Revista si suplimente
MarketWatch
Inapoi Inainte

Compatibilitatea electromagnetică – preocupare constantă a ICPE-CA

25 Noiembrie 2020În perioada 3-5 noiembrie 2020 s-a desfășurat al 12-lea Workshop Internaţional de Compatibilitate Electromagnetică CEM 2020. Workshop-ul a fost organizat de ICPE-CA în parteneriat cu Universitatea „Politehnica” din București și Asociaţia pentru Compatibilitate Electromagnetică din România, și s-a desfășurat online, în contextul situaţiei epidemiologice actuale.Asemenea primei ediții din 2004, şi această ediţie a workshop-ului a venit ca un răspuns la imperativele societăţii ce vizează progresele noi conturate în cercetările ştiinţifice din domeniul compatibilităţii electromagnetice.
Fiind o tehnologie orizontală, împletită cu celelalte domenii ale electrotehnicii, compatibilitatea electromagnetică cunoaşte, datorită complexităţii și globalităţii sale, noi completări și dezvoltări, etapă de etapă.

Expertiză relevantă
În cadrul ICPE-CA, există o bogată tradiţie în domeniul compatibilităţii electromagnetice, la nivelul institutului funcţionând un laborator în curs de acreditare RENAR, laborator care acoperă atât metode de protecţie, cât şi tehnologii de investigare în condiţii de protecţie electromagnetică.
Între direcţiile de cercetare-dezvoltare din cadrul laboratorului se regăsesc: dezvoltarea de senzori de câmp electromagnetic JF de sensibilitate ridicată cu aplicaţii în EMC, ecrane electromagnetice, transparente optic și aerodinamic, în gama 100kHz – 18GHz, având ca precursor tehnologia 3D printing, măsurători de ecranare electromagnetică a incintelor, spectre de transmitanţă/reflectanţă pentru diferite materiale – solid, lichid, vapori - măsurători de SEdB, pentru diferite materiale, după o metodă dezvoltată în laborator, studiul reflexiei și absorbţiei radiaţiei electromagnetice pe game extinse de frecvenţă (kHz – GHz) pentru diferite materiale (conductive, carbonice, magnetice, ceramice).

Colaborare cu mediul economic
Începând cu anul 2016, Laboratorul de Compatibilitate Electromagnetică din cadrul ICPE-CA derulează un proiect finanţat prin Programul Operațional Competitivitate – „Sistem modular integrat şi tehnologie pentru ecranarea electromagnetică a incintelor în gama 100kHz - 18GHz” – SITEM – axa prioritară 1, acţiunea 1.2.3, prin care institutul a colaborat și mai mult în ultimii ani cu mediul economic din domeniul specific proiectului, oferind expertiză și servicii de transfer de cunoștinţe către întreprinderile partenere.
Unul dintre rezultatele acestui proiect este realizarea unor incinte ecranate cu un nivel de atenuare de peste 100 dB și dezvoltarea în perspectivă a unui stand pentru determinarea SEdB pentru diferite materiale conductive.
Lucrările prezentate în cadrul workshop-ului, grupate în lecţii invitate, prezentări orale și postere, au acoperit următoarele aspecte și probleme conexe: compatibilitatea electromagnetică în domeniile electronică, sisteme de comunicaţie, sisteme de transport, sisteme industriale; calitatea energiei electrice și eficientizarea consumului; biocompatibilitate; efectele expunerii umane la câmpurile electromagnetice; evaluarea electromagnetică nedistructivă; materiale pentru compatibilitate electromagnetică; transfer de energie fără fir; ecrane; electronic packaging; probleme legate de standardizare.Tehnologia 5G - standard al viitorului
CEM 2020 a prilejuit și o masă rotundă pe tematica „Tehnologia 5G, un standard al viitorului – dăunătoare pentru om și mediu?”, în care participanţii au exprimat puncte de vedere în concordanţă cu prevederi din legislaţia europeană specifică domeniului și studii de caz din literatura de specialitate.
Workshop-ul Internaţional de Compatibilitate Electromagnetică CEM 2020 a avut oportunitatea să găzduiască dezbateri și schimb de idei între specialiști de renume din domeniu, atât din ţară, cât și din străinătate. Participanţii din ţări precum Ungaria, Polonia, Slovacia, Italia, Moldova, România au susţinut lucrări inițiate și dezvoltate în medii de cercetare proprii, precum: universităţi, institute de cercetare, academii, instituţii din domeniul telecomunicaţiilor și standardizării.
La lucrările workshop-ului au participat cercetători și specialiști care au susținut valoroase lecții invitate. O parte dintre acestea sunt prezentate în cele ce urmează. Astfel, ultimele rezultate științifice obținute în cadrul Laboratorului de Bioelectromagnetică de la Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iasi, într-un domeniu mai puțin explorat, bioelectromagnetica, au fost prezentate de dr. Octavian Baltag, „Bioelectromagnetics – Interactions”.
Prof. Andrei Marinescu, de la ASTR, în lucrarea sa „About acoustic fingerprint of some high frequency sources/devices” a analizat posibilitatea de a determina/localiza identitatea oricărei surse din mediu în sistemele multi-sursă care caracterizează mediul electromagnetic ambiental.

Problematica expunerii umane în apropierea dispozitivelor wireless/mobile și nu numai, a fost prezentată în valoroasa lucrare a prof. Simona Miclăus, de la Academia Forțelor Terestre „Nicolae Balcescu” din Sibiu: „Concerns regarding accurate determination of the human exposure due to the use of wireless communication devices emitting electromagnetic energy in 3G-4G+ standards”.
Dr. ing. Mihai Bădic, ICPE-CA, a prezentat rezultatele obținute în cadrul proiectului POC SITEM privind tehnologiile moderne de ecranare electromagnetică prin dezvoltarea și realizarea de incinte ecranate modulare, precum și proiectarea unui set de măsurare de înaltă performanță pentru determinarea ecranării electromagnetice în intervalul de 100 kHz - 18 GHz, „Advanced systems for electromagnetic shielding of enclosures and SEdB determination of conductive materials vs. frequency”.
Studiul realizat de către dr. ing. Mircea Popescu, ICPE-CA, „Aspects regarding the TEMPEST risks as materialization of the EMC vulnerabilities of IT&C equipment”, a analizat caracteristicile radio pentru diferitele tipuri de emisii compromițătoare ale echipamentelor IT&C și, pe baza acestor caracteristici, a efectuat o cuantificare a efectului de propagare electromagnetică, precum și analiza riscurilor privind interceptarea acestor semnale.
Stimularea transcraniană și stimularea magnetică lombară având la bază soluții de modelare numeric, la care se adaugă câteva considerații privind magnetoterapia, au fost problematici abordate de către prof. Alexandru Morega de la Universitatea Politehnica din București.

Au fost prezenți specialiști, cadre didactice, cercetători din străinatate care au prezentat importante realizări. Prof. Attila Bonyár, Universitatea de Tehnologie și Economie din Budapesta, Ungaria, în lucrarea sa "Nanopackaging – relationship between electronics packaging and nanotechnology” a abordat zonele de interconectare dintre electronics packaging și nanotehnologie.
Evaluarea expunerii profesionale EMF în apropierea rețelelor electrice aparține, ca prioritate de cercetare, unui colectiv din Polonia, de la Institutul Central pentru Protecția Muncii - Institutul Național de Cercetare (CIOP-PIB) din Varșovia. În acest sens, șefa laboratorului, dr. Jolanta Karpowicz, a prezentat lucrarea „Evaluation of characteristics of electromagnetic field exposure of electrical substations workers by spot measurements and monitoring over time”.
„Biocompatible metallic alloys for implanted antennas” a fost lucrarea prezentată de către prof. Ladislau Matekovits de la Universitatea din Torino, Italia. Lucrarea prezintă unele dintre rezultatele cercetării interdisciplinare originale în domeniile biomaterialelor și aplicațiile acestora pentru antenele implantate efectuate în ultimii ani.
Toate aceste lucrări au evidenţiat interesul, demersurile și eforturile specialiștilor din domeniu de a colabora, astfel încât domeniul compatibilităţii electromagnetice, atât de actual și necesar dezvoltării societăţii, să îmbrace și aspecte de biocompatibilitate, atât de necesare dezvoltării vieţii.

În loc de concluzii și... noi premise
La finalul workshop-ului, dl. profesor Andrei Marinescu, ASTR, a remarcat: „CEM este singura manifestare știinţifică dedicată exclusiv compatibilităţii electromagnetice. Acest workshop are calitatea de a fi în permanentă legătură cu probleme de actualitate”.
Vom încheia cu remarca cuprinzătoare a dlui. profesor Mihai Octavian Popescu, UPB, despre compatibilitatea electromagnetică: „Compatibilitatea electromagnetică nu este un fenomen natural. Este un fenomen creat de om, cu care va trebui să învăţăm să trăim și despre care va trebui să-i descoperim implicaţiile, atât electrice, cât și magnetice”.
Cu speranţă și entuziasm, începem deja să întrezărim conturarea celui de-al 13-lea Workshop Internaţional de Compatibilitate Electromagnetică CEM 2022!Parerea ta conteaza:

(0/5, 0 voturi)

Lasa un comentariutrimite