Revista si suplimente
MarketWatch
Inapoi Inainte

EERTIS – un instrument util de valorizare a infrastructurilor de cercetare și tehnologice

18 Mai 2022Utilizarea eficientă a infrastructurii de cercetare care să faciliteze accesul deschis și asigurarea sustenabilității acesteia sunt printre dezideratele majore ale sistemului de cercetare românesc. Este dificil să derulezi o activitate de cercetare de succes fără să știi ce infrastructură și ce servicii sau echipamente există, cu ce specificități, disponibilitatea acestora sau condițiile de accesare. În acest context, în 2015 a luat naștere ERRIS, prima platformă online care reunea majoritatea infrastructurilor de cercetare publice și private din România și serviciile oferite de acestea.

Platforma a fost dezvoltată cu scopul general de a facilita cooperarea și conectarea. Într-un cuvânt, a reprezentat o punte între infrastructuri și oamenii interesați să le utilizeze. Acest lucru a presupus colectarea și vizualizarea informațiilor infrastructurilor într-un mod simplu și prietenos, accesul facil la serviciile și echipamentele infrastructurilor și creșterea vizibilității acestora cu ajutorul funcțiilor oferite de platformă.
De-a lungul timpului, feedback-ul primit din partea utilizatorilor a impus implementarea unor noi funcționalități în cadrul platformei pentru a-și menține relevanța pentru comunitatea de cercetare și inovare. Ulterior, am intrat și în vizorul mai multor actori europeni care au remarcat utilitatea platformei și și-au exprimat dorința de a se înregistra, astfel încât actualizarea și îmbunătățirea platformei devenise o etapă naturală și necesară.

În 2022 suntem pregătiți să lansăm EERTIS- Engage in the European Research and Technology Infrastructure System (https://eertis.eu/), o platformă nouă, construită în spiritul versiunii inițiale - erris, dar care introduce și infrastructurile tehnologice, pentru a sprijini dezvoltarea industrială și distribuția tehnologiilor. În plus, accentul este transferat către serviciile de cercetare și tehnologice, acestea reprezentând modalitatea concretă prin care o infrastructură poate să contribuie la producerea de rezultate de cercetare sau la transferul de cunoaștere către zona de business.Totodată, EERTIS impune o dimensiune competitivă, de natură pozitivă, în rândul furnizorilor de servicii de cercetare sau tehnologice deoarece, cu cât profilurile create sunt mai complexe și mai fidele capacităților reale, cu atât aceștia devin mai atractivi pentru actorii interesați de servicii de cercetare sau tehnologice. În esență, se creează un mecanism de armonizare între cerere și ofertă, prin care ne dorim să creștem gradul de utilizare a infrastructurilor și să contribuim la valorificarea echipamentelor pe o durată cât mai lungă din ciclul de viață al acestora.
„Proiectarea și funcționalitatea platformei reflectă profesionalism și calitate. Datele sunt completate de un fundal alb plăcut, oferind o impresie aerisită și curată. Totodată, interfața oferită este suficient de intuitivă, contribuind astfel la o navigare eficientă, logică, ce surprinde o ierarhizare clară a informațiilor, care a ușurat semnificativ procesul de migrare”, consideră Sergiu Mihail Crapciu, Administrator de patrimoniu la Serviciul Suport de Cercetare, Dezvoltare, Inovare, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu.
Nu în ultimul rând, se conturează o imagine de ansamblu a capacității sistemului de cercetare public și privat, iar procesul de finanțare prin planurile naționale de cercetare-dezvoltare-inovare este mult mai fluid, EERTIS fiind un agregator de informații referitoare la infrastructurile de cercetare și tehnologice.Ce aduce nou EERTIS ?

Noul instrument vine în sprijinul beneficiarilor cu o serie de funcționalități menite să valorifice echipamentele și serviciile de cercetare și tehnologice. Încă de la începutul dezvoltării platformei am urmărit îmbunătățirea calității datelor prin posibilitatea clasificării echipamentelor si serviciilor pe categorii și adăugarea de meta-date adiționale specifice. Toate acestea permit descrierea detaliată a ofertei, o căutare în profunzime și o filtrare facilă a informațiilor dorite, dar contribuie și la creșterea vizibilității și credibilității infrastructurilor de cercetare.
Reflectarea dimensiunii reale și a complexității unei organizații de cercetare în EERTIS a reprezentat o altă provocare în dezvoltarea noii platforme. De aceea, am implementat o structură organizațională mai complexă, pe niveluri multiple, care include laboratoare, centre de cercetare și alte subunități instituționale, cu posibilitatea de a delega un administrator pe fiecare entitate în parte. Echipamentele pot fi acum adăugate la orice nivel din structură și pot furniza servicii și prin asocierea cu alte echipamente sau laboratoare din cadrul organizației.
Această organizare arborescentă permite o vizualizare structurată a informației și accentuează nu doar complexitatea infrastructurilor de cercetare, ci și a serviciilor oferite.
De asemenea, ținând cont de volumul mare de date prezent în vechea platforma, am implementat un modul suplimentar în cadrul EERTIS pentru a facilita procesul de migrare al informațiilor. Astfel, în wizard-urile special create pentru acest proces, utilizatorii pot selecta spre a fi migrate nu doar infrastructurile de cercetare, ci și echipamentele și serviciile asociate acestora cu meta-datele aferente. În plus, tot în acest pas, echipamentele pot fi clasificate ca fiind de cercetare, sau suport în cercetare, iar serviciile pot fi încadrate în 4 categorii, și anume, de cercetare, tehnologice, de certificare/acreditare și educaționale.
Procesul de migrare a fost susținut printr-o serie de sesiuni de pilotare ale platformei EERTIS, care au avut loc în perioada martie-mai a.c. și la care au luat parte reprezentanți ai institutelor naționale de cercetare-dezvoltare și cei ai universităților. În cadrul acestor sesiuni, au fost susținute prezentări cu privire la noua platformă și la funcționalitățile acesteia, iar participanții au fost familiarizați cu fluxul de migrare, de editare și de publicare al entităților. Un obiectiv adițional al acestor evenimente a fost cel de colectare de feedback din partea utilizatorilor astfel încât să putem îmbunătăți și dezvolta platforma în continuare în funcție de nevoile beneficiarilor.
„În calitate de administrator al contului instituțional, am avut ocazia de a opera atât în platforma EERIS, cât și de a pilota în noul EERTIS. Încă de la primul contact cu EERTIS pot afirma cu tărie că are o interfață mult mai prietenoasă, mai complexă și chiar mai rapidă, ceea ce îți conferă un sentiment de flexibilitate, de libertate. Faptul că structura organizațională din cadrul EERTIS este mai complexă permite dimensionarea cât mai reală a infrastructurilor descrise. De asemenea, sunt introduse noi servicii și se pot face asocieri între servicii și echipamente. Iar faptul că a fost posibilă migrarea datelor din vechea platformă EERIS constituie cu siguranță un plus. Nu în ultimul rând, apreciez accentul care se va pune și pe dezvoltarea tehnologică, astfel putând avea o imagine de ansamblu mai clară asupra infrastructurilor de CDI”, subliniază Gabriel Mustățea, cercetător științific gr. I, Șef laborator, INCDBA – IBA București

EERTIS – de la static la Smart Contracts

Viziunea privind extinderea platformei EERTIS este una ambițioasă, iar până la sfârșitul acestui an ne-am propus să implementăm două funcționalități majore, care să contribuie la crearea unui climat general de încredere și respect între furnizori și utilizatori. În prezent, echipa de dezvoltare își concentrează eforturile în direcția dezvoltării unui modul de smart contracts și a unui mecanism de reputație bazat pe tehnologia blockchain, pentru a spori cooperarea și crearea de parteneriate stabile. Astfel, utilizatorii vor beneficia de o securitate ridicată a datelor introduse și de tranzacții publice, ireversibile și fără terțe părți implicate.
„În viitor, în plaforma EERTIS vom integra și alte facilitați, în special cele legate de relația dintre ofertant de servicii și beneficiar, prin integrarea contractelor blockchain, marcând, totodată, o apropiere mai strânsa între UEFISCDI și mediul tehnologic”, afirmă Cosmin Cioranu, Șef Departament IT, UEFISCDI.
Tot în cadrul upgrade-ului anunțat, va fi introdus și profilul infrastructurii tehnologice, ca parte a angajamentului UEFISCDI de a se alinia practicilor europene în domeniul cercetării.
Deoarece suntem proactivi în ceea ce priveste nevoile comunității și avem capacitatea de a integra funcționalități tehnologice complexe și inovatoare, ne așteptăm ca platforma să ia un avânt și în procesul de extindere internațională și să ne dovedim atractivi atât pentru mediul de cercetare, cât și pentru cel de business din spațiul european.Parerea ta conteaza:

(0/5, 0 voturi)

Lasa un comentariutrimite