Revista si suplimente
MarketWatch
Inapoi Inainte

Truisme de management

29 Mai 2007
Dacă ne uităm în DEX, vedem că truism este definit ca: “Adevăr cunoscut de toată lumea, care nu merită să fie enunţat; banalitate, evidenţă (engl.: truism, derivat de la true-adevăr; veţi zâmbi, dar şi francezii spun truisme). Cuvântul situat în DEX înainte de truism, aţi ghicit, este trufie, sinonimat printre altele şi cu semeţie…
Ei da, iată că avem îndrăzneala să punem:


Aceleaşi întrebări:


Mă învârt ca un leu în cuşcă (Leu sunt, slavă Domnului, iar cuşti am destule!) şi mă întreb în cercuri concentrice: ce face diferenţa între succes şi eşec? Câte puncte de plecare sunt? Cât talent îţi trebuie ca dintr-un pont ce pare ab­surd (sau mai rău, ridicol la o minimă analiză raţional-tradiţională), să creezi un impe­riu? Când apare marea inspira­ţie? La migrena de dimineaţă sau la sfâr­şea­la de seară? Câţi au viziuni revolu­ţio­na­re, dar nu conving pe nimeni să-i ur­meze? Câţi, atinşi de supremaţie şi glorie, mai pot spune azi ca Nabucodonosor: „Eu am reuşit ce n-a făcut nici un alt rege“ (Gră­di­nile suspendate).
Mai rău, câte căpuşe, câţi impostori se marchetează ca modele ale momentului? Toţi invocăm neîncetat schimbarea şi va­lorile ei nepreţuite, dar câţi dintre noi îşi observă limitările, tabieturile, ticurile, micimile? Câţi îşi transformă ne­liniştile şi frustrările în pârghii de evoluţie?
Privind din altă perspectivă, ar fi de ad­mi­rat cei care nu-şi încalcă niciodată fe­lul de a fi, în fond e activul lor de ne­pre­ţuit, nu se aşteaptă de la sine mai mult decât le arată experienţa că e indicat, reuşind să evite eşecul, dezamăgi­rile şi, în consecinţă, obligaţia de a se autoînvinovăţi?


Mereu alte răspunsuri

Când industrii precum cele producătoa­re de autoturisme şi electronică au de­ve­nit globale, companiile din branşă au apli­cat transformări şi schimbări de proporţii pentru a supravieţui. Dar acelea erau schimbări posibile, era vizibil ce mă­suri trebuiau luate: reducerea marjelor de profit, atenţie sporită la calitate, puţin ajutor din partea guvernelor cu incidenţă în taxele de import şi, iată, industria s-a reformatat… pentru o vreme însă… căci goana după noi pieţe, mutarea forţei de muncă în teritorii cu pretenţii reduse a continuat escalada… A fost o abordare de pro­duse, de pieţe, operaţional, tot servi­ciul complet, bref una de management, ge­nerate de presiunile externe, de saturare a pieţelor existente şi expansiune către alte pieţe, într-un mediu intens concurenţial.
Companiile au nevoie să evolueze, altfel dis­par. Evoluţia lor înseamnă schimbare, iar aceasta trebuie să se manifeste prin schim­bare de atitudine, prin modificarea de mentalitate a fiecărui mana­ger, a fie­că­rui angajat. Competiţia este atât de dură, promisiunile atât de ridicate, încât pentru disputa continuă a pie­ţelor nu mai e suficient ca proble­me­le să fie rezolvate după ce apar. Ca­pa­citatea de „scenarită“ şi măsuri coeren­te, continue, de intensă profilaxie, de­vin preocuparea cotidiană a mana­ge­men­tului. Lumea s-a schimbat, şi-şi ac­ce­le­rea­ză procesul de schimbare. Acesta este de fapt războiul în care ne batem. A nu în­ţe­lege acest lucru înseamnă să nu înţelegi că nu mai există opţiuni fixe, determinate, pre­vizibile, adică ori eşti în spirit de echipă cu schimbarea, ori vei fi victima ei colatera­lă. Op­ţiuni necombatante nu-ţi vor permite decât să amâni eşecul previzionat, care e su­f­icient să se traducă printr-o izolare de co­tidian, o desocializare prin neasumarea eco­nomicului actual, o alienare individuală.


Haina nouă face pe om:

Una dintre hainele noi ale unei corporaţii este dobândirea unui nivel crescut de energie, care ar trebui să se simtă pur şi simplu când intri în clădirea (clădirile) în care funcţionează. Tipul acesta de ener­gie se simte în aer, se citeşte în ochii recepţionerelor, curge ca un fluid pe culoarele instituţiei şi se aprinde la fiecare dialog, la fiecare întâlnire, ca şi când firma este un organism viu, cu atitudine, sentimente, care creşte, se răz­vră­teşte, are „mood-uri“, sentimente şi dorinţe, adică este viu şi plin de energie. Aşa şi este, în cazul firmelor de succes sau aşa ar trebui să fie… Pare un mic-mare secret, unul din truismele pe care vreau să vi le împărtăşesc.
Schimbările „în haina nouă“ nu sunt necesare doar de dragul „modei“, ci din nevoia crescută de competitivitate. Una din metricile esenţiale ale competitivi­tă­ţii este cota de piaţă. Cu cât acest indicator este mai dominant, cu atât mai mult compania se poate asigura de o piaţă captivă pe care să şi-o loializeze ulterior, prin diversificarea portofoliului de produse şi servicii. Deci, din categoria răs­pun­suri cunoscute, dar prea puţin ur­ma­te, managementul trebuie să insufle coechipierilor dorinţa, ambiţia, preocuparea permanentă pentru creşterea co­tei de piaţă. E uşor de implementat, trebuie doar creat reflexul întrebării la fie­ca­re întâlnire programată/structurată sau ad-hoc: „Ce se execută pentru creş­te­rea cotei de piaţă? Ce altceva poate fi făcut? Ce poate fi făcut mai bine?“
În aceeaşi ordine de idei, trebuie selectaţi şi angajaţi nu numai cei mai buni oameni de pe piaţă, dar şi aceia care, conform piramidei lui Maslow, nu sunt motivaţi de securitate şi confort, ci de dobândirea confirmării personale, de reuşite de înaltă performanţă, cu alte cuvinte de succes (în glorie şi bani!).
Aceşti oameni sunt motivaţi de competiţie şi de asumarea riscului. De ase­me­nea, răsplătiţi trebuie să fie angajaţii care, în afară de atingerea obiectivelor imediat şi simplu măsurabile, sunt ino­vativi, cu iniţiativă, responsabili şi capabili să-şi asume riscuri. Aceştia sunt şi cei care trebuie consideraţi pentru promovare. Mai mult, managementul trebuie să considere şi eşecul ca parte com­ponentă a acestor riscuri şi să ofere suport moral celor care în mod constant îşi asumă riscuri şi iniţiative, care îşi de­monstrează capacitatea de a provoca echi­pa cu un alt punct de vedere.
Ma­nagementul, dincolo de regulile scri­se, trebuie să coordoneze prin puterea exemplului. Ce manager de vânzări este acela care ţine predici nesfârşite cole­gi­lor despre cum, ce şi cât au de vândut, dar evită în mod sistematic să întâlnească clienţi şi/sau să participe la discuţii cu aceştia , adesea inconfortabile? Tot cu pu­terea exemplului se aplică şi corecţiile. Va fi suficient ca unul dintre coe­chipieri să fie penalizat pentru o ac­ti­vitate neasumată corespunzător, ca cei­lalţi să înţeleagă că un stil de management democra­tic sau de tip „coaching“ nu înseamnă că fiecare face ce, când şi cum vrea.
Calitatea oamenilor din echipă este ma­re­le diferenţiator, este un alt truism de ma­na­gement al momentului. Nu se mer­ge însă în a explica mai departe şi de ce: în­trucât (aparent sau nu, paradoxal sau nu, schimbat da, cu siguranţă), nu mai sunt managerii în control, ci angajaţii. Una din tendinţele actuale este că, prin presiu­nea scăderii costurilor şi prin im­plementarea metodelor de management mo­derne, mid – managementul îşi re­du­ce simţitor nu­mărul, puterea de control, dar îşi sporeşte responsabilităţile şi presiunile multiple, mai ales în organizaţiile ma­triciale atât de răspândite azi (din păcate!).
Mid-managementul devine o sarcină foar­te greu de asumat, de aceea sunt pu­ţini oameni care rezistă multă vreme în astfel de poziţii (se reclamă peste tot că reducerea acestor poziţii oferă o mai mare productivitate şi prin diminuarea costurilor, dar şi a birocraţiei. Imaginaţi-vă numai ce costuri şi ce birocraţie s-ar re­duce dacă s-ar elimina cât mai multe po­ziţii de Vicepreşedinţi şi Executivi Cor­porate!)


Toţi împăraţii sunt goi, câteodată!


Vestea bună este că toate aceste truisme ale succesului ar fi uşor de pus în practică, dar exis­tă bariere uriaşe, cel mai adesea dacă nu exclusiv politice, sau mai larg, de cultură organizaţională care împie­di­că implementarea acestor secrete… de câte ori, în postura de nou angajat într-o companie nu auziţi o voce „matură“, „experimentată“, sau, mai rau, „susţinută“ (dar care nu vine nici cu argumente teoretice dobândite o dată cu trecerea printr-o şcoală de prestigiu, nici cu o minimă, trivială, analiză de plusuri şi minusuri, nici măcar cu o deschidere, chiar şi moderată, faţă de experiment sau inovaţie, ci) cu argumentul suprem: „noi aici , de 10, (sau 20, sau 30) ani facem lucrurile altfel… şi a fost foar­te bine (pentru „voce“, bineînţeles!). De aceea, ca individ angajat într-o companie, din punct de vedere personal, nu sunt decât două opţiuni de bază: una este să construiţi sau să sus­ţi­neţi prin demersurile voastre compania care este pregătită să absoarbă aceste transformări, să fiţi agenţi activi de schimbare.
Dacă politic întâmpinaţi rezistenţă, eva­luaţi-vă clar dispunerea către eforturi pre­lungite şi nu vă lăsaţi transformaţi din Columb în Don Quijote. Pur şi simplu nu avem timp, nici unul dintre noi, pentru aşa ceva. (Iar acesta este unul din marile tribute pe care le cere „Firma“: timpul!).
A doua opţiune este cea de „Exit“, căutaţi o firmă în care dinamica, energia, schimbarea, inovaţia (de toate felurile, nu numai cea tehnologică!) sunt la ele acasă şi „Go for it!“. Mai mult decât atât, nu vă opriţi niciodată, evaluaţi în permanenţă schimbările voastre interioare, aşteptările, potenţialul, cu cele ale fir­mei. Împăraţii sunt goi de-adevărat atunci când caută cel mai mic numitor comun. Sunt atât de multe exemple în care mari companii au achiziţionat un start-up (plecând în general de la un pro­dus inovativ, foarte potrivit cu mo­men­tul sau tendinţa de pe piaţă), după care s-au format echipe omoloage de lu­cru. N-are nici un rost să insist asupra epi­logului: echipele, „obosite“ sau, mă rog, „relaxate“, cu un grad sporit de apetenţă pentru securitate şi confort, încep să erodeze prin abordarea birocratică, prin lentoare, prin lipsă de energie şi scânteie, echipele dinamice, inovatoare, eficace.
Rezultatul: probabil că jumătate din efec­tivele start-up-ului părăsesc noua corabie, frustraţi de schimbarea de „cultură“ care nu i se potriveşte deloc, iar cea­laltă jumătate îşi consumă bună parte din energia şi creativitatea care
i-au caracterizat până atunci în a găsi căi ocolitoare la noile „proceduri“ şi „proce­se“ de neînţeles pentru ei şi a atinge ni­ve­lul anterior al performanţei… în timp ce compania care i-a preluat se pre­gă­teşte de o nouă achiziţie, pentru spo­ri­rea portofoliului propriu de… succes.
Alt mare risc apare când consideraţi că în calitatea de manager aţi angajat sau coordonaţi cei mai buni oameni. Aveţi grijă cât de sustenabilă vă este această încredere şi cât de uşor vă puteţi plasa în diverse perspective de apreciere! Cât de departe sunteţi de compromis? Ca ma­nager, sunteţi tot atât de bun ca suma oamenilor pe care îi reprezentaţi! Nu acceptaţi moştenirile numai fiindcă aşa au crezut că e mai bine predecesorii voştri, iar voi trebuie neapărat să ur­maţi „linia“! Asiguraţi-vă că aveţi argumente neatacabile să credeţi la fel! Fiind­că nimeni nu vă va prelua respon­sa­bilitatea, în timp ce continuitatea echi­pei e asigurată! Sporită atenţie şi la moda exagerată şi prea grăbită a outsourcingului de personal! Hibridizarea angajaţilor e un factor demotivant, ce afectează responsabilizarea şi iniţiativa ca şi comunicarea, încrederea şi spiritul de echipă.
Percepţia despre noi este ceea ce suntem!? Este unul din truismele repetate de companii reputate, în care eu nu cred. Ah, dar asta era cea mai importantă observaţie pe care vroiam să v-o îm­păr­tăşesc:
Suspectaţi în permanenţă dacă nu aveţi de-a face cu un truism… fals, cel puţin pen­tru voi. Provocaţi evidenţa! Nu pu-ţini campioni s-au născut aşa: transformând o inovaţie, o originalitate într-un reper, într-o valoare. Succes!Parerea ta conteaza:

(0/5, 0 voturi)

Lasa un comentariutrimite