Revista si suplimente
MarketWatch
Inapoi Inainte

Participarea INCDFM la teme științifice de interes mondial, facilitată de programul POC RO-ESFRI-ERIC

19 Noiembrie 2021Efectele globalizării afectează profund modul de viață al oamenilor, cel mai pregnant manifestându-se în domenii care presupun mobilitatea persoanelor, produselor și ideilor. Cercetarea științifică este una dintre principalele activități afectate de acest proces, bazându-se pe un schimb continuu, la nivel global, de produse, idei precum și de resursă umană. Dată fiind complexitatea problematicilor abordate astăzi în știință, succesul în cercetare este condiționat, practic, de o integrare cât mai activă în acest fenomen global, prin participarea în proiecte de cercetare internaționale și/sau afilierea la rețele de instituții de cercetare cristalizate în jurul unor domenii științifice.

Verificarea unor teorii științifice sau evidențierea unor proprietăți fizico-chimice noi ale materialelor avansate dezvoltate astăzi necesită echipamente complexe, uneori de foarte mari dimensiuni (e.g. acceleratoare de particule). Vorbim astăzi aproape cu lejeritate despre nanoștiințe și nanotehnologie, despre instrumente capabile de investigații științifice la scară atomică și sub atomică. Însă operarea infrastructurii de cercetare specifice acestor domenii precum și întelegerea informației oferite de aceste instrumente sofisticate implică utilizarea de personal ultraspecializat, format de-a lungul unor ani de studii și experiență practică precum și costuri substanțiale. Asemenea resurse nu sunt întotdeauna și oriunde la îndemână. Pentru creșterea eficienței și a impactului științific generat de aceste infrastructuri, au fost create diverse mijloace prin care să se poată permite accesul unui număr cât mai larg de specialiști din întreaga lume: centre de cercetare internaționale (e.g. CERN, ELETTRA, ELI), rețele sau organizații transfrontaliere de laboratoare sau instituții de cercetare (e.g. ESA, e-DREAM).
La nivel european, consorțiile de tip ERIC (European Research Infrastructure Consortium) reprezintă una din căile de acces către infrastructuri de cercetare de top, adresându-se în egală măsură beneficiarilor din mediul academic și industrial. România este membră în consorțiul CERIC (Central European Research Infrastructure Consortium) cu sediul central la Trieste, Italia, încă de la înființarea acestuia în iunie 2014, alături de alte 7 țări central-europene: Austria, Cehia, Croația, Italia, Polonia, Slovenia, Ungaria. Creat pe baza unei idei cristalizate în cadrul sincrotronului ELETTRA de la Trieste, CERIC include infrastructură de cercetare de top identificată în instituții de cercetare din fiecare țară membră, selectată după principiul complementarității privind specificul și performanța tehnică a echipamentelor, precum și nivelul de competență științifică a echipelor de cercetători care le utilizează. CERIC și-a asumat misiunea de a oferi cercetătorilor din Europa și chiar din întreaga lume acces gratuit la o infrastructură ultraperformantă și metode de caracterizare avansate utilizate în știința materialelor și științele vieții folosind tehnici experimentale bazate pe radiație sincrotron, câmpuri magnetice, fascicule de neutroni sau electroni. Pe baza evaluării tehnico-științifice efectuate de către o comisie independentă de experți (International Scientific and Technical Advisory Committee - ISTAC) urmată de decizia Ministerului Educației Naționale, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor (INCDFM) a fost desemnat ca entitate reprezentativă din partea României în cadrul CERIC, pentru investigații avansate la scară atomică folosind tehnici avansate de microscopie electronică analitică și rezonanță electronică de spin.Propunându-și ca obiectiv „Creşterea participării româneşti în cercetarea la nivelul UE”, Programul Operaţional Competitivitate (POC) 2014-2020 a lansat în 2016 acțiunea 1.1.3 „Crearea de sinergii cu acţiunile de CDI ale programului-cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene şi alte programe CDI internaţionale”. În cadrul acestei competiții, INCDFM a obținut un contract de finanțare (nr. 332/390008-SMIS 109522) pe baza proiectului intitulat „Consolidarea participării INCDFM la Consorțiul CERIC-ERIC”. Obiectivul proiectului este conținut chiar în titlul acestuia, urmărindu-se finanțarea pentru 30 de luni a activității de cercetare a INCDFM în cadrul CERIC. Într-o abordare de tip open access, INCDFM găzduiește și participă la proiecte de cercetare internaționale acceptate în regim competitiv în urma unor apeluri organizate semestrial la nivelul CERIC-ERIC. De la înființarea CERIC-ERIC în iunie 2014 au fost organizate 15 apeluri semestriale, INCDFM contribuind la un număr de 67 de proiecte provenind din țări europene (Austria, Cehia, Croația, Franța, Germania, Italia, Portugalia, Romania, Ungaria), dar și din Asia (India, Iran, Pakistan), prin alocarea a cca. 10% din timpul de lucru al echipamentelor selectate activității de cercetare în cadrul proiectelor CERIC-ERIC.
Paleta de tematici abordate în cadrul acestor colaborări include studii cu caracter fundamental și aplicativ referitoare la o gamă foarte largă de topici și materiale de interes actual: cataliză, baterii și pile de combustie, feroelectrici pentru aplicații în microelectronică și stocare de energie, materiale pentru senzori de gaze, ceramici și aliaje metalice, studiul proceselor de biomineralizare și impactul poluării cu metale grele asupra mediului înconjurător, nanomateriale utilizate în livrarea controlată a medicamentelor în organism, materiale folosite în conservarea patrimoniului cultural universal, studiul biomineralelor în probe fosile, materiale pentru domeniul nuclear etc. Studiile efectuate la INCDFM în cadrul proiectelor CERIC-ERIC vizează procese și proprietăți la scară nanometrică și atomică evidențiate prin tehnici avansate de microscopie electronică și rezonanță electronică de spin. Infrastructura de cercetare angajată de INCDFM include echipamente de top precum microscopul electronic analitic prin transmisie de ultraînaltă rezoluție JEM-ARM200F și o suită de 3 spectrometre Bruker de rezonanță electronică de spin în multifrecvență, operate la temperatură variabilă, în undă continuă sau cu fascicul pulsat.Rezultatele activității de cercetare a INCDFM în cadrul CERIC-ERIC se regăsesc în 30 de articole științifice publicate în jurnale ISI împreună cu echipe internaționale de cercetători, cumulând un factor de impact de 164.03. Însă beneficiile participării INCDFM în consorțiu se extind dincolo de aceste valori. Este vorba în primul rând de vizibilitatea internțională. Prin colaborarea cu grupuri de cercetare din Europa și Asia, INCDFM este racordat la tematici de cercetare pornind de la provocări societale la nivel global. De aici decurge și creșterea producției științifice a institutului, atât din punct de vedere cantitativ, cât și calitativ. În plus, prin prisma calității activității științifice prestate de cercetătorii INCDM în cadrul CERIC-ERIC, crește atractivitatea institutului privind participarea la proiecte internaționale. În 2021 grupul de cercetători INCDFM care activează în CERIC-ERIC a inițiat sau a fost invitat să participe în 5 propuneri de proiecte europene (acum în curs de evaluare) alături de parteneri din Cehia, Franța, Italia, Polonia, Portugalia, Spania, Ungaria. Impactul pozitiv al participării INCDFM în CERIC-ERIC se poate constata de asemenea la nivelul dezvoltării infrastructurii și a resursei umane. INCDFM participă la programele de cercetare interne ale CERIC-ERIC în cadrul cărora sunt oferite burse doctorale și se alocă sume pentru dezvoltarea infrastructurii de cercetare existente în cadrul instituțiilor partenere. Doi studenți doctoranzi din cadrul INCDFM au obținut burse pentru efectuarea unor stagii de lucru în cadrul laboratoarelor CERIC-ERIC în vederea realizării părții experimentale a activității doctorale. În plus, prin participarea la programele de cercetare interne ale consorțiului dedicate materialelor avansate pentru baterii și celule de combustie, INCDFM a beneficiat În cursul acestui an de o contribuție semnificativă din partea CERIC-ERIC la dezvoltarea infrastructurii de microscopie electronică, prin instalarea la INCDFM a unui sistem ce va permite efectuarea de studii microstructurale în condiții in situ și operando.
Succesul participării de până acum a INCDFM în CERIC-ERIC reprezintă în același timp o garanție privind eficiența investiției prin proiectul suport, dar și o obligație privind prestația în continuare a INCDFM în cadrul consorțiului. Provocările majore pentru INCDFM în acest sens se referă la menținerea și creșterea nivelului de performanță al infrastructurii și resursei umane, contribuind astfel la menținerea atractivității și competitivității CERIC-ERIC pe plan european și mondial. Iar provocările nu sunt lipsite de dificultăți: INCDFM face eforturi susținute pentru identificarea resurselor financiare necesare, pe de o parte, menținerii în stare optimă de funcționare precum și a dezvoltării infrastructurii de cercetare existente, și, pe de altă parte, în direcția formării continue a unor noi generații de tineri cercetători. Prin sprijinirea participării INCDFM în cadrul CERIC-ERIC, proiectul suport SMIS 109522 contribuie la creșterea vizibilității și implicării cercetării românești în abordarea unor problematici științifice de interes mondial.Parerea ta conteaza:

(0/5, 0 voturi)

Lasa un comentariutrimite