Revista si suplimente
MarketWatch
Inapoi Inainte

Centrul CESMIN, promotor al colaborării europene īn știință și tehnologie

21 Octombrie 2020De ce noi? IMT București este recunoscut în țară și în străinătate ca fiind un actor important în domeniul micro-nanoelectronicii (cu precădere în microsisteme, senzori, sisteme inteligente, sisteme de inspirație biologică), Fotonică, Micro-nanotehnologie și materiale avansate, având direcții de CDI de înaltă tehnologie. Pornind de la experiența îndelungată în domeniul high-tech al microelectronicii - a fost primul institut cu profil de microtehnologie (tehnologii de microsistem) din Europa de Est - IMT şi-a păstrat această orientare dezvoltând micro şi nanotehnologii și material avansate, senzori şi actuatori, micro-nanodispozitive photonice, sisteme integrate și platforme cu aplicații în domeniile de specializare inteligentă prezente în direcțiile de cercetare ale UE: IST – ICT, NMP (FP6, FP7), ICT, NMBP (H2020). IMT a avut o participare constantă cu propuneri de proiecte la programele-cadru ale Uniunii Europene (FP6, FP7 și Orizont 2020). A fost/este implicat în proiecte europene: 15 proiecte FP6; 12 proiecte FP7; 9 proiecte H2020; 4 proiecte ESA, 20 proiecte „related” FP7, 13 proiecte „related” H2020.

O oportunitate pentru a valorifica și a putea împărtăși experiența proiectelor europene și cu alți membri ai comunității științifice din țară o reprezintă implementarea proiectului „CEntru Suport pentru cooperare europeană în MIcro- și Nanotehnologii (CESMIN)”, Cod SMIS 2014+ 107894, care se derulează în perioada 16.04.2020 - 15.06.2023, în baza contractului de finanţare nr. 234/16.04.2020, încheiat de IMT, în calitate de beneficiar, cu Ministerul Educației și Cercetării în calitate de Organism Intermediar (OI), în numele şi pentru Ministerul Fondurilor Europene (MFE) în calitate de Autoritate de Management (AM) pentru Programul Operaţional Competitivitate (POC). (Director de proiect: dr. Carmen Aura Moldovan). Valoarea finanțării nerambursabile acordate este de 2. 840.292 lei.
Scopul acestui proiect este acela de a crea sinergii cu activitățile CDI ale programului „Orizont 2020” al UE, de a stimula participarea organizațiilor din România la proiectele din cadrul Programului „Orizont 2020” cu toate secțiunile sale și creșterea gradului de absorbție a fondurilor comunitare alocate pentru Orizont 2020 și Orizont Europa.
Grupul de experți cooptați în echipa de implementare a proiectului reunește specialiști în domeniul micro-nano tehnologiilor, care au o implicare susținută în proiectele europene. Proiecte reprezentative, orientate spre aplicații high – tech, care implică un grad ridicat de inovare, finanțate în cadrul H2020, pot fi consultate la adresa: https://www.imt.ro/projects/H2020.htm.

Care este propunerea noastră pentru comunitatea științifică?

Acțiunile centrului suport urmăresc valorificarea experienței existente în IMT și în România în general pe linia unui grup de trei tehnologii generice esențiale (TGE) din „Orizont 2020” (micro-nanoelectronică, fotonică și respectiv nanotehnologie, care sunt grupate sub denumirea de „micro- și nanotehnologii”), cu scopul de a sprijini participarea unor organizații de cercetare (inclusiv întreprinderi) în propuneri de proiecte europene, cu precădere, dar nu exclusiv cu ajutorul instrumentelor (tipuri de proiecte) RIA (Research and Innovation Action) și IA (Innovation Action).
De asemenea, CESMIN intenționează să creeze o rețea națională și europeană de colaborare în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării, care să implice institute de cercetare, universități, companii, autorități locale, reprezentanți ai mediului de afaceri sau ai societății civile.
Proiectul este deschis tuturor organizațiilor din România (inclusiv companii) cu obiect de activitate CD, interesate de dezvoltarea și aplicațiile micro- și nanotehnologiilor, care doresc să pregătească propuneri de proiecte pentru competiţiile finanţate prin programul Orizont 2020 și care vor fi sprijinite în identificarea surselor de finanţare cele mai adecvate.IMT București poate să asigure nu doar diseminarea de informații despre call-uri, organizarea unor evenimente de informare și brokeraj, asistență pentru elaborarea unor oferte bine fundamentate pentru participarea la competiții europene și asistență în scrierea de propuneri, ci poate acționa și complementar, susținând cu servicii științifice și tehnologice (vezi www.imt.ro/TGE-PLAT, „Parteneriat în exploatarea Tehnologiilor Generice Esenţiale (TGE), utilizând o PLATformă de interacţiune cu intreprinderile competitive (TGE-PLAT) ”- Cod SMIS2014+ 105623, proiect destinat transferului de cunoștințe în beneficiul întreprinderilor.)
În acest moment, când mai sunt foarte puține competiții deschise în cadrul programului Orizont 2020, cu toții dorim să fim cât mai repede și mai bine informați despre noul program - cadru pentru cercetare și inovare, pentru perioada 2021-2027. O sesiune informativă cu privire la noul program cadru european: ORIZONT EUROPA, eveniment online de prezentare a noului program, a avut loc în data de 9 Septembrie 2020 și a fost deschisă de Secretarul de Stat Dragoș Ciuparu (v. foto sus).
Programul a cuprins, pe lângă prezentările Centrelor suport, prezentarea generală Orizont Europa, Widening in Orizont Europa, Prezentare EIC - European Innovation Council, prezentarea Misiuni în Orizont Europa Panel Widening, și best practices, exemple de proiecte H2020. Prezentările susținute pot fi consultate la adresa: https://www.imt.ro/CESMIN/evenimente.php.
Așa cum spune sloganul proiectului, suntem convinși că „Împreună putem îndrăzni mai mult!”.
Vă invităm să accesați site-ul proiectului www.imt.ro/CESMIN, iar cei interesați să ne scrie pe adresa cesmin@imt.ro.

Sesiunea informativă a fost organizată de către Ministerul Educației și Cercetării, cu sprijinul centrelor suport:
CESMIN - CEntru Suport pentru cooperare europeană în Micro - și Nanotehnologii, INCD pentru Microtehnologie- IMT București (www.imt.ro/CESMIN)
BioNanoTech-Suport - Centru suport pentru proiecte Orizont 2020, Institutul de Chimie Macromoleculară „Petru Poni“ (www.bionanotech.ro/)
PREPARE - Centrul Suport Orizont 2020 pentru managementul proiectelor europene și promovare europeană , INCD pentru Optoelectronică - INOE 2000 (https://inoe.ro/ro/)Parerea ta conteaza:

(0/5, 0 voturi)

Lasa un comentariutrimite