Revista si suplimente
MarketWatch
Inapoi Inainte

Sinergii între fondurile proiectelelor de cercetare din Europa – experiența IntelCentru

21 Aprilie 2021Realizarea unor acţiuni complementare, aşa-numitele sinergii, între programele de finanţare europene reprezintă o adevărată provocare pentru perioada 2021-2027. Programul Cadru de Cercetare al Uniunii Europene, Orizont 2020 (2014-2020) a menţinut disparităţile între Statele Membre, iar măsurile de extindere a participării la Programul Cadru au fost fie inadecvate, fie insuficiente pentru Statele Membre.

România este pe ultimul loc în UE la inovare şi acest aspect se reflectă şi în rata redusă de atragere de fonduri din Orizont 2020 (ec.europa.eu/info/research-and-innovation/statistics/framework-programme-facts-and-figures/horizon-2020-country-profiles_en). În acest context, Comisia Europenă a venit cu noi modalități prin care țările pot utiliza alte fonduri UE pentru a crește beneficiile participării în noul Program-Cadru pentru cercetare, Orizont Europa/Horizon Europe (2021-2027), în care sinergiile între programe vor avea un rol extrem de important. Horizon Europe oferă statelor membre posibilitatea de a direcționa mai multe fonduri către proiecte de cercetare. Cu toate acestea, implementarea cu succes a acestor sinergii ar putea fi dificilă, deoarece depinde de înțelegerea de către statele membre a importanței investițiilor în cercetare și inovare. Rezilienţa este un element esenţial al competitivităţii, iar sinergiile cu cercetarea științifică şi inovarea sunt o dovadă a adaptării active la dinamica evoluțiilor și tendințelor la nivel global.

Ioana Ispas, coordonatoarea tehnică a Planului Naţional de Reformă şi Reziliență (PNRR)
din cadrul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării a indicat că, pentru următoarea perioadă de programare 2021-2027, s-au propus sinergii atât cu programele operaționale, dar și cu componenta de cercetare-dezvoltare și inovare din cadrul PNRR. Astfel, s-au prevăzut măsuri pentru internaționalizarea cercetării românești, respectiv susținerea şi consolidarea participării echipelor românești la Parteneriatele europene CDI, la misiunile din Orizont Europa, dar şi activități de mentorat pentru creșterea șanselor de succes la competițiile Orizont Europa.
Centrul de Cercetare Avansată pentru Bionanoconjugate și Biopolimeri (IntelCentru) din cadrul Institutului de Chimie Macromoleculară „Petru Poni” (ICMPP) din Iași a fost realizat prin prima generație de proiecte de infrastructură finanțate prin Fonduri Structurale.

Încă de la crearea centrului, în 2012, dr. Mariana Pinteală, coordonatorul IntelCentru, s-a preocupat continuu de atragerea de fonduri pentru echipa pe care o coordoneză şi confirmă faptul că atragerea de fonduri în sinergie este o adevărată provocare pentru ea și echipa pe care o coordoneză.

În cadrul IntelCentru în perioada 2015-2020 s-a implementat sub coordonarea dr. Mariana Pinteală şi managementul dr. Teodora Rusu primul proiect de tip ERA Chair din România: Proiectul Orizont 2020 WIDESPREAD 2-2014: ERA Chairs (667387) SupraChem Lab _ Laboratory of Supramolecular Chemistry for Adaptive Delivery Systems ERA Chair initiative (www.intelcentru.ro/suprachem_lab/. Acest proiect, cu o valoare totală de 2.5 milioane Euro, a reprezentat un adevărat punct de cotitură în activitatea centrului, permițând o deschidere internațională deosebită pentru tânăra echipă nou-creată. Proiectul O2020 a reușit structurarea unei echipe de 28 tineri specialişti, coordonată de prof. Marc MJ Abadie (ERA Chair), care abordeză cu suces un domeniu de vârf al chimiei moderne, respectiv chimie supramoleculară cu aplicații medicale. Dintre realizările echipei SupraChem Lab ar fi de enumerat pe scurt: 10 teze de doctorat elaborate pe parcursul implementării proiectului, 73 articole publicate, precum şi o carte (Springer Nature Edt), 150 participări la conferinţe internaţionale etc.

Proiectul tip ERA Chair a adus suplimentar echipei două proiecte în sinergie: un proiect din programul PNIII, care a finanțat activități de cercetare pentru echipa SupraChem Lab, proiect în valoare de 250 000 Euro, precum și primul proiect în sinergie cu Fondurile Structurale.

Pentru România, primii pași în dezvoltarea sinergiilor dintre Fondurile Structurale și Programul-Cadru s-au făcut în ultima perioadă de programare (2014 - 2020) prin Programul Operaţional Competitivitate, Axa 1 – Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice și dezvoltării afacerilor/Acţiunea: Crearea de sinergii cu acțiunile de CDI ale Programului-Cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene și alte programe CDI internaționale. Competiția în cadrul acestei acțiuni a fost lansată în noiembrie 2016, având ca scop finanțarea unor proiecte în sinergie cu proiecte Orizont 2020 deja aceptate la finanțare, precum și crearea unui număr de 20 centre suport care să ajute comunitatea științifică în atragerea de fonduri în cadrul programului Orizont 2020.

IntelCentru beneficiază în prezent de două proiecte din cadrul acestei acțiuni, respectiv:
● Proiect de infrastructură în sinergie cu proiectul de tip ERA Chair din programul O2020:Infra SupraChem Lab Centru de cercetări avansate în domeniul chimiei supramoleculare (Cod MySmis:108983); valoare 4 milioane Euro, perioada de implementare: martie 2021-iunie 2023
● Centru suport pentru proiecte O2020: BioNanoTech-Suport, Centru suport pentru proiecte Orizont 2020 (Cod proiect: 107524); valoare 650 000 Euro, perioada de implementare: aprilie 2020 – iunie 2023

Infra SupraChem Lab, Centru de cercetări avansate în domeniul chimiei supramoleculare
Obiectivul general al proiectului Infra SupraChem Lab este de a crea o infrastructură avansată care să deservescă grupul de lucru creat în cadrul Proiectului Orizont 2020 SupraChem Lab. Proiectul O2020 a finanțat partea de salarizare, precum și componenta de training a echipei SupraChem Lab, dar nu a finanțat investiţii în infrastructura necesară grupului și nici activitățile de cercetare. În acest context, echipa dr. Mariana Pinteală (coordonator proiect) împreună cu dr. Teodora Rusu (manager proiect) a aplicat pentru finanțarea în sinergie prin fonduri structurale, care va asigura realizarea unei infrastructuri adecvate pentru a găzdui echipa SupraChem Lab.

În cadrul proiectului InfraSupraChem Lab sunt finanțate strict activități de reabilitare pentru două clădiri care vor găzdui echipa SupraChemLab, precum și echiparea lor cu aparatură specifică de ultimă generație.
Dr. Narcisa Laura Marangoci coordoneză implementarea proiectului InfraSupraChem Lab și este încrezătoare că proiectul se va desfăşura în bune condiții, iar infrastructurava fi finalizată cu bine în vara anului 2023. Crearea Centrului Infra SupraChem Lab va conduce la consolidareacapacității de cercetare și inovare, prin îmbunătățirea infrastructurii alocate echipei SupraChem Lab.Parerea ta conteaza:

(0/5, 0 voturi)

Lasa un comentariutrimite