Revista si suplimente
MarketWatch
Inapoi Inainte

COMOTI reînvie tradiția cercetării motoarelor cu piston

18 Mai 2022Departamentul de Motoare Termice cu Piston este un departament nou înființat în cadrul INCD Turbomotoare COMOTI, care a apărut din nevoia dezvoltării competențelor de cercetare-dezvoltare ale institutului pe acest perimetru de activitate. Deschiderea de noi domenii de cercetare va face posibilă creșterea numărului și relevanței proiectelor de cercetare europene și naționale la care participă COMOTI, precum și creșterea vizibilității institutului și a cercetătorilor științifici angrenați în implementarea acestora. Competențele de cercetare în domeniul motoarelor cu piston, deși la un nivel de top în România în urma cu câteva decenii, s-au diminuat puternic odată cu desființarea Institutului Național de Motoare Termice (Master SA). Prin înființarea acestui departament, COMOTI încearcă în egală măsură să reînvie această tradiție pe plan național.

Deși pentru industria automobilistică se intenționează înlocuirea motoarelor cu piston până în 2050, motoarele cu aprindere prin comprimare rămân în continuare de mare interes, cel puțin cele pentru tracțiunea grea, în transportul rutier de mărfuri și călători, feroviar, utilaje agricole și de construcții, motoare staționare și în aplicațiile navale, atât civile cât și militare. Presiunea impusă de normele ce prevăd scăderea drastică a emisiilor poluante și de gaze cu efect de seră rezultate din activitățile umane necesită studii și cercetări laborioase pentru respectarea acestor norme din în ce mai severe și pentru motoarele utilizate în tracțiunea grea.
În momentul de față, departamentul este format din trei cercetători aflați sub îndrumarea șefului laboratorului de motoare termice din cadrul Departamentului Termotehnică, Motoare și Echipamente Termice al Facultății de Inginerie Mecanică și Mecatronică de la Universitatea Politehnica din București (UPB) și se urmărește lărgirea echipei prin atragerea de noi tineri cercetători.Departamentul de motoare cu piston din cadrul COMOTI are ca obiect de studiu dezvoltarea și optimizarea grupurilor de supraalimentare, găsirea de soluții de creștere a eficienței, reducere a emisiilor poluante, respectiv adaptare la funcționarea cu combustibili alternativi proveniți din surse regenerabile pentru motoarele de tracțiune grea. Toate aceste domenii de dezvoltare ale departamentului se încadrează în liniile generale de competență și expertiză ale COMOTI, care presupun dezvoltarea de compresoare volumice și turbomotoare, utilizarea diverselor tipuri de combustibili clasici și alternativi de tip biocombustibili, unde institutul deține deja o vastă experiență certificată prin multitudinea de articole și lucrări științifice bine cotate la nivel național și internațional, numeroase brevete și inovații precum și realizări practice de excepție în domeniu. Pentru activitățile de simulare numerică departamentul are achiziționată o licență specializată ce permite simularea ciclurilor de funcționare ale motoarelor cu piston folosind softuri specializate (simulări 1D/2D și simulări CFD).
În prezent, baza materială de cercetare experimentală din domeniul motoarelor cu piston din cadrul institutului este în plină dezvoltare, prin demararea unor investiții majore ce constau în construirea a două standuri de testare pentru motoarele de tracțiune grea, standuri ce vor permite cercetarea pe motoare de puteri medii (800-2500 CP), respectiv mari (2500-5000 CP).

Potențiali beneficiari

Aceste standuri, cât și programele de simulare deja existente, permit crearea instrumentelor necesare unei mai bune colaborări a institutului cu Forțele Navale Române, cât și cu alți parteneri industriali interesați de optimizarea acestor tipuri de motoare (CFR, șantiere navale, industria extractivă, etc).
Până în prezent, cercetătorii institutului au realizat mai multe sesiuni de înregistrări de date pe mare ale parametrilor pe motoarele care echipează mai multe nave ale Forțelor Navale Române. Scopul colectării acestor date ce conțin parametrii de funcționare ale motoarelor diesel marine vizează studierea ameliorării emisiilor poluante și a reducerii consumului de combustibil pe motoarele ce propulsează aceste nave. Cu acordul ierarhiei Forțelor Navale, aceste date au fost valorificate și la elaborarea unui articol științific ce va fi prezentat în această lună la conferința internațională TMREES 2022, Metz, Franța.
Pentru lărgirea domeniilor de testare ale motoarelor de tracțiune și pe zona motoarelor de puteri reduse s-a încheiat un acord de colaborare COMOTI-UPB, care stipulează ca echipa de cercetare COMOTI să folosească standurile experimentale deja existente în cadrul UPB, fapt ce contribuie în egală măsură și la recrutarea studenților valoroși ca viitori cercetători ai institutului.Activități pe linia provocărilor internaționale
În acest moment, echipa este implicată într-un program de cercetare la nivel național care se derulează pe o perioadă de patru ani (Programul Nucleu). Activitățile din cadrul acestui proiect constau în cercetări teoretice pentru îmbunătățirea randamentului, creșterea densității de putere și a economicității motorului prin soluții adecvate de recuperare a energiei potențiale din gazele de evacuare, cercetări privind reducerea emisiilor poluante prin alimentarea motoarelor cu combustibili din surse alternative (GPL, GNC, DME, hidrogen), identificarea de soluții de reducere a emisiilor poluante prin alimentarea motoarelor cu combustibili de origine vegetală, respectiv cercetări experimentale pe motor alimentat cu biodiesel în proporții de 10-100% pentru determinarea caracteristicilor funcționale.
Cerința pe plan global din domeniul cercetării motoarelor cu piston este de a reduce emisiile poluante de NOx, HC, CO, particule și gaze cu efect de seră CO2 precum și de a crește economicitatea de carburant, performanțele de putere respectiv cuplu și de a înlocui combustibilii clasici proveniți din surse fosile cu combustibili alternativi mai prietenoși cu mediul (GPL, CNG și hidrogen), respectiv biocombustibili din surse regenerabile (etanol, metanol, uleiuri din surse vegetale și animale). Toate aceste provocări vor putea fi studiate în cadrul institutului într-un complex unic în sud-estul Europei, după finalizarea investițiilor aflate deja în derulare.
Noua infrastructură de cercetare din cadrul institutului, cât și competențele dobândite, vor permite comunității științifice românești să desfășoare activități de cercetare-dezvoltare de anvergură europeană, în strânsă concordanță cu nevoile actuale de dezvoltare ale domeniului de activitate. Noile direcții de cercetare vor contribui în mod direct la optimizarea tehnologiilor, proceselor și produselor în domeniul motoarelor cu piston și a grupurilor de supraalimentare și vor amplifica transferul tehnologic dinspre institut către partenerii industriali care activează în acest domeniu de activitate.
Toate aceste premise vor fi de natură să atragă atât noua generație de cercetători, creându-le acestora condițiile superioare pentru o carieră științifică semnificativă în România, lucru ce va contribui la stoparea exportului de creiere existent încă în prezent, precum și la revenirea a cel puțin unei părți dintre cercetătorii români care activează actualmente în străinătate.Parerea ta conteaza:

(0/5, 0 voturi)

Lasa un comentariutrimite