Revista si suplimente
MarketWatch
Inapoi Inainte

INCDFM, cercetare și inovare în sprijinul consolidării securității naționale

25 Iulie 2022Proiectul Soluții 3 (contract 33 Sol/2021), cu titlul „Simulator complex pentru dezvoltarea, testarea și validarea metodelor și mijloacelor de reacție, specifice forțelor de intervenție, în cazul amenințărilor și riscurilor asimetrice care se produc în zone urbane” (Complex training facility for development, testing and validation of reaction means of special intervention forces against asymmetrical threats and risks in urban areas) - acronim AsimRisc - este destinat antrenamentului specific al formațiunilor de intervenție pentru acțiuni speciale din cadrul Poliției Române din MAI și reprezintă un răspuns potrivit al cercetării românești la o necesitate din administrația publică.

Proiectul AsimRisc este dezvoltat în cadrul Planului Național de Cercetare - Dezvoltare și Inovare pentru perioada 2015-2020 PN III, PN-III-P2-2.1-SOL-2021-2-0167, fiind atribuit prin competiție de tip „top-down” Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor (INCDFM) și destinat creșterii competitivității economiei românești prin CDI. Proiectul este finanțat de Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării și are Ministerul Afacerilor Interne drept autoritate publică responsabilă – beneficiar.
Având în vedere colaborarea pentru îndeplinirea anumitor misiuni specifice, rezultatele proiectului pot fi utilizate și la desfășurarea de exerciții de simulare a unor situații speciale, în comun cu structuri ale altor autorități naționale de securitate.
Proiectul este realizat de un consorțiu format din 3 organizații de cercetare (Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Materialelor - coordonator, Academia Tehnică Militară și Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Securitate Minieră și Protecție Antiexplozivă) și 2 entități economice (S.C. EXATEL și S.C. DELTAMED) specializate în proiectarea și construcția de echipamente destinate domeniului securității și intervenției în situații de urgență.Strategia națională de apărare a țării pe perioada 2020 - 2024 definește securitatea națională ca expresia practică a normalității, în care fiecare cetățean trebuie să trăiască într-un mediu sigur și să aibă încredere că instituțiile statului îl apără și îl protejează. Asigurarea securității naționale se realizează prin prevenirea și gestionarea riscurilor și amenințărilor, inclusiv a celor de natură asimetrică. Fără indoială, marile aglomerari urbane au reprezentat întotdeauna un teren propice dezvoltării infractionalității. Întărirea securităţii naţionale presupune un ansamblu de măsuri, plecând de la acţiunile pro-active de prevenţie, pregătirea răspunsului, asigurarea răspunsului propriu-zis, până la managementul consecinţelor.
„În cadrul activităților de pregătire a răspunsului la amenințări asimetrice în zone urbane, formarea și dezvoltarea permanentă a resursei umane specializată prin utilizarea de medii specifice de simulare reprezintă un factor hotărâtor, de unde și nevoia implementării proiectului de cercetare la care ne referim.
Simularea mediului și condițiilor reale din zonele urbane oferă datele necesare și suficiente cu privire la elementele particularizate, caracteristicile și parametrii specifici diverselor tipuri de amenințări și riscuri asimetrice, date ce sunt valorificate eficient în procesul de perfecționare a pregătirii și antrenamentului formațiunilor speciale de intervenție și răspuns.
De asemenea, replicarea și simularea permite punerea în practică a unor situații și scenarii specifice amenințărilor și evenimentelor de natură asimetrică, care au ca scop principal identificarea, ajustarea și perfecționarea elementelor ce concură la asigurarea unui răspuns rapid și eficient din partea structurilor speciale de intervenție, respectiv a resurselor umane și materiale, a tacticilor, tehnicilor, standardelor și procedurilor operaționale utilizate.
Prezentul proiect, care se bazează pe o solidă componentă de cercetare - dezvoltare, propune o configurație inovativă și complexă de simulator destinat dezvoltării, perfecționării, testării și validării metodelor și mijloacelor de reacție utilizate de formațiunile speciale de intervenție, în concordanță atât cu amenințările și riscurile asimetrice cu potențial de manifestare în mediul urban - aflate într-o continuă evoluție - cât și cu noile dezvoltări tehnologice. Totodată, este de menționat faptul că, în prezent, în țara noastră nu sunt dezvoltate astfel de facilități complexe dedicate.”
, subliniază Marian Sebe, coordonatorul echipei Ministerului Afacerilor Interne pentru monitorizarea/evaluarea implementării proiectului.
Simulatorul este de tip modular și are în componență un mini-oraș de antrenament construit din clădiri modulare cu interior reconfigurabil și incintă balistică pentru trageri cu armament la 360°, dotate cu facilități tehnice specifice (ținte mobile, sisteme video și de comunicații, actuatori și senzori pentru configurarea și monitorizarea diverselor scenarii de intervenție etc.), kit-ul simulator senzorizat pentru antrenamentul specific intervențiilor manuale asupra dispozitivelor explozive și sistemul de antrenament pentru intervenții la neutralizarea dispozitivelor explozive improvizate cu încărcături reduse.„Fundamentarea științifică și proiectarea simulatorului este integral concepută în cadrul consorțiului, având la bază simulări numerice realizate cu ajutor software dedicat (ANSYS, COMSOL, SOLIDWORKS etc.), precum și experimente și testări de materiale realizate în poligon și laborator. S-au identificat astfel soluții constructive și materiale cu comportament balistic optim scopului urmărit, concepte și algoritmi de calcul pentru integrarea sistemelor de senzori în soluții de achiziție și comandă etc.
Nu în ultimul rând, proiectul vizează cercetări privind dezvoltarea de noi materiale pentru protecție balistică și elemente senzoristice privind monitorizarea stării personalului de intervenție. În acest sens, se urmărește elaborarea de soluții tehnologice pentru optimizarea performantelor sistemelor de protecție existente și identificarea unor materiale adecvate pentru fabricarea de sisteme noi, tip „lightweight armor”, bazate pe fibre polimerice ranforsate cu nanoparticule coloidale. Sistemele senzoristice, dezvoltate pe suport flexibil sau microfluidic pe hârtie, sunt dispozitive purtabile (werables), destinate monitorizării funcțiilor sau parametrilor fiziologici ai personalului implicat în intervenție, în special la dezamorsarea dispozitivelor explozive.”
, menționează directorul de proiect, dr. Victor Kuncser, CSI in cadrul INCDFM.„Proiectul scoate încă o dată în evidență importanța, utilitatea și impactul finanţării acțiunilor de tip „Soluții” care sunt atribuite prin competiții „top-down” în cadrul Planului Național de Cercetare Dezvoltare și Inovare 2015 - 2020. Acest mecanism de finanțare contribuie în egală măsură atât la soluționarea inovatoare a nevoilor identificate la nivelul autorităților naționale de securitate - printre care se numără și Ministerul Afacerilor Interne - cât și la creșterea capacității mediului național de cercetare, dezvoltare și inovare de a răspunde, punctual și prioritar, unor teme și provocări la adresa securității societății.
Adresând aspecte în legătură cu pregătirea și antrenamentul personalului de intervenții speciale al Poliției Române din MAI, în misiuni vizând neutralizarea acțiunilor agresive și a mijloacelor și dispozitivelor utilizate de elemente infracționale, proiectul de cercetare are un impact pozitiv din punct de vedere economic și social.
Implementarea de astfel de proiecte conduce la obținerea unor produse/tehnologii/metode inovative, performante și competitive, aliniate sau care chiar depășesc nivelul actual al tehnicii, cu reale oportunități în ceea ce privește valorificarea rezultatelor în circuitul industrial și economic și pentru care există un potențial de piață la nivel național, premise care sunt garantate și prin implicarea autorităților naționale de securitate beneficiare”, concluzionează Marian Sebe, reprezentantul Ministerului Afacerilor Interne.Parerea ta conteaza:

(0/5, 0 voturi)

Lasa un comentariutrimite