Revista si suplimente
MarketWatch
Inapoi Inainte

Compatibilitatea electromagnetică – preocupare ICPE-CA extinsă în cadrul CEM 2022

17 Noiembrie 2022La nivel național, INCDIE ICPE-CA București se definește drept unul dintre actorii importanți în domeniul cercetării privind compatibilitatea electromagnetică. Institutul deține un laborator a cărui activitate acoperă deopotrivă metode, dar și tehnologii de investigare în condiții de protecție electromagnetică. Existența acestui laborator denotă cu prisosință interesul, demersurile și eforturile ICPE-CA de dezvoltare și colaborare în domeniul compatibilităţii electromagnetice, atât de actual și necesar dezvoltării societăţii. Printre direcţiile de cercetare-dezvoltare ce se regăsesc în cadrul laboratorului se numără dezvoltarea de senzori de câmp electromagnetic, de ecrane și incinte ecranate electromagnetic, măsurători de ecranare electromagnetică a incintelor, determinarea spectrelor de transmitanţă/reflectanţă în domeniul THz pentru diferite materiale – solid, lichid, vapori, măsurători de SEdB pentru anumite materiale, studiul reflexiei și absorbţiei radiaţiei electromagnetice pe game extinse de frecvenţă (10Hz – 18GHz) pentru materiale metalice, carbonice, magnetice, ceramice.CEM – tradiție îndelungată, rezultate promițătoare

Pentru a răspunde imperativelor actuale ale societății, în acord cu progresele conturate în cercetările științifice, INCDIE ICPE-CA a inițiat în anul 2004 organizarea unei manifestării științifice de compatibilitate electromagnetică: CEM. Prima ediție, organizată în anul 2004 la complexul ROMEXPO București, s-a bucurat de un real succes, problematica abordată fiind de mare actualitate și cu implicații puternice în viața de zi cu zi. Începând cu acest moment și până în anul 2010, manifestarea științifică dedicată compatibilității electromagnetice organizată de ICPE-CA s-a desfășurat anual, de fiecare dată într-un centru universitar din țară sau o localitate cu potențial științific și economic în domeniu. Astfel, primele șapte ediții anuale ale evenimentului au avut loc la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, Universitatea de Nord din Baia Mare, Universitatea Transilvania din Brașov (Predeal), Academia Navală „Mircea Cel Bătrân” din Constanța și Odorheiu Secuiesc.
În anul 2010 a fost luată hotărârea ca manifestarea să se desfășoare la un interval de doi ani. Astfel, ediția a 8-a a avut loc în perioada 27-29 septembrie 2012 la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, următoarele ediții fiind găzduite de Universitatea Politehnica din Timișoara, Universitatea din Craiova, Universitatea „Valahia” din Târgoviște. În anul 2020, cea de a 12-a ediție a fost organizată în regim on-line, la București.

CEM 2022 - contextul actual

În prima jumătate a lunii septembrie 2022, la Suceava, s-a desfășurat în sistem hibrid cel de-al 13-lea Workshop Internaţional de Compatibilitate Electromagnetică CEM 2022. Workshopul a fost organizat de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică ICPE – CA București în parteneriat cu Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, Universitatea „Politehnica” din București și Asociația pentru Compatibilitate Electromagnetică din România, sub egida Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării și a Ministerului Educației.Adaptat tendințelor actuale în domeniu, manifestarea științifică a abordat următoarele aspecte, devenite tradiționale: compatibilitatea electromagnetică în domeniile electronică, sisteme de comunicații, sisteme de transport, sisteme industriale; materiale pentru compatibilitate electromagnetică; ecrane și soluții de ecranare electromagnetică; transfer de energie fără fir; calitatea energiei electrice și eficientizarea consumului; electronic packaging; efectele expunerii umane la câmpurile electromagnetice; compatibilitate bio-electromagnetică;tehnologia 5G şi sănătatea;aspecte legate de standardizare în domeniul CEM.
În cadrul celor patru sesiuni de lecții invitate (14), două sesiuni de prezentări orale (15) și o sesiune de postere (9), CEM 2022 a avut oportunitatea să reunească în dezbateri și schimb de idei specialiști de renume din domeniu. Ediția din acest an a beneficiat de o participare largă a unor specialiști reprezentativi din mediul universitar, institute de cercetare, academii, instituții din domeniul telecomunicațiilor și standardizarii, IMM-uri, din țări precum Franța, Polonia, Japonia, Anglia, Croația, Republica Moldova și România.
Dovadă a interesului generat de tematica abordată de CEM, alături de COMTEST S.R.L. și ELECTRIC PRODUCTS CERTIFICATION INDEPENDENT BODY - OICPE SRL, parteneri deveniți deja tradiționali în organizarea acestui eveniment, ediția a 13-a a fost sponsorizată și de ORACLE for Research și Marc Tel S.I.T. S.R.L.
Deschiderea lucrărilor CEM 2022 a avut loc în data de 14 septembrie 2022 la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava. Din prezidiu au făcut parte dr. ing. Sergiu Nicolaie - director general INCDIE ICPE-CA, prof. univ. dr. Mihai Dimian, prorector cu activitatea ştiinţifică - Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, dr. ing. fiz. Eros-Alexandru Pătroi - director științific INCDIE ICPE-CA București, prof. univ. dr. Adrian Graur - Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava și gl. (r). ing. Marcel Opriș.După ceremonia de deschidere, a urmat o sesiune de lecții invitate, secțiune prezidată de către gl.(r) ing. Marcel Opriș și prof. univ. dr. Adrian Graur în cadrul căreia au fost prezentate cinci lecții invitate de mare valoare.
La finalul zilei, în cadrul sesiunii și a expoziției rezervate sponsorilor CEM 2022, reprezentanții firmelor ORACLE for Research, Marc Tel S.I.T., COMTEST S.R.L. și ELECTRIC PRODUCTS CERTIFICATION INDEPENDENT BODY - OICPE SRL au prezentat activitățile principale și gama de servicii oferite de acestea și au expus cele mai recente echipamente din domeniu.
În cea de-a doua zi a workshop-lui, s-au desfășurat 2 sesiuni plenare prezidate de dr. ing. fiz. Eros-Alexandru Pătroi, respectiv prof. univ. dr. Mihai Dimian și 2 runde de dezbateri, în cadrul cărora au avut loc 2 sesiuni de prezentări orale moderate de gl. bg. (r) dr. ing. Mircea Popescu, respectiv prof. univ. dr. ing. Simona Miclăuș.
Ultima zi a manifestării a debutat cu osesiune de lecții invitate prezidată de prof.univ. dr. Mihai Dimian, urmată de secțiunea de postere, sesiune coordonată de prof. univ. dr. Eugen Coca.
Manifestarea a prezentat un real interes prin contribuţia unor reputaţi specialiști români şi străini, reprezentanți ai cercetării, învățământului academic-universitar, ai unor instituții de resort și chiar operatori economici, atât din țară, cât și din străinătate (prof. dr. Andrei Marinescu - Asociaţia pentru Compatibilitate Electromagnetică din România, prof. univ. dr. ing. Simona Miclăuș - Academia Forțelor Terestre „N. Bălcescu”, Sibiu, prof. dr. ing. Elena Helerea – Universitatea Transilvania din Brașov, Jack Rowley - GSMA, Londra, UK, dr. Jolanta Karpowicz - Institutul Național de Cercetări - Institutul Central pentru Protecția Muncii, Varșovia, Polonia, prof. dr. ing. Philippe Besnier, Universitatea Rennes, Franța etc.).
Pe durata evenimentului au fost prezentate lucrări interesante și de actualitate, dintre acestea menționăm: Bioelectromagnetism and quantum biomagnetometry biologic interactions with electromagnetic fields - a lived history in Iași (prof. Octavian Baltag), EMC and PQ problems in transportation electric drive systems, including railway systems (prof. Petre Marian Nicolae), Time variability features of 4G and 5G (sub 6 Ghz) emissions of mobile terminals (prof. Simona Miclăuș), Low and very low frequency electromagnetic shielding of conductive materials with or without magnetic properties (dr. ing. Mihai Bădic, dr. ing. Cristian Morari), Advanced EMC design and risk analysis through machine learning techniques (prof. Philippe Besnier), Analysis of the unintended propagation of audio signal emitted by wireless headphones (drd. ing. Alexandru Mădălin Vizitiu), Developing hybrid wireless communications and information technologies for vehicle safety and driver assistance (prof. Mihai Dimian), Lightning protection of renewable power systems – a review (prof. Elena Helerea), Recent research on the biological effects in several cases of environmental and specific proffesional exposure to electromagnetic fields (prof. Georgiana Roșu), Electromagnetic interference of emission noise on mobile communications inside industrial unmanned aerial vehicles (drd. Koh Watanabe), The future of the use of electromagnetic fields and beams in medicine and biology (prof. NicolaeI.Verga), 5G EMF: real exposure levels and false claims (prof. Jack Rowley).
Toate aceste lucrări au evidenţiat interesul, demersurile și eforturile specialiștilor din domeniu de a colabora, astfel încât domeniul compatibilităţii electromagnetice, atât de actual și de necesar dezvoltării societăţii, să îmbrace și aspecte de biocompatibilitate.
CEM 2022 s-a încheiat cu ceremonia de premiere pentru cea mai bună prezentare orală a unui tânăr participant și cel mai bun poster De asemenea, au fost oferite diplome de participare și medalii tuturor participanților.

În loc de concluzii
Cel de-al 13-lea Workshop Internaţional de Compatibilitate Electromagnetică CEM 2022 a oferit un bun prilej pentru diseminarea și promovarea rezultatelor cercetării științifice românești și străine, cunoașterea ultimelor realizări în domeniul tematic, menținerea contactului direct între profesioniști, deschiderea și dezvoltarea de noi direcții de cercetare, identificarea posibilității de a crea consorții de cercetare pentru popularizarea rezultatelor valoroase ale cercetării în scopul abordării proiectelor și participării la programele europene de cercetare.
Organizarea celui de-al 13-lea Workshop Internaţional de Compatibilitate Electromagnetică CEM 2022 a fost susținută de finanțarea asigurată prin proiectul 25PFE/30.12.2021 Creșterea capacității de C-D-I privind materialele și echipamentele specifice ingineriei electrice cu referire la electromobilitate și tehnologii „verzi”, proiect finanțat în cadrul PNCDI III, Program 1 și prin suportul financiar/material oferit de sponsorii acestei ediții.Parerea ta conteaza:

(0/5, 0 voturi)

Lasa un comentariutrimite