Revista si suplimente
MarketWatch
Inapoi Inainte

FotoPlasMat: noul centru INFLPR care transformă știința în tehnologii așteptate de industrie

19 Martie 2021Mai mult ca oricând, Europa conștientizează în noul context economic importanța existenței unui întreg lanț funcțional în realizarea produselor și tehnologiilor ce susțin competitivita­tea industrială. Institutul Națio­nal pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației (INFLPR) a anticipat că drumul cercetării spre mediului economic nu trebuie să aibă verigi lipsă. Golul peste death valley – acel spațiu critic care scurcircuitează transferul cu­noașterii dinspre cercetare spre piață – a fost acoperit de un pod, ce poartă azi numele C400 FotoPlasMat. Este vorba despre un „Centru de Inovare Interdisciplinar de Fotonică și Plasmă pentru Eco-Nano Tehnologii și Materiale Avansate”, ce va deveni operațional în octombrie 2021 și va juca un rol important în fructificarea rezultatelor de cercetare fundamentală/aplicativă din INFLPR în economia naţională. Directorul Centrului, dr. Nicu Scărișoreanu, preconizează că FotoPlasMat va deveni motorul ce va scurta tranziţia de la nivelul de demonstrator sau tehnolo­gie validată în laborator către produse sau tehnologii validate/demonstrate în mediu industrial. Practic, orice rezultat de cercetare fundamentală/aplicativă ob­ţi­nut în cadrul INFLPR va putea fi dezvoltat la un nivel tehnologic superior în cadrul centrului C400 FotoPlasMat, pe baza tehnologiilor foto­nice, cu plasmă şi radiaţie.

Ce rol va juca centrul FotoPlasMat în strategia de dezvoltare a INFLPR pe termen mediu şi lung? Dar la nivelul Cercetării româneşti, care se pregăteşte să înceapă un nou ciclu prin lansarea Strategiilor CDI şi SI pentru perioada 2021-2027?
Principalul obiectiv al INFLPR a fost întotdeauna acela de a obţine performanța absolută în activitatea de cercetare fundamentală şi aplicativă în domeniile fotonicii, plasmei şi acceleratoarelor de electroni. Dacă în cercetarea științifică fundamentală INFLPR a atins şi menţinut proeminența la nivel naţional şi european, în ceea ce priveşte activitatea de inovare şi de transfer de cunoaştere realizările au fost în trend cu nivelul naţional, din motive obiective care nu ţin de calitatea cercetării efectuate sau a potenţialului de performanţă existent. Din acest motiv, dar şi pentru alinierea la strategia europeană de cercetare şi inovare dezvoltată şi aplicată în Horizon 2020 şi Horizon Europe 2021-2027, încă din 2015 au fost puse bazele de dezvoltare a activităţilor de inovare şi transfer de cunoaştere prin participarea institutului la Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020.Centrul C400 FotoPlasMat a fost introdus în organigrama institutului în anul 2019, în urma implementării proiectului POC 153/2016 co-finanţat de Uniunea Europeană în cadrul Programului Operaţional Competitivitate 2014-2020 Axa prioritară 1- CDI în sprijinul competitivităţii economice şi dezvoltării afacerilor, domeniul 4 „Eco-nano-tehnologii şi materiale avansate”. Operaţionalizarea departamentului C400 FotoPlasMat este în curs, octombrie 2021 fiind termenul estimat pentru finalizarea acestui proces. Prin această investiţie, menită să răspundă nevoilor şi provocărilor actuale naţionale şi internaţionale, centrul C400 FotoPlasMat devine veriga lipsă între activităţile de cercetare fundamentală/aplicativă desfăşurate până acum în INFLPR şi cerinţele de inovare şi dezvoltare tehnologică a companiilor private naţionale sau internaţionale. Concluzionând, centrul C400 FotoPlasMat va contribui esenţial la îndeplinirea a două obiective strategice ale INFLPR şi anume:
● Creşterea capacităţii de cercetare-dezvoltare şi de transfer de cunoaştere a INFLPR pentru satisfacerea cerinţelor de inovare ale companiilor din sectoarele economice competitive.
● Obţinerea poziţiei de lider naţional în domeniul aplicaţiilor industriale şi biomedicale bazate pe tehnologii fotonice, cu plasmă şi radiaţie.

Centrul se integrează perfect în viziunea şi planul de acţiuni avute în vedere la întocmirea SNCDI şi PNCDI, care prevăd un rol activ al infrastructurilor de cercetare în zona transferului tehnologic, prin integrarea cu clusterele inovative sau alături de companii inovatoare care şi-au exprimat intenţia de colaborare cu centrul C400 încă de la stadiul de proiect. Mai mult de atât, consider că prin acest centru ne aliniem la ideile strategice exprimate mai ales în pilonul 2 „Global Challenges and European Industrial Competitiveness” şi pilonul 3 „Innovative Europe” din programul Horizon Europe, având astfel o şansă reală de a câştiga proiecte de cercetare europene în acest program.Centrul îşi propune să fie liantul dintre cercetarea fundamentală/aplicativă şi industrie, pe linia aplicaţiilor industriale şi biomedicale. Ce şanse are institutul să devină lider pe această zonă? Care sunt atuurile tehnologiilor fotonice, cu plasmă şi radiaţie?

Ţinând cont de experienţa acumulată în cei peste 50 de ani de existenţă ai institutului nostru, dar şi de faptul că INFLPR este unul din liderii naţionali pe direcţiile specifice de cercetare, avem asigurată o bază solidă pentru câştigarea poziţiei de lider naţional şi în zona aplicaţiilor industriale bazate pe tehnologii fotonice, cu plasmă şi radiaţie. Prin centrul C400 FotoPlasMat, am urmărit în cadrul INFLPR să realizăm un sistem integrat unic în România de dezvoltare de produse de cercetare, de la idee la rezultat final transferabil, cu suport administrativ de marketing şi transfer tehnologic inclus.

Despre atuurile tehnologiile fotonice, cu plasmă şi radiaţie sunt foarte multe lucruri de spus, însă cel mai important este următorul: aceste tehnologii fac parte din tehnologiile generice esenţiale unei societăţi dezvoltate, denumite de către Comisia Europeană - Key Enabling Technologies - KET (electronică, fotonică, nanotehnologie, biotehnologie industrială, materiale avansate, manufacturare aditivă, etc). Având la bază un proces intensiv de cercetare-dezvoltare ce implică atât transferul rapid de cunoaştere, cât şi forţa înalt calificată, tehnologiile KET aduc inovaţia şi dezvoltarea în foarte multe zone ale societăţii, de la industrie şi protecţia mediului până la sănătate sau sistemul de educaţie.

Dezvoltarea şi inovarea în domeniul tehnologiilor fotonice/plasmă/radiaţie de procesare de materiale avansate, al dispozitivelor senzoristice sau al tehnologiilor pentru sănătate, dar şi specializarea de resursă umană reprezintă obiective legitime în centrul C400 FotoPlasMat.Care sunt elementele de unicitate prin carecentrul îşi propune să se impună şi să facă diferenţa?

Nu există în ţara noastră sau în ţările Europei de Est, după ştiinţa noastră, sistemele şi echipamentele de cercetare industrială disponibile în centrul C400 FotoPlasMat. Mai mult decât atât, actualul context pandemic a impus atenţiei Uniunii Europene multiplele lipsuri existente la nivel european atât în domeniul industriei de sănătate, cât şi în domeniul industriei electronice. Practic, majoritatea producţiei de semiconductori sau de produse şi tehnologii pentru sănătate este asigurată de țări asiatice. Din acest motiv, au apărut apelulurile europene de interes în domenii cum ar fi microelectronica sau sănătatea, confirmând că viziunea ştiinţifică din spatele centrului C400 FotoPlasMat este de mare actualitate.Parerea ta conteaza:

(0/5, 0 voturi)

Lasa un comentariutrimite