Revista si suplimente
MarketWatch
Inapoi Inainte

Universități românești în prim-planul formării Universităților Europene (III)

25 Noiembrie 2020• Pe drumul construirii universității viitorului: viziune, obiective, provocări majore
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași este una dintre cele șapte universități românești care și-au câștigat locul în grupul de elită al instituțiilor de învățământ superior selectate de Comisia Europeană pentru a forma un al doilea val de Universități Europene. România, prin numărul universităților membre în noile consorții academice, se află în fruntea țărilor din estul continentului și are șansa de a participa la construirea universității viitorului, a unui nou model educațional european, a unei noi paradigme de cooperare academică și dezvoltare culturală, socială și economică. Prof. univ. dr. Tudorel Toader, rectorul Universității Al. Ioan Cuza din Iași, prezintă conceptul și misiunea alianței din care face parte, principalele etape din foaia de parcurs, identificând totodată câștigurile generate de participarea la un proiect transformațional, de referință pentru evoluția și destinul Europei.Universitatea pe care o conduceți face parte din grupul restrâns al alianțelor validate de Comisia Europeană pentru a forma Universităţi Europene. Care sunt punctele forte ale alianţei pe care o reprezentați, care au impus-o în categoria câştigătorilor?

Consorțiul EC2U este format din șapte universități membre ale Grupului Coimbra, cu tradiție îndelungată în educație și cercetare: Universitățile din Coimbra (Portugalia), „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (România), Jena (Germania), Pavia (Italia), Poitiers (coordonator de proiect, Franța), Salamanca (Spania) și Turku (Finlanda); cooperarea anterioară intensă, în plan academic, dar și în cadrul proiectelor de cercetare științifică, este unul dintre punctele forte ale alianței. Mai mult, consorțiul EC2U este format din universități angajate atât în comunitatea academică internațională, cât și în comunități locale din Nordul, Sudul, Estul și Vestul Uniunii Europene. Alianța reprezintă, astfel, o comunitate de 180 000 de studenți, profesori și cercetători, în comunități locale de peste 1.600.000 de cetățeni.

În ce constau atuurile universităţii proprii, expertiza specială/competențele complementare care au sporit gradul de atractivitate și complexitate al alianţei formate?
Unul dintre atuurile Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) este experiența în gestionarea proiectelor de cooperare internațională de toate tipurile (mobilitate, dezvoltare instituțională, parteneriate strategice, politici educaționale etc.). Cu extensiuni academice în afara țării, UAIC aduce alianței și un plus de competență în managementul academic transnațional, iar relațiile strânse de colaborare a Universității cu autoritățile publice locale și regionale și cu parteneri din mediul de afaceri sunt elemente care se integrează în obiectivele alianței și vor contribui la realizarea activităților propuse.

Care este conceptul, tema comună care reuneşte universităţile membre în consorțiu?
Alianța EC2U va crea un campus universitar de dimensiune europeană, ilustrând valorile europene și contribuind la formarea unui ecosistem inteligent al învățământului superior printr-un model nou de educație de calitate într-o societate civică incluzivă. Acest model se bazează pe dubla strategie de integrare pe verticală și orizontală, producând sinergii din educație, cercetare și inovare, educație formală, non-formală și informală, cât și din implicarea comunităților academice, municipalităților, autorităților de reglementare a învățământului superior, entităților socio-economice și cetățenilor.Cum arată foaia de parcurs? Care sunt etapele principale şi obiectivele majore programate să fie atinse de alianța universitară, atât pe palierul educaţional, cât şi pe cel al cercetării ştiinţifice?

Obiectivele majore ale alianței EC2U includ dezvoltarea unui campus comun funcțional, prin punerea în comun a resurselor (umane, materiale, didactice și de cercetare) și prin derularea de activități comune: la nivel academic (crearea a trei noi programe de studiu), la nivelul cercetării științifice și a transferului de cunoștințe către comunitățile locale, naționale și europene (crearea de Institute Virtuale comune), precum și la nivelul guvernanței universitare și al vieții în campus (platforme de date, evenimente culturale și sportive comune).

Mobilitatea studenţilor şi a cadrelor didactice, creșterea gradului de comunicare și relaționare directă sunt aspecte esențiale din filosofia Universităților Europene. Cum va afecta contextul pandemic calitatea interacțiunii, valoarea rezultatelor preconizate, materializarea noului model de cooperare și educație academică?
Activitățile planificate a fi desfășurate în primele luni ale proiectului vor fi adaptate contextului internațional curent, cele care nu pot fi derulate față-în-față fiind înlocuite de activități în mediul virtual. Contextul pandemic nu va afecta, astfel, calitatea proiectului propus.

Participaţi la implementarea unei noi viziuni în ceea ce priveşte universitatea viitorului şi a unui nou tip de educaţie. Care sunt provocările şi responsabilităţile acestei construcţii pentru universitatea pe care o reprezentați?
Cele șapte universități partenere vor fi în mod egal responsabile pentru crearea unei alianțe funcționale, care să poată duce la dezvoltarea campusului european vizat, păstrându-și, în același timp, individualitatea. Principalele provocări ale acestei construcții comune sunt date de diversitatea culturală, economică, lingvistică și demografică a partenerilor, precum și de sistemele diferite de organizare, funcționare și finanțare ale celor șapte universități membre ale alianței.

Ce impact & beneficii consideraţi că va avea pe termen mediu şi lung acest proiect, pe diferite paliere: la nivelul propriei instituţii, la nivelul sistemului universitar românesc, la nivel de European Higher Education Area?

Proiectele de Universități Europene își propun dezvoltarea unui spațiu academic inovator care să permită schimburi intense între cele șapte universități și între orașele acestora, contribuind la realizarea unui Spațiu European al Învățământului Superior mai unit și mai puternic. La nivel instituțional, impactul acestui tip de proiect se va reflecta într-o mai mare vizibilitate a UAIC pe plan internațional și în creșterea participării la proiecte academice și științifice internaționale a întregii comunități UAIC.Parerea ta conteaza:

(0/5, 0 voturi)

Lasa un comentariutrimite