Revista si suplimente
MarketWatch
Inapoi Inainte

Clarvision–specialistul software nr. 1 destinat întreprinderilor de producție cu profil industrial

28 Iunie 2004Într-o întreprindere de producție este foarte importantă definirea și structurarea clară a tuturor fluxurilor de activitate. Întrucât producția este cea mai importantă etapă în lanțul valorii, calitatea și competitivitatea pe piață a produselor rezultate din procesul de producție este esențială. Aceasta depinde în mod necesar de gradul de integrare a proceselor. Sistemul ERP Clarvision a fost creat pentru a veni în întâmpinarea firmelor de producție cu profil industrial, cu un număr de angajați între 100 și 1000. Modulul de Producție al sistemului Clarvision integrează toate etapele procesului productiv – bazele producției / proiectare, planificare, realizarea / urmărirea producției–ceea ce are ca principale rezultate trasabilitatea, standardizarea, optimizarea și, nu în ultimul rând, controlul calitativ riguros al fluxurilor productive din întreprindere.


Cu ce vine Clarvision în sprijinul întreprinderilor producătoare?

 • urmărirea producției în toate stadiile acesteia:
  – proiectare - definirea structurii produsului, a tehnologiilor de fabricație și de rectificare, norme de timp și de consum, gestiunea nomenclatorului de produs
  – planificare - producție, achiziții, colaborări
  – realizarea producției - urmărirea consumurilor, manoperei, realizărilor și colaborărilor, gestiunea stocurilor, managementul calității, controlul încărcării utilajelor, managementul SDV-urilor, mentenanța utilajelor
 • planificarea producției în funcție de comenzile clienților, de gradul de încărcare a utilajelor și de stocurile disponibile; comenzile-client se pot planifica atât în faza de contractare, cât și printr-un instrument de planificare globală bazat pe prioritatea comenzilor și pe gradul de încărcare a utilajelor
 • permite planificarea și lansarea în producție a fiecărei comenzi de la client în parte, sau cumularea mai multor comenzi-client într-un lot de fabricație
 • calculul automat al necesarului brut pe baza cantității de produs din comandă și a parametrilor de planificare, în vederea planificării necesarului de materii prime și materiale
 • urmărirea fabricației, de la lansarea producției până la livrarea produsului finit
 • controlul asupra respectării normelor de timp și de consum, contribuind la eliminarea timpilor morți și la reducerea rebuturilor
 • asistență în managementul calității, punând la dispoziție situația rebuturilor și a componentelor rectificate
 • comunicarea în timp real a situației stocurilor la materii prime, repere semifabricate și produse finite
 • semnalarea abaterilor realizate la nivel de comandă internă în ceea ce privește manopera și consumurile de
  materiale
 • afișarea stadiului realizării programului de fabricație lunar
 • raportarea realizării comenzilor de la clienți, producția neterminată, etc.
 • blocarea, anularea, închiderea sau relansarea comenzilor interne date în producție și colectarea manoperei și a materialelor consumate
 • mentenanța utilajelor, cu ajutorul Fișei utilajului, în care se ține evidența operațiunilor executate, a materialelor necesare întreținerii utilajului, a perioadelor pentru întreținere, revizii și reparații capitale; astfel puteți realiza o planificare riguroasă a producției
 • realizarea ante–și postcalculației
  costurilor pentru fiecare comandă de
  producție, defalcate pe elemente de cost configurabile de utilizator
 • urmărirea operativă a proceselor, majoritatea rapoartelor având și o formă grafică de prezentare
 • în ansamblu, Clarvision ușurează considerabil munca angajaților, deoarece datele trebuie introduse o singură dată în sistem
 • preluarea informațiilor în baza de date centralizată face posibil fluxul permanent de informații între toate modulele sistemului – Producție, Aprovizionare, Desfacere, Comerțul cu amănuntul, Gestiunea stocurilor, Contabilitate financiară, Imobilizări, Contabilitate de gestiune, Salarizare, Resurse umane, Analiză financiară.
  Metodologia standard de implementare Clarvision a fost concepută pentru a asigura utilizarea eficientă a sistemului, la parametri optimi. Printr-o analiză minuțioasă a proceselor și fluxurilor se stabilesc elementele care vor fi remodelate pentru o mai bună integrare, iar printr-un management riguros al riscurilor se asigură gestionarea tuturor problemelor care pot apărea în decursul implementării. Parcurgerea etapelor procesului de implementare – Planul proiectului de implementare, Prototipul funcțional, Pregătirea tehnică a sistemului, Preluarea datelor din aplicațiile utilizate anterior și validarea acestora, Instruirea utilizatorilor, Proiectul pilot, Predarea sistemului și Evaluarea implementării – are ca rezultat utilizarea efectivă a sistemului și exploatarea acestuia cu cele mai bune rezultate.
  Interfața ergonomică și intuitivă face Clarvision ușor de utilizat, fiind necesare cunoștințe minime de operare pe calculator, iar tehnologia de ultimă oră încorporată (.NET, MS SQL Server) garantează siguranța pe termen lung a investiției în acest sistem integrat de gestiune.  Parerea ta conteaza:

  (0/5, 0 voturi)

  Lasa un comentariu  trimite