Revista si suplimente
MarketWatch
Inapoi Inainte

SENTRIQ, o alianţă Óntre competenţe

30 Mai 2007
Tornado Sistems a iniţiat în cadrul programului SENTRIQ un roadshow ce s-a desfăşurat în centrele regio­na­le principale ale ţării: Braşov, Iaşi, Constanţa şi Ti­mi­şoara, unde evenimentul a atras re­pre­zentanţi ale celor mai importante com­panii locale. Pro­gra­mul SENTRIQ este o re­ţea naţională de integratori ca­li­ficaţi şi certificaţi, companii ce au ca­pa­citatea operaţională şi dispun de re­surse umane, financiare, tehnologice, logistice, care să permită realizarea unor proiecte cu un nivel ridicat de complexitate, pe orice verticală de business, la nivel naţional. Parteneri în cadrul programului sunt cele mai cunoscute companii din industria ITC: HP, APC, Allied Telesis, Nortel Net­works, Reichle & de – Massari, Canon, Proxim, Printronix, etc.
În condiţiile creşterii cererii pentru servicii regionale şi naţionale, SENTRIQ are în vedere dezvoltarea unor alianţe la ni­vel de competenţe şi combinarea celor mai bune resurse IT, oferind poten­ţia­li­lor clienţi un singur punct de contact, so­luţii certificate, stan­darde interna­ţio­nale şi servicii de calitate on-site, în orice proiect, in­di­fe­rent de acope­ri­rea geografică.
„Prin SENTRIQ ne-am propus să maximizăm şan­sele de succes în im­­ple­men­ta­rea unor pro­iecte complexe, creând o re­ţea de integratori puternică, ca­pa­bilă să asigure în con­diţii de costuri optime livrarea unor so­lu­ţii şi servicii la acelaşi nivel de calitate, în orice proiect, oriunde. Nivelul audienţei indică interesul crescut pentru acest proiect şi acest lucru nu poate decât să ne bucure. Road­show-ul SENTRIQ re­pre­zintă doar în­ce­putul unui lung şir de activităţi menite să po­ziţioneze SENTRIQ în piaţa IT&C din România drept principala resursă pen­tru proiecte la nivel regional şi na­ţio­nal“, ne-a declarat Paul Ursu, SENTRIQ Program Manager. Agenda evenimentului a cuprins şi pre­zen­tări ale partene­rilor tradiţionali Tor­nado Sistems. Au fost prezentate soluţii de servere şi stocare pentru mediul SMB, soluţii de networking (wired, wireless, cablare structurată), soluţii de ti­pă­ri­re industrială şi managementul docu­men­telor, infrastructură de cabinete, po­wer şi răcire pentru mediul En­ter­prise. (G.V.)Parerea ta conteaza:

(0/5, 0 voturi)

Lasa un comentariutrimite