Revista si suplimente
MarketWatch
Inapoi Inainte

ICPE-CA atinge prin proiectul SITEM un nivel superior de expertiză în domeniul ecranării electromagnetice

14 Decembrie 2021Proiectul „Sistem modular integrat şi tehnologie pentru ecranarea electromagnetică a incintelor în gama 100 kHz-18 GHz (SITEM)” este unul dintre proiectele de transfer de cunoștinţe și tehnologii de referinţă derulat în cadrul ICPE-CA în ultimii 5 ani. Proiectul POC- G SITEM, axat pe dezvoltarea de parteneriate cu întreprinderile, s-a încheiat în decembrie printr-un workshop dedicat, la capătul unei activităţi susţinute, ce a generat rezultate tehnice şi ştiinţifice promiţătoare.

În deschiderea workshop-ului, dr. ing. Sergiu Nicolaie, directorul general al ICPE-CA, aprecia: „Ne-au ajutat să atingem obiectivele fixate partenerii noştri tradiţionali - Electromagnetica, BEIA CONSULT INTERNAŢIONAL SRL, O-ICPE SRL, COMPOZITE SRL din Braşov - dar şi colaboratori mai noi, precum Blue Space Technology SRL, cu care speram să dezvoltăm relaţia începută în acest proiect şi să explorăm în continuare domeniul compatibilităţii electromagnetice. Deși îngreunat de aspecte birocratice excesive, în urma derulării proiectului SITEM au rezultat 3 articole ştiinţifice şi 2 depuneri de brevete, iar rezultatele fizice ale proiectului preconizez că ne vor ajuta în continuare pe partea de caracterizare şi în obţinerea de performanțe ştiinţifice pe direcţia de dezvoltare a institutului reprezentată de compatibilitatea electromagnetică”.
Proiectul va permite o dezvoltare pe termen lung a acestei direcţii de cercetare specifice ICPE-CA, institutul fiind în curs de creare a unui laborator pentru testarea materialelor la radiaţia electromagnetică într-o gamă extinsă de frecvenţă 10 Hz-18GHz. „Va fi un laborator unic în România şi printre puţinele de acest nivel existente în lume”, a afirmat managerul tehnic, dr. ing. Mihai Bădic. „Incinta ecranată de mari dimensiuni realizată în cadrul proiectului SITEM va permite efectuarea de teste de imunitate şi de emisivitate electromagnetică. Obţinerea licenţei pentru fabricarea incintelor ecranate electromagnetic, în construcţie modulară, va creşte gradul de expertiză al institutului. Dincolo de câştigurile din sfera comercială, practică, proiectul a mărit, în special prin articole ISI, vizibilitatea tehnico-științifică a ICPE-CA prin contribuţia adusă teoriei Schelkunoff – Schulz care se ocupă de ecranarea electromagnetică. Mai mult, ne-am propus să fim primii din lume care validează această teorie şi să avem astfel o vizibilitate concretă pe plan mondial”, consideră dr. ing. Mihai Bădic.

Două decenii de preocupări în domeniu
Domeniul Compatibilității Electromagnetice în cadrul ICPE-CA este axat pe studiul materialelor pentru ecranare și, de asemenea, pe determinarea eficacității ecranării electromagnetice, activități începute în urmă cu mai bine de 20 de ani. Grupul format și dedicat acestui domeniu se mândrește cu construcția integrală a camerei anechoice din institut, are expertiză îndelungată în proiecte de caracterizare a eficenței ecranelor electromagnetice și în dezvoltarea a numeroase ecrane electromagnetice, pornind de la adaosuri cu pulberi feromagnetice, materiale carbonice sau microfire cu componentă electrică și magnetică. Pe măsură ce institutul s-a dotat cu echipamente performante, s-au putut face în cadrul ICPE-CA experimentări de măsurători de eficiență la ecranare, în ultimii ani fiind onorate multe comenzi de măsurători electromagnetice pentru diverși beneficiari. ICPE-CA este recunoscut în domeniu și datorită organizării de-a lungul a 20 de ani a unui workshop internațional de compatibilitate electromagnetică.

Activităţi şi rezultate
Proiect de tip POC-G, SITEM a cuprins toate cele 4 tipuri de activităţi dedicate întreprinderilor, denumite A (informare şi transfer de cunoştinţe), B (accesul întreprinderilor la facilităţile, instalaţiile, echipamentele de cercetare ale institutului), C (transfer de abilităţi/competenţe de cercetare-dezvoltare) şi D (cercetare-dezvoltare realizată în colaborare efectivă cu o întreprindere). Întreprinderile au asigurat o finanţare din fonduri proprii de minim 20% din costurile eligibile ale proiectelor.
La nivelul activităţilor de tip A, ICPE-CA a furnizat 4 asistențe tehnice, de două ori mai mult decât prevedea proiectul, către TENSOR SRL: „Măsurători de compatibilitate electromagnetică - EMC, Antene şi propagare (măsurători/caracterizări antene HORN în banda 10 GHz Diagrame de directivitate)”; ECO ARCT SRL: „Asistență tehnico-ştiinţifică privind măsurători de radiaţie electromagnetică (câmp magnetic) generată de o instalaţie de forjare prin inducţie”; PILOT ARM SRL: „Antene clasice şi moderne; metode de caracterizare; antene patch mic rostrip şi antene cu PIM scăzut”şi SC Electromagnetica: „Punere în funcţiune Generator de impuls de înaltă tensiune -12 kV pentru încercări la imunitate supratensiuni atmosferice a lămpilor cu LED”.

Contractele de tip B, prin care s-a oferit acces la baza materială a institutului, au fost încheiate cu Electric Products Certification Independent Body O-ICPE SRL – „Acces la infrastructură - închiriere echipamente RF în gama 100 kHz- 18 GHz”; cu S.C. BEIA CONSULT INTERNAŢIONAL SRL – „Accesare baze de date şi biblioteci tehnico-știinţifice privind ecranarea electromagnetică a incintelor construite”; cu Electric Products Certification Independent Body O-ICPE SRL - „Închiriere spaţiu tehnologic - cameră anechoică - pentru încercări de compatibilitate electromagnetică în gama 100kHz - 18 GHz”.

La contractele de tip C, beneficiarii au fost SC Electromagnetica SA - „Sisteme şi tehnologii pentru ecranarea electromagnetică a incintelor- imunitate la perturbaţii conduse - în gama 100kHz - 18GHz (lămpi cu LED şi linii de iluminat public din România)” şi Electric Products Certification Independent Body O-ICPE SRL - „Metodologie de încercare ESD, execuţie şi validare stand pentru determinarea imunităţii la descărcări electrostatice a echipamentelor electrice”.
Contractele cele mai relevante au fost cele de tip D, la finalul lor rezultând, în urma activităţii de cercetare-dezvoltare, lucruri concrete atât din punct de vedere tehnico-ştiinţific, cât şi practic:
1. „Tehnologie originală, modulară şi adaptivă pentru ecranarea incintelor, clădirilor la radiaţia electromagnetică în gama 100KHz – 18GHz.”, cu SC COMPOZITE SRL – Braşov;
2. „Studii, teste şi încercări pentru validarea soluţiei constructive privind noua tehnologie de ecranare a incintelor, la radiaţia electromagnetică, în gama 100kHz – 18GHz.”, cu Electric Products Certification Independent Body O-ICPE SRL;
3. „Studii, metode și teste privind asigurarea compatibilității electromagnetice în cazul perturbațiilor conduse pe cablurile de forță, de semnal și de date, aferente incintei ecranate”, cu S.C. BEIA CONSULT INTERNATIONAL SRL;
4. „Soluții tehnice de protecție EMSEC aferente incintelor ecranate electromagnetic”, cu BlueSpace Technology SRL;
5. „Ecranarea electromagnetică de joasă și foarte joasă frecvență (1 Hz - 100 kHz): materiale, incinte, teste”, cu Electric Products Certification Independent Body O-ICPE SRL.
Dr. ing. Mihai Bădic, managerul tehnic al proiectului SITEM, a subliniat faptul că toate cele 5 contracte au legătură între ele şi converg spre construirea şi realizarea unei metodologii pentru incinte capabile să permită încercări de tip imunitate electromagnetică, emisivitate electromagnetică şi, mai ales, încercarea materialelor la radiaţia electromagnetică din punct de vedere al eficacităţii ecranării electromagnetice într-o bandă de frecvenţă foarte mare.
În urma derulării contractelor subsidiare au rezultat mai multe produse: incinte ecranate RF, realizate din panouri de aluminiu după o tehnologie modulară adaptivă proprie, care face şi obiectul brevetelor depuse (fig. 1), și o incintă ecranată cilindrică pentru joasă și foarte joasă frecvenţă, câmp magnetic, în gama de frecvenţă 10 Hz-100 kHz (fig. 2), care atinge o ecranare de 60 dB, valoare situată la vârful tehnologiei mondiale.
În încheierea workshop-ului, reprezentanții ICPE-CA au considerat că proiectul „Sistem modular integrat şi tehnologie pentru ecranarea electromagnetică a incintelor în gama 100 kHz-18 GHz (SITEM)” și-a îndeplinit cu succes obiectivele asumate, reușind chiar să le depășească, venind în întâmpinarea nevoilor partenerilor din mediul privat cu soluţii viabile.
Astfel, ICPE-CA va fi în continuare un factor motor pentru progresul societății și creșterea bunăstării sociale, punând accent pe conceptul de dezvoltare sustenabilă specifică domeniului propriu de activitate.Parerea ta conteaza:

(0/5, 0 voturi)

Lasa un comentariutrimite