Revista si suplimente
MarketWatch
Inapoi Inainte

Soluții Brain Romania în sprijinul autorităților publice

22 Septembrie 2021Lansată de Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării (MCID) și organizată de Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI), competiția Soluții din cadrul Planului Național de Cercetare-Dezvoltare și Inovare III - Subprogram 2.1. Competitivitate prin cercetare, dezvoltare și inovare s-a consacrat drept principalul instrument de finanțare prin care comunitatea cercetătorilor rezolvă problemele identificate de instituțiile din administrația publică. Din 2016 și până în prezent au fost lansate 3 competiții pentru acest instrument de finanțare (2016-2017, 2020 și 2021) cu diverse autorități beneficiare: Ministerul Afacerilor Interne; Ministerul Apărării Naționale; Agenția Spațială Română; Serviciul Român de Informații; Ministerul Sănătății; Serviciul de Protecție și Pază; Serviciul de Telecomunicații Speciale; Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării. Privite din punct de vedere statistic, cele 3 competiții însumează: 37 teme; 602 expresii de interes depuse; 442 expresii de interes eligibile; 264 propuneri de proiecte depuse; 178 mil. lei alocat de la bugetul de stat.

Prima competiție a fost lansată în anul 2016 și s-a remarcat de la bun început printr-o o abordare de tip „top-down” (licitație restrânsă). Spre deosebire de competițiile de tip „bottom-up”, consorțiile declarate eligibile (în urma evaluării expresiilor de interes) sunt invitate să depună propuneri de proiecte pentru soluționarea unor nevoi punctuale, ca răspuns la o necesitate identificată în sectorul public (achiziţii publice pentru inovare).

Soluții 2016
Competiția din 2016 a cuprins 9 teme de cercetare identificate de Grupul Interinstituțional pentru Cercetare, Dezvoltare și Inovare în domeniul Securității. Proiectele au avut o durată de implementare de 36 luni și un buget alocat de 83 mil. lei, fiind implementate de parteneriate aflate în coordonarea următoarelor instituții: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „ELIE CARAFOLI" - I.N.C.A.S. BUCUREȘTI, Universitatea Politehnica din București, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare COMOTI, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor București RA, Academia Tehnică Militară.

Cel mai mic buget – 4,5 mil. lei a fost asociat realizării unui sistem retro-directiv de identificare a unui utilizator țintă (beneficiar SRI), iar proiectul cu cel mai mare buget - 19 mil. lei - a fost dedicat modernizării sistemelor de propulsie cu turbine cu gaze (beneficiar MApN).

Rezultatele tangibile (prototip sistem inovativ UAV, modernizare sisteme, soluții protecție cibernetică, soluții validare identități și interpretare comportament și vorbire, platformă integrată de date satelitare, sistem retro-directiv pentru identificare utilizator țintă, sistem situații criză, soluție fluidizare flux și gestionare resurse, sistem integrat de intervenții) obținute de proiectele finalizate au fost evaluate și validate de către reprezentanți ai autorităților beneficiare, fiind deja utilizate în activitatea curentă.

Din perspectiva unor beneficiari, aceste proiecte au reprezentat:
Ministerul Afacerilor Interne: „Am considerat oportună rezolvarea nevoii printr-o soluție propusă de cercetători, întrucât la momentul formulării ideii de proiect, pe piața specifică sistemelor CBRNE nu a fost identificat un produs care să înglobeze toate elementele necesare satisfacerii cerințelor operaționale formulate de structurile proprii. Soluția realizată în cadrul proiectului răspunde nevoilor și cerințelor formulate de structurile MAI și este utilizată atât în ședințele de pregătire a personalului, cât și în cadrul misiunilor specifice. Soluția realizată răspunde nevoii instituționale, fiind furnizate soluții și analize fundamentate în care sunt descrise posibilele efecte, implicit fiind crescut gradul de predictibilitate. Prin intermediul echipamentelor furnizate ca soluții, este asigurată detecția substanțelor CBRN și a explozivilor într-un timp scurt, asigurându-se astfel răspunsul prompt și operativ al forțelor de răspuns la incident.” (proiect: Sistem integrat pentru intervenția rapidă la incidente CBRNE)

Ministerul Apărării Naționale:
Punerea în aplicare a acestui proiect a fost un pas foarte important în menținerea în operativitate a navelor, prin soluții inovative la problemele tehnice și tehnologice identificate la nivelul navelor Forțelor Navale Române și anume prin modernizarea sistemelor de propulsie cu turbine cu gaze utilizate prin adaptarea sistemelor de la bordul acestora la tehnologii de ultimă oră și dezvoltarea de tehnologii emergente pentru sistemele conexe sistemelor de propulsie, cu aplicație în mediu marin. Totodată, prin prisma evoluției climatice, a fost atins încă un obiectiv foarte important, respectiv creșterea nivelului de protecție a mediului prin minimizarea impactului asupra florei și faunei marine.” (proiect: Dezvoltarea și implementarea de soluții moderne aferente sistemelor de propulsie de turbine cu gaze și a sistemelor conexe acestora).

Agenția Spațială Română: „Pentru noi, proiectul derulat a reprezentat instrumentul prin care am dezvoltat și pus în funcțiune o primă versiune a infrastructurii naționale ce permite accesul la datele furnizate de sateliții Copernicus Sentinel și exploatarea mai eficientă a acestora, într-un context european în care toate țările membre UE derulează activități similare. Nodul colaborativ dezvoltat în cadrul proiectului este accesibil la adresa https://sentinels.rosa.ro. Derularea eficientă a activităților planificateîncadrul proiectuluișinivelul atinsconfirmăpotențialul și eficiența programului SOLUȚII de a răspunde unor nevoi concrete de dezvoltare științifică și tehnologică.” (proiect: Tehnologii spaţiale în managementul dezastrelor şi crizelor majore, manifestate la nivel local, naţional și regional).
În data de 03.06.2021, rezultatele aufost prezentate public, iar detalii despreeveniment regăsim pe platforma https://www.brainmap.ro/sol-2016-2017.

Soluții 2020
În anul 2020, a fost lansată cea de-a doua competiție, în contextul generat de pandemia COVID-19, în baza dialogului interinstituțional între Ministerul Educației și Cercetării (MEC) și instituțiile implicate în combaterea virusului SARS-COV-2. Astfel, au fost identificate teme de cercetare menite să contribuie la combaterea răspândirii COVID-19 prin prevenție eficientă, diagnosticare rapidă și facilitarea primirii de către toți cei implicați de îngriijiri optime, prin integrarea deplină a inovației în fiecare domeniu tematic de cercetare.Parerea ta conteaza:

(0/5, 0 voturi)

Lasa un comentariutrimite