Revista si suplimente
MarketWatch
Inapoi Inainte

Cercetare si Invatamant superior >> Articole

Centrul CESMIN al IMT București, promotor al colaborării europene în știință și tehnologie

08 Septembrie 2023

INCD pentru Microtehnologie-IMT Bucureşti, reputat institut naţional de CDI în domeniul micro și nanotehnologiilor și totodată entitatea de cercetare din ţara care a înregistrat succes după succes prin participarea la competițiile din cadrul Programelor de finanțare ale UE pentru cercetare și inovare (Orizont Europa, European Defence Fund, Orizont 2020, PC7, PC6, PC5), a finalizat cu succes proiectul CEntru Suport pentru cooperare europeană în Micro - și Nanotehnologii (CESMIN).

Încă de la momentul scrierii proiectului, IMT a considerat că este pregatit să împărtășească cu cei interesați experiența acumulată în cooperarile europene, valorificând experiența existentă pe linia unui grup de trei tehnologii generice esențiale (TGE) din “Orizont 2020”/ “Orizont Europa” (micro-nanoelectronică, micro-nanofotonică și respectiv nanotehnologie, care sunt grupate sub denumirea de “micro- si nanotehnologii”), cu scopul de a sprijinii participarea unor organizații de cercetare (inclusiv întreprinderi) în propuneri de proiecte europene.

Astfel, în prezent, IMT implementează 8 proiecte “Horizon Europe” și are alte 3 proiecte în curs de contractare, 3 proiecte “European Defence Fund”, 5 proiecte “Horizon 2020”, 1 proiect EEA grants- Norway grants si 1 proiect M.ERANET.
În plus, a implementat și finalizat cu succes 7 proiecte “Horizon 2020”, 12 proiecte FP7, 15 proiecte FP6, 4 proiecte ESA, 3 proiecte EEA grants- Norway grants, 12 proiecte "related" H2020, 20 proiecte "related" FP7 (JTU ENIAC, MNT- ERANET, M.ERANET, Leonardo da Vinci, LIFE+, COST), 7 proiecte bilaterale, 2 cooperări inter-academice.Obiectivul proiectului CESMIN a fost creșterea participării în “Orizont 2020”/ “Orizont Europa” și în alte programe CDI europene pentru IMT și alte entități din România (inclusiv intreprinderi) cu obiect de activitate CD, cu focalizare pe dezvoltarea și aplicațiile micro- și nanotehnologiilor.

Principalul beneficiu al implementării proiectului CESMIN a fost acela de a sprijini colaborarea la nivel european pentru entități de cercetare și întreprinderi, reducând decalajul României în ceea ce privește performanțele în inovare, de absorbție a fondurilor comunitare, de utilizare și punere pe piață a unor produse noi, competitive, cu impact major asupra economiei și calității vieții, rezultate din noile tehnologii. Trebuie menționat că dintre cele 45 de proiecte care au beneficat de sprijinul CESMIN la depunerea în Programele Orizont 2020/ Orizont Europa/ alte programe de cercetare din cadrul UE, 14 proiecte au fost acceptate la finanțare. Apreciem o rată de succes deosebit de bună, de aproximativ 30%.

Proiectul CESMIN, Cod SMIS 2014+ 107894, implementat în baza contractului de finanţare nr. 234/16.04.2020, încheiat cu Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării în calitate de Organism Intermediar (OI), în numele şi pentru Ministerul Fondurilor Europene (MFE) în calitate de Autoritate de Management (AM) pentru Programul Operaţional Competitivitate 2014 – 2020 (POC), s-a desfașurat în perioada 16.04.2020 - 31.08.2023.

Valoarea totală a proiectului a fost de 2.865.694,75 lei, asistenţa financiară nerambursabilă fiind in valoare de 2.835.422,75 lei, din care suma de 2.268.338,20 lei este finanţată din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020 şi 567.084,55 lei din bugetul naţional.

Rezultatele generate de implementarea proiectului CESMIN sunt:Parerea ta conteaza:

(0/5, 0 voturi)

Lasa un comentariutrimite