Revista si suplimente
MarketWatch
Inapoi Inainte

INCD pentru FIZICA TEHNICA - IFT IASI 70 de ani de ISTORIE - 25 de ani ca Institut National de Cercetare-Dezvoltare

14 Decembrie 2021În iarna 1950-51, Prezidiul Academiei R.P.R. - Filiala Iași a fondat Secția de Fizică și Științe Tehnice, sub coordonarea administrativă a profesorului Teofil T. Vescan și coordonarea științifică a profesorului Ștefan Procopiu. Conform Procesului Verbal al ședinței de constituire din 17 iulie 1951 [1], Secția de Fizică și Științe Tehnice a devenit Institutul de Fizică și Științe Tehnice, cu aportul în resursă umană, aparatură și laboratoare a două mari instituții de învățământ superior din Iași: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” - Facultatea de Științe și Institutul Politehnic din Iași. Cele două importante personalități științifice care au marcat timp de peste 12 ani istoria Secției/Institutului de Fizică și Științe Tehnice, profesorul Vescan și profesorul Procopiu, au coordonat colective de cercetare, au dezvoltat planuri de cercetare și au luptat pentru viitorul și realizările Institutului de Fizică și Științe Tehnice din Iași, unul dintre primele institute înființate în domeniul Fizicii în România.În anul 1963, sub îndrumarea „Consiliului de coordonare al activității științifice din centrul Iași” a avut loc reprofilarea tuturor institutelor și secțiilor Filialei Iași ale Academiei R.P.R. [2]. Profesorul Ștefan Procopiu, care punea un accent deosebit pe experiență, a creat la Iași o adevărată școală de fizică experimentală, călăuzit de principiul: „Cunoștințele se capătă prin studiu, dar faptele constatate și experiențele sunt pârghiile care fixează cunoștințele” [3] și a direcționat activitatea științifică a nou re-organizatului Centru de Cercetări Fizice spre magnetism, specialitate cu tradiție de decenii la Iași.

Înființarea unei instituții de cercetare în domeniul Fizicii și Tehnicii a entuziasmat personalitățile științifice ieșene care au ‚pus umărul’, la propriu, la demararea activităților de cercetare din institut. În perioada 1951-1957, structura activităților de cercetare era diversificată, fiind puternic influențată de expertiza științifică a personalului de cercetare cu rol de conducere din cadrul instituției, precum și de expertiza științifică a colaboratorilor externi, și mai puțin de existența unei strategii la nivel național sau de for coordonator. Pe lângă activități științifice prestigioase dezvoltate în domeniul fizicii și tehnicii (magnetism, fizică teoretică și radioactivitate, optică, fotoconductibilitate, electricitate, mecanică aplicată, etc), au fost dezvoltate și tematici de cercetare aplicativă din domenii precum geologia, hidrografia, hidrogeologia, dar și din domeniul construcțiilor, cu precădere cel al materialelor. Personalitățile științifice ieșene implicate în activitatea de cercetare a Secției/Institutului de Fizică și Științe Tehnice erau și persoane de decizie în cadrul celor două instituții de învățământ superior din Iași și, în această dublă calitate, au contribuit la buna desfășurare a activității institutului și la dotarea acestuia cu aparatură de cercetare, spațiu (ex. laboratoare) și resurse umane (ex. cercetători colaboratori).

Încă din anii de după 1950, cercetarea aplicativă și dezvoltarea de activități de producție la scară mică au preocupat comunitatea științifică din România, acest aspect intensificându-se după inițierea planurilor cincinale. În perioada 1951-1990, etapele parcurse în activitatea de cercetare dezvoltată la Secția/Institutul de Fizică și Științe Tehnice au fost marcate, pe lângă misiunea axată pe cercetarea științifică pentru cunoaștere și de misiuni trasate politic, și anume: cercetare pentru „ridicarea Moldovei și valorificarea resurselor” sau cercetare pentru ‘asimilarea de produse’.

În perioada de după 1970, în contextul crizei economice și a „foamei de valută”, nevoia întreprinderilor industriale de produse realizate în țară a crescut foarte mult. Se impunea astfel dezvoltarea activității de asimilare de produse, sarcină pusă în responsabilitatea cercetării științifice românești. Pentru realizarea acestei cerințe, fiecare instituție de cercetare și-a canalizat activitatea pe dezvoltarea de produse, conform nivelului propriu de expertiză și al naturii și nivelului bazei materiale. Secția de Fizică și Științe Tehnice, devenită în anul 1977 Centrul de Cercetări Tehnice și Fizice (CFT Iași), și-a axat activitatea, în special, pe realizarea de materiale magnetice pentru industrie, precum și dispozitive și instalații realizate pe baza acestor tipuri de materiale, a efectelor şi fenomenelor evidenţiate în acestea (transformatoare speciale, instalații de spălare/prelucrare cu ultrasunete, separatoare magnetice, magneți permanenți, traductori și aparatură de măsurare mărimi fizice, etc.) pentru o multitudine de beneficiari industriali din țară.

Începând cu anul 1977, pe lângă cercetarea aplicativă, au fost deschise noi direcții de cercetare fundamentală, axate pe dezvoltarea de noi tipuri de materiale cu structuri speciale, respectiv materiale magnetice amorfe sub formă de benzi, și mai târziu, la începutul anilor ´90, materiale magnetice amorfe și nanocristaline sub formă de fire convenționale, microfire acoperite cu sticlă și pulberi (unele dintre aceste materiale fiind brevetate la nivel național și internațional).Subfinanțarea cercetării în perioada de după 1989, timp de aproape 10 ani, reducerea activității de ‚asimilare de produse’, în contextul declinului industrial, coroborată și cu ‚exodul creierelor’, au determinat o oarecare stagnare în activitatea de cercetare.

După anul 2000, dezvoltarea activităților de cercetare pe bază de proiecte a condus la o revigorare a cercetării prin creșterea cantității și calității rezultatelor obținute.
Organizat ca INCD în anul 1996, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică Tehnică - IFT Iași face parte din rețeaua de institute naționale de cercetare-dezvoltare coordonate de Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, și dezvoltă, în spiritul tradiției inițiate de către profesorul Procopiu, activități de cercetare cu vastă recunoaștere internațională în domeniul materialelor magnetice și nemagnetice noi, a dispozitivelor, aparatelor și echipamentelor bazate pe acestea, cu aplicații în inginerie, medicină și biotehnologie.

În toți acești 70 de ani, forța și expertiza INCDFT-IFT Iași au fost și sunt puternic legate de păstrarea tradiției transmise de iluștrii înaintași (direcționarea activităților de cercetare spre magnetism și aplicații), de misiunea transmisă cu ocazia înființării (să contribuie, împreună cu alte instituții de cercetare din Iași, la „ridicarea Moldovei de Nord”), de calitatea conducătorilor și, nu în ultimul rând, de calitatea, expertiza și implicarea resursei umane în actul de creație științifică.
Timp de 70 de ani, INCDFT-IFT Iași, care a avut atât perioade ‚bune’, dar și vremuri ‚vitrege’, care au marcat și marchează încă cercetarea științifică românească, a continuat să lupte pentru a-și păstra identitatea, tradiția și patrimoniul, pentru a-și perfecționa expertiza și pentru a-și valoriza realizările, fructificând la maximum oportunitățile și înfruntând, la fel ca precedesorii săi iluștri, cu perseverență și dăruire greutățile, menținându-se pe locuri fruntașe în ierarhia instituțiilor de cercetare naționale și bucurându-se de o largă recunoaștere internațională.Parerea ta conteaza:

(0/5, 0 voturi)

Lasa un comentariutrimite