Revista si suplimente
MarketWatch
Inapoi Inainte

UMF „Iuliu Hațieganu“: noi evoluții în cercetarea medicală de vârf

22 Iunie 2023Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca adaugă an de an noi elemente valorice statutului său de pol național și regional de excelență în cercetarea medicală. Descoperim proiectele inovatoare și inițiativele transformaționale din ultima perioadă în cadrul interviului acordat de rectorul Universității, prof. dr. Anca Dana Buzoianu, la scurt timp după încheierea evenimentului UMF Cluj Technology Transfer Days.

Universitatea de Medicină și Farmacie „IuliuHațieganu” din Cluj-Napoca a organizat recent cea de-a doua ediție a evenimentului UMF Cluj Technology Transfer Days. Care au fost noutăţile acestei ediţii, principalele nuclee de interes?

Pe parcursul celor două zile ale evenimentului, desfășurat în perioada 17-18 mai, s-au prezentat rezultatele cercetării efectuate la UMF „Iuliu Hațieganu” sub forma a 22 de brevete de invenție sau cereri de brevet de invenție. De asemenea, s-au evidențiat serviciile oferite de cele două centre de cercetare din cadrul universității: Centrul de Cercetări pentru Medicină Avansată - MedFUTURE și Centrul de Cercetări pentru Genomică Funcțională, Biomedicină și Medicină Translațională – Genomic Center. Aceste centre de cercetare au putut fi vizitate de către cei interesați în timpul evenimentului.
Standurile expoziționale organizate în cadrul evenimentului au facilitat întâlniri și sesiuni de matchmaking între cercetătorii din cadrul universității și reprezentanții mediului de afaceri, cu scopul de a încuraja colaborările între mediul privat și cel universitar în domeniul medical și farmaceutic. Printre invențiile prezentate în cadrul ediției din acest an s-au remarcat mai multe procedee și dispozitive ce ar putea fi utilizate în domeniile oncologiei, chirurgiei, stomatologiei, dar și din alte arii medicale și farmaceutice.
Noutatea acestei ediții a constituit-o Salonul Alianței Universitare G6-UMF. Această manifestare a reunit prezentările unor invenții realizate de grupuri de cercetare ale universităților membre ale Alianței Universitare G6-UMF: Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca, Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” București, Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași, Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George E. Palade” Târgu Mureș, Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” Timișoara și Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova. Inițiativa reprezintă o confirmare a strânsei cooperări în crearea cadrului de informare și promovare a rezultatelor cercetării în domeniul medical, precum și crearea de noi oportunități de colaborare între cercetători.Care este dimensiunea strategică a proiectului PROGRES, cel care a dat viaţa şi consistenţă acestui eveniment?
Obiectivul principal al acestui proiect este cel de sprijinire a inițiativelor antreprenoriale și a transferului tehnologic. UMF „Iuliu Hațieganu” îmbină trei arii de activitate principale: academic, cercetare și antreprenoriat/inovare în vederea dezvoltării unei resurse umane competitive, orientării activității de CDI către principalele provocări în domeniul sănătății și implementarea în spațiul clinic a unei conduite cu competitivitate internațională. Proiectul PROGRES – „Creșterea performanțelor cercetării științifice, susținerea excelenței în cercetare și a inovării în medicină” vizează trei piloni de dezvoltare:
PILONUL 1 DE DEZVOLTARE A ACTIVITAȚILOR SUPORT PENTRU CERCETARE, în cadrul căruia s-au creat și operaționalizat 5 grupuri noi de cercetare conform priorităților strategice ale universității:
1. Grupul de medicină personalizată - Directii de cercetare majore urmărite: ințelegerea la nivel molecular a diferitelor patologii; dezvoltarea de opțiuni noi/inovative diagnostic și tratament; generarea de date ca suport pentru medicina personalizată; generare idei proiecte de cercetare comune, aplicații proiecte europene, parteneriate cu alte instituții și universități.
2. Grupul de inteligență artificială în medicină – Direcții majore de cercetare urmărite: Utilizarea tehnologiei informației și comunicării pentru informarea, educarea și consilierea pentru pomovarea sănătății, prevenirea și controlul îmbolnăvirilor în rândul a diferite grupuri populaționale: Telemedicină; E-health și M-health; Utilizare IA pentru diagnostic, prognostic și monitorizare, modele de predicție; Strategii pentru colectarea și interpretarea datelor complexe din domeniu medical (biobănci, date epidemiologice, clinice și imagistice); Integrarea IA într-un sistem de management educațional în domeniul sănătății; Integrarea IA în comunicarea și managementul din cadrul serviciilor de sănătate; Aspecte etice și siguranța datelor, consimțământ informat, GDPR.
3. Grupul de dezvoltare a medicamentului – Direcțiile de dezvoltare: Nanoștiințe, nanomateriale, nanotehnologii; Dezvoltarea de noi molecule active și drug design; Farmacologie moleculară, toxicologie și farmacoterapie; Mediu și sănătate; Asistență și sevicii de sănătate.
4. Grupul de biomateriale - Domenii de expertiză și arii de interes: paralizia nervului facial; izolarea celulelor stem din cavitatea orală; testarea biocompatibilității in vitro și in vivo, pe model animal a diferitelor materiale; biosenzori – dezvoltarea de senzori și biomarkeri tumorali; încărcarea medicamentelor țintit; nanomotoare; dezvoltarea de structuri multifuncționale; echipamente necesare pentru sinteza de nanomateriale; caracterizări complexe ale materialelor – microscopie confocală, spectroscopie RAMAN; elaborarea de senzori optici și chimici – selecția și sinteza de ADN; nanoparticule magnetice; analiza probelor biologice; evaluarea proprietăților optice ale dinților și materialelor de restaurare dentară ; imprimare tridimensională a materialelor – generarea de „rețete” a restaurărilor dentare; diagnostic și tratament imunomodulator și antioxidant în parodontită, efectele imunomodulatoare ale extractelor vegetale asupra celulor stem din țesuturile parodontale; studii in vivo – defecte osoase la iepuri; CAD-CAM
5. Grupul de neuroștiințe
PILONUL 2 DE INOVARE ȘI TRANSFER DE CUNOȘTINȚE – în cadrul căruia s-a dezvoltat un program interdisciplinar de tip Open science labs, cu o paletă de servicii disponibile pentru partenerii din mediul public și privat. În cadrul acestui program se organizează competiții de idei de afaceri și susținerea financiară a ideilor competitive. Tinerii cercetători, membri ai corpului academic și studenți, vor fi instruiți în metodologii de inovare, marketing, business și a altor domenii conexe pentru a se putea organiza activități de antreprenoriat și programe de inovare în medicină translațională și personalizată, pentru a oferi mentorat studenților și pentru a disemina cunoștințele prin cursuri opționale și ateliere de lucru.
PILONUL 3 DE MANAGEMENT AL CALITAȚII MEDIULUI DE CERCETARE, în cadrul căruia se îmbunătățește strategia de atragere, motivare și management al resursei umane din cercetare, se achiziționează soft-uri de management al resursei umane, managementul cercetării și scientometrie, precum și abonamente anuale pentru acces la bazele de date internaționale ale editurilor prestigioase de interes strategic, licențe la baze de date și soft-uri de analiză pentru analize de bioinformatică necesare pentru studiile de medicină personalizată. Se organizează simpozioane științifice intra-universitare anuale de diseminare a rezultatelor cercetării, ediții ale conferinței internaționale de promovare a ideilor antreprenoriale în sănătate „Meeting the future in Healthcare Innovation”, ediții ale conferinței internaționale de promovare a cercetării universitare și dezvoltare de parteneriate internaționale „Borderless Biomedical Meeting”.

În acest efort de generare de excelență pe plan naţional, am remarcat şi participarea substanţială a Universităţii în PNRR, în direcţia atragerii resurselor umane înalt specializate din străinătate în activități de cercetare, dezvoltare și inovare. Cine sunt specialiştii internaţionali pe care aţi reuşit să-i atrageţi, ce proiecte vor conduce şi care sunt obiectivele valorice avute în vedere?

UMF „Iuliu Hațieganu” a câștigat 4 dintre cele 18 proiecte finanțate prin PNRR - Planul Național de Redresare și Reziliență, pe linia de investiție I8. Dezvoltarea unui program pentru atragerea resurselor umane înalt specializate din străinătate în activități de cercetare, dezvoltare și inovare, Domeniul Life Science.
Instrumentul de finanțare se adresează cercetătorilor din străinătate, inclusiv români din diaspora. Ne așteptăm ca, prin experiența lor, acești cercetători să deschidă direcții de cercetare noi sau să aducă un plus de performanță celor existente, să formeze grupuri de cercetare solide, să atragă la rândul lor alți cercetători din străinătate și, nu în ultimul rând, să atragă cercetători în formare și noi fonduri de cercetare.
Cele patru proiecte câștigate vor primi finanțare în valoare de 7 milioane RON fiecare și vor fi conduse de:
◆ Prof. dr. Romana Teodora Netea-Maier, profesor în cadrul Universității Radboud Nijmegen, Olanda, la Departamentul de Tumori Endocrine și Chair al Tumorboardului de tumori endocrine al Radboud - Titlul proiectului „Decoding the immuno-inflammatory axis in rare non-medullary thyroid cancer as an innovative approach for novel combinatory therapeutic approaches”. Proiectul investighează o problemă majoră clinică a pacienților cu cancere tiroidiene slab diferențiate (PDTC) și cancere tiroidiene anaplazice (ATC) din cauza rezistenței lor la terapiile standard având o evolutie agresivă, cu o supraviețuire limitată.
◆ Prof. dr. Andreas Bender, profesor Informatică Moleculară în domeniul Științelor Vieții, Universitatea Cambridge, Marea Britanie - Titlul proiectului „Lung Squamous Cell Carcinoma Therapeutic Targets Using Systems-Level Machine Learning Based On Single Cell RNA Sequencing.” Proiectul propus vizează un domeniu de maximă importanță la nivel internațional, dar și al țării noastre - cancerul pulmonar - și propune caracterizarea moleculară la nivelul fiecărei celule tumorale, precum și a micromediului tumoral format din multiple tipuri de celule ale sistemului imun și utilizarea inteligenței artificiale prin programe de machine learning, atât pentru clusterizarea celulelor tumorale și a celor din TME, cât și pentru predicția de modele terapeutice bazate pe acestea.
◆ Prof. dr. Leonardus Antonius Bernardus Joosten, profesor Mecanisme ale Bolilor Inflamatorii, șef al laboratorului de Medicină Internă Experimentală, în cadrul Departamentului Medicină Internă al Centrului Medical Universitar Radboud, Nijmegen, Olanda. Titlul proiectului „HINT II – Hyperuricemia induced inflammation: Prediction of long-term inflammatory complications and targeting of the persistent effects of urate exposure”. Obiectivul general al proiectului îl reprezintă găsirea semnăturilor moleculare specifice care explică diferitele răspunsuri inflamatorii la pacienți cu nivel crescut al acidului uric seric și dezvoltarea de noi modele de predicție pentru a prevedea și gestiona riscurile inflamatorii și strategii terapeutice pentru a inhiba sau inversa mecanismele inflamației cronice. Colaborarea cu profesorul Joosten continuă cercetarea derulată în cadrul altui proiect „Hiperuricemia induce INflamaţie: Ţintirea rolului central al acidului uric în bolile reumatologice şi cardiovasculare HINT”, finanțat din POC în perioada 2016-2020.
◆ Prof. dr. Jaime Bosch, profesor emerit al Universității din Barcelona, Spania, profesor la Universitatea din Berna, Elveția și Clinica Universitară de Chirurgie și Hepatologie, Inselspital Berna, Elveția. Titlul proiectului „Translational research targeting fibrosis regression, endothelial dysfunction reversal and hepatocytes regeneration in advanced liver diseases-3RE-VALID”. Proiectul își propune să stabilească o platformă de cercetare translațională în bolile hepatice avansate, axată pe regresia fibrozei, inversarea hipertensiunii portale și disfuncția endotelială și promovarea regenerării hepatice și redobândirea funcției hepatice.
Un alt proiect important din cadrul UMF „Iuliu Hațieganu”, finanțat prin PNRR, este cel intitulat EMed – Digitalizare și inovare în formarea specialiștilor din sănătate. Proiectul, în valoare de 3.620.000 Eur, își propune alinierea la standardele europene în domeniul educațional medical printr-un proces de digitalizare coerent și coordonat la nivel instituțional. Vor fi create sau modernizate laboratoare de practică prin achiziționarea de simulatoare medicale, echipamente IT, software etc. în vederea realizării transformării digitale a universității. De asemenea, formarea de competențe digitale în cadrul proiectului pentru studenți, masteranzi, doctoranzi, cadre didactice și personal didactic auxiliar constituie o altă direcție de dezvoltare în cadrul Strategiei de digitalizare a universității.Datorită investițiilor consistente din ultimii ani aţi creat în Universitate una din cele mai performante infrastructuri de cercetare medicală la nivel național, asociată unei expertize şi unor servicii unice. Progresul continuă şi în 2023, odată cu lansarea în România a primului laborator dedicat screening-ului neonatal bazat pe spectrometrie de masă. Vă invit să ne oferiţi mai multe detalii despre acest proiect, care reprezintă totodată şi o premieră la nivelul cercetării medicale din ţara noastră.

METABOMS, proiect pilot de screening neonatal extins, este dezvoltat în parteneriat cu Universitatea Reykjavik din Islanda și cu Alianța Națională pentru Boli Rare România. Prin acest proiect s-a dezvoltat primul laborator dedicat screening-ului neonatal bazat pe spectrometrie de masă din România, care funcționează în cadrul Centrului de Cercetări pentru Medicină Avansată - MEDFUTURE al UMF „Iuliu Hațieganu”. METABOMS are ca obiectiv creșterea accesului la servicii de sănătate de tip preventiv și facilitarea accesului echitabil la asistență medicală pentru grupurile vulnerabile, inclusiv populația romă, dar și evaluarea incidenței bolilor înnăscute de metabolism în grupul țintă studiat. Testele efectuate în perioada de implementare a proiectului (2023-2024) sunt oferite în mod gratuit nou-născuților din grupul țintă al proiectului și vizează extinderea numărului de tulburări metabolice înnăscute ce se pot depista la naștere și pot influența definitiv evoluția copilului dacă nu se intervine în timp util.
Implementarea acestui proiect pilot de screening extins înseamnă dezvoltarea unui infrastructuri analitice de ultimă generație, bazată pe spectrometria de masă, capabilă să evalueze într-o singură analiză prezența de metaboliți specifici pentru 32 tulburări metabolice înnăscute – tulburări ale aminoacizilor, tulburări ale acizilor organici, tulburări în oxidarea acizilor grași și tulburări ale ciclului ureei. Prin componenta de formare a personalului care își desfășoară activitatea în laborator, va contribui la instruirea/pregătirea de specialiști capabili să implementeze imediat această tehnică avansată de analiză în situația în care extinderea screeningului în programul național va fi luată în discuție. Nu în ultimul rând, schimbul de bune practici și validarea externă din partea unui laborator acreditat la partenerul din Islanda poate constitui garanția că rezultatele generate de acest laborator sunt de cea mai înaltă calitate.
METABOMS se desfășoară la nivel regional, cu suportul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj prin Laboratorul Regional de Screening Neonatal care deservește județele: Cluj, Bihor, Harghita, Maramureș, Sălaj, Sibiu, Satu Mare. Acest proiect pilot este complementar Programului Național de Screening Neonatal finanțat de Ministerul Sănătății.Parerea ta conteaza:

(0/5, 0 voturi)

Lasa un comentariutrimite