Revista si suplimente
MarketWatch
Inapoi Inainte

CITAT-E: energie verde pentru inovarea și cercetarea de la Cluj

16 Noiembrie 2023



• Primul parc fotovoltaic și eolian pentru cercetare din România, realizat de ITIM

Cluj Innovation Park se întinde pe o coastă domoală de deal, vizavi de Feleac, într-un loc de unde cel mai mare oraș al Transilvaniei se descoperă în fața ta ca în palmă. Clădire cu clădire, aici se construiește unul dintre cele mai ambițioase proiecte ale orașului de pe Someș. Recent, au fost așezate la locul lor 1771 de panouri fotovoltaice și o turbină eoliană, menite să transforme lumina și vântul în energie electrică. Astfel a prins viață CITAT-E, primul parc fotovoltaic și eolian pentru cercetare construit în țara noastră, în urma materializării unui proiect condus de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice și Moleculare – ITIM Cluj-Napoca.



Platformă suport pentru cercetări complexe în domeniul energiilor alternative

CITAT-E (Cluster Inovativ pentru Tehnologii Avansate pilot în Energii alternative) a fost construit cu fonduri europene și de la bugetul local în zona Lomb a municipiului, el fiind rezultatul colaborării partenerilor din ecosistemul clujean din domeniul energiei. Proiectul a fost realizat de către Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice și Moleculare (ITIM) - solicitantul finanțării în numele clusterului Transylvania Energy Cluster (TREC), în parteneriat cu Cluj Innovation Park.
Tehnologiile instalate în noul parc fotovoltaic și eolian, realizat pe o suprafață de 17.000 mp, permit o capacitate de 1 MW, suficientă pentru a alimenta în jur de 750 de gospodării.
Dar nu acesta este scopul proiectului. El este gândit, desigur, pentru a furniza energie electrică, dar și ca un laborator de cercetare pentru testarea în condiții reale a eficienței energetice produse de panouri fotovoltaice și instalații eoliene moderne. Parcul va îndeplini rolul unei platforme suport pentru efectuarea de cercetări complexe în domeniul energiilor alternative, oferind acces gratuit la instalațiile existente pentru membrii clusterului TREC care desfășoară activități de cercetare în domeniu. Energia produsă în acest parc se va testa în cadrul Cluj Innovation Park, estimându-se că aproximativ 70% din energia necesară funcționării Centrului Regional de Industrii Creative (CREIC) - consumatorul de testare din cadrul Cluj Innovation Park - poate fi produsă în parc. CREIC este o clădire nouă, de mari dimensiuni, în cadrul CIP, care propune spații dinamice, unele chiar atipice, pentru comunități de oameni creativi, freelanceri, pentru start-up-uri, dar și pentru corporații, cu activitate în industriile culturale și creative.
Revenind la CITAT-E, ulterior se vor adăuga consumatori suplimentari, astfel încât, din totalul energiei produse, peste 90% să fie consumată în timp real și datele colectate să fie puse la dispoziția celor interesați.
Prin intermediul noului parc fotovoltaic și eolian din cadrul Cluj Innovation Park se urmărește creșterea capacității de cercetare și inovare a Clujului în domeniul energiei. Pentru ITIM este un spațiu de testare și validare a unor tehnologii sau soluții inovative în domeniul energiilor, concepute pentru a putea fi transferate către companii private sau autorități locale interesate. Totodată, membrii clusterului TREC pot să testeze și să experimenteze diverse tehnologii, având ulterior posibilitatea implementării rezultatelor acestei investiții în mai multe zone de interes din oraș sau împrejurimi.
ITIM își dorește să poată aplica imediat și întoarce spre comunitate cercetarea ştiinţifică și este un pion activ în tot ce înseamnă transfer de tehnologie și cunoștințe, creștere a capacității de inovare în regiune, atât ca partener în proiectele derulate de municipalitate, cât și ca inițiator de soluții inovative pentru comunitate.



În sprijinul dezvoltării antreprenoriatului și a ecosistemelor de inovare

CITAT-E se încadrează, cred dezvoltatorii săi, și ca un exemplu de inițiativă pliată pe viziunea Strategiei Naționale de Cercetare, Inovare și Specializare Inteligentă 2022-2027, deoarece are ca obiective promovarea cercetării, inovării și dezvoltării tehnologice în domeniul energiilor regenerabile. CITAT-E ar putea avea un rol important în consolidarea capacităților de cercetare, transferul de cunoștințe către industrie și sprijinirea dezvoltării ecosistemelor de inovare. Laboratorul nou-creat prin acest proiect va acționa ca un spațiu unde cercetările se vor concentra pe dezvoltarea și implementarea de tehnologii avansate în domeniul energiilor regenerabile și al eficienței energetice.
Acest proiect inovator are potențialul de se remarca prin promovarea colaborării între sectoare diferite, cum ar fi cercetarea, industria și sectorul public. O astfel de abordare ar spori impactul și relevanța proiectului și, de asemenea, poate consolida poziția ITIM pe piața cercetării de energie din România.
Cercetările întreprinse în parcul de cercetare vor putea oferi soluții personalizate pentru nevoile regionale, soluții care sunt adaptate la nevoile specifice ale regiunii, cu posibilitate de replicare la scară naționala. Fiecare regiune poate avea provocări și oportunități specifice în ceea ce privește energia și durabilitatea, și un proiect care ține cont de aceste particularități poate avea un impact mai semnificativ.
Pe lângă CITAT-E, prin celelalte proiectele pe care deja ITIM le are în implementare, cum ar fi Centrul European de Inovare Digitală din Transilvania, care sprijină inovarea și antreprenoriatul local, infrastructura de cercetare nou-creată oferă suport pentru dezvoltarea și creșterea de afaceri inovatoare în domeniul energiilor regenerabile. Acest lucru poate aduce o valoare semnificativă în ecosistemul inovativ regional. Stimularea inovației și antreprenoriatului poate contribui de asemenea la creșterea economică și la crearea de locuri de muncă.
Totodată laboratorul de cercetare nou-creat va contribui și la educarea și pregătirea forței de muncă prin inițiative de formare și educație în domeniul energiilor regenerabile și al tehnologiilor avansate. Acest aspect poate să ajute la dezvoltarea de competențe și la pregătirea unei forțe de muncă specializate, ceea ce este esențial pentru inovare și dezvoltare sustenabilă.

Model replicabil la nivel național
„Suntem convinși că, în viitor, proiectul CITAT-E poate deveni un exemplu de bune practici replicabil în alte regiuni sau la scară națională și ITIM poate deveni un fel de facilitator în atragerea sau implementarea de proiecte similare în alte regiuni. Este important să se evalueze rezultatele și impactul proiectului în dezvoltarea de tehnologii avansate în domeniul energiilor regenerabile și al eficienței energetice. Un proiect precum CITAT-E poate deveni un exemplu de bune practici și poate fi replicat”, a explicat directorul general ITIM, dr. Claudiu Filip.
El a precizat și modurile prin care proiectul poate deveni replicabil:
Demonstrarea rezultatelor: Dacă în infrastructura nou-creată ITIM reușește să dezvolte și să implementeze tehnologii de succes, să sprijine crearea de locuri de muncă și să stimuleze inovarea, aceste rezultate pot fi utilizate ca studiu de caz și sursă de inspirație pentru alte regiuni și instituții.
Colaborarea cu alte regiuni și instituții: ITIM colaborează cu alte regiuni, universități, instituții de cercetare și întreprinderi şi acest lucru poate ajuta la diseminarea cunoștințelor și experienței și la facilitarea unor proiecte similare în alte locuri.
Diseminarea de cunoștințe și resurse: Prin diseminarea cunoștințelor și resurselor dobândite în timpul proiectului, ITIM poate ajuta la instruirea și pregătirea altor instituții pentru dezvoltarea de proiecte similare.

Un proiect important pentru ITIM
În ceea ce privește atragerea de noi proiecte pentru ITIM și creșterea importanței sale în cercetare și economia românească, proiecte precum CITAT-E pot să contribuie semnificativ. Acest lucru se poate realiza prin:
Atragerea de finanțare și investiții: Succesul proiectelor de cercetare și inovare precum CITAT-E pot atrage interesul și finanțarea din partea autorităților guvernamentale, a organizațiilor private și a altor surse de finanțare. Această dinamică poate sprijini dezvoltarea ulterioară a ITIM mai ales în domeniul energiilor alternative.
Dezvoltarea de competențe și expertiză: Participarea la proiecte complexe de cercetare poate crește competențele și expertiza ITIM, ceea ce îl poate face mai atractiv pentru colaborări și parteneriate cu alte organizații.
Transferul de cunoștințe și tehnologie: ITIM poate să-și împărtășească cunoștințele și rezultatele de cercetare cu alte instituții și întreprinderi, ceea ce poate duce la colaborări și proiecte comune.
În final, prin contribuția sa la dezvoltarea de tehnologii avansate pentru energii sustenabile, CITAT-E poate spori importanța și rolul jucat de ITIM în cercetarea și economia românească, precum și în promovarea inovației și durabilității la nivel naţional, regional şi, de ce nu, internaţional.



Contextul național și european

ITIM, TREC și Cluj Innovation Park, fac parte din Cluj-Napoca 2030 Net Zero City Coalition, o alianță locală de părți interesate care funcționează sub umbrelă Centrului de Inovare și Imaginație Civică (CIIC), și care este un loc unde cei interesați pot discuta concret despre „Misiunea 100 de orașe inteligente și neutre din punct de vedere climatic până în 2030”, din care Cluj-Napoca face parte. În acest context, reamintim că în luna octombrie Cluj-Napoca a primit EU Mission Label, o recunoaștere a eforturilor orașului de a gândi un plan complex pentru tranziția verde și o validare a acțiunilor și proiectelor pe care municipalitatea clujeană le derulează în parteneriat cu ecosistemul clujean. Doar zece orașe din Europa au primit această distincție, Clujul fiind singurul din Europa Centrală și de Est.
În ședința de Guvern din data de 12 octombrie 2023 a fost aprobat Memorandumul pentru constituirea Comitetului de Coordonare în vederea operaționalizării M100 - Hubul naţional pentru sprijinirea implementării în România a Misiunii UE „100 oraşe inteligente şi neutre din punct de vedere climatic până în 2030”. Lansarea oficială a M100 va avea loc în perioada 18-19 decembrie, la Cluj-Napoca.
Hub-ul național M100 (Mirror Mission Cities Hub România M100) are rolul de a sprijini implementarea obiectivului Misiunii „100 de orașe inteligente și neutre din punct de vedere climatic până în 2030” de a facilita accesul la surse de finanțare din fonduri europene, destinate acțiunilor de combatere a schimbărilor climatice și de accelerare a eforturilor de limitare a încălzirii globale. În acest context, M100 va avea două obiective: sprijinirea celor trei unități administrative românești selectate în cadrul Misiunii UE: Cluj-Napoca, Suceava și București - Sectorul 2, în implementarea proiectelor ce vizează tranziția verde, precum și în identificarea surselor de finanțare pentru acestea și lansarea unei Misiuni în oglindă, care va folosi instrumentele de la nivel european pentru a sprijini alte 10 orașe din România în drumul către neutralitate climatică.
În acest sens, M100 va lansa un apel de candidaturi în vederea selectării celor 10 orașe care vor face parte din Misiunea în oglindă și care vor atinge neutralitatea climatică până în anul 2035. Mai mult decât atât, M100 își propune să devină o platformă de experiment, facilitare și informare, un hub de expertiză în beneficiul orașelor care se angajează în efortul de atingere a țintelor climatice până în 2030 sau 2050, urmând principiul „niciun oraș nu este lăsat în urmă”. Expertiza Hub-ului național M100 va sprijini orașele selectate în implementarea Misiunii pe baza principiului parteneriatului, transparenței și a guvernării participative.
Memorandumul pentru constituirea M100 a fost inițiat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, alături de Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării și avizat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și Ministerul Educației. Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior a Cercetării Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI) va asigura secretariatul Comitetului de Coordonare, format din reprezentanți ai ministerelor semnatare.
Comisia Europeană a anunțat adoptarea unor ținte climatice ambițioase: până în 2030 - reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu cel puțin 55% comparativ cu nivelurile din 1990; până în anul 2050 - Europa să devină primul continent neutru din punct de vedere climatic. Acesta este contextul în care se acționează la nivel local, cu sprijinul UE, pentru a aborda provocările climatice, din domeniul energiei, respectiv tranziția verde.



O oportunitate pentru activitățile CDI

În acest context, reprezentanții ITIM consideră că infrastructura nou-creată reprezintă o oportunitate importantă de a întreprinde activităţi de cercedare-dezvoltare-inovare (CDI) în domeniu, cu aplicații practice directe în România. Mai mult, ei sunt de părere că cercetările și rezultatele lor pot reprezenta un punct de interes nu doar la nivel național, ci și la nivel european. În termeni practici, parcul dedicat cercetării reprezintă un grad sporit de noutate și actualitate din cel puțin trei motive:
1. Cercetarea aplicativă cu o importantă componentă inovativă a soluției de generare descentralizată a energiei electrice. Rezultatele unei astfel de cercetări sunt importante atât la nivel ştiinţific, cât și economic, deoarece pot permite crearea unui model de management energetic descentralizat, care să fie aplicat pe scară largă.
2. Implicarea în cadrul cercetării a actorilor din diverse sfere de activitate. Prin intermediul clusterului inovativ TREC se asigură accesul la infrastructura proiectului pentru actori din mediul privat (producători de energie regenerabilă, companii de consultanță energetică), institute de cercetare şi unversități. Dată fiind implicarea integrată a acestor actori, rezultatele cercetării vor beneficia de experiență trans-sectorială și vor oferi soluții viabile pentru întreaga gamă de interese reprezentate.
3. Ideea fundamentală a proiectului implică cercetarea în domeniul energiilor regenerabile. Dat fiind angajamentul României și UE de a crește ponderea energiilor regenerabile în perioada imediat următoare, primul şi cel mai important pas necesar constă în creșterea capacității de cercetare și inovare în acest domeniu.
Pe lângă efectele imediate, un asfel de proiect de cercetare va produce o serie de externalizări pozitive, care nu pot fi evaluate cu exactitate în acest moment. În acest sens aşteptările inițiatorilor proiectului vizează creșterea numărului de cercetători în domeniul energiilor regenerabile, dezvoltarea unei rețele de cooperare în domeniul cercetării și inovării între mediul privat, public, institute de cercetare și universități; promovarea ideii de „Smart City” prin oferirea unui proiect pilot model de consum și producție sustenabilă a energiei electrice; atragerea partenerilor externi în dezvoltarea de proiecte de cercetare naționale și internaționale.




Parerea ta conteaza:

(0/5, 0 voturi)

Lasa un comentariu



trimite