Revista si suplimente
MarketWatch
Inapoi Inainte

În sprijinul formării viitorilor specialiști în economia hidrogenului: TeacHy – un model de colaborare reușită între ICSI Rm. Vâlcea și UPB

26 Iulie 2021Proiectul, intitulat Teaching Fuel Cell and Hydrogen Science and Engineering Across Europe within Horizon 2020, acronim TeacHy, se adresează universităților care au cursuri de masterat ce acoperă elemente referitoare la economia hidrogenului și a beneficiilor care vor fi obținute prin implementarea acesteia. De asemenea, livrabilele generate de proiect se doresc a fi instrumente de real folos cadrelor didactice din diverse universități europene, care se ocupă de implementarea hidrogenului în sectorul energiilor regenerabile și al combustibililor alternativi, astfel încât numărul studenţilor, doctoranzilor și specialiștilor care să aibă cunoștințe la zi din acest domeniu să fie din ce în ce mai mare. Pe un plan mai larg, acest proiect european, la care participă Universitatea Politehnica din București (UPB) și ICSI Rm. Vâlcea, îşi propune să dezvolte potențialul multivalent de care dă dovadă hidrogenul, în vederea obţinerii de beneficii pentru întreaga societate.

Pe măsură ce hidrogenul și industria acestuia se dezvoltă, creându-se treptat o piață specifică, nevoia de personal instruit devine mai presantă. TeacHy se adresează, în mod specific, ofertei de învățământ universitar și postuniversitar în tehnologiile hidrogenului din toată Europa. Prin intermediul acestui proiect, membrii consorțiului își propun să formeze studentul/masterandul într-un domeniu ştiinţific şi tehnico-economic de mare interes și foarte actual, cu scopul vădit de a-i clarifica anumite aspecte care vor fi parte și vor contribui la dezvoltarea economiei hidrogenului.
Omenirea trebuie să găsească soluţii pentru o serie de provocări actuale: protecţia mediului, conservarea resurselor naturale, crearea de surse alternative de energie şi utilizarea lor cât mai eficientă, valorificarea superioară a materiilor, reducerea pierderilor, diversificarea produselor, reciclarea deşeurilor, îmbunătăţirea securităţii sociale şi a calităţii vieţii, etc., ceea ce înseamnă crearea şi implementarea de noi procedee şi tehnologii și, implicit, formarea unei resurse umane cu aptitudini și abilități noi.
După cum am afirmat de nenumărate ori, hidrogenul trebuie să facă acum saltul de la chimie, la energie. Din punct de vedere al industriei chimice, România este inclusă în grupul țărilor europene care produce în mod tradițional hidrogen. Totuși, mutarea hidrogenului dintr-un sector în care este, în mod normal, materie primă, către domeniul energetic, în care trebuie să rezolve probleme legate de furnizarea şi securitatea energetică și în care să joace un nou rol, cel de vector alternativ de energie, implică tehnicieni, ingineri, specialiști, etc., cu o pregătire nouă și cu totul aparte.

Un proiect de pionierat
Având în vedere modul în care energia este parte a infrastructurilor critice și modul în care specialiștii din domeniu trebuie să aibă acele cunoștințe care îi fac capabili să ia decizii eficiente și extrem de rapide în vederea evitării producerii unor catastrofe și reducerii riscurilor, nu încape îndoială că hidrogenul va trebui să facă parte din biblioteca de cunoștințe ale acestora.
Proiectul TeacHy este un act de pionierat pentru ceea ce înseamnă programele europene de master care vor include hidrogenul, ca parte a unui sistem energetic care poate lucra fără emisii de noxe şi gaze cu efect de seră, în aria lor curriculară.
Livrabilele didactice ale proiectului tratează diverse probleme puse de debutul utilizării hidrogenului în sectorul energetic, insistându-se pe toate aspectele, pe termen imediat, mediu şi lung. Materialele au fost realizate ca urmare a unei documentări ample ale celor 12 parteneri din 11 țări, scrutând cel mai bine contextul european și internațional al cercetării, dezvoltării și inovării tehnologiilor care implică hidrogenul. Participanții din România au avut și au posibilitatea să realizeze materiale în limba română și, mai mult, să introducă o parte din aceste materiale în cursurile de master ale Universității Politehnica din București. Astfel, o parte din masteranzii UPB au posibilitatea de a păși pe „harta internațională a hidrogenului”, care nu este virtuală, ci cât se poate de reală, odată cu „Green Deal”. Cursurile gândite pentru această curriculă europeană pleacă de la exemple concrete în care s-au făcut progrese. Pe pagina proiectului, www.teachy.eu, sunt menționate toate instituțiile participante, proiecte înfrățite, etc. Pentru a vă face o imagine cât mai fidelă a modului în care evoluează proiectul și dacă doriți să țineți pasul cu ultimele noutăți și actualizări, au fost create instrumente multimedia. Datorită experienței dobândite, participanții în proiect propun o serie de module despre hidrogen și tehnologiile pe care le implică, care să sprijine viitorii ingineri și specialiști din industria energetică, dar și sectorul transporturi, unul din sectoarele care consumă cantități însemnate de energie și care este, din păcate, foarte poluant.Pe drumul construirii unei biblioteci de materiale educaționale și a unui corp de experți

TeacHy va finaliza realizarea unei biblioteci de materiale educaționale, de nivel universitar, necesară desfășurării un curs de master, accesibilă studenților din toate părțile Europei. Pentru a realiza acest lucru, proiectul a reunit un grup de bază de instituții cu mare experiență, care lucrează cu o rețea de parteneri asociați (universități, organisme de formare profesională, industrie și rețele). Pentru început, TeacHy oferă doar partenerilor acces la materialele sale educaționale și la utilizarea lor pentru diverse cursuri. Orice universitate care poate oferi 20% din conținutul cursului la nivel local, se poate baza pe restul de 80% care urmează a fi furnizat de proiect. Acest lucru va permite oricărei instituții să participe la această inițiativă europeană cu o investiție locală minimă. Proiectul va oferi soluții de acreditare și control al calității cursurilor și va sprijini mobilitatea studenților și a personalului din industrie. De asemenea, aspecte legate de formarea și dezvoltare profesională continuă sunt și ele integrate în activitățile proiectului. Prin rezultatele sale, proiectul vrea să contribuie la formarea rapidă a unui corp de experți.

For reprezentativ pentru formarea profesională
TeacHy va oferi materiale educaționale pentru publicul larg, va construi un model de afaceri pentru a continua operațiunilepost-proiect și, ca atare, va acționa ca for reprezentant pentru universitățile europene în totceeace înseamnă formare profesională în domeniul hidrogenului și tehnologiilorhidrogenului. Încă de la început, consorțiul a avut în vedere ca materialele să fie disponibile în mai multelimbi și să poată fi asimilate de cât mai multe sisteme educaționale din Europa.
Contribuţiile instituțiilor și ale specialiștilor din proiect s-au completat și se completează reciproc pe parcursul realizării modulelor, pentru ca acestea să fie explicite, dar și succinte, clarificând aspecte didactice care să contribuie la trecerea la o economie și o societate bazate pe hidrogen.

Evenimentul ICSI Rm. Vâlcea din octombrie, platformă complementară de cunoaștere și interacțiune

În cele ce urmează adresăm invitația celor interesați de proiect să vizualizeze mai multe detalii pe pagina de internet menționată sau să-i întalneasca pe o parte din participanții la proiect cu ocazia conferinței „New Cryogenic and Isotope Technologies for Energy and Environment” - EnergEn 2021, organizată de INCD TCI ICSI Rm. Vâlcea în perioada 26-29 Octombrie, www.icsi.ro/energen2021.Parerea ta conteaza:

(0/5, 0 voturi)

Lasa un comentariutrimite