Revista si suplimente
MarketWatch
Inapoi Inainte

PROGRES-ul UMF „Iuliu Hațieganu”, gândit prin prisma finanțării excelenței în CDI

22 Iunie 2022Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca a organizat la începutul lunii mai prima ediție a evenimentului UMF Cluj Technology Transfer Days, parte integrantă a proiectului „PROGRES - Creșterea performanțelor cercetării științifice, susținerea excelenței în cercetare și a inovării în medicină” și unul dintre instrumentele prin care instituția își consolidează statutul de pol național și regional de excelență în medicina personalizată și translațională. Interviul acordat de rectorul Universității, prof. univ. dr. Anca Dana Buzoianu, este o incursiune în valențele acestui eveniment și în strategia pe care se sprijină un proiect complex de dezvoltare instituțională.Care sunt cele mai importante brevete de invenţie şi rezultate ale cercetării prezentate de Universitate în cadrul evenimentului? Ce probleme specifice îşi propun să rezolve? Dar serviciileoferite de centrele de cercetare MedFuture şi Genomic Center, ce nevoi reușesc să acopere?

În cadrul evenimentului UMF Cluj Technology Transfer Days au fost prezentate 13 brevete de invenție și 8 cereri de brevete de invenție ce constau în procedee, echipamente și produse medicale precum rădăcina dentară artificială, implantul dentar care reproduce mobilitatea fiziologică a dinților naturali, biocapsule destinate imunoprofilaxiei adenocarcinomului de colon, un instrument laparoscopic pentru localizarea extralumenală precisă a unei tumori colorectale sau un vaccin pentru profilaxia infecției cu coronavirusul SARS-CoV-2, sub forma unui sistem de nanoparticule bazate pe ADN plasmidial recombinat.

Centrul de Cercetări pentru Medicină Avansată - MedFuture
promovează dezvoltarea și aplicarea tehnologiilor avansate precum imagistica funcțională, științele „omice” (proteomică, metabolomică), studii in vitro și moleculare și modele avansate de animale, pentru a investiga noi concepte și abordări în sectorul cercetării medicale, cu mare valoare pentru punerea în aplicare a noilor instrumente de diagnostic și prognostic și a abordărilor terapeutice personalizate. Departamentul de studii In vivo – Biobază oferă oportunitatea de a utiliza modele animale avansate necesare pentru implementarea proiectelor de cercetare preclinică în vederea dezvoltării de strategii terapeutice specifice și de metode de diagnostic și prognoză minim invazive. Departamentul este unic la nivel național din punct de vedere al infrastructurii și găzduiește echipamente imagistice de ultimă generație – RMN și IVIS pentru investigații imagistice in vivo extrem de detaliate. De asemenea, spațiul de cazare al animalelor de laborator asigură mediul aseptic necesar pentru modelele animale avansate cu fenotip imunocompromis sever sau modificat genetic.
În cadrul Centrului de Cercetări pentru Genomică Funcțională, Biomedicină și Medicină Translațională - Genomic Center se dezvoltă noi metode de studiu la nivel genomic, se identifică compuși terapeutici noi și se dezvoltă concepte moderne de investigare la nivel microscopic. Centrul promovează excelenţa în cercetare, atât prin dezvoltarea unor departamente și facilităţi de ultimă generație, cât și prin formarea de cercetători, care asigură realizarea de proiecte și studii de înaltă performanţă știinţifică. Centrul are zece laboratoare și spații de depozitare pentru biobănci.
Totodată, avem în vedere dezvoltarea echilibrată a infrastructurii de cercetare şi utilizarea acesteia în interesul larg al echipelor de cercetare din cadrul universității, în special în domeniile prioritare și cu rezultate notabile, pentru a facilita colaborarea națională și internațională. Un alt aspect important îl reprezintă convergenţa investiţiilor şi lărgirea accesului la exploatarea unor echipamente de top de către mai mulţi utilizatori, atât din interiorul universităţii, cât și externi (universități, institute de cercetare, companii private etc.) și ne ocupăm de identificarea tuturor oportunităților de finanțare, de la granturi și până la finanțările independente, așa cum se procedează la nivel european.

În urma desfăşurării primei ediţii, există un impact ce poate fi cuantificat? Care sunt câştigurile generate de această iniţiativă și care este miza pe termen lung?

Prin acest eveniment am dorit, în primul rând, să facilităm întâlniri și sesiuni de matchmaking între profesioniști și cercetători, cu scopul de a încuraja crearea de noi colaborări între mediul privat și cel universitar, în domeniul medical. Acest eveniment face parte dintr-un proiect amplu de dezvoltare instituțională, de finanțare a excelenței în Cercetare, Dezvoltare și Inovare, pe care l-am demarat la începutul acestui an: „Creșterea performanțelor cercetării științifice, susținerea excelenței în cercetare și a inovării în medicină" – PROGRES.
Obiectivul principal al proiectului îl constituie menținerea statutului de pol de excelență național în medicina personalizată și translațională, dezvoltarea și consolidarea poziției universității noastre în Europa de Est prin creșterea capacității și a performanței instituționale în acest domeniu, susținerea activităților de cercetare de excelență a universității și susținerea diseminării rezultatelor cercetării.

Este acest proiect parte a unui plan mai complex de dezvoltare instituțională, conceput pe termen mediu și lung?
UMF „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca deține astăzi, datorită investițiilor din ultimii ani din fonduri interne și externe sau fonduri de dezvoltare instituțională, una din cele mai performante infrastructuri de cercetare la nivel național, cu o politică a cercetării puternic integrată în mediul academic. În ultimii ani, în conformitate cu tendințele internaționale și europene, UMF „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca a început să își dezvolte și a treia misiune: sprijinirea inițiativelor antreprenoriale și a transferului tehnologic. UMF „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca îmbină trei arii de activitate principale: academic, cercetare și antreprenoriat/inovare în vederea dezvoltării unei resurse umane competitive, orientării activității de CDI către principalele provocări în domeniul sănătății și implementarea în spațiul clinic a unei conduite de competitivitate internațională.
Astfel, în cadrul Planului de Dezvoltare Instituțională 2022-2024, UMF Cluj-Napoca propune un plan axat pe trei piloni de cercetare, dezvoltare și antreprenoriat: Pilonul 1 de Dezvoltare a activităților suport pentru cercetare; Pilonul 2 de Inovare și transfer de cunoștințe; Pilonul 3 de Management al calității mediului de cercetare. Implementarea activităților prevăzute în cadrul celor trei piloni va avea ca rezultat dezvoltarea de noi grupuri și direcții de cercetare, aliniate cu direcțiile existente la nivel european și internațional, iar aceste grupuri vor fi integrate în organigrama funcțională a universității ca parte integrantă a platformei de cercetare-dezvoltare-inovare.În acest context mai larg, ce roluri semnificative reușește să joace UMF Cluj Technology Transfer Day?

Evenimentul constituie un prim pas în promovarea activității de transfer tehnologic, valorificarea proprietății intelectuale din universitate și promovarea serviciilor universității. Următorul pas îl constituie crearea unui hub de inovare pentru start-ups și spin-offs biomedicale, contactul direct cu mediul privat și dezvoltarea unui centru de tip Open Science Labs pentru stimularea interconectivității activităților interne de Cercetare Dezvoltare și cu o paletă de servicii disponibile pentru partenerii din mediul public și privat.
Un alt obiectiv îl constituie stimularea spiritului antreprenorial al doctoranzilor și studenților prin cursuri de educație antreprenorială, conferințe și organizarea de competiții de susținere a ideilor de afaceri. Tinerii cercetători, membri ai corpului academic și studenți, vor fi instruiți în metodologii de inovare, marketing, business și a altor domenii conexe pentru a se putea organiza activități de antreprenoriat și programe de inovare în medicină translațională și personalizată, pentru a oferi mentorat studenților și pentru a disemina cunoștințele prin cursuri opționale și ateliere de lucru.În ce măsură evoluţia, competitivitatea şi viitorul UMF „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca depind de maximizarea performanţelor ştiinţifice, mai ales că instituția pe care o conduceți face parte din categoria selectă a universităţilor de cercetare avansată?
Dezvoltarea activității de cercetare, dezvoltare și inovare este vitală pentru universitatea noastră, în condițiile în care ne dorim menținerea statutului de universitate de cercetare avansată și educație. Activitatea de cercetare și numărul crescut de publicații științifice au condus la creșterea performanței generale a universității noastre în clasamentele academice internaționale, fapt ce a dus la poziționarea universității pe locul 4 în metarankingul național ce clasifică cele mai performante universități din România.
Pentru anul 2022, UMF „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca și-a păstrat poziția în intervalul 801-1000 al clasamentului World University Rankings realizat de Times Higher Education, dintr-o listă de 2112 universități. UMF „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca a înregistrat prima poziție dintre universitățile românești avute în considerare la realizarea clasamentelor ScImago Institutions Rankings și MOSIUR (Three Missions University Rankings).
Universitatea a înregistrat rezultate notabile și în clasamentele pe domenii și este singura instituție de învățământ superior cu profil medical și farmaceutic din România inclusă în:
• ARWU – Medical Technology (în intervalul 301-400)
• ARWU – Pharmacy and pharmaceutical sciences (în intervalul 201-300).
Pentru a ne menține poziția și chiar a avansa în aceste clasamente internaționale, este necesar să continăum să ne dezvoltăm și să atragem fonduri pentru investiții în cercetare. În primul rând, pentru binele pacienților și a comunității în cadrul căreia ne desfășurăm activitatea și, în al doilea rând, pentru creșterea performanței în cadrul universității.Parerea ta conteaza:

(0/5, 0 voturi)

Lasa un comentariutrimite