Revista si suplimente
MarketWatch
Inapoi Inainte

INCD ECOIND - 45 de ani de la înființare. Trecut, prezent și viitor

25 Iulie 2022Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Ecologie Industrială – ECOIND se remarcă prin unicitatea abordării integrate a problemelor de ecologie industrială. Privind retrospectiv, putem face o proiecție a principalelor etape evolutive, care au contribuit la dezvoltarea institutului și care oferă o imagine de ansamblu cu privire la caracterul multidisciplinar al cercetării și serviciilor de mediu desfășurate de către INCD ECOIND.Scurt istoric și organizare

Anul 1977 marchează începutul celor 45 de ani de activitate ai institutului, fiind momentul în care s-a înființat Institutul de Cercetare și Proiectare pentru Epurarea Apelor Reziduale – ICPEAR, în coordonarea Ministerului Industriei Chimice, cu sediul în București și o sucursală în Timișoara. Institutul și-a extins progresiv activitatea și în anul 1982 a fost deschisă și Sucursala de la Râmnicu Vâlcea, în incinta Oltchim. În anul 1999, ICPEAR a fost transformat prin acreditare în Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industrială – INCD ECOIND, care funcționează, în prezent, sub coordonarea Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării.
Institutul este organizat în 4 departamente: Departamentul Control Poluare (Laboratorul Control Poluare Apă, Sol, Deșeuri, Laboratorul Bioteste-Analize Biologice și Laboratorul Control Poluare Aer), Departamentul Evaluare, Monitorizare Poluare Mediu (Laboratorul de Analize Deșeuri), Departamentul Tehnologii de Mediu, Departamentul Sisteme de Management) și 2 sucursale – Sucursala Timișoara și Sucursala Râmnicu Vâlcea.
În cadrul INCD ECOIND funcționează Centrul de Transfer Tehnologic – ECOIND, acreditat pentru domeniile: Mediu și schimbări climatice; Biotehnologii; Tehnologii de depoluare (Certificat de acreditare nr. 126/2021). Activitățile specifice CTT – ECOIND urmăresc valorificarea comercială a rezultatelor CDI și creșterea vizibilității activităților de CDI desfășurate în cadrul INCD-ECOIND (https://www.incdecoind.ro/ctt-prezentare).

Infrastructură
INCD ECOIND dispune de o infrastructură de cercetare performantă dezvoltată prin proiecte finanțate prin Fondul European de Dezvoltare Regională (INFRAECO-POS CCE 115/2600, 2009-2012 și MEDIND-POS CCE 1881/48693, 2014-2015) ce a permis extinderea ariei de activitate, diversificarea și deschiderea de noi direcții de cercetare în domeniul ecologiei industriale.
În prezent, domeniul de activitate al institutului se constituie într-un ciclu de activități de cercetare – dezvoltare - asistență tehnică și consultanță destinate evaluării, controlului, prevenirii, reducerii și remedierii poluării mediului generată de activități industriale și non-industriale. În cadrul institutului se realizează o gamă diversificată de activități de cercetare avansată, preponderent aplicativă care vizează procese de epurare a apelor uzate industriale și municipale, de tratare a surselor de apă de suprafață și subterană în vederea potabilizării, bioremedierea solurilor contaminate, conversia biologică a deșeurilor organice, evaluarea impactului de mediu în diverse aplicații, etc.Acreditări

Activitatea INCD ECOIND și a sucursalelor sale se desfășoară în conformitate cu Sistemul Integrat de Management Calitate-Mediu-Sănătate și Securitate în Muncă, conform SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015 și SR ISO 45001:2018, certificate de QSCert (Certificate Q–5364/20, E-5364/20, Q-5364/20). Din 2019 este implementat și Sistemul de Management al Inovării (SMIn) în conformitate cu cerințele SR 13572:2016.
Laboratoarele institutului sunt acreditate RENAR pe diferite matrici de mediu (123 incercări acreditate) conform cerințelor referențialului SR EN ISO/IEC 17025:2018. Mai mult, INCD ECOIND deține singurul laborator din țară acreditat RENAR pentru determinarea concentrației de miros prin olfactometrie dinamică (conform SR EN 13725:2003).
De asemenea, institutul este atestat pentru monitorizarea de control a calității apei potabile (Ministerul Sănătății, Direcția de Strategii și Politici în Sănătate), pentru elaborarea de studii și documentații de
mediu și pentru obținerea avizelor și autorizațiilor de gospodărire a apelor (Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor).

Proiecte reprezentative

Pe parcursul anilor, INCD ECOIND a derulat proiecte cu impact semnificativ pentru dezvoltarea domeniului specific de activitate și prin rezultatele obținute ocupă în prezent o poziție bine definită și o recunoaștere internațională în continuă creștere. O atenție sporită este dedicată implicării echipei de cercetare și dezvoltării expertizei acesteia în proiecte colaborative de cercetare naționale și europene:
Proiectul “Innovative Ecological on-site Sanitation System for Water and Resource Savings - INNOQUA”, Grant Agreement 689817, program HORIZON 2020, 2016-2020, www.innoqua-project.eu, dezvoltat cu un număr de 21 de parteneri, coordonat de NOBATEK Fr., a condus la realizarea sistemului inovativ modular INNOQUA care se adresează nevoilor de epurare a apelor uzate în sisteme descentralizate. INNOQUA îmbină în funcție de necesități, patru tehnologii de epurare - Lumbrifilter (LF), Daphniafilter (DF), BioSolar Purification (BSP) și Dezinfecție UV (UV) - care pot fi combinate în diferite configurații pentru a se potrivi condițiilor locale. Sistemul INNOQUA este instalat și monitorizat wireless în prezent pe două site-uri pilot și 11 site-uri demonstrative din 11 țări - atât în ​​mediul urban, cât și în mediul rural - unde partenerii de proiect investighează limitele și performanțele de epurare ale sistemului, precum și potențialul de reutilizare a apei. Proiectul “Granular activated algae technology for wastewater treatment and resources recovery, GRAALrecovery”, RO-NO-2019-0691, 2020-2023, finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021, www.graalrecovery.com, vizeazădezvoltarea și validarea în condiții reale (prototip) a uneibiotehnologii alternative pentru epurarea apelor uzate, bazatăpe proprietățile consorțiului granular mixt microalge-bacterii.Procedura de granulare a biomasei microalge-bacterii este brevetată (Brevet nr. 130247/2020 Titular: INCD ECOIND) și oferă performanțe crescute de epurarecu separarea eficientă și rapidă a biomasei prin decantare, înlăturând astfelși bariera majoră cu care se confruntă biotehnologia microalgală.În cadrul proiectului “Promovarea, identificarea și realizarea de parteneriate în domeniul ecologiei industriale – PARTENER ECOIND” (POC, SMIS 105581, 2016 – 2022, http://partenerecoind.incdecoind.ro/) au fost derulate proiecte de cercetare în parteneriat cu agenți economici ce au condus la o serie de rezultate brevetabile (1 brevet si 5 cereri de brevet) în domeniile epurării apelor reziduale (procedeu de epurare a apelor uzate de la producerea substraturilor colagenice, tehnologie de realizare a fotocatalizatorilor pentru aplicații în domeniul epurării apelor contaminate cu ciclofosfami), reciclarea inovativă a deșeurilor (recuperarea amoniului din levigate și nămol, procedeu și compoziție pentru obținerea de compozite poliolefine/material cheratic, valorificarea nămolurilor de coagulare de la epurarea apelor de mină), tratarea recuperativă a fracției biodegradabile din deșeuri, realizarea unui sistem inovativ de identificare și caracterizare a microplasticelor din apă (sistem de identificare și caracterizare a microplasticelor din apă prin spectrometrie RAMAN).
În cadrul programului HORIZON 2020 se află în derulare proiectul: “Proto Opto Electro Mechanical Hybrid Systems for Generation Next Bionic Devices, PROGENY”, Grant Agreement 899205, al cărui obiectiv are la bază o idee revoluționară de a dezvolta dispozitive/ senzori electronici și protonici organici folosind pelicule de săpun.

Impact și vizibilitate
INCD ECOIND deține în portofoliu peste 55 de brevete, rezultatele obținute în proiectele de cercetare fiind diseminate în peste 550 de articole publicate în reviste naționale și internaționale indexate ISI. O gamă largă de studii pot fi consultate în depozitul instituțional ECOLIB DIGITAL REPOSITORY (dezvoltat în cadrul Proiectului Nucleu PN 16 25 04 01). ECOLIB este primul depozit instituțional pe tematici de mediu din România din categoria Open Science Tool and Open Repositories. Depozitul cuprinde peste 1550 de documente cu acces liber sau restricționat fiind indexat în Google Scholar, ROAR și Open DOAR (dspace.incdecoind.ro).
INCD ECOIND este organizatorul Simpozionului Internațional “Mediul si Industria” (www.simiecoind.ro), o manifestare științifică de tradiție organizată anual și caracterizată printr-o largă participare și audiență națională și internațională. Volumele de lucrări sunt indexate în CABI, Google Scholar, Scilit, ROAR și Open DOAR.
INCD ECOIND a lansat în anul 2019 revista de tip Open Access “Romanian Journal of Ecology & Environmental Chemistry” (ISSN on-line: 2668-5418 ISSN-L: 2668-5418, 2 volume pe an, http://rjeec.ro/) indexată BDI, care publică studii științifice originale din domeniile ecologiei industriale și chimiei mediului.

Perspective
Prin performanță și excelență, echipa de cercetare din institut dezvoltă în mod continuu direcții noi de cercetare. Pentru integrarea și menținerea acestor direcții în cercetarea internațională de vârf, INCD ECOIND și-a propus dezvoltarea unui Centru Integrat de Cercetări pentru Mediu-ECOCIM destinat cercetărilor complexe în domeniul evaluării și controlului poluării mediului, infrastructură complementară celei existente la nivelul institutului, cu funcționare în regim open access. Infrastructura a fost evaluată în 2017 ca Infrastructură de Cercetare de Interes Național fiind inclusă ca Infrastructură de Cercetare Emergentă în Roadmap ESFRI, domeniul Mediu. La reevaluare în 2021, IC a fost validată și selectată în cadrul procesului de actualizare a Foii de Parcurs Naționale pentru Infrastructuri de Cercetare.Parerea ta conteaza:

(0/5, 0 voturi)

Lasa un comentariutrimite