption and production) care cuprinde toate cele 3 cicluri de studii și se termină cu o diplomă în studii europene pentru toate cele trei niveluri (licență, master și doctorat). Programele vor fi foarte flexibile în ceea ce privește organizarea și conținutul. Studenții participă la cursuri față în față, virtual, dar și practic, cu normă întreagă și parțială și interdisciplinară. Ei își pot proiecta propriile piste și elemente majore, care îi poartă în multe dintre instituțiile partenerilor, ducând la o mare varietate de absolvenți cu specializări profunde și o înțelegere coezivă a responsabilității sociale, acoperind astfel sfera complexă a efortului. În planul cercetării științifice, datorită colaborărilor anterioare, suntem în etapa propunerii spre finanțare a unui proiect de cercetare aplicată în cadrul progrmului Orizont 2020.
Mobilitatea studenţilor şi a cadrelor didactice, creșterea gradului de comunicare și relaționare directă sunt aspecte esențiale din filosofia Universităților Europene. Cum va afecta contextul pandemic calitatea interacțiunii, valoarea rezultatelor preconizate, materializarea noului model de cooperare și educație academică?
Mihnea Costoiu: Partenerii alianței vor dezvolta Campusul Virtual EELISA, care va conecta studenții EELISA, absolvenții și personalul academic dincolo de granițele naționale, prin învățare virtuală comună, cooperare și evenimente. Mai mult, studenții vor participa la Școli de vară organizate de universitățile partenere. Prin transferul de competențe, studenții vor contribui la crearea dimensiunii interculturale.
Schema de mobilitate va acoperi întreaga comunitate universitară – studenți, personal academic și administrativ, chiar dacă vorbim despre un mixt de mobilitate fizică și mobilitate virtuală, în noul context internațional. Programele educaționale EELISA vor avea toate standardele de calitate impuse de UE și reglementările internaționale privind învățământul superior.
Un alt beneficiu adus studenților este implicarea lor în guvernarea EELISA, consiliul de conducere și consiliul academic și științific. Vor contribui ca cetățeni europeni la dezvoltarea EELISA, precum și la guvernarea acesteia. Campusul EELISA va rămâne deschis pentru absolvenți, deoarece credem în rolul nostru special de orientare și susținere a foștilor studenți în învățarea pe tot parcursul vieții.
Sperăm să depășim curând perioada pandemiei și să continuăm să oferim studenților o educație de calitate, adaptată la noile tendințe.

Prof. univ. dr. ing. Sorin Mihai Radu: Din păcate, pandemia a afectat în mod neplăcut și spațiul educațional, limitând drastic libertatea de circulație. Prin urmare fiind nevoiți să mergem mai departe și să ne adaptăm realității curente, vom încerca pe termen scurt varianta blended mobility, foarte multe videoconferințe, unde să existe acel minim contact vizual, care să asigure cunoașterea și empatizarea, chiar pe cale virtuală a studenților implicați, a cadrelor didactice, urmând ca pe parcurs să recuperăm deficiențele apărute prin lipsa interacțiunii și să relaționăm cât mai mult, pentru a atinge rezultatele avute în vedere în însăși conceptul de „universități europene”, de creare a unui spațiu educațional fără frontiere.

Prof. univ. dr. ing. Vasile Ţopa: Contextul pandemic are repercusiuni la nivel mondial, afectând toate proiectele de acest fel care sunt în desfășurare. În același timp, el poate deveni o provocare a cărei abordare poate conduce spre rezultate surprinzătoare, care să integreze realitatea într-o formă de tehnologie operațională. Identificarea și diseminarea celor mai bune practici în educație, prin constituirea unui „depozit” digital comun de instrumente de învățare, reprezintă una dintre acțiunile la care EUt+ va recurge în vederea elaborării și implementării unei metodologii de schimb de informații academice.

Participaţi la implementarea unei noi viziuni în ceea ce priveşte universitatea viitorului şi a unui nou tip de educaţie. Care sunt provocările şi responsabilităţile acestei construcţii pentru universitatea pe care o reprezentați?

Prof. univ. dr. ing. Sorin Mihai Radu: Până în 2040, ne dorim ca alianța EURECA-PRO să devină centrul principal de învățământ la nivel mondial și lider interdisciplinar în domeniul cercetării și inovării în dezvoltarea cadrului de mediu și social calitativ de resurse și bunuri pentru consumul și producția responsabilă (RCP – responsible consumption and production). Aceasta cuprinde aspecte tehnologice, ecologice, politice, economice și sociale și transferul acestora în societate și industrie. Personalul și viitorii absolvenți vor avea o gândire durabilă, interdisciplinară, interculturală și sistemică, înfășurată în modul lor natural de funcționare, favorizând o dezvoltare socială prosperă și o economie sănătoasă, dar în același timp va elibera presiunile de mediu. Cu patru universități tehnice, două comprehensive și o universitate de științe aplicate, situate în șase state membre diferite ale UE, această alianță este un mix unic de educație și cercetare trans-disciplinară de nivel superior, care permite studenților și personalului să se concentreze pe mai multe domenii diferite și perspective diferite. În plus, este susținută de 24 de parteneri asociați.Parerea ta conteaza:

(0/5, 0 voturi)

Lasa un comentariutrimite