Revista si suplimente
MarketWatch
Inapoi Inainte

Universități românești în prim-planul formării Universităților Europene (II)

21 Octombrie 2020
Prof. univ. dr. ing. Vasile Ţopa: EUt+ se bazează pe atuurile fiecăruia dintre partenerii săi pentru a crea o universitate tehnologică a viitorului, însă provocările și responsabilitățile sunt comune și transcend spațialitatea și poziționarea lor geografică. EUt+ își propune:
• Crearea unui curriculum comun EUt+ la nivel de licență, master și doctorat, care va conduce, în final, la o diplomă unică EUt+;
• Integrarea completă a programelor din cele opt universități, pentru a oferi studenților posibilitatea de a alege campusul și modalitatea de dobândire a creditele ECTS;
• Facilitarea mobilității studenților pe baza unui card de student unic european (European Student Card), care va oferi acces la toate serviciile (biblioteci, facilități de sport și recreere, cazare etc.) în toate cele opt campusuri. Similar, crearea unui singur card EUt+ profesional pentru personalul academic și administrativ din universitățile din consorțiu, pentru a asigura acces la toate serviciile din cele opt campusuri;
• Stimularea mobilității personalului academic și susținerea dezvoltării profesionale, pentru îmbunătățirea calității și eficienței educației și instruirii printr-o abordare bazată pe competențe, autoevaluare și învățare centrată pe student;
• Identificarea și diseminarea celor mai bune practici în educație, prin constituirea unui „depozit” digital comun de instrumente de învățare;
• Elaborarea și implementarea unei metodologii de schimb de informații academice;
• Stimularea învățării pe tot parcursul vieții, prin integrarea ofertelor noastre pentru crearea și dezvoltarea unui portofoliu unic EUt+;
• Dezvoltarea de politici instituționale pentru acces egal, cu accent pe incluziune și egalitatea de gen;
• Dezvoltarea unei infrastructuri comune (resurse de bibliotecă, baze de date, platforme de învățare și cercetare etc.);
• Încurajarea multilingvismului, în condițiile în care în campusurile consorțiului se vorbesc 8 din cele 24 de limbi oficiale ale UE și sunt utilizate toate cele trei alfabete ale UE.

Mihnea Costoiu:
Noua viziune este educația holistică a viitorilor ingineri europeni, care vor dobândi abilități tehnice și transversale (antreprenoriat, lucru în echipă, comunicare), completate de stagii de mobilitate, competențe interculturale și experiențe practice. Acest lucru va fi posibil datorită unui sistem inovator, unui model structural format dintr-un ecosistem de comunități guvernat vertical și orizontal. Provocarea este la nivel logistic, dar ne așteptăm la deschiderea întregii comunități academice care are nevoie de o schimbare de paradigmă.
Cu siguranță vor exista obstacole de natură legislativă, administrativă, logistică, rezistență la schimbare, dar suntem încrezători în profesionalismul și tenacitatea tuturor părților implicate în proiect.

Ce impact & beneficii consideraţi că va avea pe termen mediu şi lung acest proiect, pe diferite paliere: la nivelul propriei instituţii, la nivelul sistemului universitar românesc, la nivel de European Higher Education Area?

Prof. univ. dr. ing. Vasile Ţopa: Rezultatele vizate de alianță sunt : 8 campusuri, 1 universitate, 1 diplomă; un laborator comun pentru cercetarea pedagogică și învățarea centrată pe cursant; platforme de învățare partajate bazate pe proiecte, precum și rețele de cercetare transdisciplinare. UTCN este parte din toate aceste acțiuni angajate, ceea ce înseamnă că va mobiliza resurse umane, financiare, educaționale și de cercetare importante. Aderarea la o alianță europeană alături de universități de prestigiu reprezintă un pas esențial în procesul de internaționalizare al UTCN, o acțiune care validează politici și strategii de management, de educație, de cercetare, care generează o dinamică interdisciplinară și un schimb de cunoaștere, ceea ce reprezintă în sine o valoare. La nivel național, UTCN ca parte integrantă a sistemului universitar românesc, va putea reprezenta un model de practici și direcții de acțiune de urmat, un promotor cu o deschidere și o dinamică internațională, un vector capabil să integreze provocările și responsabilitățile în același timp. La nivel european, EUt+ se va remarca prin promovarea valorilor și identității europene și revoluționarea calității și competitivității învățământului superior european.

Mihnea Costoiu:
Ne așteptăm ca acest parteneriat să creeze un nou standard pentru ceea ce înseamnă inginerul european. Momentan aceasta definiție este fragmentată, în funcție de condiționări naționale și de diferențele generate de diferite sisteme educaționale. Acest lucru influențează atât mobilitatea angajaților, cât și modul în care aceștia oferă soluții pentru provocările societății. Suntem convinși că, odată instaurat acest nou model de inginer, vom putea să îmbunătățim cu mult sistemul educațional, dar și modul în care universitățile au impact asupra societății. Ne dorim ca studenții să aleagă studiile universitare pentru a rezolva problemele globale și a proiecta sustenabilitatea societății viitorului. Acreditarea va certifica angajamentul și capacitatea acestora de a înțelege și chiar de a identifica provocările sociale și de a contribui la furnizarea de soluții durabile.
Pentru Universitatea Politehnica din București, poate cel mai important aspect va fi consolidarea poziției în Spațiul European al Educației și Cercetării. Până în prezent, am reușit să devenim una dintre cele mai importante universități din regiune. Etapa următoare înseamnă, pentru noi, să reușim să avem impact pe piața europeană a educației.

Prof. univ. dr. ing. Sorin Mihai Radu: Prin participarea în cadrul consorțiului european EURECA-PRO considerăm că vom îmbunătăți în mod semnificativ mobilitatea întregului corp academic și vom promova calitatea înaltă și excelența în învățământ și cercetare, consolidând legătura dintre predare, cercetare și inovare și transferul de cunoștințe, demonstrând avantajele învățării multilingve și ale recunoașterii calificărilor, prin dezvoltarea programelor de studii și proiectelor comune în domeniul educației și al cercetării, împreună cu celelalte universități partenere. Indiscutabil, prin participarea activă în acest proiect, Universitatea din Petroșani, cu o tradiție de 72 de ani de învățământ superior, recâștigă rolul pe care îl merită în elita universitară românească și europeană.Parerea ta conteaza:

(0/5, 0 voturi)

Lasa un comentariutrimite