Revista si suplimente
MarketWatch
Inapoi Inainte

Colaborarea INCDFM cu mediul de afaceri din domeniul farmaceutic și medical din România

21 Septembrie 2023Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Materialelor (INCDFM) a demarat în 2016 proiectul „Analize fizico-chimice, materiale nanostructurate și dispozitive pentru aplicații în domeniul farmaceutic și medical din România (AMD-FARMA-MED-RO)“ (POC 58/2016), cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020, sub coordonarea doamnei dr. Mihaela Baibarac, având obiectivul general transferul de cunoștințe de la INCDFM la întreprinderile din domeniul sănătății și industriei farmaceutice. Realizările obţinute în cadrul acestui proiect oferă noi perspective pentru un parteneriat pe termen lung cu mediul de afaceri din domeniul farmaceutic și al sănătăţii.

În perioada 2016-2023, INCDFM a implementat proiectul „Analize fizico-chimice, materiale nanostructurate și dispozitive pentru aplicații în domeniul farmaceutic și medical din România (Amd-farma-med-ro)“ (contract 58/2016), care a avut ca obiectiv specific promovarea ofertei tehnico-știinţifice a INCDFM prin organizarea de evenimente tematice și întălniri individuale cu mediul de afaceri și rezolvarea unor probleme tehnice specifice domeniului farmaceutic și medical din România, care au vizat implementarea a noi metode de analiză complementare acelora folosite în mod curent în industria farmaceutică și dezvoltarea de noi produse pentru domeniul medical în parteneriat cu întreprinderile mici și mijlocii (IMM). În acest context, au fost implementate 12 subcontracte privind activităţile de cercetare dezvoltare în colaborare efectivă cu IMM-urile, un subcontract pentru accesul acestora la infrastructura de cercetare a INCDFM și un subcontract privind activităţile de transfer de abilităţi/competenţe de cercetare-dezvoltare de la INCDFM la IMM-uri. Aceste subcontracte au fost implementate în parteneriat cu următoarele întreprinderi: S.C. Sara Pharm Solutions S.R.L., S.C. Bioelectronic S.R.L., S.C. Pro-Vitam S.R.L., S. C. Agilrom Scientific S.R.L, All Green S.R.L., SC. Apel Laser S.R.L., S. C. Intelectro Iași S.R.L. și Centru IT pentru Știință și Tehnologie S.R.L.

Obiective și rezultate
Principalele obiective ale acestor subcontracte subsidiare au constat în: i) dezvoltarea a noi forme solide și formulări ale azatioprinei, validate prin analize efectuate prin fotoluminescență, împrăștiere Raman și spectroscopie de absorbție în infraroșu ca metode complementare difracției de raze X (INCDFM - S.C. Sara Pharm Solutions S.R.L.); ii) dezvoltarea unor biosenzori bazați pe materiale compozite de tipul nanotuburilor de carbon/oxid de grafenă (CNT/GO) funcționalizat cu polipirol dopat cu heteropolianioni pentru detecția acidului folic (INCDFM - S. C. Bioelectronic S.R.L.); iii) dezvoltarea unor imunosenzori bazați pe polimeri conjugați și GO/oxid de grafenă redus (RGO) pentru detecția biomarkerilor, cum ar fi receptorul factorului de creștere epidermal - EGFR și a receptorului hormonului de stimulare tiroidiană –TSH (INCDFM - S.C. Pro-Vitam S.R.L); iv) dezvoltarea a noi platforme senzoriale de tip RGO și grafenă asamblată în trei straturi decorate cu nanoparticule de Ag și Au pentru aplicații în domeniul sănătății (INCDFM - S.C. Agilrom Scientific S.R.L.); v) structuri electrofilate bazate pe polimeri și CNT ca materiale active în domeniul senzorilor electrochimici și senzorilor optici pentru detecția acidului uric (INCDFM - S.C. Centru IT pentru Știință și Tehnologie S.R.L.); vi) fotodegradarea atorvastatin calciului și funcţionalizarea senzorilor serigrafiaţi cu nanoparticule de carbon (INCDFM - S.C. Pro-Vitam S.R.L); vii) noi electrozi utilizaţi în domeniul senzorilor pentru detecţia concentraţiei medicamentelor utilizate la reglarea presiunii arteriene (INCDFM – S.C. Apel Laser S.R.L.); viii) modificarea electrozilor serigrafiaţi cu materiale compozite pentru detecţia electrochimică a pepsinei (INCDFM – SC Intelectro Iasi SRL); ix) evaluarea fotodegradării antibioticelor și a ambalajelor prin metode optice (INCDFM-SC All Green SRL); x) prepararea de compozite bazate pe TiO2 și nanoparticule de carbon pentru fotodegradarea poluanţilor proveniţi din domeniul farmaceutic, cum ar fi paracetamolul (INCDFM - S.C. Centru IT pentru Știință și Tehnologie S.R.L.) și amoxicilina (INCDFM – SC Bioelectronic SRL); xi) proprietăţile compozitelor de tip polimer/nanoparticule metalice pentru aplicaţii în domeniul ambalajelor din domeniul sanătăţii (INCDFM-SC All Green SRL); xii) aplicaţiile compozitelor bazate pe poliuretani și TiO2 la fabricarea cateterelor ventriculare (INCDFM – SC All Green SRL) și xiii) demonstrarea abilităţii fotoluminescenţei în evaluarea proceselor de fotodegradare a medicamentelor (INCDFM- SC All Green SRL).
Principalele rezultate obținute în cadrul acestui proiect au fost: i) dezvoltarea de noi procedee de preparare și de utilizare a noilor forme cristaline ale 6-(3-metil-5-nitroimidazol-4-il) sulfanil-9H purină [Brevet RO133946-B1]; ii) utilizarea fotoluminescenței ca metodă alternativă spectroscopiei de absorbție UV-VIS în vederea monitorizării proceselor de fotodegradare a compușilor activi din produsele farmaceutice de tip azatioprină [Sci. Rep. 9, 14278, 2019], acid folic [Sci. Rep. 9, 14278, 2019], atorvastatin calciu [Sci. Rep. 12, 9515, 2022], pantoprazol [Sci. Rep. 12, 9515, 2022], etc.; iii) dezvoltarea de electrozi modificaţi cu compozite bazate pe polimeri conductori și nanoparticule de carbon pentru detecția biomarkerilor de tip EGFR și TSH [Brevet RO135085-B1, Sci. Rep. 9, 11968, 2019]; iv) realizarea unor kituri bazate pe straturi de RGO decorate cu nanoparticule de Ag și Au pentru aplicaţii în domeniul farmaceutic; v) materiale compozite bazate pe CNT și compuși macromoleculari pentru detecția acidului uric; vi) performanţele catalizatorilor bazaţi pe TiO2 și nanoparticule de carbon pentru fotodegradarea poluanţilor proveniţi din domeniul farmaceutic [Cerere brevet A00096/28.02.2023]; vii) dezvoltarea a noi blistere pentru industria farmaceutică cu stabilitate ridicată la lumina UV [Cerere brevet A00450/26.07.2022]; viii) dezvoltarea unui dispozitiv portabil pentru detecţia concentraţiei de acid folic în vederea evitării apariției defectelor de tub neuronal la nou-născuți [Cerere brevet RO137305-A2]; și ix) realizarea unui sistem de interacţie controlată a gazului inert cu diferite soluţii/suspensii din domeniul farmaceutic/medical adaptabil la diferite spectrofotometre [Cerere brevet A00636/2022]. Rezultatele obținute în cadrul proiectului POC 58/2016 a implicat: a) un efort susținut al cercetătorilor cu experienţă în formarea unei noi generaţii de tineri cercetători care au studiile doctorale și de master pe tematici de cercetare focalizate pe procesele fizico-chimice ale materialelor compozite cu aplicaţii în domeniul farmaceutic și medical, cum este cazul doctoranzilor Monica Dinescu, Mirela Paraschiv, Radu Cercel, Teodora Burlanescu, Ștefania Florica, N’ghaya Toulbe, Andreea Androne și Mădălina Chivu sau cercetători post-doctoranzi precum dr. Mirela Văduva, dr. Adelina Udrescu și dr. Andreea Nilă; și b) modernizarea infrastructurii de cercetare a INCDFM cu noi echipamente de tipul b1) spectrofotometrului FTRaman, MultiRam, de la Bruker, b2) spectromicroscopului FTIR, Carry 600, de la Agilent și b3) sistemului de rezonanţă a plasmonilor de suprafaţă SR7500DC de la Reichert.Aceste rezultate au reprezentat elemente importante pentru stabilirea a noi colaborări în alte programe de finanţare. Un exemplu în acest sens este colaborarea INCDFM din calitatea de partener cu S.C. Pro-VITAM SRL, în cadrul proiectului intitulat „Dezvoltarea unor metode integrate de diagnostic pentru depistarea rapidă a bolilor hepatice”, coordonat de dr. S.N. Fejer.

Un Centru dedicat consolidării colaborării cu mediul de afaceri
Un obiectiv important atins în cadrul proiectulu POC 58/2016 a fost înfiinţarea în aprilie 2023 a unui Centru de Analize pentru Industria Farmaceutică, al cărui obiectiv de activitate este realizarea de analize prin spectroscopia vibraţională. Centrul de Analize pentru Industria Farmaceutică are în componenţă 20 de specialiști cu competenţe în domeniul fizicii, chimiei, ingineriei chimice, ingineriei medicale, biofizicii și farmaciei, având o expertiză dovedită în peste 25 de ani de activitate prin publicaţii știinţifice în spectroscopia Raman, inclusiv în împrăștierea Raman exaltată prin plasmoni de suprafaţă. Din data de 29 august 2023, activitatea de testări și analize de laborator prin spectroscopie vibraţională, coordonată de dr. Mihaela Baibarac, a fost certificată în conformitate cu cerinţele „Good Manufacturing Practices (GMP)”. Această certificare GMP a activităţii Centrului de Analize pentru Industria Farmaceutică din cadrul INCDFM oferă reale perspective pentru un parteneriat pe termen lung cu mediul de afaceri din domeniul farmaceutic, în care specialiștii din INCDFM vor fi capabili să răspundă provocărilor viitoare aferente acestui domeniu.Parerea ta conteaza:

(0/5, 0 voturi)

Lasa un comentariutrimite