Revista si suplimente
MarketWatch
Inapoi Inainte

WizRom Software–Partenerul pe care îl căutam

28 Iunie 2004Necesitatea achiziþionãrii unui instrument modern pentru managementul afacerilor aflate în plinã ascensiune a condus firma düfa, unul dintre cei mai importanþi producãtori de lacuri ºi vopsele din România, spre compania WizRom Software, furnizor principal de soluþii ERP (Enterprise Resource Planning–Planificarea resurselor întreprinderii) pe piaþa localã.
Parteneriatul cu WizRom privind implementarea unui sistem informatic integrat a fost perfectat în luna septembrie a anului trecut. S-a optat pentru implementarea soluþiei WizPro ca nou motor de informaþii, analize la nivel managerial ºi rapoarte pentru o companie cu exigenþe clare din acest punct de vedere.


„În momentul în care am contactat WizRom, avusesem deja o experienþã nefericitã în implementarea unui sistem informatic. Acum realizãm faptul cã numai o firmã cu o largã experienþã ºi cu un personal foarte bine pregãtit ne-ar fi putut îndeplini standardele ridicate, amplificate de un scepticism întemeiat,“ spune dl. Nicolae Bãdârcã, Director IT la düfa România.


„Am cãutat un partener care sã respecte valorile noastre de bazã: calitate, competenþã ºi performanþã, profesionalism, promptitudine, flexibilitate ºi încredere, iar acum, dupã noua luni de colaborare, putem spune ca am gãsit în WizRom un astfel de partener,“ adaugã dl. Bãdârcã.


Soluþia WizPro este o soluþie complexã ce acoperã toate procesele din cadrul firmei düfa–marketing, vânzãri, aprovizionare, gestiune, contabilitate, mijloace fixe, producþie, salarizare ºi resurse umane.
„Practic, WizRom ne-a oferit o soluþie pentru întreaga arie de activitãþi, însã cea mai mare valoare am obþinut-o prin implementarea modulului de producþie a cãrui complexitate nu am regãsit-o la nici un alt furnizor,“ subliniazã dl. Bãdârcã.


Compania düfa România ºi-a început activitatea în 1997, fiind în prezent una dintre cele mai dinamice companii ce opereazã pe piaþa de profil din România, ca parte integrantã a unei afaceri de succes dezvoltatã la nivel internaþional–concernul german Meffert AG, plasat între primii 10 producãtori de vopsele din Europa.


Soluþia WizPro implementatã la düfa ºi-a dovedit beneficiile. În primul rând, a pus la dispoziþie un sistem logistic computerizat capabil sã proceseze ºi sã satisfacã toate comenzile în cel mai scurt timp. În al doilea rând, düfa a implementat o tehnologie germanã de producþie, iar WizPro a oferit posibilitatea urmãririi detaliate a producþiei pe linii tehnologice, operaþii, utilaje ºi calificãri pentru fiecare operaþie, permiþând un control mai eficient asupra întregului proces. Nu în ultimul rând, importantã a fost ºi implementarea modulului MRP (Material Resource Planning–Planificarea resurselor materiale) care permite o planificare mai buna a aprovizionãrii ºi un nivel mai scãzut al stocurilor, ceea ce contribuie la reducerea costurilor.
„În ceea ce priveºte relaþia cu WizRom, foarte importantã pentru noi este competenþa angajaþilor desemnaþi pentru acest proiect, care dau dovadã de profesionalism ºi promptitudine. WizRom dispune de proceduri de lucru foarte clare asupra cãrora am convenit încã de la început, astfel încât planul de implementare prezentat iniþial a fost respectat cu stricteþe. Una dintre cele mai mari realizãri a fost timpul de implementare de numai trei luni, astfel încât 1 februarie 2004 a însemnat pentru düfa trecerea la noul sistem informatic ales. De asemenea, în luna mai am realizat ultimele retuºuri în materie de rapoarte dedicate care au fost dezvoltate la cerere din cauza unor necesitaþi specifice de analizã, completand paleta de peste 1.500 de rapoarte preexistente in versiunea standard,“ spune dl. Bãdârcã.
Mai mult, adaugã domnia sa, echipa de proiect WizRom a dovedit flexibilitate ºi rãbdare în iniþierea unui numãr relativ mare de utilizatori ai soluþiei WizPro, asigurând informaþiile, asistenþa ºi sprijinul necesare. Eforturile acestei echipe s-a concentrat atât asupra cursurilor de pregãtire specializate pentru fiecare categorie de utilizatori (pregãtirea tehnicã, specializarea administratorului de sistem, pregãtirea echipei de proiect ºi a utilizatorilor), cât ºi asupra asimilãrii conceptului de sistem informatic integrat ºi conºtientizãrii faptului cã o acþiune a oricãrui utilizator afecteazã procesele din întreg sistemul.


„În acest sens, de un real folos s-a dovedit ºi flexibilitatea programului, în sensul cã în urma analizei de sistem în care am definit foarte clar drepturile fiecãrui utilizator, sistemul ne-a permis parametrizarea ecranului fiecãruia pânã la nivel de etichetã a câmpurilor,“ declarã dl. Bãdârcã.


Firma WizRom Software este operaþionalã pe piaþa localã din 1992, având în prezent 120 de angajaþi ºi peste 1.500 de clienþi cu mai mult de 15.000 de licenþe instalate. Pe lângã biroul central din Bucureºti, compania dispune de o filiala la Braºov ºi o reþea de 16 distribuitori in 10 oraº mari ale þãrii. De asemenea, WizRom Software are filiale la Chiºinãu, Bratislava, Sofia ºi Istanbul, ca rãspuns la solicitãrile unor clienþi externi atraºi de capacitatea WizRom de a adapta sistemele furnizate specificului respectivelor pieþe.


„În concluzie, pot spune cã filozofia düfa este foarte simplã: credem cã relaþiile comerciale stabile ºi de succes necesitã parteneri de încredere de ambele parþi. De ce vedem în WizRom un partener de încredere? Pentru cã este o firmã cu experienþã îndelungatã, care ne-a oferit o soluþie fiabilã implementatã cu succes de cãtre un personal profesionist,“ spune în încheiere dl. Nicolae Bãdârcã.Parerea ta conteaza:

(0/5, 0 voturi)

Lasa un comentariutrimite