Revista si suplimente
MarketWatch
Inapoi Inainte

Proiectul TRANSENERG: un amplificator al competitivității întreprinderilor din domeniul Energie, marca ICPE-CA

05 Septembrie 2023Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică ICPE-CA a susţinut recent, pe 31 august 2023, conferinţa de finalizare a unui proiect de referinţă al ultimilor ani – Transfer de cunoștințe către mediul privat în domeniul Energie având la bază experiența științifică a ICPE-CA - TRANSENERG, care a permis institutului să consolideze şi să lărgească sfera colaborărilor cu mediul de afaceri, printr-o suită de transferuri reuşite de cunoştinţe şi tehnologii către întrepinderi şi IMM-uri româneşti. Axat pe tematici din domeniul Energie, proiectul a confirmat faptul că ICPE-CA este puternic conectat la misiunea sa principală, aceea de institut cu caracter preponderent aplicativ, capabil să rezolve probleme diverse ale industriei şi mediului de business autohton, afirmându-se, din nou, drept un partener valoros în procesul de modernizare, de creştere a capabilităţilor tehnologice şi a competitivităţii întreprinderilor din ţara noastră. La un nivel superior de implicare, motivat de rezultatele bune înregistrate în domeniu, ICPE-CA îşi asumă în prezent un rol strategic mai pronunţat în domeniul Energie, aflându-se într-un stadiu avansat pentru preluarea ICEMENERG, singurul INCD românesc cu profil energetic. Înacest fel, prin intermediul aportului de echipamente și resurse umane, institutul îşi face cunoscute capabilităţile pentru a participa la testarea și modernizarea unor capacități mari de producere a energiei electrice (hidrocentrale, termocentrale), precum și la alte proiecte de anvergură dedicate dezvoltării infrastructurii energetice naţionale, cum este cel al realizării hidrocentralei cu acumulare prin pompaj de la Tarnița-Lăpuștești.

Etapă de maturizare ştiinţifică şi imbold pentru creşterea implicării strategice

Care sunt câştigurile capitalizate prin proiectul TRANSENERG din perspectiva iniţiatorului şi coordonatorului său? În interviul acordat de dr. ing. Sergiu Nicolaie, directorul general ICPE-CA şi managerul TRANSENERG, am descoperit impactul pe care proiectul l-a avut pe planuri multiple şi „energia” transformatoare adusă cu sine, capabilă să poarte institutul spre un nivel superior de participare strategică în domeniu.

Ce a insemnat TRANSENERG în procesul de evoluţie al ICPE-CA? Care sunt câştigurile majore pe care le-a generat?
După cum subliniam într-un articol anterior, toată lumea a avut de câştigat în urma conectării la oportunităţile oferite de TRANSENERG. Întreprinderile au devenit mai competitive, iar institutul nostru a traversat o nouă etapă de maturizare ştiinţifică, tehnologică şi managerială. Am putut maximiza capacitatea de utilizare a infrastructurii performante existente, ne-am mărit expertiza, am diversificat temele de cercetare şi gama de aplicaţii, am consolidat echipe de cercetare şi dezvoltare capabile să răspundă profesionist la orice provocare lansată de mediul economic și, nu în ultimul rând, am adus un aport la finanțarea institutului. Proiectul a contribuit la creşterea know-how-ului institutului prin intermediul soluţiilor şi tehnologiilor noi pe care le-am dezvoltat şi a constituit totodată o platformă valoroasă de progres pentru întreprinderi şi IMM-uri. Împreună am descoperit lucruri noi din interacţiunea avută, avem şi trei iniţiative de brevetare comune, protocoale de proprietate intelectuală în vederea dezvoltării unor noi tehnologii.
Ne-am dorit foarte mult să identificăm necesităţile din zona socio-economică şi să contribuim la îmbunătăţirea activităţii a cât mai multor companii. Deşi proiectele au permis o eligibilitate financiară de până la 1,8 milioane de lei, nu am urmat acest prag, ci am ales sume mai mici per proiect, pentru a creşte numărul beneficiarilor din industrie şi astfel să putem rezolva cât mai multe probleme reale, aferente unor tematici majore din domeniul de energie. Și cred că am reuşit, rezultatele sunt frumoase…

În cadrul conferinţei de închidere a proiectului TRANSENERG am remarcat faptul că toţi parteneri doresc să continue parteneriatul de cercetare cu ICPE-CA.
În cadrul acestui proiect ne-am păstrat portofoliul de parteneri tradiţionali, dar l-am şi crescut prin colaborări cu noi firme, interesate să continue sau să diversifice proiectele cu noi. Prin intermediul TRANSENERG s-au deschis porţi către o colaborare mai largă cu industria, am devenit mai atractivi şi mai bine cunoscuți în mediul de business, suntem recunoscuţi pe scară mai largă drept un institut orientat spre cercetare aplicativă şi dezvoltare tehnologică. De altfel, venirea în întâmpinarea firmelor, dezvoltarea economiei naţionale reprezintă misiunea strategică a institutului nostru.

TRANSENERG v-a adus mai multă vizibilitate şi recunoaştere naţională în ceea ce priveşte capacitatea ICPE-CA de a oferi soluţii eficiente și performante în domeniul energetic. Aţi ajuns în punctul în care sunteţi foarte aproape să preluaţi cel mai cunoscut institut de profil, ICEMENERG…
ICEMENERG și-a diminuat în timp activitatea ca know-how şi personal specializat în testarea şi modernizarea echipamentelor energetice de sistem, din cauza faptului că în ultimii ani s-au diminuat mult investițiile și retehnologizările din domeniu. Chiar dacă situația financiară a ICEMENERG este una modestă, fără a avea totuși mari datorii, cu siguranţă preluarea acestui institut nu este o oportunitate financiară pentru noi. Dar această mutare ne poate ajuta să creştem rolul şi importanța ICPE-CA în domeniul energiei. Avem și datoria de a nu lăsa să moară un institut cu specific energetic, cu o istorie şi tradiţie aparte. Putem recertifica și metrologiza echipamentele speciale pe care le deţin, astfel putându-le utiliza în folosul marilor capacităţi energetice existente în ţara noastră, pentru a evita ca România să externalizeze profiturile prin plata unor servicii oferite de firme din străinătate. ICPE-CA are resursa umană necesară pentru a susţine procesul preluării ICEMENERG şi a inversa cursul pierderii capacităţilor tehnologice, în aşa fel încât să nu mai risipim resurse naţionale valoroase, să susţinem tehnologia românească şi rămânerea profitului în ţară. Nu putem însă reuşi în buna preluare a ICEMENERG fără suportul Guvernului, în speță a Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării, şi fără urgentarea avizării acestui demers. Pe de altă parte ne bazăm pe solicitudinea existentă din partea echipei de conducere din Ministerul Energiei şi în primul rând a domnului ministru Sebastian Burduja privind proiectele de retehnologizare şi investiţiile strategice în domeniul energetic naţional.
ICPE-CA doreşte să joace un rol mai important în proiectele majore în domeniul energetic din țara noastră. Accentul deosebit pus de Institut pe proiectele din domeniu, rezultatele bune din TRANSENERG, ne creează speranța de a fi luaţi în calcul în proiecte strategice naţionale, cum este cel al realizării hidrocentralei de la Tarnița-Lăpuștești. Acesta este un proiect vechi de ţară, revenit în actualitate în urma creşterii producţiei de energie din surse regenerabile, energie ce ar putea fi stocată într-o astfel de hidrocentrală cu acumulare prin pompaj.

Revenind la TRANSENERG, ce a însemnat proiectul pentru dumneavoastră, din dubla calitate pe care ați avut-o: director de institut şi manager al acestui proiect?

Proiectul l-am iniţiat în urmă cu 8-9 ani, pe vremea când nu eram director general, ci doar şeful departamentului cu profil energetic din cadrul ICPE-CA. S-au propus la acea vreme şi au fost câştigate încă două proiecte POC de acest fel, unul pe zona de compatibilitate electromagnetică, încheiat anul trecut, şi unul pe zona de materiale avansate. Toate cele 3 proiecte au devenit de referinţă pentru institut şi reprezintă, prin rezultatele avute, repere valorice ale perioadei de când mă aflu la conducerea institutului (n. red: 2016). Mai mult, ele au reprezentat principalul instrument de dezvoltare a relaţiei ICPE-CA cu zona de business, o şansă de a spori interacţiunea şi proiectele în comun.
Pe plan personal TRANSENERG a facilitat valorificarea cunoştinţelor mele şi ale colegilor în folosul mediului economic. Faptul că la conferinţa de închidere a proiectului au participat reprezentanţi ai Ministerului Energiei demonstrează impactul şi interesul crescut pe care TRANSENERG le generează. Proiectul are marele merit de a reuşi să evidenţieze concret progresul pe care o întreprindere sau un IMM îl poate înregistra prin recurgerea la resursele existente în cadrul unui institut de cercetare performant şi a demonstrat cu prisosinţă cum competențele din zona CDI, eficient utilizate, pot crea un mediu propice pentru obţinerea de plusvaloare în dezvoltarea business-urilor româneşti. În perspectivă ne propunem să creştem implicarea noastră în direcţiile majore de cunoaştere înspre care se îndreaptă România şi în care ICPE-CA are competențe dovedite şi potenţial.

Proiect TRANSENERG - Transfer de cunoștințe către mediul privat în domeniul Energie având la bază experiența științifică a ICPE-CA, ID proiect P_40_432, Cod MySmis 105567, în cadrul Programului Operaţional Competitivitate (POC) 2014-2020, Axa prioritară 1 - Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice şi dezvoltării afacerilor, Acţiunea 1.2.3., Tip proiect: Parteneriate pentru transfer de cunoştinţe.
Proiectul a fost cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020. Valoarea totală a proiectului a fost de 17.049.512 lei.
Valoarea eligibilă nerambursabilă a fost de 13.500.000 lei și a fost acordată astfel:
– 11.302.200 lei din Fondul European de Dezvoltare Regional (FEDR)
– 2.197.800 lei din bugetul național.
Valoarea contribuției agenților economici colaboratori a fost de 3.484.512 lei


Când a început istoria TRANSENERG şi cum s-a ajuns la rezultatele notabile din prezent? Ne întoarcem în timp cu 7ani, în 2016, când ICPE-CA câştiga trei proiecte în cadrul Programului Operaţional Competitivitate (POC) 2014-2020, Axa prioritară 1 - Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice şi dezvoltării afacerilor, dintre care unul în domeniul Energie, unul în domeniul Compatibilitate electromagnetică şi unul în domeniul Materiale Avansate. Toate au fost subsumate Acţiunii 1.2.3., care viza proiecte de tipul: Parteneriate pentru transfer de cunoştinţe. Această acţiune din POC a urmărit în mod deosebit încurajarea interacțiunii instituțiilor de CD cu mediul de afaceri, prin finanțarea accesului întreprinderilor la expertiza extinsă și la facilitățile organizațiilor de cercetare în scopul comercializării produselor rezultate din activitatea de cercetare.
În cazul TRASNENERG, proiectul s-a avut încadrat în obiectivul specific „Creşterea transferului de cunoştinţe, tehnologic şi personal cu competenţe CDI între mediul public şi cel privat” și a urmărit atingerea câtorva ținte foarte clare:
a) Realizarea şi implementarea în perioada 2016-2023 a unui portofoliu de proiecte de colaborare cu întreprinderiile din domeniul 3. Energie, Mediu și Schimbări Climatice.
b) Creşterea competențelor angajaţilor INCDIE ICPE-CA, departamentul de Eficiență în Conversia și Consumul de Energie (ECCE), în domeniul transferului de cunoştinţe, prin participarea directă la activităţile de implementare ale proiectului a cel puţin 25 de salariaţi;
c) Scăderea timpului de răspuns cu 50% la solicitările întreprinderilor prin crearea şi dezvoltarea unei baze de date cu servicii/produse/tehnologii pe care INCDIE ICPE-CA (ECCE) le poate oferi începând cu anul 2016;
d) Valorificarea potenţialului infrastructurilor de CD dobândite sau modernizate începând cu anul 2007, prin creşterea gradului de utilizare a infrastructurii cu 20% începând cu 2017, asigurând accesul întreprinderilor colaboratoare la facilităţile, instalaţiile şi echipamentele de cercetare specifice.

Parteneriatele cu întreprinderile şi rezultatele obţinute

Sintetizăm în capitolul care urmează contractele încheiate cu partenerii din industrie şi rezultatele la care s-a ajuns pe trei paliere de interes:

1 - Eficiență energetică
1. Beneficiar: S.C. Remarul 16 Februarie S.A. Cluj-Napoca,
ctr. 126-D3/2019
Denumire contract/rezultat: Stand pentru testare motoare Diesel de locomotivă, cu recuperarea energiei în rețeaua electrică.2. Beneficiar: SC MAGNUM SX SRL București,
ctr. nr. 126-D5/2020
Denumire contract: Identificarea unor soluții inovative de eficientizare energetică şi tehnologică a procesului de fabricare a ciorapilor utilizând testarea dinamică de noi componente aferente echipamentelor tehnologice specific.
La acest contrat s-au dezvoltat o platformă de filtrare a impurităților uleioase din lichide de proces utilizate în procesul de fabricare a ciorapilor și un robot de alimentare automată a tuburilor tricotate de ciorapi.Parerea ta conteaza:

(0/5, 0 voturi)

Lasa un comentariutrimite