Revista si suplimente
MarketWatch
Inapoi Inainte

Transilvania Digital Innovation Hub – un driver strategic de transformare digitală a României

17 Noiembrie 2022Transilvania Digital Innovation Hub (TDIH) este unul dintre vehiculele principale care sprijină tranziția verde și digitală a industriei și sectorului public din regiunea de Nord-Vest a României. TDIH oferă suport și modelare de afaceri digitale și inovatoare și accelerează adoptarea tehnologiilor digitale (Artificial Intelligence - AI, Big Data și High Performance Computing - HPC) în furnizarea de servicii și produse cu scopul de a crește competitivitatea IMM-urilor, calitatea serviciilor publice și bunăstarea socială.TDIH este un consorțiu regional format din 14 organizații, 6 parteneri și 8 parteneri asociați, creat în 2017 de principalii actori de inovare din regiunea de Nord-Vest a României. Misiunea TDIH este de a consolida ecosistemul regional de inovare, de a accelera procesul de transformare digitală și inovare a IMM-urilor și a sectorului public.
Orchestrată de Transilvania IT Cluster, TDIH oferă valoare adăugată la nivel regional, național, european și internațional pe baza sinergiilor dintre membrii săi: 8 clustere și/sau asociații profesionale reprezentând domeniile IT&C, producție de mobilă, noi materiale, energie, industrii creative și agroalimentare. De asemenea include cele mai mari trei universități din regiune: Universitatea Babeș-Bolyai, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca și Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu Cluj-Napoca și un singur institut de cercetare reprezentativ - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice și Moleculare (INCDTIM).Misiunea Transilvania DIH este de a aborda provocările industriei și ale societății prin inovare, condusă de tehnologiile digitale. Se folosesc tehnologii de ultimă oră precum AI, HPC și Big Data pentru a implementa procese de transformare digitală, pentru a oferi soluții durabile care îmbunătățesc productivitatea, competitivitatea, creșterea și bunăstarea la nivel regional, național, european și internațional. Obiectivul general al TDIH este de a oferi un set complet de servicii de transformare digitală și inovare pentru IMM-uri și organizații din sectorul public (OSP) din regiunea de Nord-Vest a României și prin intermediul rețelei EDIH, la nivelul UE.

Context european

Conform Indicelui economiei și societății digitale (DESI), 2022, România se situează pe ultimul loc din cele 27 de state membre ale UE. Indicele DESI urmărește progresele digitale înregistrate în statele membre ale UE, în domenii precum capitalul uman, conectivitatea la scară largă, integrarea tehnologiilor digitale de către întreprinderi și serviciile publice digitale ș.a.
Deși la unele capitole România a înregistrat progrese, în ceea ce privește indicatorii cheie se situează pe ultimul loc: „Performanțele țării în ceea ce privește integrarea tehnologiilor digitale și a serviciilor publice digitale sunt slabe în comparație cu cele ale celorlalte state membre ale UE. Ponderea IMM-urilor care au cel puțin un nivel de bază de intensitate digitală (22%) și procentajul întreprinderilor care fac schimb electronic de informații (17%) sunt cele mai scăzute din UE.”, indică raportul.


Serviciile și planul de lucru ale TDIH (Work Plan-WP)

Lista de servicii oferită de TDIH este dezvoltată și actualizată continuu pe baza nevoilor pieței. Serviciile sunt grupate în patru categorii, pe baza principalelor funcționalități ale Transilvania DIH:
WP1 - Construirea de rețele și ecosistem – vor exista 3 runde de apeluri deschise pentru selectarea a 87 de IMM-uri și/sau OSP pentru călătoria transformării digitale, organizarea de evenimente și crearea de rețele și de construire a comunității (evenimente informative, matchmaking și sesiuni de brokeraj), hack-
athon-uri bianuale și legătura cu rețeaua europeană de Centre de Inovare Digitală (EDIHs).
WP2 - Testare înainte de a investi – vor avea loc audituri digitale pentru cei 87 de beneficiari selectați care vor intra în Călătoria de Transformare Digitală TDIH a clientului (Client Journey), furnizarea de expertiză de afaceri și tehnologie împreună cu acces la laboratoarele și infrastructura de testare pentru a testa, dezvolta și valida servicii și produse digitale și/sau inovatoare.
WP3 - Competențe și formare - consolidarea competențelor angajaților companiilor non-IT si din OSP prin traininguri și servicii de dezvoltare: alfabetizare digitală, managementul schimbării, abilități digitale avansate, tehnologie, transformare digitală, afaceri sau management. Acestea sunt menite să construiască capacități de inovare și digitalizare în cadrul clienților deserviți, prin creșterea abilităților oamenilor.
WP4 - Sprijin pentru găsirea de investiții (pentru transformare digitală) - obținerea de finanțare pentru transformarea digitală sub formă de mentorat în afaceri (start-up-uri), dezvoltare de afaceri (companii mature) și investiții în IMM-uri și/sau entități publice (companii mici și mijlocii și entități publice)
Scopul principal al tuturor acestor servicii este de a genera conștientizare, implicare activă și de a angaja cel puțin 10% dintre beneficiari în Călătoria Clientului TDIH pentru Transformare Digitală.

Călătoria clientului TDIH

Odată ce IMM-urile și OSP-urile au beneficiat de evenimente, servicii și au participat la apelul deschis, TDIH le oferă posibilitatea de a alege între două rute în cadrul așa-numitei călătorii pentru clienți. Fiecare constă din seturi diferite de servicii obligatorii/fixe, care pot fi completate și de altele.
1. Ruta minimă a clienților conține următoarele servicii incluse în TDIH: servicii de creare de rețele și de construire a comunității în rândul actorilor regionali și europeni de inovare, audituri digitale și servicii de consolidare a capacităților privind abilitățile și competențele digitale (de bază și avansate), cu opțiunea de a adăuga alte servicii (vezi mai jos). S-au alocat resurse pentru ca 65 de IMM-uri și/sau OSP să aleagă ruta minimă a clienților astfel: 12 după primul apel deschis, 23 după al doilea și 30 după al treilea.
2. Ruta optimă a clienților conține următorul set de servicii fixe/obligatorii: servicii de creare de rețele și de construire a comunității în rândul actorilor regionali și europeni de inovare, servicii de intermediere, audituri digitale, acces la testarea tehnologiilor digitale și validarea conceptului / facilităților de prototipare (laboratoare, platforme, infrastructură), servicii de consolidare a capacităților privind abilitățile și competențele digitale (de bază și avansate) și servicii de consolidare a capacităților privind competențele tehnice.
S-au alocat resurse pentru ca 22 de IMM-uri și/sau OSP să aleagă Optimum Client Journey: 4 dintre ele după primul apel deschis, 8 după al doilea și 10 după al treilea.
Pe lângă serviciile fixe/obligatorii, IMM-urile, repectiv OSP-urile care intră în Călătoria Clientului TDIH vor alege și servicii specializate suplimentare: legătura cu rețeaua EDIH, Hack-athon-uri, acces la expertiza specialiștilor, servicii de consolidare a capacității în managementul inovației și modele de afaceri digitale și mentorat de afaceri, dezvoltarea afacerilor, investiții în sectorul public în digitalizare.
În fiecare rută a Calătoriei Clientului TDIH, beneficiarii vor primi servicii semnificative de inovare și transformare digitală; se va acorda prioritate acelor IMM-uri și OSP-uri care au un profil relevant și au nevoie de specializarea tehnologică a TDIH în IA, HPC și Big Data și care provin din sectoarele Digital Health și Industrie 4.0. Vor fi luate în considerare și alte domenii emergente în procesele de selecție ale beneficiarilor. Există de asemenea, peste 20 de laboratoare și infrastructură de înaltă tehnologie în cadrul partenerilor de implementare INCDTIM, UBB, UTCN, UMF împreună cu alte structuri care vor fi subcontractate și care vor oferi acces la testarea diferitelor tehnologii, validarea conceptelor și activităților de transformare digitală, având acces și la expertiză relevantă în cadrul TDIH, pentru a răspunde nevoilor beneficiarilor.

Transilvania IT Cluster (ATIT)
Transilvania IT Cluster coordonează Transilvania Digital Inovation Hub. De asemenea este entitatea care va asigura coordonarea implementării TDIH, dezvoltarea strategică a ecosistemului regional prin inovare și transformare digitală. Valoarea pe care ATIT o va aduce în cadrul Transilvania DIH este experiența și know-how-ul în dezvoltarea ecosistemului de inovare, abilități reflectate în profilurile experților și a proiectelor anterioare care au fost și sunt implementate cu succes.
ATIT are în configurația sa peste 130 de companii IT&C cu competențe multiple și complementare care vor putea aduce o contribuție semnificativă în domeniile de specializare și de impact ale TDIH.

Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare Izotopică și Moleculară (INCDTIM)
INCDTIM este singurul institut de cercetare angrenat în TDIH. În calitate de beneficiar, institutul își va aduce contribuția prin infrastructura sa, prin specialiștii în experimente de inovare, aceste lucruri fiind definitorii în călătoria clientului spre transformarea digitală.
Institutul are parteneriate de colaborare cu partenerii TDIH și realizează parteneriate de inovare cu industria. Rolul INCDTIM în procesele de digitalizare se va regăsi în promovarea tehnologiilor emblematice - calculul cuantic și comunicațiile cuantice, în domenii emergente care se preconizeaza a avea efect disruptiv într-un orizont de timp mediu. Unul dintre elementele cheie este infrastructura - tehnologiile și specialiștii de care dispune insitutul în domeniul calculului cuantic și al comunicațiilor cuantice. Proiectele de cercetare în care INCDTIM este implicat, pentru dezvoltarea tehnologiilor cuantice, vor permite explorarea și valorificarea acestor tehnologii în domenii precum cel al securității cibernetice, bancar, asigurări, blockchain etc. Tehnologiile
INCDTIM și domeniile de specializare TDIH sunt complementare. Institutul va contribui la organizarea experimentelor de inovare bazate pe tehnologii emergente, împreună cu Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca și Universitatea Babeș-Bolyai, valorificând infrastructura tehnologică existentă (IA & HPC).


Astfel, împreună cu partenerii amintiți (UBB și UTCN) se vor organiza experimente de inovare care vor valorifica potențialul TDIH în domeniul Tehnologiilor Cuantice, AI și alte domenii inovatoare.
Transilvania DIH (TDIH) se aliniază obiectivelor și acțiunilor care sunt propuse prin Pactul Verde, se implică activ și conștientizează impactul pe care activitățile economice zilnice îl au asupra mediului și își asumă direct responsabilitatea pentru reducerea poluării, consumului de energie și operarea mediului în mod durabil.
În cadrul Transilvania DIH, INCDTIM și Clusterul TREC oferă posibilitatea transferului de cunoștințe între mediul de cercetare și cel de business și împreună cu ceilalți parteneri pot contribui la punerea în aplicare a politicilor UE în cadrul Pactului Verde.
Mecanismul promovează recalificarea și incluziunea activă a lucrătorilor și a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă și contribuie la crearea de noi locuri de muncă, TDIH având un pachet de formare dedicat Skills and training.
Infrastructura pusă la dispozitie de INCDTIM va contribui la experimente de tipul „Test before invest” în domeniul energiei (soft și produse de creștere a eficienței energetice).Universitatea Babeș-Bolyai (UBB)

Universitatea Babeș-Bolyai este cea mai veche și cea mai mare universitate din România, cu un număr de 22 de facultăți care acoperă diverse domenii. În cadrul TDIH, UBB în calitate de partener implementare TDIH, va fi responsabil pentru implementarea WP3 (Pachetul de Lucru 3) - Skills and trainings, dar și implicarea transversală în alte pachete de lucru, precum WP2 (Pachetul de Lucru 2) în furnizarea de expertiză, know-how specific AI, HPC și securitate cibernetică prin Facultatea de Matematică și Informatică și centrele sale de cercetare. UBB va fi responsabilă în principal de coordonarea activităților prin care Centrul de competențe și cunoștințe din cadrul TDIH va fi dezvoltat împreună cu organizarea și furnizarea de programe de formare pentru abilități și competențe digitale. Valoarea pe care UBB o aduce în procesul de implementare și dezvoltare a TDIH este semnificativă. Pe de o parte, UBB are o infrastructură extinsă care constă în laboratoare și putere de calcul care îndeplinesc cerințele AI și HPC ale TDIH. Pe lângă infrastructură, UBB va pune la dispoziție specialiștii și know-how-ul de care dispune, pentru furnizarea de servicii pentru industrie, sectorul public și sectorul sănătății. Infrastructura și know-how-ul UBB oferă parteneriatului TDIH unicitate în ceea ce privește varietatea, noutatea și viabilitatea serviciilor de inovare și transformare digitală oferite.
Parerea ta conteaza:

(0/5, 0 voturi)

Lasa un comentariutrimite