Revista si suplimente
MarketWatch
Inapoi Inainte

Cercetare si Invatamant superior >> Stiri si Evenimente

Implementarea proiectului Centrul de cercetări avansate în domeniul sistemelor de propulsie – CCASP

25 Ianuarie 2022

Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare Turbomotoare – COMOTI, Bucureşti, în cali-tate de Beneficiar anunţă implementarea proiectului „Centrul de cercetări avansate în domeniul sistemelor de propulsie - CCASP”. Proiectul este cofinanţat prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020 în cadrul Axei Prioritare 1 – Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii econo-mice şi dezvoltării afacerilor, Acţiunea 1.1.1 – Mari infrastructuri de CD, tip proiect: proiecte de infrastructuri de cercetare pentru instituţii publice de CD/universităţi, apelul POC 448/1/1, Proiecte de infrastructuri de cercetare pentru instituţii publice de CD/universităţi - Secţiunea F 2018.
Cod MySMIS: 127633; Contract finanţare: 347/390023/08.09.2021
Valoarea totală: 51.182.126,17 lei; Valoarea totală eligibilă: 47.486.938,30 lei
Durata: 28 luni, între data de 08.09.2021 şi data de 31.12.2023
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020.
Obiectivul general al proiectului este stimularea activităților de CDI în două domenii de specializare inteligentă „Energie şi Mediu” şi „Eco-nano tehnologii şi materiale avansate” de o maximă importanţă pentru dezvoltarea la nivel naţional, pentru crește-rea competitivității economiei romanești, prin crearea unei infrastructuri majore, de relevanţă națională şi europeană, apte să susţină Cercetarea-Dezvoltarea-Inovarea de anvergură, orientată către nevoile actuale ale pieței.
Rezultatul proiectului este realizarea unei infrastructuri complexe – CCASP, care să reunească toate componentele necesare cercetării, de la cea fundamentală până la omologare şi microproducție, la realizarea practică a componentelor vitale, controlul şi investigarea aprofundată a lor, susţinută de standuri speciale de încercare-experimentare a echipamentelor/soluţiilor finale.
Date de contact: Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare Turbomotoare – COMOTI
Adresa: Bd-ul Iuliu Maniu, nr. 220D, Bucureşti, sector 6, 061126
Adresa de implementare: Str. Răsăritului, nr. 8A, Bolintin-Deal, judeţul Giurgiu, 087015
Website: www.comoti.ro
Director de Proiect: Dr.Ing. Valentin SILIVESTRU
Tel: 021-434.01.98, e-mail: contact@comoti.roParerea ta conteaza:

(0/5, 0 voturi)

Lasa un comentariutrimite