Revista si suplimente
MarketWatch
Inapoi Inainte

Oportunități de finanțare europeană pentru companiile din domeniul IT&C

18 Martie 2022Finanțările europene sunt o gură de oxigen pentru industria IT&C. În documentele strategice de planificare a noii perioade de finanțare 2021-2027 observăm o atenție foarte mare acordată domeniului, inclusiv sprijin pentru companiile private care activează în acest sector. În interviul cu Ștefan Grigore (foto), director Finanțări Nerambursabile în cadrul Clusterului Smart Alliance și partener OMEGA Trust, discutăm despre evoluția finanțărilor până în prezent și despre noutățile în materie de fonduri europene ale noii perioade de finanțare 2021-2027, dar și despre activitățile care vor fi finanțate, statusul dezvoltării noilor programe și cum se pot pregăti companiile din IT&C pentru a putea accesa aceste resurse.

Cum au evoluat finanțările adresate sectorului IT&C până în prezent?

Încă din primul ciclu financiar, 2007-2013, au existat o serie de programe de finanțare care au abordat în diverse formule domeniul IT&C. Aceste prime programe au adresat în special componenta de cerere IT și nu direct oferta, firmele din zona IT&C nefiind beneficiarele programului, însă puteau avea calitatea de furnizori, sprijinind companiile non-IT în implementarea diverselor soluții pentru domeniile lor de activitate (dezvoltare și implementare soluții tip ERP, CRM, WMS ș.a.).
În perioada de finanțare recent încheiată trebuie să evidențiem cele 3 apeluri ale Programului Operațional Competitivitate (POC): Acțiunea 2.2.1 – Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere 2014-2020. Acesta a fost de departe unul din cele mai reușite programe care au adresat direct companiile TIC, bucurându-se de un succes considerabil în rândul beneficiarilor. Prin paleta largă de cheltuieli eligibile – salarii, servicii suport, achiziție active corporale și necorporale, precum și prin rata mare de co-finanțare (chiar și peste 70% în unele proiecte, în funcție de mixul de cheltuieli alese) programul a reprezentat un instrument eficient pentru dezvoltarea unor noi soluții IT inovative.

Care sunt noutățile în materie de fonduri europene ale noii perioade de finanțare 2021-2027 pentru companiile din industria IT&C? Ce activități vor fi finanțate?
Analizând documentele strategice de planificare ale noii perioade de finanțare aferentă fondurilor europene pentru ciclul financiar 2021-2027, observăm o atenție foarte mare acordată domeniului IT&C, inclusiv sprijin pentru companiile private ce activează în acest sector. Această abordare vine să răspundă noilor direcții strategice stabilite la nivel european, noua perioadă reflectând importanța unei adaptări a economiilor europene din perspectiva schimbării climatice și a transformării digitale.
Documentul central care stă la baza întregii perioade de execuție de finanțare este Acordul de Parteneriat pentru perioada de programare 2021-2027, aflat în acest moment într-un draft avansat. Acordul oferă imaginea completă a întregului tablou al finanțărilor pe care le vom avea la dispoziție.
Printre obiectivele de politică publică relevante pentru domeniul IT&C este important să amintim „Obiectivul de Politică 1 - O Europă mai inteligentă și mai competitivă, prin promovarea unei transformări economice inovatoare și inteligente” și „Obiectivul de Politică 3 - O Europă mai conectată prin dezvoltarea mobilității și a conectivității TIC regionale”.
Primul se va regăsi prin implementarea următoarelor programe operaționale: Programele Operaționale Regionale (POR) la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare, Programul Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (POCIDIF) și Programul Operațional Sănătate (POS), aceste programe fiind asociate unei finanțări din FEDR (Fondul European de Dezvoltare Regională).
Din justificările regăsite în cadrul Acordului de parteneriat aferent primului obiectiv putem aminti necesitatea consolidării domeniului cercetare-dezvoltare-inovare, creșterea competitivității IMM-urilor, necesitatea orientării activității de cercetare către piață, a adaptării serviciilor de transfer tehnologic la nevoile pieței, dezvoltării inteligente a infrastructurilor, reducerii fragmentării lanțului de inovare și integrării în lanțurile de valoare naționale/internaționale, asigurarea transferului tehnologic, implementarea de tehnologii noi, consolidarea start-up-urilor inovatoare și sprijin pentru scale-up. De asemenea, este recunoscută importanța dezvoltării ecosistemului de inovare care depinde de dezvoltarea de organisme suport (de ex. incubatoare, acceleratoare, clustere etc) care să contribuie la generarea de soluții și idei, precum și necesitatea dezvoltării unor competențe profesionale adaptate la economia cunoașterii în ceea ce privește procesul de descoperire antreprenorială la nivel național și regional.
Atunci când vorbim despre beneficiile fondurilor europene în noul ciclu financiar pentru sectorul IT&C putem să luam în calcul atât fondurile europene pe care aceste companii pot să le acceseze în calitate de beneficiari, precum și de finanțările acordate administrației publice, unde companiile private pot deveni furnizori.
Un element de noutate, ce trebuie să îl evidențiem în raport cu perioada anterioară de finanțare, este în cadrul Programului Operațional Regional. Astfel, ADR-urile (Agențiile pentru Dezvoltare Regională) vor avea statut de Autorități de Management pentru POR 2021-2027. Acest aspect se va reflecta în capacitatea ADR-urilor de a își planifica și personaliza mai bine programele de finanțare în raport cu nevoile beneficiarilor din fiecare regiune, precum și în raport cu nevoile obiective ale fiecărei regiuni de dezvoltare.
Un exemplu pozitiv în acest context vine chiar din regiunea noastră de dezvoltare și este dat de ADR București-Ilfov. Astfel, în cadrul acestei regiuni, în Programul Operațional Regional București-Ilfov (POR BI) putem regăsi o imagine foarte clară a tipurilor de finanțări de care companiile din domeniul IT&C vor putea să beneficieze.
În cadrul documentelor de planificare regăsim și „Logica intervenției PRIORITATEA 1 - O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice”, ce reunește 11 propuneri de programe de finanțare, totalizând un buget al alocării financiare (din FEDER + Buget de stat) de 301,3 mil. EUR.
Programele descrise în cadrul Priorității 1 acoperă un spectru larg de direcții, de la investiții în active corporale pentru companii din zona IT&C, la promovarea prin vouchere de digitalizare a noilor tehnologii în cadrul companiilor non-IT, sprijinirea IMM-urilor din IT&C prin programe de susținere dezvoltate de clustere și până la dezvoltarea competențelor angajaților pentru inovare și modernizare tehnologică.
Estimez că primele programe de finanțare aferente noului ciclu s-ar putea lansa în ultimul trimestru al acestui an sau la începutul anului viitor. Sperăm totuși la o accelerare a procesului de implementare aferent acestui nou instrument financiar.Cum se poate pregăti o companie din domeniul IT&C care își dorește să acceseze fondurile nerambursabile adresate acestui sector?

Ca în planificarea oricărei investiții, aș recomanda acestor companii să înceapă cu o analiză a nevoilor de finanțare interne. Un aspect pe care îl vedem foarte des este acela că multe companii așteaptă lansarea formei finale a ghidului pentru a începe să își schițeze investiția și bugetul, aspect ce pune o presiune foarte mare pe echipa de dezvoltare a proiectului, cu un impact direct în competitivitatea și șansele de finanțare ale aplicației.
Înainte de toate, este important să evidențiem o serie de activități care în general (cu minime excepții) nu sunt finanțate prin finanțări nerambursabile:
– Nu pot fi finanțate proiectele deja începute (proiectul descris în planul de afaceri trebuie să se refere la o serie de activități viitoare ce pot demara numai după aprobarea proiectului și semnarea contractului de finanțare).
– Nu pot fi decontate/rambursate cheltuieli începute înainte de semnarea contractului de finanțare (cu minime excepții, cum ar fi cheltuielile de consultanță pentru scrierea proiectelor în unele situații).
– Nu sunt eligibile proiecte pentru companii IT care vizează doar simple optimizări, upgrade-uri sau actualizări tehnologice la soluțiile sau produsele lor informatice deja existente. A nu se înțelege că nu se poate finanța extinderea sau dezvoltarea unui produs informatic existent. Pe de altă parte, dacă o companie vizează exclusiv implementarea unor optimizări de tip îmbunătățire experiență client (UX/UI), cel mai probabil proiectul nu va fi eligibil.
– Toate proiectele au la bază și o analiză financiară care trebuie să dovedească faptul ca investiția cu finanțare nerambursabilă este rentabilă și contribuie la creșterea economică a companiei.
– Proiectele vizează exclusiv activității de externalizare/subcontractare către terți în vederea dezvoltării soluției IT. De regulă, programele ce vizează dezvoltarea de noi programe informatice sau soluții TIC inovative sprijină organizațiile în vederea dezvoltării acestor soluții in-house. Pot exista subcontractări, însă atunci când ponderea activităților este covârșitoare proiectele pot fi respinse sau pot pierde un număr considerabil de puncte.
– Nu pot fi finanțate proiecte ce vizează exclusiv sau preponderent activități de marketing & promovare pentru o soluție existentă sau viitoare. Mai mult, aceste tipuri de cheltuieli nu sunt eligibile în cele mai multe programe de finanțare.
Astfel, pentru pregătirea lor, companiile ar putea să aibă în vedere și următoarele:
● Schițarea unui buget investițional reflectând resursele de care au nevoie și costul lor cu includerea tuturor cheltuielilor necesare, indiferent dacă unele ar putea sa fie neeligibile în cadrul proiectului.
● Solicitarea de oferte alternative de preț în vederea corectei fundamentări a valorilor bugetate.
● O scurtă analiză (research) privind nivelul de noutate/inovație al soluției propuse spre finanțare, atât la nivel regional/național, cât și la nivel internațional.
● O scurtă analiză a principalilor competitori și a soluțiilor similare cu evidențierea elementelor diferențiatoare.
● Pregătirea unei descrieri simple a soluției tehnice propuse .
● O analiză a resurselor umane disponibile și necesare în organizație, precum și maparea lor în raport cu nivelul studiilor și experiența relevantă.
● Pregătirea unei scurte descrieri a organizației și a situației din acest moment, evidențiind argumentele companiei privind capacitatea sa de a implementa acel nou proiect.
● Estimarea duratei maxime de realizare a investiției.
Deși nu este obligatorie în multe programe de finanțare o analiză a tehnologiei propuse spre finanțare în raport cu scara de evaluare a maturității tehnologice “TRL” - Technology Readiness Levels, este foarte utilă și poate constitui un punct foarte bun de plecare în descrierea ulterioară a contextului proiectului.nParerea ta conteaza:

(0/5, 0 voturi)

Lasa un comentariutrimite