Revista si suplimente
MarketWatch
Inapoi Inainte

Proiectul „TGE-PLAT” al IMT-Bucureşti, platformă reușită de colaborare cu firme high-tech

15 Decembrie 2020Proiectul „Parteneriat în exploatarea Tehnologiilor Generice Esenţiale (TGE), utilizând o PLAT formă de interacţiune cu întreprinderile competitive (TGE-PLAT)” - Cod SMIS 105623, contract de finanţare nr. 77/08.09.2016, Programul Operaţional Competitivitate (POC), tip G (https://www.imt.ro/TGE-PLAT/), a reprezentat pentru beneficiarul său, INCD pentru Microtehnologie-IMT-Bucureşti o oportunitate pentru punerea în practică a rezultatelor cercetării, de promovare şi accelerare a inovării, printr-o colaborare cu firme româneşti, cu expertiză în domenii de specializare high-tech.

Proiectul este dedicat parteneriatului pentru transferul de cunoştinţe în beneficiul întreprinderilor, printr-o varietate de activități, de la informare și consultanță, până la servicii ştiinţifice sau tehnologice şi activități CD în domeniul Tehnologiilor Informaţiei şi Comunicațiilor, Spațiu și Securitate, cu focalizare pe subdomeniul 2.3 (securitate). Facilităţile tehnologice ale institutului au fost intens utilizate în realizarea proiectelor de cercetare sau pentru servicii oferite în cadrul proiectului.

Infrastructura IMT
(IMT-MINAFAB: centru de micro- şi nanofabricație), destinată cercetării interdisciplinare de excelenţă şi inovării, este similară altor facilităţi din EU prin dotare tehnologică, prin modul de funcţionare şi prin capacitatea de a permite parcurgerea tuturor etapelor de realizare ale unui dispozitiv microelectronic/senzor, microsistem: de la simularea şi proiectarea asistată de calculator, procesare tehnologică, caracterizare microfizică, până la testare funcţională şi încercări de fiabilitate.
Proiectul TGE-PLAT a contribuit la realizarea unei platforme de interacţiune între cercetare şi industrie, la nivel naţional, dezvoltând trei tehnologii generice esenţiale (TGE: micro- nanoelectronică, fotonică, nanotehnologii), două dintre acestea regăsindu-se şi în KDT (Key Digial Technologies-Tehnologii digitale), care sunt priorităţile de astăzi ale Uniunii Europene, ale strategiei naţionale de specializare inteligentă, aflată în stadiul de consultare publică.
Proiectul TGE-PLAT, pornind de la expertiza institutului în domeniul microelectronicii, de la posibilitatea de proiectare şi fabricare a componentelor semiconductoare miniaturizate, a dezvoltat trei direcţii: Microsenzori; Componete fotonice şi sisteme cu aplicaţii în spaţiu şi securitate; Dispozitive şi sisteme pentru unde milimetrice, submilimetrice.

O componentă importantă a activităţilor proiectului o reprezintă cercetarea industrială și/sau dezvoltarea experimentală în colaborare efectivă între organizația de cercetare și întreprindere (activitatea de tip D). Interesul întreprinderilor, care activează în acest domeniul avansat, pentru realizarea de proiecte de înalt nivel tehnic, cu impact asupra pieţii, a fost şi este în continuare mare, depăşind posibilităţile de finanţare prin proiectul TGE-PLAT. În aceste condiţii, solicitările au fost selectate pe bază de competiţie, o primă competiție fiind organizată în anul 2017.

Astfel, începând cu anul 2018, IMT a dezvoltat împreună cu firmele 6 proiecte :
• Sistem de imagistică pasivă cu unde milimetrice pentru scanarea rapidă a persoanelor, cu aplicație în domeniul securității (ACCENT PRO 2000 SRL).
• Sistem Optic Formator de imagine de înaltă calitate, cu elemente optice difractive, în domeniul spectral LWIR, destinat sistemelor multisenzor (PRO OPTICA SA)
• Dezvoltarea unei tehnologii pentru realizarea de microparticule holografice metalice de securitate (SC OPTOELECTRONICA-2001 SA).
• Sistem optic formator de imagine folosind componente „Free-Form” (FF) și tehnologie de realizare a acestora (ROVSOL SRL)
• Platformă senzitivă cu senzor SAW pentru detecția de gaze inflamabile, potențial explozive (SC ROM-QUARTZ SA).
• Microsenzori electrochimici pentru detecția rapidă și selectivă a pesticidelor (SC DDS DIAGNOSTIC SRL).

Dintre acestea, 4 au fost finalizate, iar din vara anului 2020 au început alte 3 proiecte de tip D, în domeniul „securitate”, declarate câştigătoare în urma competiţiei organizate la începutul anului 2020:
• Sistem de celule fotovoltaice microtexutrate de eficienţă sporită integrat în aripa unui avion fără pilot (UAV) cu aplicaţii în securitatea societală (SC AUTONOMOUS FLIGHT TECHNOLOGY R&D SRL - IMT)
• Dezvoltarea tehnologiei de realizare a senzorilor pentru gaze de combustie cu materiale hibride nanocomposite bazate pe nanotuburi de bioxid de titan şi grafenă (SC SITEX 45 SRL - IMT)
• Microsenzori electrochimici pentru detecţia unor stupefiante: codeină şi morfină (SC DDS DIAGNOSTIC SRL - IMT)

► Rezultate obţinute în colaborare:
Proiect C77.2D: Sistem Optic Formator de imagine de înaltă calitate, cu elemente optice difractive, în domeniul spectral LWIR, destinat sistemelor multisenzor (PRO OPTICA SA-IMT)
Obiectivul general al proiectului l-a constituit creșterea performanțelor sistemelor de observare dezvoltate de către Pro Optica SA, în special ale celor care utilizează sisteme optice cu suprafețe asferice, prin utilizarea elementelor optice difractive pentru realizarea unui sistem optic inovativ (SOFID). Proiectul finalizat a beneficiat de expertiza întreprinderii - Pro Optica fiind prima entitate din România care a conceput şi realizat optică formatoare de imagine pentru domeniul spectral LWIR şi MWIR folosind suprafețe asferice - şi de expertiza IMT pentru realizarea elementelor optice difractive pentru modularea fasciculelor laser.

Sistemul SOFID realizat în cadrul TGE-PLAT este un sistem optic pentru domeniul spectral LWIR, bifocal, cu suprafeţe asferice şi elemente optice difractive, ceea ce a permis o corecţie a aberaţiilor geometrice şi cromatice la un înalt nivel, având în vedere numărul de apertură mic impus de utilizarea unor detectori fără răcire. Elementele difractive au un rol esenţial în corecţia cromatică.Rezultatul final al proiectului este un produs nou, prototip SOFID omologat și o tehnologie de realizare și caracterizare pregătită pentru fabricarea seriei zero. Produsul nou, SOFID, care va fi introdus pe piață este un sistem optic formator de imagine, destinat a fi utilizat cu detectori în infraroșu cu semnal digital, care furnizează imagini net superioare generației de detectori cu semnal analogic - TRL 6.


Succesul obținut, oferă atât posibilitatea utilizării acestui sistem în produsele Pro Optica SA, cât şi perspectiva dezvoltării altor sisteme optice în baza rezultatelor științifice și tehnologice realizate.

Proiect – C77.4D: Dezvoltarea unei tehnologii pentru realizarea de microparticule holografice metalice de securitate (Optoelectronica 2001-IMT)Parerea ta conteaza:

(0/5, 0 voturi)

Lasa un comentariutrimite