Revista si suplimente
MarketWatch
Inapoi Inainte

Agriculture for Life, Life for Agriculture, un ecosistem de știință și cercetare tot mai cuprinzător și deschis

18 Iunie 2021Cea de-a zecea ediţie a conferinței internaționale Agriculture for Life, Life for Agriculture, evenimentul emblematic al Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București a fost organizată, la fel ca în 2020, în format on-line. Dezvoltarea platformei agricultureforlife.usamv.ro a transformat USAMV Bucureşti într-un deschizător de drumuri în lumea academică românească, dimensiune care a lărgit considerabil participarea la sesiunile științifice și a crescut totodată gradul de interes și de interacțiune al cercetătorilor din țară și din străinătate. Prof. univ. dr. Gina Fintineru, prorector al USAMV Bucureşti, ne-a condus în universul conferinței din acest an.

Digitalizarea evenimentului, adăugarea dimensiunii remote au permis transformarea evenimentului într-unul permanent, în care diverse publicuri au acces la informaţii continuu. Vă invit să ne prezentaţi avantajele acestui nou format…

Conferințele științifice sunt, prin excelență, evenimente specializate, la care participă entuziaști şi specialişti ai domeniilor de referință. Pentru persoanele non-specializate, acestea par a fi un circuit închis, greu accesibil şi cu un interes direcţionat strict pentru cercetare de specialitate. Prin componentele digitale adăugate începând încă de anul trecut, am reușit să schimbăm acest lucru și am transformat Agriculture for Life, Life for Agriculture într-un eveniment accesibil publicului larg. Prin platforma dezvoltată (https://agricultureforlife.usamv.ro) am reuşit să transpunem în mediul online formatul clasic de desfăşurare a unei conferinţe, am extins şi mai mult aria de impact la nivel internațional prin campaniile de promovare online şi am reuşit să creştem participarea activă şi interacţiunea participanţilor. Interacţiunea şi întrebările live cu invitaţii speciali, intervenţiile live ale participanţilor din multe colțuri ale lumii, streamingul de videoprezentări, intervenţiile moderatorilor şi desfășurarea conferinței în paralel, în cadrul a şapte secţiuni ştiinţifice, accesul simultan pe orice dispozitiv multimedia cu un browser web, fără a necesita instalarea de programe suplimentare, au fost tot atâtea provocări, realizate cu succes.
Conferinţa a construit baze de date de informaţii, structurate pe cele șapte sectiuni, constituite din prezentări video și Powerpoint de articole, expoziţii de postere online devenind astfel parte a mișcării globale privind crearea de open educational & science resources. Prin natura formatelor digitale ale lucrărilor şi posterelor prezentate, acestea pot fi uşor citate şi folosite ca materiale didactice de referinţă, scurtând semnificativ timpul necesar de a ajunge inclusiv la studenţi, prin intermediul cadrelor didactice. Apoi, această partajare a resurselor are potențialul de a dezvolta noi colaborări și de a încuraja îmbunătățirea materialelor disponibile, cu impact pozitiv asupra provocărilor societale. De aceea am considerat că este important să creștem deschiderea și accesibilitatea conferinței Agriculture for Life, Life for Agriculture, să permitem diferitelor categorii de public să interacționeze cu temele conferinței noastre. Conferința a suscitat interesul audienței, lucru demonstrat de cele 30.000 de vizualizări ale celor 3.500 vizitatori unici prezenți în zilele de desfășurare a conferinței. Şi, pentru a demonstra încă o dată afinitatea USAMV pentru tehnologie, intenționăm în viitor să integrăm toate resursele ştiinţifice din cadrul conferinţei și în cadrul unei format virtual 3D, consolidând A4 Life ca un ecosistem de știință și cercetare bazat pe tehnologii de realitate virtuală.

Dezvoltarea platformei agricultureforlife.usamv.ro a oferit lumii academice românești un model demn de urmat…
Este adevărat că pandemia a declanșat o situație fără precedent în toate domeniile, nu doar în cel universitar, însă ne mândrim cu reacția rapidă a USAMV București în fața provocărilor nou-apărute. Astfel, eforturile nu s-au concentrat doar pe organizarea cursurilor în format online, ci USAMV București a creat un întreg ecosistem digital, menit să vină în sprijinul studenților și a comunității sale academice și de cercetare. În același spirit, platforma agricultureforlife.usamv.ro este, pe de o parte, un puternic instrument de gestionare a fluxului de articole, de interacțiune între autori, evaluatori, editori dar și un mijloc prin care preocupările cercetorilor sunt împărtașite cu toate categoriile interesate de știință, cu un câștig pentru ambele părți, dar și pentru societate, în ansamblul său.Care au fost principalele noutăţi, polii de interes şi cifrele-cheie ale ediţiei 2021?
La festivitatea de deschidere a acestei ediții a conferinței am avut bucuria de a-i avea alături, cu mesaje de apreciere pentru comunitatea academică și de cercetare, pe ministrul Educației, Sorin Mihai Cîmpeanu, ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării, Ciprian Sergiu Teleman, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Nechita-Adrian Oros, consilierul prezidențial pe probleme de educație și cercetare, Ligia Deca, și secretarul de stat pentru domeniul universitar, Gigel Paraschiv.Un alt pol de interes l-a constituit prezența a patru invitați internaționali de renume, care au dinamizat o sesiune dedicată inovațiilor și provocărilor în producția de legume și fructe. Și, apoi, fiecare dintre cele șapte secțiuni tematice care au urmat, desfăşurate în paralel, și în care au alternat intervențiile live, video streaming, vizionare de postere, sesiunile de Q&A, au reprezentat puncte de interes pentru comunitățile de cercetare din domeniile: agronomie, horticultură, zootehnie, medicină veterinară, îmbunătățiri funciare și ingineria mediului, biotehnologii, management și dezvoltare rurală. Cele cinci workshop-uri organizate adiacent conferinței au fost de asemenea un pol de atracție, în special pentru doctoranzi, prin marea relevanță a temelor acoperite, conectate la provocările curente: noile ICT în agricultură, reziliența peisajului – restaurare ecologică, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, cooperarea în agricultură etc.

Manifestarea s-a bucurat într-adevar deprezenţa unor importante oficialităţi. Ce idei şi mesaje semnificative au fosttransmise?
Discursurile invitaților noștri s-au concentrat pe importanța educației și cercetării, ca motor de evoluție și progres, care trebuie sprijinite prin investiții constante. S-a subliniat de asemenea importanța transferului celor mai noi rezultate ale cercetării și consolidării legăturii cu mediul economic.
Necesitatea investițiilor în digitalizare, demonstrată și de contextul anului 2020, a fost de asemenea evidențiată, ca un instrument vital pentru un viitor remote și online. Și, mai presus de orice, nevoia de investiții și de cunoaștere în agricultură pentru asigurarea surselor de hrană, a accesului la alimente sigure și de calitate. Mesaje importante ce trebuie deopotrivă considerate pentru construirea unui viitor sustenabil.

Ediţia 2021 s-a desfăşurat sub egida Anului internaţional al fructelor şi legumelor. Cât de important este faptul că v-aţi conectat la tematica Adunării Generale a ONU? Ce alte teme secundare/complementare au atras în mod deosebit atenţia, interesul participanţilor?

ONU se concentrează constant pe creșterea nivelului de conștientizare față de problemele curente cu care se confruntă lumea. Anul internațional al fructelor și legumelor reprezintă, în acest sens, o mare oportunitate pentru a evidenția atât importanța acestei categorii de alimente în viețile noastre, cât și eforturile noastre de producție. Este important să înțelegem tematica printr-o perspectivă holistică, care integrează pe de o parte aspectul accesului la alimente sănătoase, pentru toate categoriile de populație, cât și marile provocări cu care fermierii se confruntă în furnizarea necesarului de hrană, de la schimbările climatice la riscurile economice. Pe lângă aceste teme, interes au prezentat și aspectele referitoare la biodiversitate, agroecologie, protecția mediului, noile varietăți rezistente la secetă, cu un conținut crescut de nutrienți, sursele de proteine alternative, agricultura periurbană, agricultura verticală, diete echilibrate și risipă alimentară etc.

Care sunt cele mai semnificative provocări şi inovaţii din producţia de fructe şi legume în 2021 pe linia cercetării ştiinţifice? Invitaţii speciali din străinătate ce prezentări au avut în acest sens?
În fiecare an ne străduim să aducem împreună specialiști de top din domenii diferite, astfel încât să oferim participanților nostri șansa de a discuta despre cele mai noi idei în domeniu, de a reflecta asupra celor mai inovative soluții pentru provocările societale. Iar anul acesta am avut „hrană pentru minte” de înaltă calitate din partea invitaților Facultății de Horticultură și ai Facultății de Biotehnologie, cărora le multumesc și cu această ocazie. Astfel, prof. dr. Qichang Yang de la Chinese Academy of Agricultural Sciences ne-a vorbit despre soluții la presiunile existente asupra aprovizionării cu alimente și asupra resurselor naturale, soluții legate de fabricile de plante (Plant Factory), agricultură verticală, hidroponie și aeroponie. Dr. Walter Guerra, directorul Centrului de Cercetare Laimburg, ne-a prezentat aspecte referitoare la utilizarea roboticii și senzorilor în tehnologiile de producție a fructelor; despre modificarea arhitecturii plantelor pentru a se adapta mai ușor la utilizarea roboților (tăieri, stropiri, recoltare); despre soiuri autofertile capabile să facă față problemelor legate de lipsa polenizatorilor și a schimbărilor climatice; despre fructe și legume ca nutraceutice, alternative la soluțiile sintetice în lupta cu alergiile. Și cum toate acestea nu pot prinde viață decât cu ajutorul unor resurse de muncă înalt pregătite, o idee transversală a fost importanța educației și a cercetării aplicative. Nu ne ajunge spațiul pentru a vorbi despre toate ideile valoroase prezentate atât in sesiunea plenară cât și în cadrul secțiunile tematice. Vă invit să fiți alături de noi la edițiile următoare pentru a avea o perspectivă cât mai largă asupra ultimelor cercetări în domeniu.

Orice conferinţă de top are la final o suită de concluzii şi recomandări. Ar fi util să le le împărtăşiţi cititorilor noştri.

O concluzie majoră este generată de chiar numele conferinței noastre: „Agricultură pentru viață, viață pentru Agricultură”. Anul 2020 ne-a învățat că, în ciuda evoluției tehnologice, a digitalizării, putem avea oricând întreruperi neașteptate ale lanțului de distribuție. Politici inteligente și investiții susținute sunt necesare pentru a crește rezilienta lanțului alimentar, pentru a gestiona neprețuitele resursele naturale de apă și sol de care dispunem, pentru a schimba accentul de la securitate alimentară bazată pe calorii la cea bazată pe nutrienți. Iar educația și cercetarea de înaltă calitate reprezintă instrumentul prin care se asigură succesul acestor politici: conservarea genofondului și a resurselor naturale, crearea de noi soiuri adaptate la schimbările climatice, noi abordări privind creșterea sustenabilității lanțului agroalimentar, metode sustenabile de procesare a materiei prime, precum șieducația populației cu privire la beneficiile unei diete echilibrate și a unor alimente de calitate.

În perioada următoare va exista şi un efort de concentrare şi valorificare a producţiei științifice. Unde vor fi publicate cele mai bune lucrări?
Lucrările selectate în cadrul conferinței vor fi publicate în AgroLife Scientific Journal şi în cele șapte reviste ştiinţifice dedicate ale fiecărei secțiuni. Acestea sunt indexate în baze de date internaționale, precum: Web of Science Core Collection (Emerging Sources Citation Index), Index Copernicus, CABI, DOAJ, Ulrich’s Periodicals Directory (ProQuest), PBN, Scipio, OCLC (WorldCat), Research Bible, Google Scholar oferind vizibilitate participanților la conferința Agriculture for Life, Life for Agriculture.Parerea ta conteaza:

(0/5, 0 voturi)

Lasa un comentariutrimite