Revista si suplimente
MarketWatch
Inapoi Inainte

Resurse deschise și practice pentru formarea forței de muncă din industria geospațială - Proiectul EO4GEO

26 Iulie 2021Sateliții, avioanele și dronele au devenit esențiale în societate, facilitând servicii care îmbunătățesc economia și viețile cetățenilor prin datele pe care le furnizează. Totodată, progresul tehnologic pe care îl reprezintă a creat oportunități extraordinare pentru inovare, dezvoltare și crearea de locuri de muncă noi, în special în două sectoare: Observarea Pământului și Sistemele Informaționale Geografice. Aceste tehnologii care se dezvoltă rapid au nevoie de o forță de muncă a cărei formare să poată țină pasul cu viteza accelerată de inovare din domeniu. Care sunt aptitudinile necesare în domeniul geospațial? Care sunt nevoile de business și cum pot fi corelate cu formarea resursei umane? Cum poate fi sprijinită forța de muncă din acest sector? Proiectul european EO4GEO, implementat în România prin intermediul Agenției Spațiale Române (ROSA), oferă resurse și instrumente pentru a răspunde acestor provocări.

EO4GEO oferă soluții precum un set de instrumente, materiale de studiu și cursuri, având la bază concepte standardizate dintr-o bibliotecă (Body of Knowledge). Scopul acestei platforme este de a sprijini actualizarea aptitudinilor forței de muncă din sectorul geospațial și de a încuraja absorbția și integrarea datelor și serviciilor spațiale într-o gamă largă de domenii.
În jurul acestor instrumente s-a creat o Alianță a Competențelor în domeniul Geospațial (Space/Geospațial Sector Skills Alliance), ce are rolul de lider în perfecționarea și recalificarea forței de muncă în domeniul geospațial. Alianța cuprinde o rețea de 26 de parteneri din 13 țări - instituții și experți din domeniul academic, privat și sectorul public - care asigură cooperarea strategică între părțile interesate în ceea ce privește dezvoltarea competențelor în sectorul geospațial. Această colaborare strategică sprijină creșterea, diversitatea și flexibilitatea acestui domeniu prin îmbunătățirea pregătirii educaționale pe diferite niveluri de învățare, inclusiv formare profesională și academică și dezvoltarea de noi profile ocupaționale în sectorul geospațial.
Pentru a elabora oferte educaționale corelate cu nevoile reale de competențe, primul pas pe care și l-a propus proiectul este identificarea etapelor de lucru din cadrul proceselor de business, în trei domenii: aplicații integrate, orașe inteligente și schimbări climatice.
EO4GEO pune la dispoziție comunității spațiale următoarele rezultate:

Biblioteca EO4GEO (Body of Knowledge)
Biblioteca EO4GEO pune la dispoziție un vocabular de termeni în domeniul geospațial, ce contribuie la perfecționarea și recalificarea în acest sector de activitate.
Creat pe baza Geographic Information Science and Technology Body of Knowledge (GIS&T BoK) prin extinderea activităților desfășurate în proiectul GI-N2K, biblioteca EO4GEO definește conceptele fundamentale inter-relaționate (teorii, metode, tehnologii etc) ale sectorului geospațial, care ar trebui acoperite în educație și formare.
Prin descrierea abilităților de bază necesare în domeniul geospațial, biblioteca EO4GEO își propune să devină o referință pentru persoanele care doresc să activeze în acest domeniu.
Biblioteca EO4GEO poate contribui la îmbunătățirea ofertelor educaționale, materialelor de instruire și a activităților de instruire, oferind posibilitatea însușirii abilităților și cunoștințelor necesare pentru a deveni specialist în domeniul geospațial.
Accesul la biblioteca EO4GEO este deschis tuturor utilizatorilor prin website-ul EO4GEO și printr-un API. Astfel, oricine poate dezvolta instrumente având la bază platforma de concepte EO4GEO.Procesele de business

Contribuția Agenției Spațiale Române (ROSA) în proiect constă în elaborarea unei metode inovatoare de actualizare a curriculei universitare, în scopul îmbunătățirii cunoștințelor forței de muncă viitoare, în domeniul spațial. Această metodă are în vedere consultarea cerințelor pieței și modelarea fluxurilor de lucru și activităților care se derulează în fiecare proces.
Mai precis, procesele de business redau pașii de urmat de la o idee la produsul final, printr-un set de activități corelate, inițiate ca răspuns la un eveniment, realizate atât de oameni, cât și de echipamente informatice, pentru a obține un rezultat specific pentru utilizator. Prin această abordare, se pot identifica etapele de lucru pe care forța de munca e nevoie să le desfășoare în activitatea profesională. Procesele de business indică atât ce profile ocupaționale sunt implicate în fluxul de lucru, cât și interrelaționarea informației componente, în vederea obținerii unui produs final. Activitățile proceselor și profilurile ocupaționale sunt două repere de bază în dezvoltarea curriculei universitare, care este adaptată nevoilor forței de muncă. Profilurile ocupaționale vizate variază de la nivelul de bază al cunoștințelor în domeniul geospațial, până la un nivel avansat de competențe în dezvoltarea serviciilor geospațiale. Pentru însușirea cunoștințelor în cadrul acestor profile ocupaționale, pot fi create mai multe tipuri de programe de învățământ, care acoperă învățământul profesional, recalificarea forței de muncă existente și educația universitară. Provocarea în ceea ce privește actualizarea curriculei educaționale în domeniul spațial va fi aceea de a implementa, într-o structură potrivită, baza de studiu a competențelor necesare și actualizarea materialelor de învățare.

Portofoliul de instrumente EO4GEO
Instrumentele EO4GEO sunt concepute ca un ecosistem independent de unelte software, care se bazează pe Biblioteca EO4GEO (BoK), asemenea unui vocabular comun al cunoștințelor și abilităților în domeniul geospațial. Au fost elaborate două tipuri de instrumente: instrumentele de platformă pentru vizualizarea și editarea bibliotecii EO4GEO și instrumente destinate utilizatorilor. Aici amintim Curriculum Design Tool, pentru sectorul educațional, Occupational Profile Tool și Job Offer Tool, pentru sectorul comercial, și BoK Matching Tool, care permite oricărei părți interesate din sectorul educațional sau comercial să compare resurse educaționale. Prin utilizarea bibliotecii EO4GEO, ca un vocabular comun, care fundamentează resursele create de instrumentele EO4GEO, se pot asocia și compara diferite resurse cu privire la cunoștințe și abilități. Spre exemplu, oferta unui loc de muncă poate fi comparată cu programul de studiu al unui candidat, pentru a stabili astfel procentul de cunoștințe și abilități pe care le deține dintre cele necesare la locul de muncă sau ce curs de formare profesională trebuie pus la dispoziție pentru completarea cunoștințelor.
Ecosistemul de instrumente software EO4GEO este conceput pentru a fi flexibil și deschis, astfel încât părțile interesate să își poată construi propriile instrumente, utilizând platforma de concepte (biblioteca EO4GEO). Instrumentele astfel dezvoltate pot fi apoi puse la dispoziția altor utilizatori finali, alături de cele oferite de consorțiul EO4GEO.Oferta educațională EO4GEO

Pe baza bibliotecii EO4GEO și a Curriculum Design Tool, EO4GEO a dezvoltat un model pentru crearea de oferte educaționale pentru domeniul Observării Pământului și pentru programe curriculare conexe.
A fost dezvoltat un sistem de proiectare a ofertelor educaționale, care poate servi drept bază pentru proiectarea oricărui alt tip de ofertă educațională. Baza constă în cursuri și module, cumulate într-o ofertă educațională de nivel superior, prin utilizarea Curriculum Design Tool (CDT), dezvoltat cu acest scop (eo4geo.eu/tools/). Consorțiul implicat în această activitate a inițiat o serie de oferte educaționale, sub formă de cursuri și lecții pentru studii de licență, masterat și doctorat. Curriculum Design Tool se bazează pe Platforma de Concepte (biblioteca EO4GEO), apelând la noțiunile specifice fiecărui curs.

Materiale de instruire EO4GEO
EO4GEO oferă un set de materiale de instruire, care răspund în special nevoilor lectorilor din domeniul geospațial. Lecțiile se concentrează pe teme introductive și prezentarea tehnologiilor actuale care contribuie la dezvoltarea unui serviciu sau produs. Toate materialele utilizează licența Creative Commons Attribution Share Alike.
Accesând catalogul de cursuri EO4GEO se poate obține:
• O imagine de ansamblu a lecțiilor disponibile;
• Modalitatea de accesare directă a materialelor ca prezentări online;
• Accesarea codului sursă pentru fiecare material în parte;
• Posibilitatea de construire a unui material propriu pe bazacelor deja existente.Materialele de instruire EO4GEO sunt proiectate într-un format web și accesibile în cadrul platformei deschise Github, simpla lor reutilizare având posibilitatea de a menține materialele actualizate pentru autor. Toate materialele au fost documentate utilizând un set generos de metadate, printre care concepte din biblioteca EO4GEO (BoK), care permit căutarea sau compararea termenilor specifici. De asemenea, este încurajată inițiativa mediilor de dezvoltare software, cu precădere utilizarea Jupyter Notebooks, a platformei Terrascope, H5P etc.
Elementele de metadate pentru fiecare curs (urmând Dublin CoreTM Metadata Initiative) permit integrarea în EO4GEO BoK Matching Tool, instrument cu care se pot compara materialele de instruire cu metadatele altor resurse EO4GEO, alături de cunoștințele și abilitățile asociate.
Progresul tehnologic și globalizarea oferă oportunități extraordinare pentru inovare, dezvoltare și crearea de locuri de muncă noi. Forța de muncă, dar și întreg ecosistemul educațional care conduce la calificare profesională, trebuie însă să țină pasul cu aceste schimbări rapide. Proiectul EO4GEO vine în sprijinul acestor nevoi, iar Agenția Spațială Română (ROSA), prin infrastructura pe care o pune la dispoziție, facilitează implementarea lui în România, astfel încât profesioniștii din țara noastră să aibă acces la instrumente care să-i ajute să rămână competitivi la nivel european și global.Parerea ta conteaza:

(0/5, 0 voturi)

Lasa un comentariutrimite